WJEDZENIE – KOMPENDIUM WIEDZY O WSZYSTKIM

Jestem naukowcem, ale naukowcem samoukiem – a to co odkryłem, to jest przełom nie tylko światowy, ale to jest przełom, całej total nauki Świata – bo odkryłem – Prawa Natury Przyrody.

Co to są, Prawa Natury Przyrody, pokrótce to wyjaśnię – Prawa Natury Przyrody, to jest ta cała sfera niewidzialna, ta nadawczo-odbiorcza, to są te wszystkie sygnały w Przyrodzie, to jest ta komunikacja wzajemna w Przyrodzie, to jest to wszystko, co się informuje nawzajem, to jest to samo, co wszystkie sygnały komunikacji, między wszystkimi nadajnikami i odbiornikami, jak cała-wszystka telefonia, jak telewizja, jak internet, jak radio, jak radar, jak każdy wszystki inny przekaz sygnałów nadawczo-odbiorczych, i tak to właśnie działa i jest w całej Przyrodzie, i też tak jest między ludźmi.

Cała Przyroda i ludzie, wszystko-wszyscy nawzajem się komunikują, a tych sygnałów wszystkich-wszystkiego, jest niezliczona ilość, i wciąż wszystko się zmienia, ale ta zmienność, jest zmiennością też nieprzewidywalną, i też jest zmiennością dynamiczną, a także zmiennością płynną, też sygnałem-częstotliwością zanikania, i też odtwarzania się, też jako odtwarzanie się różne, a więc możliwości wszystkie, są nie tylko nieograniczone, ale wręcz są nieuchwytne, i nikomu nieznane, bo nie tylko niewidzialne, ale niemożna je w jakikolwiek sprawdzić, bo to są sygnały po świetlne, po świetlne światła rozproszonego.

O tym wiedział, i też dokładnie opisał, profesor Sedlak, a napisał też tak, że wszystko co widać, to jest od światła ze światła, i niema żadnego urządzenia, czy czujnika, by to sprawdzić by to zmierzyć, a nawet jeśli, to tylko w tej części, gdy światło jest jeszcze widoczne – bo to co jest światłem źródłowym, jest przecież światłem-niewidzialnym, dopiero w pryzmacie się rozczepia, a przed rozczepieniem przecież, nic go-jego nie można w jakikolwiek sprawdzić-zmierzyć – i to właśnie wszystko opisywał-napisał profesor Sedlak.

A teraz, skąd i dlaczego jest żywa materia, poczynając od wirusa, a kończąc na ludziach – wszystko co zaczyna być żywe, zaczyna mieć w sobie ładunek światła, tego światła-widzialnego, ale to nie jest to światło rozczepione – bo ten zaczyn światła-widzialnego, to tworzy się z atomów, z tych atomów, co zaczynają ze sobą pracować, jako ten układ spajania się, ten układ też przyciągania się, no i zaczynają się razem wszystkie te atomy rozkręcać, coraz bardzie w sobie ze sobą robić wir, no i powstaje pierwsze źródło światła, tego widzialnego, co wytworzyły atomy razem wspólnie, jako te-to swoje pole, też już to coraz bardziej niezależne, ale też to takie, co otoczenie swoje, w ten sam sposób stwarza, jako wzór i odbicie, no i tworzy się coraz większa przestrzeń, tych samych i podobnych drobinek materii materii ożywionej, a czym większe to się staje, tym też tworzy coraz większe kombinacje, aż do powstania bakterii, z zalążkiem początkiem struktury DNA.

Bo struktura DNA, to magazyn światła tego żywego, jako magazyn wszystkich różnych informacji, tego zespołu wszystkich atomów, co stworzyły z siebie ze sobą, tą strukturę materii-żywej, jako stan materii w ogóle, o wyższym stopniu samoorganizacji – bo tak działa fizyka, tak działają prawa fizyczne, tak działa chemia, tak działa biochemia, bo tak działa Akt Stwórczy.

Akt Stwórczy, to jest to wszystko, co jest robi się i dzieje, w Słońcu, w Ziemi na Ziemi, też jako wszystkie planety i księżyce, jako ta wszystka materia co jest w przestrzeni-kosmicznej, ale w tej przestrzeni-kosmicznej, tej co się zwie układem-słonecznym, jako ten układ-słoneczny widziany z Ziemi, jako ta materia co ją widać, i się porusza w okół Słońca, ale też jest materia, jako planety i asteroidy, których nie widać a są, i tego jest dokładnie, jeszcze 24 planety, a czym dalsza tym mniejsza, bo czym dalej jest od Słońca, tym materia się coraz szybciej rozczepia, no i jak materia całkowicie się rozczepi, no to staje się przestrzenią, bo wszystko co jest materią, jest z przestrzeni.

Przestrzeń-wszystkiego, to jest to co i czego nie widać, a jest, a z tego wszystkiego co nie widać, wszystko powstało i jest – i to jest właśnie to, co trudno sobie wyobrazić, ale jest to możliwe – tak jak możliwe stało się u Kopernika, czy też u Ajnsztajna, czy u Niutona, też u Darwina, czy u tych naukowców, co byli wynalazcami wielu wspaniałych wynalazków, czy też u wizjonerów, czy też u filozofów, czy u Archimedesa, czy też u Edisona, czy też to, co było i stawało się u Sokratesa – bo Sokrates, mówił tak, co wszędzie jest pisane – wiem, że nic nie wiem – ale też powiedział tak i mówił – wiem, że wszystko wiem – i to jest napisane, ale mało gdzie publikowane – a ja jak to przeczytałem-odczytałem, no to co jest grane i o co chodzi – a w szkole nas uczono, że to jest ta mądrość Sokratesa, to że się nic nie wie – no i mamy do czynienia z total sprzecznością – a jak się czyta, te wszystkie pisma Platona, te też w obronie Sokratesa, a Platon to uczeń Sokratesa, no to wszystko jest inaczej – Sokrates wszystko wiedział, wszyscy w rozmowach z nim, padali prawie trupem – a zamiast szanować Sokratesa, a nawet go wielbić, tak jak wcześniej Pitagorasa, no to gawiedź zawistna-zła, by najchętniej Sokratesa zabiła, tak przecież zrobili ci, co nie dorastali Pitagorasowi, no i go zabili-zamordowali – a Sokrates zrobił to ze sobą sam, przy pomocy żony, która go też nienawidziła, która go też podtruwała, co też wiedział, no i wtedy właśnie mówił – wiem że nic nie wiem – o to dowód, też ten historyczny, co robi się z osobą, gdy je-spożywa, to co jest złe, szkodliwe, trujące, po prostu niedobre – umysł-umysłowość, inteligencja i myślenie, rozum i rozsądek, bystrość i czystość myślenia, klarowność każdej myśli, głębia widzenia, mądrość wiedzy, refleks myślenia umysłu, przejrzystość mowy, logika wypowiadania, umiejętność słuchania, trafność w stwierdzaniu, po prostu wiem bo wiem, i to co jest i staje się, gdy jest się czystym w sobie, zaczyna się widzieć coraz więcej, też to co się wcześniej nie widziało, a więc wyobraźnia się rozszerza i pogłębia, no i pytania od razu powstają, co to wszystko jest, co to jest życie, skąd to wszystko się wzięło, no i jaki ma to wszystko sens – Pitagoras Sokrates i Platon, wciąż o tym myśleli, inni też, ale już bardziej częściowo wycinkowo – a więc wszystko, to co jest dobre i prawdziwe, jest od razu burzone, zaciemniane, fałszowane, no i zło wszystko ogarnia i niszczy i zabija.

Bo wiedza prawdziwa, to wtedy jest prawdziwa, gdy daje efekt dla życia, ale życia tego dla zdrowia – a cała ludzkość, i to od początku jej istnienia, nie licząc okresu atlantyckiego – a był to okres bardzo długi, trwał 40-tysięcy lat, i zakończył się katastrofą-kataklizmem, bo ludzkość ta stara ludzkość, doprowadziła Matkę Ziemię, do ruiny, tymi wszystkimi swoimi budowlami, tą eksploatacją Matki Ziemi, tą dewastacją Przyrody, tym zatruciem wszystkiego, i też tą całą sferą zła cierpienia, strachu lęku, tych wszystkich mordów i zabijania, tych wszystkich wojen i bitew, i tą wszystką całą magią, a jako ogólny efekt wszystkiego, było to już totalne przeciążenie Matki Ziemi, wtedy Matki Ziemi Gaji, a Słońce jako Absolut Wszystkiego, odreagowało w taki sposób, i to bardzo precyzyjnie, też jako wszystkie se-swoje obliczenia, jako cały-sobą swym magnetyzmem, jako ten stan krytyczny też siebie, i skierował odpowiedniej wielkości i ciężaru i kształtu meteoryt, a trafienie było tam, gdzie jest ten trójkąt-bermudzki, no i Matka Ziemia Gaja, została niemalże rozpołowiona, a ten ładunek, też się wtopił w głąb Ziemi, a z czasem się rozpuścił, a w tym miejscu nadal jest to złe-negatywne promieniowanie, ale powoli już znika – bo ten ląd atlantycki, bo to był ląd, jako całość, tych dwóch obecnych Ameryk, który zaczął się rozpoławiać, i od siebie się odsuwać, tworząc te dwa pasma górskie, i też jako równowaga dwóch lądów, i równowaga wszystkich lądów całej Ziemi, też zmieniła się oś Ziemi ta obrotowa, wszystko na Ziemi ulegało zmianie, w Europie powstały Alpy, też Karpaty, też góry Ural, też góry Kaukaz, Himalaje jeszcze bardziej poszły w górę, niektóre góry się zapadały, jak te polskie świętokrzyskie, też Sudety trochę się obniżyły, a cały ląd Ameryki Północnej, podniósł się do góry, no i stąd są te kaniony, a cała Przyroda, została zmieciona z powierzchni Ziemi, kto mógł to się chował i uciekał, a ci co wiedzieli co się szykuje, to udali się na ląd Afryki, i szybko wybudowali piramidy, by się w nich schować, a schowała się ta władza atlantycka w tych piramidach, na czele z Faraonem i kapłanami, wszystko dokładnie zostało policzone i sprawdzone, a sprawdzane wszystko było, radiestezją – bo ta egipska atlantycka wiedza radiestezji, dawała już wtedy, duże i ogromne możliwości, też w ingerencję przestrzeni, i też odczytu Słońca, i Ziemi Gaji, też w ingerencję i to każdego życia, a szczególnie w ingerencję życia ludzkiego – ci kapłani z Atlantydy, sprawdzali dokładnie, kiedy będzie koniec Świata, i im wyszło z wyprzedzeniem 2-tysięcy lat – a w tamtych starodawnych czasach, podróżowano po całej Ziemi, też wielkimi statkami, na wiatr i na wiosła wszystkie statki były, a odległości międzylądowe, były mniejsze niż teraz obecnie, w ogóle wody było mniej na Ziemi, w granicach 50% woda zajmowała Ziemię, nie licząc rzek, a Przyroda była bardzo bujna, a cała Afryka była bardzo urodzajna, była też bezludna – bo ta dzikość Przyrody Afryki, była bardzo groźna i niebezpieczna, i też nie przebyta, zwierzyna tej Przyrody, miała też charakter dinozaurów i brontozaurów – bo dinozaury, to są te zwierza mięso-padlino-żerne, a brontozaury, to są te zwierza roślinożerne – a w swej ewolucji, i tych różnych podziałów na różne szczepy, to pod koniec ery-epoki atlantyckiej, to już niektóre zwierza, były już coś podobne, do obecnych – bo ten krokodyl Afryki, to jest ten dinozaur, ten z tą największą paszcza pożerającą, a ten największy brontozaur, to ten czarny hipopotam, a żyrafa, i słoń, te największe zwierza lądowe, to później powstały, po katastrofie-kataklizmie Atlantydy – czas uspakajania się Matki Ziemi Gaji, trwał bardzo długo, bo aż 3-tysiące lat, a życie zaczęło wracać, dopiero po tysiącu-lat – a cała Afryka, prawie była spokojna, i na niej życie, po części przetrwało, też się uchowało, a wody Afryki, w dużej części zachowały swoje życie, a roślinność, po 100-latach już odżywała – a ci Atlantydzi, co do Afryki wyemigrowali, to zrobili dokładnie, a wszystko dokładnie sprawdzono, i to na różne sposoby, tej magii było bardzo dużo wtedy, a to zrobiła grupa, ta najwyżej postawiona, ta co rządziła całą Atlantydą, i nagle opuścili Atlantydę, 300-lat przed kataklizmem-katastrofą, i to z taką ilością tych najlepszych wybranych, a wcześniej dokładnie wszystko sprawdzono w Afryce, no i wybrano rzekę Nil, jako największy zasób wodny, i pokarmowy, i stan brzegowy, Faraon tym wszystkim rządził, też sprawdzono, który ląd na Ziemi, najmniej będzie zniszczony – bo to właśnie radiestezja, daje takie możliwości, ale u tych, co tym się zajmują, jako też wyznaczeni, jako ci, co przechodzą wszystkie stopnie wtajemniczenia, a w tamtych pradawnych czasach atlantyckich, to tych stopni było aż dziesięć, Faraon to nawet był jedenastką, a ci najwięksi Faraonowie, to nawet osiągali dwunastkę – bo te stopnie zaawansowania i wtajemniczenia, to nie tylko wiedza, ale to przede wszystkim możliwości, właśnie te możliwości magiczne, ale magiczne jako tajemne, a czym wyższe wtajemniczenie, tym też większe zagrożenie – no bo tak to wszystko działa – każdy wzrost zwiększenie potencjału, na przykład jakiegoś paliwa, no i detonacja jest też tyle zwielokrotniona, że i rakietę wyniesie w przestrzeń, a jak coś nie tak zrobione z rakietą, to total wybuch, i wszystko rozwala się na strzępy, i to w jednej chwili – u ludzi jest to samo, też tak robi każda wiedza przyswajana, też tak robi każde nauczanie, i też tak robi każda magia – bo na przykład, taki jogin, czy bramin, oni tylko to ćwiczą, ale bez sprzętowo, oni to robią w sobie ze sobą sobą, a po paru latach, a każdy adept-uczeń ma swojego mistrza, a mistrz dokładnie prowadzi-uczy swojego ucznia, a szczególnie tego ucznia, co nie tylko się wyróżnia, ale też jest już, wyznaczony naznaczony namaszczony, by po mistrzu był nadal mistrz, choć w praktyce to różnie bywa – bo są mistrzowie, jak Aurobindo, jak Krysznamurti, jak Gandhi, jak jeszcze kilku, co też wiedzieli, że ten przekaz mistrzowski, jest też niewolą – bo taka jest prawda całej magii, bo tak działa wtajemniczenie, bo tak działa kapłaństwo, bo tak działa wszystko, bo tak działa materia – a materia ożywiona, to już w ogóle działa nad skomplikowanie – no i jak w tym wszystkim się połapać, niema jak – tak i tak każdego dopada śmierć – bo ta skomplikowaność i ta wszystka zmienność, jest nie tylko nie do uchwycenia, no bo jak to wszystko uchwycić, jak co rusz jest inaczej – przecież każdy laborant chemik naukowiec, a co dopiero fizyk, to jeśli coś wiedzą, to tylko wiedzą na tą chwile, a za chwilę wiedzą, że może być inaczej – no i wciąż nowe leki powstają, wciąż nowe badania są robione, wciąż powstaje nowy sprzęt specjalistyczny, też nowe teorie powstają, nieustanne dywagacje są te przecież naukowe, a kościół ma swoich przecież profesorów doktorów, też ma swoich lekarzy – i tak i tak niema się zmiłuj, trzeba umrzeć i zejść z tego Świata – bo śmierć, to jest to, co wszystko jest śmiercią, a więc też śmiercią wszystkiego, a więc też Aktu Stwórczego, a więc śmierć wszystkiego, co jest Kosmosem, co jest wszechświatem, co jest Światem, a więc jest samoskasowaniem się wszystkiego, jako total zniknięcie materii, a to co jest przestrzenią, nagle staje się niczym, i to bezpowrotnie staje się niczym – bo to wszystko, co się zrobiło, co się narobiło, co się natworzyło, co się stawało, co się stało, no i w ogóle co to wszystko jest, co to jest życie, co to jest istnienie, dlaczego w ogóle to wszystko jest, kto za tym stoi, co to jest ta boskość, to który duch jest ważniejszy, który szaman więcej wie – to dlaczego wielkoraka raka nie leczy – bo nie może leczyć, bo ona leczy tylko Indiańców, a szamani wiedzą jak ją zrobić, jak ją przygotować, i jak ją podawać, i jak komu indywidualnie też dawkować – ale to już jest wiedza tajemna – a naukowcy, wiedzę tajemną, też total lekceważą – a wszystko co powstało, jako ta wiedza też naukowa, to jest z tego świata niewidzialnego – a u kogoś, co jest bardziej wrażliwy, to odbiera te sygnały, też te nad którą wiedzą pracuje, no i dostaje i ma ten stan oświecenia, no i powstaje nowy wynalazek – też ten, total niszczący wszystko, ta broń atomowo-nuklearna – a to był początek końca wszystkiego Świata Aktu Stwórczego.

bo to wszystko co jest Aktem Stwórczym, to nie powstało-stało się, jako jakaś świadomość, jako jakiś plan stwórczy-twórczy, czy jakiś akt boski, czy nawet jakiś program stwarzania się, po prostu nic co by było, tą inteligencja planu stwórczego – po prosu, z niczego wszystko powstało – a stawało się, jako proces wszystkiego, tej coraz większej komplikacji wszystkiego, aż doprowadziło się wszystko-wszystkiego, do stanu ostateczności, i to można powiedzieć, że na samym końcu, swego stawania-tworzenia się, i to przez ostatnie 300-lat, jako proces dynamizmu wszystkiego, coś jak ostatnia prosta biegu na bieżni, ale też jako to nagłe przyśpieszenie, bo wszystkie ładunki, całej wszystkiej fizykalii, też całej chemii i biochemii, i to we wszystkich ludziach na Świecie, zaczęły w sobie się ścieśniać i doładowywać, a cała struktura DNA ludzka, zaczęła kończyć swoją pojemność, i też swoją wytrzymałość zaczęła kończyć, co w efekcie tych wszystkich zależności, psychika ludzka, jako też rozładowywanie się wszystkiego, zaczęła pokazywać i ujawniać, jako te różne odkrycia, te odkrycia tych praw niewidzialnych, czy tych praw widzialnych, tylko jeszcze niezauważonych, a to się działo w każdej materii życia, włącznie z filozofią, do tego dochodziła psychologia, też psychiatria, też socjologia, nauki fizyki coraz więcej odkrywały, nauki społeczne tworzyły różne koncepcje ustrojowe polityczne, cała literatura niemalże wszystko opisywała, poezja osiągała swoje szczyt możliwości, wynalazek gonił wynalazek, konkurencja rywalizacja nabierała tępa, no i wszystko w XX-wieku, niemalże w jednej chwili wybuchło, i to w sposób katastrofalny, niemalże katastroficzny, bo już była bomba atomowa-nuklearna, i szykowała się, III wojna Światowa – ale strach, przed tą wojną nuklearną-atomową, był już tak duży, że zaniechano by to zrobić – bo Ameryka Stany Zjednoczone, to jest to wszystko, co jest odtworzeniem się, właśnie Atlantydy – bo to państwo, to jest ta zbieranina z całego Świata, a ci co władzę zaczynali mieć w tym tworzonym się państwie, to byli ci najgorsi Świata, i stworzyli tą organizację władzy swej własnej – Iluminaci – była to organizacja, nie tylko przestępcza, ale to była organizacja, tej magii-czarnej.

Ich koniec nastąpił, w latach 60-XX-wieku – bo ta wojna w Wietnamie, i ta porażka Amerykanów w tej wojnie, to było to, że z Rosją sowiecka, nie da się wygrać, a Chiny też wspomagały Wietnamczyków – a ta cała wszystka rzeź w Indochinach, ta też wojna total dwóch ustrojów-politycznych, to nie to, że te ustroje były sprzeczne ze sobą, co czas zweryfikował, bo przecież Chiny nadal są komunistyczne, przecież tylko jedna partia rządzi, ale chodziło o konflikt światowy, by rządzić całym Światem – taki był cel i zamiar Iluminatów, cel total bezwzględny i do wykonania – a po II wojnie-światowej, to tylko jako władza Świata, pozostali tylko i wyłącznie, Rokefelerowie – co każdy polityk wyżej postawiony, wiedział o tym, ze wszystkie decyzje i dyspozycje, z tamtąd są, i trzeba je wykonać, bo jak nie, to kula w łep, włącznie z kasacją całej rodziny – kasacja rodziny Kennedych, tam została podjęta, no i siajej, ma to wykonać – tak właśnie, działała władza-absolutna, ta amerykańska, ta tajna, ta żydowskiego pochodzenia – bo przed II wojną-światową, to dwie rodziny żydowskie rządziły Światem, Anglia Rothschildowie, Ameryka Rokefelerowie – to teraz, dlaczego tak się stało, że nagle Niemcy, stały się faszystowskie – przecież ten Hitler, to był chory umysłowo, on w ogóle nie miał wykształcenia, był malarzem przecież pokojowym, przecież siedział w więzieniu, a w więzieniu pisał ten swój testament, Mein Kampf, przecież on był schizofrenikiem, on był niepoczytalny, to dlaczego został kanclerzem Niemiec – przecież ktoś tego chciał.

Cały Świat, żyje w total kłamstwie – a to co stało się na bliskim-wschodzie, to pokłosie polityki Rokefelerów, którą kontynuowali, Buszowie – bo w tej całej polityce światowej tych Rokefelerów, to nie chodziło o ropę, to chodziło o to – co większość polityków wie na Świecie, Rosjanie to już w ogóle wiedzą, co Amerykanie kombinowali kombinują, Chińczycy to samo, Hindusi też to samo, a Anglicy to już w ogóle wszystko wiedzą – bo Anglia i Ameryka, to taka spóła światowa, która już się skończyła, a skończyła się za Cartera – bo ten prezydent Stanów Zjednoczonych Carter, był niezależny, a dużo wiedział o machinie władzy Ameryki, no i wszystko zrobiono, by nie miał reelekcji, i tak też się stało – bo ci republikanie Ameryki, to są właśnie, od tych Iluminatów, a demokraci, to ci wszyscy wolnościowcy, też jak ten Klinton, teraz ta Hilary, a wcześniej, cała rodzina Kennedych – bo ta rodzina, też jako mafia-mafiozi, chciała zrobię stworzyć w Ameryce, taki wzór rodziny władzy Ameryki, coś na wzór rodziny królewskiej, coś jako tworzenie dynastii, by Ameryka Amerykanie, mieli taki wzór wzorzec, który stawał by się dla Amerykanów, też jako symbol dobrej władzy, no i trzeba tą władzę kontynuować – ten plan total nie wyszedł – no i rodzina Kennedych, politycznie została skasowana – a teraz, ten kandydat na prezydenta Tramp, rozwala całą partię republikańską, a to dlatego, bo jest niezależny finansowo – bo całe finanse Ameryki, są już w pełni całkowicie niezależne, od Rokefelerów – Rokefelerowie, już nic nie mogą zrobić, bo utracili całą wszystka władze swoją, przede wszystkim tą finansów Świata – to po to, Europa zrobiła Euro, by odejść od dolara, funt rządzi się swoimi prawami, tymi prawami po imperium-brytyjskim, a frank-szwajcarski, to nie waluta, to tylko magazyn kasiory Świata, to i tylko to, no i nagle deflacja ich zaczęła nękać – a deflacja, to taki stan finansów Świata, że wszystko zaczyna być pod kontrolą, no i kończy się ta cała szara strefa, tych wszystkich oszust finansowych – a dzisiaj teraz dowiedzieliśmy się, ze ta największa organizacja sportowa, to jedno wielkie total oszustwo, a kto tym rządził, rządził tym Szwajcar, ten Blatter, oszust wszystkich-wszystkiego, a on rządził łapówkami, i tym się cieszył i podniecał, stary trup kretyn, rządził machiną Świata piłki-nożnej – cały Świat tak funkcjonował, i wszystko wyszło na jaw – a kto kazał zlikwidować polskie stocznie, to kiedy to powiecie, bo przecież wiecie politycy Polski, a Tusk przecież wszystko wie, i też dlatego go wzięli do Brukseli – a wzięli go dlatego, by dalej platforma rządziła Polska – a to nie wyszło i to się nie udało – no i wszystkie klocki układanki się posypały – i nagle w Polsce będą budowane statki, no i w ogóle, też nagle pieniądze w Polsce się znachodzą – a ten program, 500+, jest nie tylko bardzo dobry, ale wręcz niezbędny i potrzebny, jest to rozwiązanie wręcz optymalne, nie tylko dla polskich rodzin, i dla polskiej dzietności, ale też dla całej polskiej gospodarki – producenci zaczną mieć większą marżę, i wtedy mogą więcej pracownikom płacić – a zakupy towarowe, będą się lepiej segregować, i inflacji wtedy nie powinno być, a jeśli to mała – NBP, dokładnie wszystko w Polsce kontroluje – a teraz, dlaczego bliski-wschód stał się wojną – a to dlatego, że zrobiono-stworzono to państwo Izrael, a jest to twór sztuczny, a dlatego zrobiono to państwo Izrael, bo tak zadecydowali Rokefelerowie, bo właśnie oni, nie chcieli tych Żydów z Europy, a szczególnie tych Żydów z Polski, a to dlatego, bo ci Żydzi z Polski, a szczególnie z Polski, byli w konkurencji, do Żydów Ameryki, i Żydów Anglii – bo cała nacja żydowska, od samych swych początków, żyła ze sobą w konfliktach, bo Żyd z Żydem, nie umie się ze sobą dogadać, bo taki po prostu jest Żyd, i dlatego Żyd musi mieć rabina, a w Polsce, miał rabina i cadyka – a cadyk, to nie tylko był mędrcem, ale jego wyroki były ostateczne, i każdy rabin i każdy Żyd, musiał się podporządkować tym wyrokom, a więc, wszyscy na Świecie musieli by się podporządkowywać wyrokom cadyka, no i koniec władzy by wtedy były Rokefelerów Rodszildów – i to jest przyczyna II wojny światowej – Stalin o tym wiedział – Rosjanie nie mordowali Żydów, a jeśli to tylko zabijali, bo wojna – polskie władze o tym nie wiedziały – a Francuzi i to wszyscy, o tym wiedzieli, no może jakiś tam rolnik na prowincji nie wiedział, bo ten od produkcji szampanów, to na pewno wiedział – a ta Merkel, to o tym wie, i teraz się boi, że to wszystko będzie wychodzić na jaw – a ten Cameron premier z Anglii, to też o tym wie, królowa Anglii, też o tym wie, wszyscy królowie Europy wiedzą o tym, Tusk już coś wie, a Kaczyński, o tym też już wie, a Putin, to dokładnie o wszystkim wie, i ma problem, jak z Polakami z Polska postępować, bo ma wielki i olbrzymi problem, bo chodzi, o tą katastrofę-smoleńską.

Bo Rosja, wie że ma sumieniu mnóstwo mordów Polaków – a to co stało się w Katyniu, to była decyzja, nie chęci zabicia-zamordowania Polaków, ale Stalin i jego ekipa, nie mieli innego wyjścia, bo to była też konsekwencja, paktu Ribbentrop-Mołotow – a ten pakt, to dlatego został podpisany, bo wcześniej, przecież Niemcy zbroili Sowietów, a o tym przecież wszyscy wiedzieli – Sowieci od razu to wzięli, bo mieli dostęp prawie do wszystkiego, no i szybko się do uzbroili Sowieci, można powiedzieć za darmo, no może za półdarmo – a jeszcze było to u Sowietów, ta klęska porażka pod Warszawą, pamięć i chęć zemsty – a cały Zachód tak kombinował, by Polska była jak najmniej przygotowana do wojny, i tak też się stało – Polacy nie znali tej strategii-światowej, wszystko było trzymane w total tajemnicy, też pod groźbą śmierci-mordu – cały system agenturalny, wszystko i wszystkich rozpracowywano, i to co do szczegółów, a sami na wzajem siebie kontrolowali, i to na kilku poziomach – a wywiad rosyjski-sowiecki, był też totalnie bezwzględny, i wszystko wyciągali od innych agentów – no i będzie wojna z Niemcami, i trzeba się szykować do tej wojny – ten pakt, to była tylko gra pozorów, ci i ci wiedzieli o tym – no i trzeba było ruszyć na wschodnie tereny też Polski – Stalin podjął tą decyzje mordu polskich oficerów, bo się nie nadawali do wojska sowieckiego – Putin wie, że tak Stalin musiał zrobić – ci z KGB, wszystko wiedzą.

Prawa-wojny, są nie tylko bezwzględne, ale są te też wcześniej uzgodnione, o czym tylko nieliczni wiedzą – a te robienie kpin, z teorii-spiskowej, to dlatego to się robi, by to co faktycznie jest spiskiem, straciło swoją też rangę, że tak właśnie było – każdy polityk, gdy wchodzi na wyższy szczebel polityki, to też wchodzi w te różne wtajemniczenia, też jako prawnie szczerzone, że o tych tajemnicach nie wolno mówić – to jakie tajemnice zna, Kwaśniewski i Miler, bo zna ich wiele, też te tajemnice Ruskich-Sowietów – a te tajemnice Ruskich-Sowietów, są bardzo groźne – a teraz, poinformuje was, co jest moja tajemnicą, i to jest udokumentowane – moim pradziadkiem, był nie kto inny, ale tylko aż, Admirał floty-czarnomorskiej Kołczak – no i co wy na to – a jest film o nim, i to bardzo dobrze zrobiony – a na Krymie, wszyscy go pamiętają – on był symbolem Rosji walczącej – mało co by wszystko wygrał – tylko że Świat, ten świat-polityczny, ci mocodawcy tego Świata, tego nie chcieli – a kto nimi byli – nie kto inni, tylko Niemcy, ci Niemcy komuniści, i ci wszyscy komuniści, włącznie z całą Hiszpania, też nawet po części z Francją – przecież Francuzi zrobili rewolucję, i wyrzynali wszystkich pokolei – a tyle mordów popełniono, w imię nowej ideologii, to tylko Fusze wiedział, ile było tego – a wciąż się jeszcze mówi, że ta rewolucja coś dała Światu – bo w Polsce wtedy, to debatował sejm-polski nieustannie, cztery lata to trwało, i stworzono dzieło wiekopomne – Król Polski wtedy wszystko robił, by doszło do uchwalenia tej konstytucji, i tak też się stało, też by tak się stało – to co, dobrze że tak się stało – a teraz, co się w sejmie dzieje, to samo się dzieje – to jakie prawo działa, że ci co przegrali, nagle są obrońcami, tej niby praworządności – co to jest za prawo, też to prawo wilcze – to skąd ono jest i bierze się – i to jest to właśnie pytanie, na które i na wszystkie inne, mam odpowiedź – a te wszystkie prawa-wojny, to dlatego są i działają, bo one są w ludziach, od pokoleń od wszech-czasów – bo to są wszystkie prawa Przyrody, właśnie te Prawa Natury Przyrody, te niewidzialne, te zmagazynowane, w całej strukturze DNA ludzkiej, te prawa tej inteligencji ludzkiej, co rządzi się też własnymi prawami, prawami też walki o wszystko – bo to jest ta piramida ludzkości, a na samym szczycie, ja też Bóg jestem – i tak to właśnie wszystko działa – to tak ap-ropo polityki, i to każdej – to który polityk na Świecie, idzie się modlić, i prosić Boga, by go oświecił – żaden.

Cała historia ludzkości i Świata, jest owiana tajemnicą tajemnicami, co ci historycy, ci źródłowi historycy, ci historycy, co szukają różnych też analogii, też w tych różnych pismach tajemnych, a tego jest mnóstwo w literaturze światowej, jak ci gnostycy na przykład, a przede wszystkim, jak sięga się, do pism świętych, a czytanie tych tekstów jest bardzo trudne i skomplikowane, no to, dochodzi się do różnych wniosków, też często sprzecznych ze sobą – a teraz, to co jest podane, w tych najstarszych pismach hinduskich, poczynając od tej opowieści-legendy Mahabharaty, i wszystkich następnych późniejszych, kończąc na Bhagawadgicie, też te teksty-pisma interpretujące, i też opisujące wypowiedzi mędrców-mistrzów, jako opis różnych dziejów Świata ludzkości, to jest to coś napisane, jako te epoko-ery jugi – a ostatnią epoka-erą, to jest ta epoka-era kali-juga, ta era-epoka zaciemnienia, też nazywana, nie wiedzy – a dlaczego tak to zostało powiedziane-nazwane – a to dlatego, tak to zostało określone nazwane wypowiedziane, bo tak to jest, z pozycji duchowości, z pozycji magii, z pozycji wiedzy kapłańskiej, z pozycji mistrzów duchowych, z pozycji riszi – a kto to taki jest – bo riszi, to taki jogin, i to jogin dawnych czasów, i to tych czasów atlantyckich – bo w czasach, tej epoki Atlanty – a mamy przecież ocean-atlantycki – to były tylko dwa kontynenty, Atlanta, i ląd Mu – ląd Mu, to ta cała Azja – a te wszystkie wyspy Oceanii i Australia, i Nowa Zelandia, to powstały stały się, po total kataklizmie, właśnie gdy na Ziemi-Gaji, panowały te giganty zwierza dinozaury i brontozaury, i te wszystkie inne, włącznie z tymi latającymi pterodaktylami – wtedy Ziemia-Gaja miała Przyrodę, o niesamowitych wymiarach, bo sama z siebie, była ciepła i gorąca, a Pra-Słońce, wciąż Ziemię-Gaję doładowywało, i to olbrzymim ładunkiem bezpośrednio wodorowym, a wodór to sam ogień, cała Ziemia-Gaja unosiła się w oparach, i to w oparach nie tylko pary, ale też innych gazów, też tych trujących – cała Przyroda wtedy, kotłowała się w sobie niesamowicie, a trwało to bardzo długo, bo 100-tysięcy lat – a teraz, te wasze miliony miliardy lat, też świetlne, i to w jedną sekundę nawet 10-milionów lat-świetlnych – to wszystko to jest ta fikcja naukowa – Ajnsztajn coś wam wszystkim powiedział, o tej krzywej czasu światła – przecież każde światło rozczepione, ma swój koniec świecenia – a to światło przed rozczepienie, przecież niema czasu.

A teraz, ta cała sfera boska – ona sama się nie stała – w Egipcie to robili kapłani, niektórzy Faraonowie też – bo Faraon, to też ten z pokolenia na pokolenie, a tego pilnowano – bo chodziło oto przede wszystkim, żeby to co ojciec Faraon, dalej przekazywał jako władza, jako tą pamięć wszystkiego, kim i czym był ojciec, by też takim być, a nawet większym i lepszym, co różnie bywało – a teraz ogólnie krótko, dla czego ta cywilizacja Egiptu starego, zanikła wymarła – a stało się to dlatego, jak wszystkie hegemony Świata ginęły-zanikały, bo władza każda władza się rozpasa, i to na dwa sposoby, w żarle i w seksie, to jest automat – przecież ta Kleopatra, to se kurewstwo zrobiła z tymi Rzymianami, i Rzym prawie total rozwaliła, nie mówią, że rozpierdoliła – to co, seks rządzi Światem, a przy seksie ful mnóstwo wszystkiego żarła – no i wszyscy bogowie Egipscy zniknęli – każda władza, to też przepych, to dostępność do wszystkiego, wszystko jest podawane na tacy, wiadomo prestiż, też wszystkie wygody, też ta decyzyjność, w ogóle bo kariera, no i w ogóle, bo na przykład, będę prezydentem, a wcześniej królem, też carem, i też Papieżem – a Papież, od razu staje się świętym, jako ojciec-święty, taka władza nad władzy ta papieska – no i wszystko się stało tak, żaden król tego nie chciał przecież, że powstała demokracja – bo wszystko total ze sobą się wymieszało, nawet to, z tego pańskiego stołu, no i służba to jadła, psy też to jadły, a psy najbardziej, bo smaczne bo pachnące bo super, służba też tak, ale też z odrazą, bo pańskie, bo my sługi, bo my wszyscy na nich robimy – no i dlaczego tak musi być – zazdrość zawiść zawsze się uruchamia, i to właśnie, z tego co jest bogactwem, co jest władzą, bo władz to też bogactwo, nawet ta mala władza, to też już coś, no i też się jest już wtedy chronionym, też za wierność, też za poddańczość, za usłużność, no i w ogóle, bo mogę być urzędnikiem – a w zamyśle każdy ma, tą swą dalszą karierę – a kariera, to rywalizacja, ta rywalizacja, czym wyżej tym bardziej skomplikowana, selekcja sama się wręcz robi, no i też tak z reguły jest, to ty bądź naszym pierwszym, chyba że, dajemy ci możliwość, być tym pierwszym – bo wszystkie kalkulacje i też notowania wskazują, co w Polsce tak się stało, że ja najważniejszy, a mam niskie notowania, nie będę startować na najwyższy urząd państwa, nawet premierem nie będę – no i Jarosław Kaczyński, został mianowany przez opozycje, naczelnikiem-państwa – no i mamy powtórkę z przedwojny – tak to się ułożyło Polsce, i właśnie się ułożyło na lepsze na dobre – a dlatego tak się to zrobiło, bo ci lepsi dobrzy Polacy, tak zaczęli myśleć, a zaczęli myśleć coraz mniej o sobie, ale o ludziach coraz bardziej, o narodzie, o Polsce, o dziedzictwie Polski, o tym co Papież Polski Polakom Mówił, a powiedział tak – to jest moja Ojczyzna, to jest moja Matka Ziemia, ja z niej pochodzę i wyrosłem, i to trzeba szanować, to trzeba kochać, nie wolno tego zdradzać, trzeba swoje dzieci kochać, trzeba każdą matkę kobietę kochać, trzeba kochać każde dziecko, i nie wolno, też złej ideologii, do Polski wprowadzać – a władza polska ta poprzednia, wszystko odwrotnie robiła – i to się właśnie w Polsce skończyło – to kim byli ci wszyscy, i ci obecni co są opozycja, tak na logikę i na zdrowy, nawet na chłopski rozum – to przecież zdrajcy Polski byli i są, włącznie z tą cała lewicą – co se wykombinowała okrągły-stół teraz, jako ta ich-ichna kombinacja, by wrócić na ławy poselskie i senatorskie, i dalej robić tą swą robotę zła dla Polski – co wiadomo, nic z tego nie wyjdzie – Polacy, nie chcą tej poprzedniej władzy, tych oszustów kłamców, tych dorobkiewiczów, tych kombinatorów, tych co zostało powiedziane nam wszystkim, że to są targowiczanie – bo taka jest prawda o nich.

A teraz, to co było i stało się w Indiach – Indie, to kraj-kraina, Baratra – a co to znaczy – a teraz, ogólna wiedza, ta też źródłowa, a więc ze źródła – to co to jest to źródło wiedzy, gdzie ono jest – przecież nie na uniwersytecie, czy z jakiejś akademii-nauk – dla przykładu, by się za dużo nie rozwodzić – przecież Kopernik, tego się nie nauczył na akademii-jagiellońskiej – przecież każdy odkrywca, czy też wielki polityk, nawet jeśli dużo się uczył, to tak i tak swoje wymyślał-wymyślił, a jak już swoje wymyślił, to jego myślenie, też nagle zaczęło się zmieniać, też na to rewolucyjne – dla przykładu – Marks – przecież on chciał dobrze, Engels mu w tym pomagał, jeden i drugi byli młodzi, jeden i drugi to Żyd – bo każdy lepszy Żyd, to zawsze coś wymyśla-kombinuje – no i wykombinował ten Marks, i to teorię rewolucyjną, ciężko mu to przychodziło, aż wreszcie mu przyszło, i to wręcz cała wykładnia – to co, przecież on nie był naukowcem – Engels coś więcej wiedział o nauce, no i dopasowywał to wszystko, do tej teorii Marksa, nawet też coś logicznie mu to wychodziło – a Lenin, to przerobił, na gigant władzę – a też był przecież Żydem, ale Żydem z Niemiec – a tam co wykombinowano – total plan zawładnięcia Światem – bo mamy idee-ideologię, tą jedno-władztwa, i tylko w Rosji można to zrealizować, bo Rosjanie, to same niewolniki – bo Niemcy, a to są Germanie przecież – a German, ten German lepszy a nawet dobry, to nie tylko, że jest posłuszny, ale też umie nawet kochać – co zostało pokazane, w tym filmie-serialu, produkcji rosyjskiej – Anna German – to było właśnie tam pokazane – ale też było pokazane, że te Rosjanki germanowe, też chętnie, do Polaków garnęły się – no bo Polak, jak kocha, to każda kobieta to bardzo chce – bo Polak, ma największe jaja Świata – i to jest właśnie to, co rządzi Światem – przecież się mówi – ale masz jaja, ale jesteś jajcarski, no i w ogóle, każda kobita na ciebie leci – bo cała nauka, to tylko mózg i nic więcej, bo tam wszystko jest – a tam nic niema – a jeśli jest, to tylko Bóg – a teraz, to co stało się, to co wszystko jest boskością – bo to się się nie stało samo, to się po prostu zrobiło – bo tak to wszystko działa i się robi – przecież Absolut, jest i działa – a jak działa Absolut, no i gdzie on jest – to co, Absolut, to Bóg Boskość – co to za pojęcie i nazwa, Absolut – to jak to go wytłumaczyć, no jak – Absolut – ktoś jest absolutny – a jak ma się absolutną wiedzę, to co wtedy z takim się dzieje – ktoś kto posiadł absolutną wiedzę – to co on wtedy myśli – spróbujmy to też rozszyfrować, o ile się da, a na ile się da, na tyle, ile widzą DNA – to jest właśnie to, co zrobili ci riszi – bo to jest ta wiedza-tajemna, nie dla zwykłego zjadacza chleba – bo oni ci wszyscy riszi, a później ci wszyscy jogini, to żeby wchodzić i stawać się, to odchodzili od jedzenia – bo nie wiedzieli co jeść, bo co jedli to ich truło, a jeśli już coś jedli, to tylko trochę, i coraz bardziej minimalnie, też dla samego rytuału, takie prasanti, taki poczęstunek – buddyści z tego zrobili, rytuał żebraczy, a wcześniej ci wszyscy swami, ja święty, a więc, poczęstujcie mnie jedzeniem, bo ja święty – a ci mistrzowie, to wy do mnie przechodźcie, to wam coś dam, też błogosławieństwo, na to twoje lepsze życie – taki rytuał też ten mistyczny – kościół dokładnie to wszystko dokładnie to robi – bo ta cała religia kościelna-chrześcijańska, to pochodzi z tamtąd – przecież cały rytuał wodny, to jest ten rytuał gangesowy, to i tylko to to jest – a nie bo jakaś filozofia żydowska, ta niby nad święta – ci wszyscy w Watykanie, to dokładnie wiedzą, że to wszystko jest z tamtąd – a teraz Bóg – to nie jest coś z kosmosy-kosmicznego – to jest wytwór ludzki, i to właśnie tych riszi, i joginów, i braminów.

Budda to samo zrobił, bo u nich brał nauki, i to te nauki wszystkie, i prawie doprowadził się do totalnej śmierci – ale że był wysoko urodzony, a więc miał ten lepszy a nawet dobry genotyp urodzeniowy, też już dużo wiedział, a jako książę przyszły król, a wszystkiego miał pod dostatkiem, miał żonę i dzieci, na pewno miał kilka kochanek, zawsze był najedzony nasycony – ale urodził się jako myśliciel, taki po prostu się urodził – a dlatego taki się urodził, bo tak działa prawo spadkowe – z czasem tyle się tego nagromadzi, że się wreszcie w którymś pokoleniu, to tak nagromadzi i się spiętrzy, właśnie jako ta masa wszystkich informacji genetycznych, a w rodzinach królewskich, i tych wysoko postawionych, gdzie ten spadek pokoleniowy jest pilnowany, to przychodzi czas i moment, że ktoś wreszcie wielki bardzo wielki się urodzi, też wyjątkowy, też oryginalny, też jako odkrywca, też jako ten przełomowiec, jako nawet ten rewolucjonista, czy ten samotnik myśliciel, czy nawet jako filozof, czy jako wielki przyszły Król, czy jak Budda, czy jak Zaratustra, czy ja Kryszna, czy też jak Jezus, czy jak Rama, czy jak Jan III Sobieski, czy jak Kazimierz Wielki, czy jak August Poniatowski, czy też jak Piłsudski, czy jak Wyszyński, czy jak Prymas Hlond, czy jak Wojtyła Papież Polski – na pewno nie jak Obama, czy jak każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, zjednoczonych morderczą walka o władzę, czy jak każdy król Francji, czy Anglii – bo Niuton, był samorodnym geniusze, Kopernik też, Darwin też, Ajnsztajn też – a Budda, to się w sobie tak zawziął, że sobie też powiedział, że albo wreszcie to rozpoznam, to wszystko co to jest to wszystko, albo padnę trupem – i to jest właśnie to, co wtedy się uruchamia, ale w sytuacji już krańcowej, i to w tej sytuacji krańcowej przy samej śmierci – ale on jako książę-król, bo władza też tak działa, władca wciąż ze śmiercią walczy przecież, z tą śmiercią z każdej strony, też jako ten cios ostateczny śmiertelny, i to od najbliższych, a nawet od samego siebie, nie tylko że wytrzymał, ale przekroczył próg śmierci, ale w sobie próg śmierci przekroczył, i osiągnął stan nirwany – stan nirwany, jest to stan pełnej błogości, total czarnej swej własnej przestrzeni.

Bo Budda, przechodził swoje bardo – a bardo, to taki stan siebie-samego, ten stan wewnętrzny siebie-samego, jako widzenie tego wszystkiego, co jest zapisem w strukturze DNA, strukturze DNA całej organiki ciała swego – i Budda to widział wszystko, jako obraz wszystkich swoich wcieleń, a jak to się zakończyło, to stał się wtedy buddą, jako taki stan siebie-samego, już bez żadnych obciążeń, po prostu, wszystko w jego denach, i to co do jednego gena, się zresetowało i skasowało – geny deny, w pełni-całkowicie w sobie się zwinęły, i nagle stała się ciemność, ta właśnie ciemność nirwany, pełnej całkowitej total ciemności, jako stan pełnej całkowitej błogości – i to było to, co chciał osiągnąć swoim życiem, stan bez cierpień – w tamtych czasach, to co on zrobił, to było przez nikogo nie osiągalne, nawet przez samego Boga – a teraz to, co zawsze było tajemnicą wszystkich czasów, tych czasów, od kiedy Światem rządził Rama, a to było 8-tysięcy lat temu.

Bo Rama, to nie jakaś legenda, czy mit, czy cokolwiek jako fantazja ludzka, czy czyjaś wizja schizofreniczna, czy jakieś opowieści legendarne – Rama Król Rama, był na prawdę, był w rzeczywistości, był wielkim władcą, ale był przede wszystkim kimś niebywałym – a teraz, skąd ja to wszystko wiem – to jest coś podobnego, co było z Sokratesem, po części z Platonem, w dużej części co było z Hipokratesem, i też to, kim i czym był Herkules, a z nowszych czasów, to byłem też Gandhim, też trochę byłem Kopernikiem, a tak w ogóle, to urodziłem się bardzo skomplikowany, skomplikowany pochodzeniowo, bo jestem przede wszystkim Polakiem, jestem też Chorwatem, jestem też Madziarem-Węgrem, też jestem Białorusinem, i też jestem Rosjaninem, a Rosjaninem jestem z najwyższego urodzenia, bo jestem nie tylko od Kołczaka, ale jestem też z Romanowów, a moje Polskie pochodzenie, jest z Poniatowskich, też ze Święcickich, tych Święcickich szlachty ziemiańskiej, i też jestem Żydem, Żydem właśnie z Chorwacji, i to żydem najwyższego stanu, bo stanu cadykowego – i to jest właśnie to, dlatego napisałem o Buddzie, byście mogli też zrozumieć, jak to się dzieje, gdy wchodzi się w stan, w stan pełnej duchowości, z której to pozycji, ma się coraz większy i głębszy wgląd, to co jest swoim własnym wnętrzem, i to wszystko co wnętrze własne, transmituje samemu sobie, jako obraz i wyobrażenie, jako też głos wewnętrzny, jako też możliwość, odbioru i też słyszenia, transmisji czyjeś innej osoby, co z czasem, daje coraz większe możliwości, też poznawcze-rozpoznawcze, też coraz większy i głębszy wgląd, też to co jest sferą boską, a sięgając dalej, też w Kosmos, też we Wszechświat, też to co jest Absolut, jak działa Słońce, jak działa Matka Ziemia, jak Słońce i Ziemia ze sobą współdziałają, co to jest w ogóle Przestrzeń Wszystkiego, no i skąd to Wszystko się wzięło, też to co jest życie, jak działa i funkcjonuje Przyroda, w ogóle co to jest materia, jak to się dzieje, że jest materia ożywiona, no i co to jest ten ludź, i ten Świat, co jest i powstał, i ta ludzkość, co wszystko niszczy i dewastuje, no i kto rządzi tym wszystkim – naukowcy mówią, że prawa fizyki, że prawa Niutona, że biologia, że prawa Przyrody, że są jakieś prawa Kosmosu, że jest jakaś gigantyczna czarna-dziura w centrum Kosmosu, no i w ogóle, co rusz co jakiś czas, też te poglądy naukowe, się zmieniają – a naukowcy między sobą, to różne te swoje hipotezy ze sobą wymieniają, z reguły sprzeczne, a jak coś ludziom już maja powiedzieć, to wszystko dokładnie jest uzgadniane, też jak ma być podawane, taka kombinacja wiedzy, dla-do opinii publicznej, a tak w rzeczywistości, to naukowcy nic nie wiedzą, jak to wszystko działa, bo nie mogą wiedzieć – to tak jak Kościół, mówi-gada na wszystkie możliwe sposoby o Bogu, a sami wyglądają jak beczki napchane żarłem, podgardla im wiszą i zlewają się z cielskiem, a żrą do oporu, wszystko maja pod nos stawiane, regularnie wszystkie posiłki muszą być, i zjeść trzeba wszystko, bo to też dar boży, każdy chętnie dokładkę bierze, no i teraz idziemy na spacer, nikt nam nie przeszkadza, i rozmawiamy o sprawach bieżących, też przede wszystkim, jak tam w probostwach jest, czy jest tak jak trzeba, czy dobrze pracuje, czy wszystkie składki są regularnie płacone, no i kogo wymienić, i czy wysłać umyślnego, by sprawdził wszystko co tam się dzieje, no i czy coś złego nie robi, bo mamy sygnały, że coś kombinuje – wszystko dokładnie to sam widziałem – instytucja kościelna, niema nic wspólnego z duchowością.

Bo Rama, to nie Hindus, bo Rama, to Światowid z wyspy Wolin, ze szczepu-grupy Wenedów – bo jezioro-morze Bałtyk, w tamtych dawnych czasach, było nie tylko słodkowodne, ale miało tyle wspaniałych ryb i innych stworów-tworów, że dawało pełne wszystkim pożywienie, i to te najlepsze, a to pożywienie-jedzenie, dawało niesamowite możliwości, nie tylko życia, ale też tej siły ludzkiej, też tej sprawności i zwinności, no i ktoś wreszcie się urodził nad wielki, też taki, który miał wgląd w zaświaty, a z tamtąd wszystko się inaczej widzi – ten taki ktoś, co jest tu i tam, ale nie traci równowagi, bo to wszystko kim i czym on jest, daje mu też pewność siebie, a to robi też wrażenie, ale też wzbudza strach i lęk, no i konflikt stał się wtedy tam, też ten ostateczny – bo ci staro-słowianie, jeśli mieli swoją magię, to tą bardziej szamańska, ale tą wiedźmińską, bo bardziej tą przyrodniczą, a więc wiedza ta subtelna, ale powiązana z Przyrodą – a Światowid, a później Rama, dostawał sygnały, że ma iść w daleki Świat, też jako już jego głos wewnętrzny – bo głos wewnętrzny, to jest coś takiego, że jak się już go ma, no to go się nie tylko słucha, ale on zaczyna też, rządzić taka osobą – bo tak to właśnie działa, nie że się chce czy się nie chce, tylko to też jest automatyczne – bo to tak działa – bo wszystko jak się wie, to jest proste, to tak jak wszystko co genialne, to też jest proste – bo cała struktura DNA ta organiczna, działa też natychmiastowo, bo w ogóle żeby działała, to musi otrzymywać pokarm, a jaki pokarm otrzymuje, tak też działa, czym lepszy pokarm, tym lepiej działa, a nawet zaczyna też myśleć, a z czasem, zaczyna też tworzyć, też różne rzeczy wymyślać, a nawet mówi, że też jest Bogiem, i w ogóle zaczyna być wszystkim, a jak coś kombinuje, to tak to robi, by było lepiej, coraz lepiej, też żeby było dobrze, też żeby było coraz doskonalej, no i w ogóle żeby było też idealnie – taki ideał życia życia doskonałego – a to bierze się stąd, bo tak światło działa – bo taka jest logika światła – i to się właśnie zaczęło stawać, u Światowida – wyruszył w podróż, ale z cała swoja grupa, wszystko dokładnie przygotowali, też w odpowiednie zbroje, no i ruszamy, bo ktoś nas wzywa – wzywał go, duch wielkiego-największego risziego.

To jest historia o tyle prawdziwa, co też fantastyczna, ale to jest historia, jak najbardziej realna – bo trzeba wiedzieć, jak działają Prawa Natury Przyrody, a działają niewidzialnie, bo to są te wszystkie fale-nadawcze, to są te impulsy, które są wysyłane, właśnie ze struktury DNA, a to są fale-impulsy świetlne – a więc, nie do odebrania, przez jakikolwiek sprzęt – bo to światło-deeanowe, jest światłem takiej fali-nadawczej, że uruchamia przestrzeń światła-niewidzialnego – to jest coś podobnego, jak ktoś myśli o kimś, a ten ktoś o kim się myśli, to odbiera, i też od razu, o tym kimś myśli, ale na swój sposób – też jest podobnie z myślo-kształtam, tylko że myślo-kształty, są bardziej intensywne, a nawet są i stają się groźne i niebezpieczne, bo to już zaczyna być magia – kościół dokładnie wie, że tak to działa, i wciąż tym operuje i robi – wszyscy od każdej magii też to wiedzą, każdy ezoteryk to wie, szaman to w ogóle wie, że tak trzeba to robić, a przed tym pije tą swoją miksturę, by to wzmocnić, by to od razu zadziałało, i też od razu się tak stało, no i ktoś taki, co mu zostało wysłane, ma te problemy, na które też zasłużył, bo na przykład był oszustem – a oszust biznesmen, ma swoich magików, co też to robią – no i Indianiec, stał się najbogatszym na Świecie, ten z Meksyku – a Meksyk pada bo bankrutuje, bo tak to zrobili Amerykanie, nie magią, tylko to zrobili kasiorą – a teraz będą musieli mur budować na granicy z Meksykiem – tak każda pazerność się kończy, i to w obliczu prawa-światowego to wszystko się robiło – a w Polsce, podobnie tak się stało, z tym amber-gold – przecież państwo na to przyzwoliło – a jeśli przyzwoliło, to miało jakiś w tym interes, władza państwa – bo każda władza, i to każda władza, nie tylko, że się odrywa od rzeczywistości, wchodzi w świat-fikcji każda władza, tak zawsze było w historii-ludzkości – to że Egipcjanie i władza-egipska, najdłużej trwała, to dlatego właśnie, bo ta magia-kapłańska, tak robiła i czyniła, by chronić siebie samych kapłanów, Faraona, i cały dwór Faraona, i też podwładnych, by każde niebezpieczeństwo, też umniejszyć, a każdy rytuał kapłanów-magów, był dokładnie sprawdzany radiestezją, i to też robiono w zespołach, też by nie popełnić błędu, a Faraon, podejmował ostateczne decyzje, też te wojenne, i też tą decyzję, by Żydów wygnać z Egiptu, i to zrobiono – a ten cud Mojżesza, a sam był kapłanem Egipskim, to ta fikcja żydowska, no i se to zapisali, bo to Bóg jedyny Żydów, to niby zrobił – to ciekawe, dlaczego nic nie robi ten Bóg jedyny dzisiaj i wcześnie, szczególnie gdy Żydzi dostali Dekalog – bo jak wiemy z historii Żydów, a szczególnie tą historię wcześniejszą, tą historie z tym Jakubem, co Faraonowi odczytał te jego sny, i to niby się sprawdziło, no i jesteś moja prawą ręką władzy Egiptu, fikcja opowieści Żydów, tylko by się reklamować, no i se wymyślili, że są narodem wybranym, chyba tym narodem, co nikt ich nie chciał i nie chce, a wtedy, nad kim on ten Jakub się ulitował, nad swoimi mordercami-złoczyńcami – to spytajcie się kogokolwiek w Polsce Polaka, czy by tak zrobił, czy kogokolwiek na Świecie, a co by Chińczyk na to powiedział i by zrobił, czy Hindus – bo polski Papież, to po części tak zrobił, i co z tego wyszło, nic nie wyszło z tej litości polskiego Papieża, ale reklama była najwyższej klasy światowej, dla Watykanu i majestatu papieskiego – bo ten riszi nad riszi, to taki stary jogin, taki magik wszystkiego, jako ten wytwór, pradawnych czasów, tych czasów pradawnych lądu Mu, co się zrobił i stworzył, po tej epoce dinozaurów – bo ta nazwa, dinozaur, jest nie tylko tajemnicza, ale ona jest też wieloznaczna – spróbujmy to rozszyfrować – bo trzeba wiedzieć, że struktura DNA, jest nie tylko magazynem informacji, i to wszystkich informacji, ale też jest pamięcią, też uczuć, też emocji, też wszystkich zdarzeń, a nawet wszystkich myśli, nawet intencje są zapisywane w DNA, każde kłamstwo, wszystko dosłownie wszystko jest zapisywane w DNA, taż każda choroba – ale nie śmierć – bo śmierć, to jest stan ostateczności, a więc ten stan, że DNA kończy swoje możliwości, bo się przeładuje total naładuje, no i jak wszystko co jest naładowane-przeładowane, jak serwer-komputera, no i komputer siada, a ludź, choroba choroby i śmierć – ludź to taka biblioteka chodząca wszystkiego, taki magazyn wszystkiego, też początku Świata i wszystkiego początku – a jeśli coś wie, że tak jest, i próbuje się dokopać do tych różnych wszystkich informacji, to nie tylko, że się w tym wszystkim gubi, ale wtedy, można dostać pomieszania zmysłów, co sam to doświadczałem, ale też miałem nad tym kontrolę, no i z czasem wszystko rozpoznałem, też co to jest Bóg, skąd on się wziął, no i kto jest tym Bogiem – a teraz ten, dinozaur – żeby wszystko zrozumieć, to trzeba dokładnie moje teksty-treści czytać, a przede wszystkim ze mną rozmawiać, ja wszystko wyjaśnię, bo tego wszystkiego jest bez liku, a komplikacja wszystkiego jest totalna, jak cała komplikacja, wszystkiego jedzenia na Świecie – bo, dinozaur, to taki twór, co tylko żarł i pożerał, w sobie sobą to żarło przerabiał, to wszystko wydalał to z siebie, i dalej żarł nażerał się, a Przyroda też tak funkcjonuje, że botanika szybko się odtwarza rozmnaża, a zoologia tą botanikę zżera-pożera, też na wzajem się pożerają-zżerają zoologowie, no może nie w ZOO bezpośrednio, bo pośrednio tak, no i ludź jako ten wytwór nadrzędny Przyrody, w ogóle Aktu Stwórczego, wszystko dosłownie wszystko żre-pożera, włącznie z mrówkami, nawet niektórzy naukowcy to zalecają, bo zdrowe, bo jest tam to białko, no i super smak jest przecież – ciekawe, jakby polski Papież, coś takiego jadł, to co by wtedy Polakom powiedział, to co, powiedział by, pracujcie jak mrówki, i wszystko będzie dobrze, a Bóg was wynagrodzi – bo, dinozaur, to taki dino, a dino, to taki din o, din to jest właśnie to, co jest w denach w deenanch, din to taki sygnał, i tez jest to imię, jak Dino Rossi – bo każde imię, to jest sygnał wywoławczy – a litera, o, to jest też to, co też sprawia w osłupienie, no i mówi się nawet krzyczy, o, co to takiego jest, a więc ten sygnał, din, też wprawia-sprawia w osłupienie, a stan osłupienia, jest najwyższym stanem pogotowia, tez przed śmiercią – tak właśnie wtedy funkcjonowała, za czasów dinozaurów, cała zoologia – a zaur, to takie coś jak zauroczenie, a to uruchamia ślepotę, no i taki ktoś zauroczony, nagle też trupem pada, bo traci swoje widzenie-spostrzeganie – bo każdy zwierz, nie tylko, że musi żreć-pożerać, ale musi się rozładować seksualnie, jako to spółkowanie się ze sobą – a to jest ta miłość total bezwzględna, która jest właśnie tą ślepota też ludzką, no i wszystkie zwierza Świata i ludzie, są total zaślepieni – bo przecież po każdym spółkowaniu, wręcz trzeba się od razu najeść-dożreć, a żre-je się, też byle co, by głód zaspokoić, a każde złe jedzenie, to śmierć – a każdy bramin, riszi, jogin, i też niektórzy mnisi buddyjscy, ci szczególnie zazenowcy, ci niektórzy też święci za życia, też ci bretarianie, też ci indywidualni, co ćwiczą ze sobą, bo szukają-poszukują, by się też uduchowić, to nie tylko, że ograniczają jedzenie, ale też odchodzą od jedzenia – bo każde jedzenie, zakłóca tą wewnętrzną transmisję, też nie można wejść w stan medytacji, traci się tą płynność myśli-myślenia, no i z czasem nawet taki egzemplarz ludzki, staje się nie tylko niejadkiem, jak to stało się z Jezusem, ale też staje się swą własna fantazją, też tą fantazją własna i wspólna, a z czasem coraz bardziej powszechną, aż taki ktoś, staje się też Bogiem, też tym wszechmogącym – bo tak to właśnie się robiło i stawało w całej Przyrodzie, i tak to właśnie działo się i stało się w ludziach z ludźmi, nie jako jakaś świadomość, tylko tak robiło działało i tworzyło, światło, to światło słoneczne, a to światło ziemskie, to światło ognia-życia, to na wszystkie możliwe sposoby zmieniało i przerabiało całą Przyrodę, i też wszystkie wytwory-twory ludzkie – no i ludź nawymyślał tyle wszystkiego, że doładował-przeładował cały Akt Stwórczy, a więc Ziemia i Słońce, byli już w stanie krytycznym, w stanie samo-kasacji siebie-samego, co miało się skończyć kataklizmem-totalnym, co już naukowcy też to mówili.

A teraz to, co niektórzy wiedzą, Zachód Ameryka ci znawcy wtajemniczeni, też to wiedzą, wielu Niemców z tej wyższej półki też to wie, w Anglii królowa Anglii też to wie, w Polsce jeden historyk starszej daty, to powiedział oznajmił w telewizji, Matejko o tym wiedział, Zygmunt Stary też, Krzyżacy ta władza też to wiedzieli, Watykan to wie, Franciszek Papież o tym nie wie, Karol Wojtyła o tym wiedział, Tiszner też o tym wiedział, Sapieha bezwzględnie kardynał, Hitler coś tam wiedział – bo Hitler, był też magiem-magikiem, a w swoim zespole, jak już zdobył władzę, to miał grupę też radiestetów, a tym kierował Borman – Anglicy o tym jak się dowiedzieli, a dlatego szukali, co to się dzieje, bo obuty te niemieckie, wszystko rozwalały, co płynęło do Anglii, no i wywiad Angielski, dostał informacje, że to grupa radiestetów, namierzała te transporty do Anglii, i to bardzo precyzyjnie, no i coś zrobili na wszystkich statkach, by fałszować ten namiar, a zrobili to radarem, co zakłócało namierzanie radiestezją – a więc, magia zawsze była uczestnikiem, wszelkich wojen i walk – a kościół co robił, modły wszystkie możliwe odprawiał – a wy historycy, tylko tą historię kalkulacyjną uprawiacie, tak jakby w ogóle Boga nie było, tak jakby kościoła nie było, wasza historia to od wojen do wojen, od walk do walk, od bitew do bitew, no i te wszystkie daty w pamięci, a czym dalej wstecz w czasie, no to już legenda-baśń – a Kraszewski, to co, ze swego sufitu pisał, on wszystkiego się dowiadywał, i ubierał to w powieść, geniusz pisarz on był, Sienkiewicz to samo – a Norwid, to tak dużo wiedział, że stał się też schizofrenikiem – bo tak działa też wiedza – bo ten przykład, tego noblisty, tego Pol Nasza, a film jest o nim, a film jest wspaniały, i wspaniale został zrobiony, i zrobiono tytuł – Piękny Umysł – ten film powinien być w szkołach, jako film obowiązkowy, najlepiej niech oglądają go w szkołach średnich, w liceach i technikach, najlepiej w przedostatniej klasie, i rozmowę-dyskusję na ten temat zrobić, a wszyscy nauczyciele, to od razu powinni to zrobić, i poważną rozmowę ze sobą przeprowadzić, oczywiście dyrekcja obowiązkowo, kurator też obowiązkowo, ktoś z władzy miasta naczelnej, kilku radnych, no i paru doktorów profesorów niech będzie przy tym, a rozmowa powinna być nie jedna – wszystkie sprawy te wielkie ogólne, powinny być dyskutowane, do tego skromny posiłek, herbata i kawa, obowiązkowo czysty biały kryształ cukier – bo cukier, to cug krwi – a wy dzieciom zabraliście cukier – bo cukier, to też słodycz życia – a dzieci dlatego tak dużo cukru potrzebują, bo wciąż biegają skakają i się poruszają, w ławkach szkolnych nie mogą usiedzieć, a najlepiej, żeby codziennie był wf, no i w ogóle, żeby nie trzeba było się uczyć, no może coś tam trochę, a w domu, to już w ogóle nie trzeba by było się uczyć – dzieciom dzieciństwo zostało zabrane, i to zrobili naukowcy i politycy, a prawnicy wszystko to napisali, a urzędnicy wszystko pilnują, i to z reguły nad gorliwie, kontrole wszystko dokładnie sprawdzają – no i świat dzieci, zrobiony wykombinowany, pod dyktando starszych starych, i to w sposób naukowy, metodyczny, i to w sposób bezwzględny jest wprowadzane – no i jak już wszyscy mówią, mamy świat-matrix, i wszyscy z tym się pogodzili – to kto to wszystko wymyślił, to co, Bóg tak to wszystko zrobił – przecież nie wy naukowcy, a jeśli coś tam, to jako swój następny wynalazek, by jeszcze bardziej wszystko było cyfrowe, i z tym oprogramowanie wszystkiego komputerowym – a Kraina Polska, to jest to miejsce na Świecie, co jest Sercem Świata – a teraz, to Serce Świata, odżywa – co Świat już to widzi.

Od początku tej wolności niby wolności – ciekawe która wolność jest większa, ta za komuny-socjalizmu, czy ta obecna kapitalistyczna, ta demokratyczna, ta tej wolności wszystkiego, ale wiadomo wszystko w ramach prawach – no i mamy Pana Ramę – bo Pan Rama, to taka panorama wszystkiego, on był absolutnym władcą, jego słowo i to każde, to był rozkaz – oto co słowo kiedyś znaczyło, a znaczyło wszystko, jak coś się powiedziało, to tak miało być, słowo powiedziane-wypowiedziane, kiedyś było też przysięgą, też kiedyś, słowo kupieckie miało znaczenie nadrzędne, ważniejsze jak podpis – no i wszystko zniknęło, a na to miejsce, prawo powstało, to prawo ludzkie, i to prawo-przepisowe – no i wojna jest ta prawna teraz – a co prawnik, to inna interpretacja, a co grupa-prawna, to już w ogóle, to inna nad interpretacja – tylko że ta wojna prawna, co w Polsce się stało, była nie tylko potrzebna, ale też musiała być – bo w Polsce bo Polacy, z niczym nie mogą się zgodzić, no bo z czym tu się zgodzić, no tak na dobrą sprawę, no z czym tu się zgodzić, no na przykład z czym, no tak konkretnie – bo z panem Jarosławem Kaczyńskim, to można się zgodzić, ale też pod pewnymi warunkami, ale tymi warunkami, co są też logiczne – bo logika, to kiedyś była domeną Greków, ale to było dawno temu, w ogóle logika zanikła, a teraz się odradza, i to właśnie w Polsce u Polaków – nawet kościół polski jest tym zaskoczony, że tak wszystko się potoczyło – no i wiadomo, Duch Święty, zaingerował – bo Duch Święty, to jest coś niewidzialnego – a Papież Polski, go wywołał dla Polski, i to zadziałało.

Przecież on wiedział co robi, a też zrobił tak, by też to się stało, no i się stało – a ta władza wtedy obecna, ta tylko materii-materialistyczna, jak zobaczyli i usłyszeli to, no to po nas – on ten Papież, cały naród polski, porwie przeciwko nam – no i co zrobić – kagiebe, podjęło decyzje, że trzeba go zabić, no i to zrobili – a to, że nie wyszło, bo ten Turek, był tak zdenerwowany, bo ma zabić Papieża, i to Papieża Polaka – a każdy Turek, wie dokładnie, jak Polacy się mszczą, no i pod Wiedniem, to dostali i otrzymali – a ci Turcy, co są w Polsce, to dokładnie wiedzą, że z Polakami nie wolno zadzierać, bo jak, to Turku po tobie, no i się pilnują i to bardzo – dokładnie wszystko widziałem i wszystko wiem, i to na własne oczy i uszy – Turek też jest Arabem – a Arab, to ten cham, i tylko to, niby lepszy od Żyda, ale Turek i Arab, to też Cygan, a Cygan w Polsce, już cicho siedzi – Polacy tych obcych, to traktują z góry, no i nie podskakuj – a dlatego tego Turka Bułgara wynajęto, bo Bułgar, to też Rusek, no i wszystko im pasowało, tym z kagiebe, tylko że ręka-łapa zadrżała – a że to był cud, tej super Matki Boskiej Fatimskiej, to następna fikcja kościoła – no i który testament tej Fatimki się spełnił, żaden.

Bo ten mord na Polskim Papieżu, to tak miało się robić i dziać, jak z jednym i drugim Kennedym – niby wszyscy wiedzą, że ci i jak i kto i dlaczego, no i tworzą się te różne też legendy, też te z kagiebe – tak przecież też się stało, z tą katastrofą-smoleńską – to co, poprzednia władza zrobiła, nawet dwie komisje zrobiła – a Ruscy dlaczego nie oddali wraku, bo też są współwinni – a to embargo na jabłka, też ta niedawna chryja z kierowcami-tirowcami, to jest ich ta taktyka, też żeby Polskę pognębić – a to już się całkowicie i total kończy – bo Rusem myśli i działa tak, ten szczególnie kagiebowiec, jak Putin, jak ten Miedwiediew, jak ta cała ekipa tych dwóch, też tych bonzów Rosji, też tego kościoła prawosławnego, my wam wy nam, spóła władzy tej i tej – a w Rosji, jest przecież mnóstwo muzułmanów, i mają się tam nieźle i dobrze, i pilnują się wszyscy na wzajem, a muzułmanie wszyscy się dokładnie znają, i nikt nie wejdzie do Rosji, bez total kontroli – a to co zrobiła ta Merkel, i ta władza tej Merkel, to dlatego tak zrobili, bo o to chodziło władzy niemieckiej, by wszystkich w Europie, nie tylko osłabić, ale zrobić takie zamieszanie, by każdy miał problemy, a my Niemcy władza Niemców, wszystkich damy pod total kontrolę, i niech pracują na nas, i to co do jednej sztuki obcego, co nam przeniesie dodatkowy dochód, a u innych i to u wszystkich, to będzie nie tylko problem, też destabilizacja u wszystkich, bo my mamy największy przemysł Europy, a w przemyśle wszystko jest pod total kontrolą, no i muzułmanie, będą nam bardzo wdzięczni – a stało się wszystko inaczej – a pierwszy postawił się Orban, i to zrobił też bezwzględnie – ktoś chyba zapomniał historii, tej historii niepodległościowej – a za komuny, to na Węgrzech było super, byłem tam i wszystko widziałem, w sklepach wszystko było, a jedzenia ful było, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale wszystko było pilnowane i obserwowane, też pilnowane, ostrożnie, a jak trzeba, to też bezwzględnie wkraczano, no i nikt na Węgrzech polityką za bardzo się nie zajmował, władza swoje ludzie swoje, a ludzie mieli też pełny dostatek, to były lata siedemdziesiąte – bo po tym, 56, na Węgrzech, to zrobiono porządek, i dokładnie wszystkiego pilnowano – Gomółka też to robił – tylko z Polakami, nie można robić z pozycji, władzy zwierzchniej, co kościół o tym doskonale wie – no i każda w Polsce jest uwalana, ta władza zła – a ta władza Piłsudskiego, to była władzą w sam raz – z jednej strony wszystko ruszyło, bo też wojny się skończyły, a więc strach już odszedł, mamy też wolność, tych krzykaczy już nie mamy u władzy, Witos to miernota polityczna, tylko kalkulacja chłopska, no i prezydent Polski Mościcki, przykład dla całego Narodu Polskiego, wielki naukowiec, wszystko co mam, to jest dla Ojczyzny dla Polski, też geniusz Kwiatkowski przecież był, a Piłsudski, krótko zwięźle i rzeczowo, róbcie to róbcie tamto, tylko się nie rozpisujcie, bo to dla nikogo nie będzie zrozumiałe, idźcie i pracujcie, bo wrogów to mamy dookoła, a wojna tak i tak będzie – bo ten traktat-wersalski, to dlatego był i odbył się, bo ten Wilson Amerykański prezydent, był kontra Iluminatom.

A ten późniejszy prezydent, ten prezydent czasu kryzysu, tego wielkiego kryzysu, a później też wojny, to był też anty Iluminatom, ten Roosevelt – bo ten kryzys, Rokefelerowie zrobili i Rothschildowie – Churchill dokładnie wiedział, kto to zrobił, cała rodzina królewska wiedziała, czyja to brecha – no i wszyscy total kalkulację se zrobili – to jeśli tak ma być, to niech Niemcy zlikwidują Polskę, no i niech Sowietów Rosjan do niewoli wezmą, a my później wszystko po swojemu zrobimy, a Francuzów to ustawimy pod siebie – a te dwie rodziny żydowskie, to po prostu zlikwidujemy skasujemy – no i my Anglosasi rządzimy Światem – bo ci Anglosasi, to przecież też ci Sasowie, ci Sasi Prusowie – to oni zawładnęli Europą, i to właśnie, wchodząc na szczyty wszystkich władz, po przez kojarzenie władzy władców – a jak już tam weszli i się usadowili, to wprowadzali ten swój dryl-reżim i tą dyscyplinę, też tą dyscyplinę morderczą, dla każdego następcy tronu-władzy – no i ten Karol, ten następca tronu Anglii, tak właśnie był chowany i szykowany – a czym za młodu skórka nasiąknie, tym na starość trąci – to zobaczcie, jak on wyglądał jak był dzieckiem, był pięknym dobrym wrażliwym dzieckiem, a to co z nim zrobiono, to się stawał podobny do ojca, i to coraz bardziej – sztuczny egzemplarz dworu-angielskiego on jest – a ta Diana, normalna dziewczyna-kobieta, też piękna i ładna, też zakochana, a tu dryl dworski, tego nie wolno, tamtego nie wolno, to zakazane, tak nie ładnie, wszystko pilnowane każdy krok każdy ruch, no i dziewczyna dobra kobieta, też dobra matka, musiała być zlikwidowana – a ten wypadek samochodowy, prezydenta Dudy, to zamach na niego, i to tych wszystkich z peo.

Bo każda władza, ta władza zwierzchnia, a ta każda królewska, to nie kieruje się, jakąkolwiek moralnością, tylko kieruje się władzą, i to tą bezwzględną – a ta władza PO i PSL, to miała być jeszcze na wiele lat, tak wychodziło ze wszystkich kalkulacji, ze wszystkich sondaży – a tu nagle, total błąd, ten papierowy do wyborów samorządowych – nikt nie wiedział, że tak się stanie, a stało się – wybory zostały sfałszowane – czy rozmyślnie, to by trzeba było sprawdzić – parę przesłuchać, z tej komisji wyborczej, najlepiej od razu równocześnie w jednej chwili, no i sprzeczności od razu wyjdą – a teraz ogólna uwaga – każdy prawnik, też nawet każdy urzędnik, wiadomo każdy polityk, też każda polityczka, bezwzględnie każdy policjant, sędzia to już w ogóle, adwokat to coś tam może, ale dla pozorów tylko, strażak to może po akcji, wojskowy ten obecny to już w ogóle, służby graniczne to już w ogóle nie mogą, celnicy to szczególnie nie mogą, sportowcy mogą, ale Radwańska, ani razu jeszcze się nie rozpłakała, chyba że na Wimbledonie, gdy go wygra – to co się z wami ludzie stało – bo te płacze ludzkie, to jest to uwalnianie się, od tego co jest obciążeniem, by też z tego się uwolnić – no i zamiast zrobić spowiedź u księdza, tą szczerą tą pełną-całkowitą, no to ludziska, po sądach się włóczą – przecież to jest bardzo kosztowne.

A teraz, co to jest ta Boskość – Boskość nie jest z Kosmosu z przestrzeni-kosmicznej, ona tworzyła się wytwarzała się, właśnie u tych riszih, braminów joginów, i tyko u nich – bo u kapłanów egipskich i Faraonów, to ta ich boskość, to była robiona, na potrzebne bieżące rzeczy, też jako rozmowa, z tym czy z innym danym Bogiem, bo był jakiś problem do zrobienia-załatwienia, i w tych grotach swoich ciemnych, to robili to uprawiali – a ten Faraon Ehnaton, to zobaczył wszystko inaczej, też po przez swoja żonę-faraonową, tą najpiękniejszą kobietę wszech czasów, Nefretete – bo wtedy, stał się ten pierwszy wielki cud, cud chłopa baby, wtedy jeszcze mężczyzny i kobiety nie było, ten aspekt męski i żeński, to co jest Słońcem a Ziemią-Gają, no i wtedy to się stało, to połączenie, ta też więź, ta też początki symbiozy Słońca Ziemi-Gaji – i to oni właśnie tak odebrali – a więc trzeba oddawać pokłon, nie jakimś bogom zwierząt sępom, ale właśnie Słońcu – bo Słońce jest początkiem wszystkiego – no i zrobiono cały ceremoniał, ale tylko dla Słońca – a tworzycielką karmicielka przecież jest Ziemia – a więc, to nie tak, bo tylko Słońce – Słońce tak, ale razem z Matką Ziemią – a Matka Ziemia, to ta materia wszystkiego, ta materia aktywności wszystkiego, tych żywiołów wszystkich, tego ognia życia, tej komplikacji wszystkiej atomów, tych atomów aktywnych i nad aktywnych, tych też promieniujących – bo uran i pluton, to taka masa atomowa, co przekroczyła swoje granice, granice swej wytrzymałości atomowej, a to jest total ładunek wybuchowy – a przy wysokiej temperaturze, może w każdej chwili, nastąpić reakcja-łańcuchowa, i następuje wybuch Ziemi, i to ten nagły, co tez tak się szykowało, bo Ziemia już nie wytrzymywała, i też taki kataklizm mógł nagle nastąpić – no i niema się że Bóg, niema się zmiłuj że Bóg – bo Bóg, to tylko ta fantazja, tych duchowców, tych duchowców demonów – a te wielkie postacie, jak Kryszna, jak Budda, jak jeszcze paru innych, też jak Zaratustra, ty byli wykorzystywani, właśnie przez nich – a wszystkich total wykorzystywał, właśnie ten jogin nad jogin, ten mahaawatar, ten nadjogin mahaawatar Babadźi, ten co kiedyś był Ramą, ten władca krainy Baratra, ten co pokonał, tego czarnego władcę Srilanki – a tym władcą Srilanki, to był nie kto inny, ale właśnie ten Adam biblijny, a to jest ten Bóg Sziwa, a to jest Bóg śmierci – a ta Ewa biblijna, to ta Sita, ta Sita Ramy – a ten grzech pierworodny, to jest ten grzech orgazmu żarła wszystkiego – to z tamtąd jest przecież kamasutra, nawet świątynia jest dla tej kamasutry, i to gigant świątynia – no i całe Indie, w to się total zatopili, też traktując seks, jako świętość – a całe to żarło hindusów, to tylko pod to jest robione – bo te wszystkie ich-ichne przyprawy, te różne dodatki, to tylko po to dodają do jedzenia, by rozbudzić pobudzić seks – no i każdy Hindus, tylko o tym myśli – no i mają tą swoją wytwórnię filmów, i tylko to kręcą-filmują – Hindus jest total ograniczony umysłowo, ale z tego też wychodzi, bo życie i Świat zaczęło zmuszać ich do tego – a ten Bóg, co w Indiach był, a niedawno odszedł, ten Sai Baba, to też tak robił, by Indie odeszły, od tej swej zaściankowości, a władze i to całych Indii, nie tylko, że go słuchali wszyscy, ale wręcz wykonywali jego polecenia – a ta cała-wszystka edukacja Sai Baby, stała się też w Indiach obowiązująca, a ma w sobie wiele aspektów duchowych ta edukacja, a jest to edukacja całościowa wszystkich szczebli nauczania – bo ten Sai Baba, został stworzony, właśnie przez Ramę Babadźiego, co też jest dokładnie opisane, tylko trzeba wiedzieć, jak to odczytywać-rozczytywać – a teraz, to słowo-pojęcie, Atma – co to takiego, to też jest zamiennik Boga, Bóg jest bardziej dla ludzi, a Atma, dla uduchowionych, dla tych wtajemniczonych, tym operują ci mistrzowie uduchowieni, jako opis tłumaczenie tej sfery boskiej, tej sfery stwórczej boskiej, tego co jest niewidzialne, a działa, a działa też tak, że jak zaczyna się coś kombinować, jako coś nieprawidłowego, złe, to już w ogóle jest niedopuszczalne, niedobre, to tego trzeba się wystrzegać, no i w ogóle, wszystko trzeba robić, by nie naruszyć karmy-inkarnacji, by niepowstała zła inkarnacja, by nie naruszyć możliwości spełnienia się, jako ta realizacja też kosmiczna, jako też spełniona Dusza, jako wtopienie się w ocean-boskości, a więc w stan absolutu-kosmicznego – a Atma, to nic innego, jak at, a to jest, absolut, a ma, to jest to, że ma, ma to wszystko absolutnie, no i dlatego wszystkim rządził – bo ten Babadźi Rama, jak dawno temu gdy rządził, to też od razu zrozumiał, że te demony w Indiach w krainie Baratra, to nie jakieś zwidy-niewidy, to są właśnie ci riszi, i kazał ich wszystkich zabić, a był władcą absolutnym Rama, a jako Światowid, po prostu widział lepiej od innych, a przecież 14-lat, był na wygnaniu, ale też na tym dobrowolnym, też ze swoja żoną Sitą, Lakszmi brat niby brat był mu total wierny, takie też wiernopoddaństwo, bo taki też jest Hindus, jak wie, że ktoś jest wyższy-wspanialszy, to od razu go wielbi, bo coś z tego będzie miał, taka kalkulacja niby duchowa, a każda kalkulacja duchowa, to ta religijność – no i kościół ten światowy-powszechny, to właśnie zrobił z duchowości.

Żeby zrozumieć, jak działa boskość, jak działa duchowość, jak działa cały ten świat-niewidzialny, no i dlaczego wtedy Polak Papież, tak właśnie zrobił, że wywołał Ducha Świętego, i to zadziałało, bo zadziałało – a dlatego zadziałało, bo Wojtyła, jak został Papieżem, to to wszystko co w nim było, nagle się też gwałtownie uruchomiło, a z dnia-nadzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, to się w nim wzmagało, co wszyscy wielcy tego Świata go obserwowali, no i też go zaczynali słuchać, a mówił tylko mądrze, a wiedzę miał gigantyczną, też był głęboko uduchowiony, też był radiestetą, ale tym skrytym, i też jako Polak, a na dokładkę po części Góral, był bardzo waleczny, był bardzo odważny, a miał jeszcze jedną cechę, miał wielkie-gigantyczne serce, które mu wciąż podpowiadało, rób to rób tamto, Wojtyła siebie też słyszał, nikomu to nie mówił, ale wiedział, że ten jego głos wewnętrzny, jest od Boga, a konkretnie, to był jego głos, ten głos jego serca, serca-żywego – tak serce-żywe też robi, gdy ktoś się uduchowi, a jeśli taki ktoś staje się rycerzem, jak Zawisza Czarny, jak Wielki Król Olbracht, też jak Zygmunt Stary, jak Jan III Sobieski, jak August Poniatowski – a ja się urodziłem, o sercu z sercem, nie tylko wielkim, ale też o sercu, nikomu nie znanym, bo o sercu o nieograniczonych możliwościach, o czym nie wiedziałem, bo tego się nie wie, to się z czasem też staje, też jako gromadzenie doświadczeń, też jako nieustający trening serca, ale ten trening przez sport, też jako przerabianie wszystkiego-wszelakiego zła, jak palenie papierosów, jak picie alkoholu w nadmiarze, jak różne kombinacje życiowe, też te na pograniczu zła, też te różne moje skłonności do dziwadeł, też tą wrażliwość radiestezyjną od urodzenia miałem, co sam to sprawdziłem na sobie, mając 15-lat, trwało to krótko, też od razu uruchomiła się u mnie, to myślenie i wyobraźnia, o inkarnacji reinkarnacji, też miałem naturalna skłonność, do zanurzania się w sobie, ale tylko na krótko, ale z czasem, to się uruchomiło na stałe, jako nieustanny proces myślenia, też stawałem się coraz bardziej nerwowy, aż dostałem nerwicę samoczynną, a to co mnie prawie zabiło, jako ta moja skłonność do robienia do oporu, to jest to, że się przeziębiłem i to wgłąb siebie, jeżdżąc na motocyklu, bo jazda motocyklem, to była ta moja fascynacja, no i załatwiłem się totalnie, wtedy nie było jeszcze strojów ochronnych, nawet osłon na nogi tych motocyklowych nie było jeszcze wtedy – a miałem wielki motocykl, Panonię węgierską.

Każde życie, toczy się swoim biegiem, a te kierunki różne życia, są nie tylko zmienne, jako ta wypadkowa też różnych zdarzeń, ale też stają się, pewne spiętrzenia w życiu, a nawet spięcia te życiowe, co robi i powoduje nagle, nawet zwrot w tył-wstecz, też jako ucieczka przed zagrożeniem, czy niebezpieczeństwem, czy w ogóle, bo się weszło-wlazło w ślepy zaułek, czy w przysłowiową tą ślepą uliczkę, a te sytuacje najgorsze, też bez wyjścia, te bo do muru jest się przyciśniętym, bo już niema pieniędzy na chleb, bo niema gdzie się schronić i spać, że wszyscy odeszli od takiego kogoś, no i zapaść psychiczna też ta totalna, też ta, czy nie popełnić samobójstwa, czy se żyły nie podciąć, niech krew wycieka i zasypiam, czy gazem się otruję, czy rzucę się pod pociąg, czy się otruję jakimiś lakami na uspokojenie, bo po nich się z reguły nie rzyga, a najlepiej, to skoczę z Pałacu Kultury, i będzie o mnie głośno, tylko tam jest wszystko zakratowane – no i nagle po tych wszystkich myślach, coś jakby się wewnątrz uwolniło, może jednak coś się da zrobić.

Bo te modlitwy do Boga, też te o ratunek, czy te wszystkie inne, o jakąkolwiek pomoc, to jest też ta bezradność ludzka, też ta niewiedza ludzka – bo tak na logikę, to taki prezydent państwa, i to każdego, to sobie wszystko przypisuje, też coś tam sztabowi wyborczemu, też swoim najbliższym współpracownikom, czy też swojemu nauczycielowi, jak na przykład, prezydent Duda, Jarosławowi Kaczyńskiemu, też swojej żonie, też swojej córce, a wtedy wspaniale się zachowała, też i to bardzo pani Beacie Szydło, i też wszystkim co mu pomagali, też bardzo swoim rodzicom, no i też kościołowi polskiemu – i tak właśnie w Polsce się stało, że obecny prezydent Polski, pan Andrzej Duda, stał się prezydentem, takim bardziej powszechnym, takim bardziej społecznym, też bardziej narodowym, co też wie, i dlatego też jest taki ostrożny i uważny, ale też jest stanowczy, ale też jest dlatego stanowczy, bo w Polsce mamy władzę, tą już narodową, tą już polską, tą już patriotyczną, tą też właśnie coraz bardziej społeczna, tą też władzę o obliczu ludzkim, ta władzę dla ludzi i to dla wszystkich ludzi w Polsce – a ten plan Morawieckiego, jest też tego przykładem i dowodem, bo wreszcie Polska Polacy, zaczną pracować dla Polski Polaków, a nie jak to było do teraz, że sobie z Polski Polaków, murzynów Europy zrobiono.

Oni wszyscy w Europie zachodniej i w Ameryce, se myśleli i wykombinowali, że z Polski i z całej Europy wschodniej, zrobią sobie półdarmową robotę, i tak też było – a poprzednia władza ta w Polsce, i wszystkie inne władze wschodu Europy, na to poszli wszyscy, bo chodziło tylko o władzę, i o te dochody wszystkie przy władzy, no i się nachapali i to bardzo dużo, a tworzyli też wszystkie możliwe systemy, włącznie z propagandą, i to z tą propaganda, total ogłupiającą, i też tą nachalną, też tą krętacką, a tym wszystkim, co też tym rządził, to był właśnie Michnik, i zrobił z siebie króla mediów Polski – bo ten Michnik i ten Kuroń, to przecież sieroty, i ci zetempowcy, a jeden i drugi, to też Żyd, a Michnik, to Żyd i Ukrainiec, Kuroń, to taki Żyd Polak filozof, a gadał wciąż i tylko gadał, no i dał Polakom zupę na pocieszenie, i robił te swoje wykłady w telewizji, jak kiedyś ten Lorenc za komuny w telewizji, taki chwyt marketingowy wtedy tej władzy, a wszystko w Polsce było wyprzedawane, a z reguły po to, by przemysł polski likwidować, a na te miejsca w całej Polsce, wprowadzano własne firmy, majątek był już gotowy, ludzi ful do roboty, kobiety pracowite-robotne, bo dzieci bo rodzina – a wszystko dokładnie widziałem w Bydgoszczy, i to dokładnie i precyzyjnie, też od środka, i rozmawiałem ze wszystkimi, i paczyłem na wszystkich, a na kobiety Polki, to aż serce się krajało, że tak zostały zniszczone, właśnie tą pracą niewolniczą, ta praca w przemyśle, na produkcji, chłop wiadomo, lepiej sobie daje radę – bo słowo-pojęcie, rada, to jest właśnie to wszystko, co Ra, a Ra to Serce, i co Serce Ra da, a da to, co ma, a jak jest zatrute, tym smrodem fabrycznym, tymi wyziewami fabrycznymi, z tej przeróbki wszystkich surowców, z tych wszystkich olejów smarów, z tego huku i hałasu, z tej gonitwy bo trzeba to zrobić, z tego wszystkiego, co też jest kontrola i pilnowaniem, a na głowie są jeszcze dzieci i mąż, no i żeby była już sobota, a do tego wszystkiego, byle jakie żarło, też jedzone na chybcika, też w trakcie pracy, no i jak wszyscy ludzie ci wyglądają, obraz nędzy i rozpaczy – tak ta władza i ten Zachód i Ameryka, zrobiono z Polsko z Polaków – a ci wszyscy, co lepiej im się powodzi, to są też z reguły wynajęci, jako ci dyrektorzy kierownicy menadżerowie, maja wyższe gaże, też samochody służbowe, też możliwość kariery, wiadomo prestiż i znaczenie, a tak i tak są wszyscy pod total kontrola – oto rzeczywistość Polski i Polaków – no i wybór został dokonany, w wyborach tych powszechnych – bo Polak, umie myśleć.

Bo natura Polaka, jest właśnie taka, ta właśnie wciąż nieustannie myśląca, a wszystkie problemy i kłopoty, to każdego Polaka, nie tylko, że go mobilizują, ale go też gonią, a z czasem w tej gonitwie, też tej gonitwie myśli wszystkich, zaczyna też się zastanawiać, jaki to ma sens, to wszystko co przecież mnie zabija, jaki ma sens życie, no jaki, panowie politycy, czy panowie naukowcy, sędziów o to niema sensu pytać – bo każdy prawnik, jest nie tylko zboczony zawodowo, ale to co jest najgorsze, nie umie myśleć poza prawem, a nawet jeśli, to tak i tak później wraca, do swych stereotypów prawnych – bo każda nauka, tak właśnie działa, na przykład matematyka, każdy zaczyna liczyć, i to dosłownie wszystko, a żeby ludzi liczbami dowalić, no to wszystkie ceny wszystkich towarów, są dwa miejsca po przecinku, i to te z reguły, 99-groszy, a to jest chwyt nie tylko marketingowy, ale to jest ta manipulacja, żeby ludzi też przygwoździć, właśnie do tych wszystkich cyfr, a szczególnie do tych cyfr po przecinku, też jako ta niby oszczędność, ta groszowa, grosz do grosza a zbierzesz trzos, każdy polityk, a dosłownie każdy w Polsce, o tym wie – bo każdy Polak, dokładnie już wie, że politycy, manipulują polakami, a te wszystkie reklamy, też te nachalne, a każda reklama, to total same oszustwo, a więc oszustwo, za przyzwoleniem prawnym, za przyzwoleniem politycznym – to jak to jest, że reklamy mogą oszukiwać, a obywatel, nie daj Boże, żeby władzę oszukiwał, a szczególnie władzę sądownicza, to od razu jest wyrok bez rozprawy – przecież w mediach, te wyroki się podaje, bo kogoś złapano, bo matka ta w ciąży się schlała, i to prawie na umór też, bo dziecko swoje małe w kościele zostawiła, bo z biedy, za ten baton, co w Polsce zrobiono, to to przejdzie do historii, za wszystko, co ludzie źle robią, też za to, co nie zrobili, a są oskarżeni, za wszystko, od razu w mediach wyrok jest podawany, niby dla odstraszenia – a większe afery były pod dywan zamiatane, jak ta afera amber-gold, jak ta bankowa Skoku, jak wszystkie inne, jak ta gigant afera węglowa, czy ta Orlen, czy ta miedziowa, czy każda inna, czy ta chociażby rywinowska, czy ta hazardowa, co coś ta komisja zrobiła-załatwiła, i też dała nam ministra zdrowia, a ile jeszcze jest nieujawnionych, to się dopiero dowiemy – bo Polska była total okradana, i to jawnie, co pan Kaczyński to wie, i cała władza obecna Polski – bo to co się stało w Polsce, ten pełny całkowity przewrót polityczny, ten właśnie demokratyczny, to nikt na Świecie się tego nie spodziewał, a ja to przewidywałem, a nawet byłem pewny, że już czas na zmiany w Polsce, i tak też się stało.

Polska Polacy, nie są w ciemię bici, choć cały czas im to wciskano, że są małym średnim narodem, że to Ameryka rządzi Światem, i trzeba Amerykę słuchać, Brukselę to bezwzględnie, bo nam kasiorę zabiorą, a Niemcy, to potęga gospodarcza ta światowa, Francja też, ale mniejsza, Wielka Brytania też, ale jakby odległa, Włochy stały się nagle bankrutem, Hiszpania też, Portugalia wiadomo, Grecja to nagle, Cypr jakby Cypru nie było, teraz to Turcja jest – a Turcja i Turki, to tylko kombinują, znam ich osobiście – a wicie co Turek wciska Polakom, na tych ich-ichnych spotkaniach, tych spotkaniach też parareligijnych, że w religii islamu, to najważniejsze jest to, co jest intencją, a jak to powiedział, a to spotkanie było dla Polaków, też jako nauka i pisanie po arabsku, to ja krótka piłka, przecież intencja może być też fałszywa, czy nie prawdziwa, on wiedział o co chodzi, ale tylko dla siebie, i puścił to też mimo uszy – tak oni manipulują ludźmi, i to robią perfidnie, dla i pod siebie tylko, bo tak można intencja robić – bo intencja, to jest takie coś na pograniczu duchowości, też jako zakazy-nakazy, no i ktoś musi wyroki dawać, u Żydów to robi rabin, bo cadyków na Świecie już niema, tylko ja jestem jedyny, na każde pytanie mam odpowiedź, a Arabowie, to mają tych swoich mułów, coś tu nie tak z tą nazwą-określeniem, ale tacy oni właśnie są – na przykład, taki Bin Laden, on przecież wszystko wiedział, jak Amerykanom dowalić – a co stało się po jego uśmierceniu, Obama i ta Klinton, podskakiwali ze swej tej radości szczęścia, i hura bo zwyciężyliśmy, i wszyscy razem z nimi – a efekt jaki się stał, total odwrotny – mieczem walczysz, od miecza giniesz – to wszyscy wiedzą, a wszystko inaczej robią – a to jest prawo wszystkiego kosmiczne – a teraz, co by się stało, gdyby Polska ogłosiła neutralność, ale tą neutralność, że z nikim nie chcemy walczyć, ale sami we własnym kraju, to jesteśmy w pełni całkowicie przygotowani i zdolni do obrony, a Górale, to powinni dostać dodatkową zbroję, wiadomo wszystko co broń, to pod total kontrolą, strażacy na to się nadają, i ci ze straży przygranicznej, no i wszyscy, nie tylko ochotnicy, też wszyscy harcerze, zuchów to powinna być wielka armia w Polsce, no i pospolite-ruszenie, i milion a nawet dwa, nagle stoi w obronie Ojczyzny, a wszyscy artyści polscy, porzucają swe sceny, i nagle stają się, najbardziej walecznym wojskiem polskim, a Olbrychski, to pierwszy ruszy z szarżą, jak wtedy, na tych szwabów-szkopów, z tymi obrazami polskich aktorów, co ta Żydówka, wtedy zrobiła tą wystawę, by upokorzyć Polaków, i to w polskim muzeum narodowym – tylko on to zrobił, bo wtedy, to jeszcze myślał po polsku.

Bo Polak, nie tylko, że myśli po swojemu, ale myśli też twórczo, no i zaczęły się w Polsce, wynalazki sypać jak z rękawa – bo ta polska inżynieria, ta przedwojenna, zaczęła prześcigać cały Świat, co ci wszyscy w Europie, to nie tylko widzieli, ale zaczęli tego się bać – tu z jednej strony, finansjera żydowska, coraz większe bogactwo Polaków, ziemiaństwo nabierało coraz większych cech patriotycznych, też tych cech coraz większych Polskości, no i Polska Polacy też Żydzi, jeszcze trochę, to my będziemy rządzić Europą, a nie Francuzi, czy Niemcy, czy Anglicy, czy ktokolwiek w Europie, czy Rothschildowie, czy Rokefelerowie, a Sowieci, to niech se tam robią ten ustrój, tak i tak przyjdą też po pomoc, by lepiej żyć, by się u nich rewolucja nie zrobiła, ta kontrrewolucja – cała władza Europy i Ameryki, na czele z tymi dwiema rodzinami żydowskimi, szukali pomysłu, by Polskę uwalić – no i wymyślili faszyzm – i to się zaczęło w Ameryce, i w Anglii – a jak zobaczyli, że to jest zagrożenie dla wszystkich, no to to u siebie kasujemy, a Niemcy niech w to wchodzą, a później ich uwalimy, my Ameryka my Anglicy – a Rokefelerowie, to tylko czekali, kiedy Anglię Niemcy skasują – a to, że to nie wyszło, bo Polacy to zrobili, najprzód enigma, a później polscy lotnicy, brawura szybkość decyzji, weź tego weź tamtego, kurwami rzucano bez przerwy, co drugie słowo to przekleństwo, aż huczało od Polaków w radiostacjach – bo Polak, ma podzielną-uwagę, tylko Polak ma podzielną-uwagę – a to znaczy, że myśli, a w sytuacji zagrożenia, to też nad myśli, a więc intuicja się uruchamia – a to jest już wyższy stan świadomości, też wiem co będzie – no i Polacy uwalili szwabów szkopów Niemców – tak mało ich było, a tak wiele zrobili, uratowali Anglię – taki jest właśnie Polak – za waszą i naszą wolność – nikt tak na Świecie nie powiedział – ci specjaliści na zachodzie, i niemalże wszyscy kongresmeni, ten Tramp też, ta Klintonowa tylko coś, bo ona tylko siebie gra, a Tramp gra też o cały Świat, oni wszyscy wiedzą, że Polska Polacy, to wielki Naród, i trzeba zacząć się z Polakami liczyć, i to bezwzględnie.

I tak właśnie się stało, i to też nagle – a ten Tusk, to wszystkie jego kalkulacje, spełzały na niczym, a nawet więcej, wszystko przegrał, nawet se myślał-kombinował, że jak wróci z Brukseli, to se jeszcze będzie prezydentem Polski – a teraz porównajcie, tego Tuska, z panem Morawieckim seniorem, to są dwa total inne odmienne światy – a pan Morawiecki, co zrobił, żeby syn jego był wielkim człowiekiem, wszystko zrobił, i tak też się stało – a co zrobił Tusk, ze swoją rodzina, a co Komorowski zrobił, a co Wałęsa zrobił, a jaka rodzinę ma Schetyna, czy ten Palikot, co dał kasiorę PO, żeby sam został posłem, a jako biznesmen, wszystko zmienię w Polsce, no i gówno zrobił, a zrobił z siebie też świnię, bo sam jest świnią, a ta Nowacka, to co, urok na wszystkich rzucała, paczcie jaka super laska jestem, jak pięknie i wspaniale mówię – a teraz, ten KOD, jeszcze trochę i się wypali, bo to jest ruch sztuczny, też ten sztucznie podjudzany, a ten gnój tego kodu, to nie tylko oszust i manipulant, ale to facio, co se wykombinował, że ja teraz swoja partię zrobię – no i mamy te wszystkie intencje fałszywe – tylko że w Polsce, na każdy fałsz, prędzej czy później, jest odpowiedź nie – i tak też się stało – bo w Polsce demokracja, to nie tych specjalistów, czy tych fachowców, czy polityków, czy kogokolwiek, włącznie z naukowcami, to jest decyzja Polaków, i tylko i wyłącznie – przecież tak mówiło się w Polsce – przeżyjemy Hitlera, przeżyjemy Stalina komunę, przeżyjemy też Gomułkę, Gierka to zobaczymy, no i go też przeżyjemy, Jaruzelskiego to obowiązkowo trzeba przeżyć – no i cały stan wojenny, to jakby go nie było, bo go nie było – jako przykład, nie jakiś tam Kuroń czy Michnik, co się poświęcali dla swoich interesów, ale to życie bieżące codzienne, patrol zatrzymuje samochód, a w samochodzie pół świniaka, wiadomo nie wolno, a jeść trzeba, n i pić wódkę trzeba, no i bimber się lał w Polsce, i to hektolitrami, no i otwieraj pan bagażnik, wiadomo, wtedy był ten fiat niby polski, a w bagażniku połóweczka i zakąska, chłopaki zmarznięci, no to co, wypijemy i zagryziemy, no i jedźcie tam do siebie, i powiedźcie, że już byliście zatrzymywani – i tak to w Polsce życie toczyło się wtedy – ludzie po prostu chcą żyć.

To jak to się stało, że te Chiny komunistyczne, są teraz potęgą światową, i nikt im nie podskoczy – a Chińczycy, dokładnie wszystko pamiętają, a Rosję, traktują też po partnersku, a Hindusi, zawsze z Chińczykami się dogadają – trzy państwa trzy kraje, i mamy pół Świata – a Ameryka, jest nie tylko sztucznym tworem, ale Ameryka, to przecież zbieranina z całego Świata – a ci mafiozi z Sycylii, to przecież ci najgorsi z Włoch, bo Sycylia, to była wyspą banitów, tych wydalanych z całych Włoch, no i se zrobili państwo, to państwo, mafii wszystkich Świata, to była właśnie ta ośmiornica, co też Włochy total opanowała – a ta mafia z Rosji, to tą mafię sycylijska, to prawie w jednej chwili skasowali, a szczególnie ci Gruzini i Czeczeni – bo ci i ci, to są nacje rodowe, te rodowe okrutne i bezwzględne, a to są też Syryjczycy – bo Syria, to nie Arabowie, to są ci Aryjczycy – a każdy Aryjczyk, był zawsze bezwzględny, taką strukturę władzy w dawnych czasach robili-stwarzali, by panować nad wielkimi terytoriami – a każda władza, gdy nabierze konkretnych kształtów, to już tej władzy nie oddaje – pszczoły to maja inaczej, jest królowa, bo daje jaja, no i wszyscy o nią dbają, cały ul to robi – u mrówek jest to inaczej, wszystkie robią pracują wciąż nieustannie, no i tworzą to swoje gigant miasto-kopiec, a każda mrówka, która padnie, to też jest zżerana-pożerana – a ten przysłowiowy kij w mrowisko, to jest też to, co z ludźmi się dzieje – jeden wybuch terrorystyczny, i total panika, no i ten każdy, a szczególnie ten co był blisko tam, to cały szczęśliwy, że żyje, że go to nie sięgnęło, że to go nie dotknęło, że w ogóle, może znów iść do pracy, a wiadomo, że chodzi tylko o kasiorę, by dalej móc żyć, to i tylko to oto chodzi – a artysta, co robi, by dostać wenę, też się z chlewa, a więc, a więc prostą drogą idzie do chlewa, a jak tam zajdzie, no to zobaczy też siebie, no i trzeba coś zrobić, by tam nie zostać, a to już jest sytuacja prawie bez wyjścia, nieliczni z tego wychodzą – a polityk, total się pilnuje, naukowiec też ale mniej, sędzia robi to w ukryciu, i to z reguły między sobą w swym towarzystwie, chleją i się total pilnują, no i kto farbę puści, a jak puści, to po tobie – całe życie to ludzkie, to gorzej jak to zwierzęce, kruk krukowi oka nie wykole, jesteś wśród wron kraczesz jak one, na wsi, jeden pies zaszczeka, i wszystkie inne nagle szczekają – a teraz, ten odruch-pawłowa – to jest to, co jest powszechne – na tym wszyscy jadą i robią, co też wiecie wszyscy politycy, cały marketing jest na tym, każda manipulacja polityczna na tym funkcjonuje – bo to są te wszystkie sygnały, co ludziom są dawane i serwowane, i to na wszystkie możliwe sposoby – i co z tego wyszło, ten pasztet ten wasz też polityczny, i kto ma go zjeść, przecież nie wy politycy, tylko ta szara masa ludzka społeczna – bo ta demokracja w Polsce, stała się tą demokracją, co wybór, nakazuje bezwzględnie tak robić, i tak też się stało – to Polacy to Naród Polski, tak nakazał nowej władzy, że tak teraz należy i trzeba robić, i tak też się to stało wszystko – a dlaczego tak się stało, bo ta opaczność-boska, też tak to zrobiła, ta opaczność-boska, ta historii Polski – przecież Polacy, zawsze się modlili i odwoływali, do Boga, a to nie tylko że działa, ale to się staje, też faktem i rzeczywistością, i tak też się stało – bo to co jest w umysłach ludzkich, to wtedy zaczyna się dziać i stawać, ale tak, a nie inaczej, bo ta siła wyższa, musiała to zrobić, tak jak wtedy, w Warszawie.

Bo ta świątynia, Bożej Opaczności, to dlatego miała-ma powstać, a kościół wiedział co robi – Licheń, kościołowi nie wyszedł, to był zły pomysł, bo tam jest stara i nowa świątynia, a ta nowa, to była budowana, też z naciąganych pieniędzy – a ta warszawska świątynia Bożej Opaczności, też jako świątynia historii polskiej, to Polacy akceptują, no i bo w Warszawie, i swoją rolę dla Polski odgrywa, i jeszcze będzie jakiś czas odgrywać – w ogóle kościół, stał się tylko teatrem i widowiskiem, i też tradycją, i też tym rytuałem masowym – na politykę światową, nie ma żadnego wpływu, a jeśli, to coś tam uspokaja, ale na krótko – kościół z muzułmanami, niema żadnej relacji, to są dwa różne światy odrębne – cała religia żydowska, to też odrębny świat religii – buddyzm, rządzi się tylko swoimi prawami, to jest religia tylko rytualna, z Buddą nic nie mają wspólnego, ale to są porządni ludzie, też są zdyscyplinowani, no i mocno trzymają się zasad – najmniej agresywni na Świecie są Eskimosi, a Aborygeni też ale mniej – najgorsi są Amerykanie, też dlatego, że ta ich religijność, jest tylko na pokaz, i też jest ta sektowa-sekciarska – bo na przykład ci jehowi, co kiedyś ich przezywano, kocia-wiara, to w Polsce nieźle się zorganizowali, mają swoje te świątynie, te świątynie-zbory, no i wszyscy się nawzajem pilnują, też się pilnują, jak się ubierać, a panie kobiety dziewczyny, skromnie elegancko ładnie i czysto, wiadomo spódnica sunia, i nic co by było wyzywające, żadnych sygnałów bo seks, a są też uczciwi, są pracowici, i są solidni, ale są przez tą religie też ograniczeni, to jest też taka kasta religijna, ale nikomu nie szkodząca – a z katolikami, to jak ze wszystkimi, tu się modli, a za skórą diabła ma, co księża wiedzą, a często i to nierzadko, sami są nie w porządku, tylko że to ukrywają, a coraz bardziej są pilnowani i kontrolowani, przez hierarchów kościelnych, i przez wiernych – wszystko musi być pod kontrolą – wolność tak, ale nie dla złych ludzi – jak ma się czyste sumienie, to przecież też się spokojnie śpi – a Tusk, niema ani krzty sumienia, Wałęsa też, Borusewicz, to już w ogóle, Sikorski, to w ogóle i w każdym szczególe, Schetyna, to total krętacz kłamca i oszust i karierowicz, wszyscy z peo to są tacy jak on, no i se wybrali jacy są, a ta Walcówna, to tylko wszystkich rozgrywa, też tym swym uśmieszkiem – ci wszyscy z peeselu, to są prawie jak peowcy, wszystko zrobią, żeby ostać się przy władzy – a ci z nowoczesnej, na czele z tym ala niby Grekiem, z tym Petrusem, i z tą jego ekipą babską, oni wszyscy są odbiciem lustrzanym peowców, on jak Tusk wszystko robi – Polacy w swej masie, tego już nie akceptują – a cała prawica polska, stała się dla Polski, tą władzą dla Polski, tą narodową władzą, ta władzą społeczną, tą władzą już uczciwą – a Polacy, akceptują tą politykę, no i Polska Polacy, wszyscy ruszają do pracy – a przyrost naturalny urodzeniowy, uruchomi się bardzo szybko, bo ten program 500+, jest dobrym programem, i spełni swoja rolę i funkcję – Polki Polacy, chcą mieć dzieci.

A tera, to co jest nową nauką, tą nauką, co wyjaśnia wszystko – prawdziwa-nauka, jest logiczna, a prawdziwy-geniusz, jest prosty w sobie, wszystko co jest genialne, jest proste – a teraz, co to jest prawdziwa nauka, i skąd ona się bierze, jak powstaje, co ją uruchamia, no i dlaczego jest prawdziwa, tych pytań można by było jeszcze mnożyć, tylko to nic nie da, bo trzeba znaleźć odpowiedź, a odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo prosta, to jest to, co profesor Sedlak powiedział, a więc światło, bo to właśnie światło, rozjaśnia umysł, przecież mówi się, że się jaśniej widzi, nawet, że ktoś jest jasnowidzący, czy jest jasnowidzem, mówi się też, że kogoś oświeciło, też to, że ja to dobrze widzę, też ktoś mówi do kogoś, to mnie oświeć, a odwrotnie, ty ciemna maso, ty jesteś chyba ślepy, idź do okulisty, żebyś lepiej widział, też tak się mówi, ty chyba szaleju żeś się napił, też to, czegoś się nażarł, że takie głupoty pleciesz, też się mówi już bardziej brutalnie, idź się wysraj, bo nic do ciebie nie dociera i gadasz głupoty, dużo jest takich różnych powiedzonek, tych potocznych i tych bezpośrednich, ale wszystko tak i tak sprowadza się, do jedzenia, Polak głodny jest zły, głodny myśli o chlebie, i też ta nagła myśl, co mi się chce jeść, no i co tu zjeść, a jak mam abonament, no to idę tam, bo mam zapłacone, też bo taniej, no i jem to co ugotują, a więc, sam się taki ktoś skazuje, na to jedzenie, co też musi jeść, a ile ludzi, szczególnie po pracy, a po pracy już się nic nie chce, szybko coś zamawia na telefon, pitcę, kebab, z reguły to, bo szybko bo tanio, do tego z reguły piwo, rzadko kiedy herbata słodka, bo cukier niby szkodzi, chyba że coś szybkiego z lodówki się wyciągnie, coś tam się szybko zrobi, no i szybko to się zje, wiadomo, telewizor od razu włączony, komputer też, esemesy są pod ciągłą kontrolą, chce mi się pić, to wypiję kokakolę, albo coś na pobudzenie, a tego jest mnóstwo w sklepach, red-bul, to król tych wszystkich napoi popędzaczy, za chwilę ktoś dzwoni, też trzeba zadzwonić do kogoś, no i zbliża się dwunasta w nocy, a rano trzeba wstawać, a tu trzeba się jeszcze umyć, włosy zrobić by pięknie wyglądać, wiadomo chłop ogolić się musi, zęby trzeba przynajmniej dwie-minut szczotkować, bo tak zalecają, no i wreszcie, obywatel państwa polskiego, idzie się wyspać, no i żeby szybko to poszło się stało, no to łyk pastylka tabletka kapsułeczka, melatonina jest niby najlepsza, no i rano też trzeba szybko wstawać, najlepiej szybko od razu kawę wypić, by postawiła na nogi, no i też biegiem do roboty, każdy ma swój środek lokomocji, wiadomo, trzeba się super wyszykować do roboty-pracy, szczególnie urzędnik, czy nauczyciel, a polityk to różnie, bo jeśli ma występ, no to też się wyszykuje, a tak w życiu prywatnym, to może by zrobić z takiej ukrytej kamery, bo u Sowy, to zrobiono – to kto to zrobił.

To co, łiski i ośmiorniczki, zaszkodziły tej poprzedniej władzy, żeby tylko to – każda władza, idzie w obżarstwo – a ten przykład, z tego filmu, Krzyżacy, gdy Król Jagiełło, razem ze swoimi towarzyszami, byli niby goszczeni u krzyżaków, to wszyscy obżerali się, i też się upijali, ale nie Polacy, a Król zamiast wina, popijał jedzenie, a skromnie jadł, wodą źródlaną, za co został też pochwalony, przez generała zakonu-krzyżackiego – i to jest właśnie to, że Polacy wygrali tą bitwę-wojnę, bo Król wszystko dokładnie widział, a dlatego widział dokładnie, bo jadł skromnie, nie pił wina, wciąż nieustannie myślał, a myśli miał wyraziste, bo jego ciało-organizm, było na tyle czyste i przejrzyste, bo po prostu, nie obżerał się i nie opijał się, nie napychał się, nie podjadał, wolał być głodny, trochę wypić wody, no i miał tą swoją jasność umysłu – bo każde jedzenie, a teraz te obecne to w ogóle, jest też trujące, co praktycznie każdy wie, a zasada żeby się szybko nie zatruć-dotruć, to trzeba jeść mniej, skromnie, nie do pełna, jeść powoli, jeść regularnie, jeść umiarkowanie, a jeśli alkohol, to tylko czysta wódka, ale żytnia, czysta żytnia, jest najlepsza, przed wojna z reguły pito czystą wódkę – bo czysta wódka właśnie żytnia, odkaża organizm ludzki, bo wódka jest rozpuszczalnikiem, i rozpuszcza tą zła chemie, co też wtedy poprawia trawienie, i też lepiej łatwiej się wydala, też reguluje apetyt, no i jak to się mówi, podnosząc kieliszki z wódką, na zdrowie, też, ku zdrowotnisci, też na drugą nogę, a później to już zależy, tez od pojemności, i wytrzymałości, czasami dobrze tak się porządnie ululać – bo ten stan upojenia alkoholowego, coś dobrego robi dla ludzia, a robi coś bardzo głębokiego, bo strukturę DNA resetuje alkohol.

Wszystko jest z jedzenia, to też każdy wie – a co w ludziach jest, a odpowiadają tak, tak i tak na coś trzeba umrzeć, tak i tak wszystko jest zatrute – oto wytłumaczenie, i to prawie każdego, często pytam ludzi, dlaczego pani czy pan to robicie, przecież to nie zdrowe, i takie właśnie odpowiedzi padają, a też często, jak pytam się palacza papierosów, dlaczego pali przecież to szkodzi, to też często odpowiedź jest taka, to jest moja ostatnia przyjemność – to pytam się wszystkich lekarzy, też wszystkich naukowców medycyny, wiadomo, też ministra-zdrowia, to co się stało z ludźmi, że tak już tylko myślą – bo ci co lepiej niby myślą o zdrowiu, też bardziej dbają o zdrowie, też więcej wiedzą, jak to robić, by mniej chorować, i mieć tą lepszą kondycję, a często sięgają do suplementów, co nie zawsze do tego się nie przyznają, no i w ogóle są ostrożni, też to lepsze jedzenie kupują, bo też ich stać na to, a nie każdego stać przecież, no i w ogóle, bo tak też jest modnie, a nawet coraz bardziej modnie tak jest, co tylko dobrze świadczy o Polakach, choć tych otyłych w Polsce jest mnóstwo – a teraz, co w Polsce zrobiono total źle, zlikwidowano tą służbę obowiązkową wojskową – przecież wojsko, przygotowuje młodych mężczyzn, do życia, dwa-lata treningu, i chłop na schwał wtedy jest, a wszystkie dziewczyny, to takiego po wojsku, to chcą od razu za męża, a wojskowego to już w ogóle – przecież koszta, też te zdrowotne, i też te społeczne, są ogromne i olbrzymie, przez to, że zlikwidowano służbę obowiązkową wojskową – to kto taka decyzje podjął.

Ja dawno temu wiedziałem, że Polska idzie pod rozbiór, jako ten IV rozbiór Polski, i tak też się stało – i to zrobiła ekipa trójmiejska, na czele z Tuskiem, na czele z Krzaklewskim, na czele z Buzkiem, na czele z Wałęsą, na czele z każdym, co był w rządzie polskim, we władzach polskich był, na czele też z Suchocką, no i z tym premierkiem tym młodym, co tak niby wszystko wie, taka gruba beczka pseudo-wiedzy, też jak ten Syryjczyk, no i Balcerowicz, magik inflacji-oprocentowania, dosłownie wszyscy, bo trzeba wprowadzić Zachód w Polsce, to natychmiast, i to bezwzględnie, i to pod dyktando – a kto wtedy przyjechał do Polski, ten młody naukowiec profesor z Ameryki, i on tej władzy wszystko powiedział, jak macie robić – a tak apropo ekonomi, to ile lat Włosi, żyli i prosperowali, w tej swej inflacji, a jak weszli w euro, no to kryzys od razu zaczął się robić, teraz Włosi, już lepiej to wszystko robią – bo to euro, to jak pisałem, to ta przeciwwaga dla dolara, teraz to się stabilizuje – atak banku-światowego na euro, a to się zaczęło na Cyprze, tylko że na Cyprze, Rosjanie dostali po kieszeni, i to bardzo, a to było niebezpieczne, bo Rosjanie są mściwi i też bezwzględni, co cała Europa o tym wie, Amerykanie też – a Polacy, ale to zrobiła tylko władza, zrobiono z Rosi z Rosjan, wrogów numer-jeden Polski Polaków – a tak nie wolno było zrobić.

I to z bardzo prostej przyczyny, Rosjanie są też Słowianami, to i tylko to i aż to – to że Rosja stała się imperialna, bo to Niemcy zrobili, a robili wszystko w Rosji, by na tyle zawładnąć Rosją, by właśnie Rosją rządzić, no i tak właśnie zrobiono-wykombinowano, że ta Szwabka-Niemka Katarzyna, została carycą, no i Polska z obydwu stron, była total zagrożona właśnie przez Niemcy – no i dogadano się z Austrią, też dla równowagi sił to zrobiono – a ta rodzina cesarska Austrii, to też niemiecka i też pruska – dryl, ślepe wychowanie potomków do władzy, no i zero myślenia – a jak arystokracja szlachta Polski to zobaczyła, no to od razu ma być Polski Król, i wyszło, że najmądrzejszy jest Poniatowski, dokładnie wszystko wszystkich sprawdzano, tak jak wtedy, gdy Batorego na Króla Polski wybrano – a Sasów wybrano na polskich królów, też przekupując niejednych wielu, dlatego bo tak kościół chciał, też żeby zahamować stawić opór, protestantyzmowi – bo ci Sasi drezdeńscy, to niby byli katolicy podlegli Rzymowi-Watykanowi, a w rzeczywistości, to ci Prusacy Sasi, to se w ten sposób, Europą zawładnęli, bo też jako królowie Polski, a więc każda koligacja z Sasami królami Polski, była też intratna – a ci dwaj Augusty, to Polskę rozprzedali-wyprzedali, a robili to podstępnie, też szantażując, też grożąc śmiercią, no i przekupywali tych gorszych-słabszych ze szlachty, no i rozpijano Polaków – strategia niszczenia Polski Polaków – a nie tak łatwo się pozbyć władzy królewskiej – 20-lat i Polskę zniszczono-osłabiono, na tyle że nie mogła się oprzeć, trzem najeźdźcom – ta cała trójca-zaborcza, wiedzieli dokładnie, że w pojedynkę żaden nie da rady, w dwójkę z byt duże ryzyko, ale w trójkę, to się musi udać, no i trzy-zabory i po Polsce – Rosjanie dokładnie i doskonale znając Polaków, też dla spokoju z Polakami, zrobili to księstwo-warszawskie, taki kompromis, by uspokoić Polaków – a tu nagle, szok w całej Europie – niby Francja osłabiona rewolucją, dlatego też Polskę bierzemy sobie, bo gdyby nie ta rewolucja we Francji, to Prusacy-Niemcy Rosja i Austria, by się nie zdecydowali na zabór Polski, bo Francja by na to się nie zgodziła – a tu nagle Napoleon – no i jak to się stało, że cała Europa, została prawie w jednej chwili podbita, i tylko została jeszcze Rosja, a Anglia czekała, na rozwój wypadków – bo Francuzi, od razu wiedzieli, że teraz ta trójca, ruszy na Francję, i to wnet od razu – a więc, szybka mobilizacja, no i pokolei wszystkich rozwalali – cała Francja wszyscy Francuzi, wzięli się od razu do pracy, też ościenni pomagali, no i wybrano najlepszego generała Francji, Korsykanina Napoleona – a ten jako urodzony generał i władca, a był też nad inteligentny, co każdy to od razu zobaczył, no i los Francji w twoich rękach generale – a taka nobilitacja i wywyższenie, to nie tylko uskrzydla, ale uruchamia coś bardzo głębokiego, te pokłady głębi inteligencji, o ile je się ma, a on miał – no i szybko się cesarzem zrobił, bo tak to też działa, władza też do głowy uderza, no i w ogóle, myśli się tylko kategoriami władzy, też tej władzy podboju wszystkich wszystkiego, i tak też się stało – a na końcu tego wszystkiego, Anglia się włączyła, jako ostateczny zwycięzca, no i zaczęło powstawać imperium-angielskie, bo wszyscy byli przecież pokonani.

Przecież tak działa cała Przyroda, a ludź przecież jest z Przyrody, a to co jest wytworem boskim, to ludź to wymyślił – a to co wymyślił kościół katolicki chrześcijański, to jest magia-magii, a to jest przede wszystkim magia-słowna, też ta rytualna, no i to kiedyś działało i to bardzo, nawet szamani indiańscy to zaakceptowali, i w Brazylii jest makumba ta chrześcijańska, a kościół na to się zgodził i zaakceptował – bo ta makumba, to z Afryki, a to jest nie tylko czarna-magia, ale to jest rytuał total-śmierci, bo ci wszyscy uczestnicy tego rytuału, to tak robią ze sobą, by wejść w ten stan obłędu, a ci co to wiedzą, jak to jest i jak to działa, to pilnują tych omamionych, jak trzeba to ich rozbudzają, by niezapadli w stan śpiączki-hipnozy, bo to też może skończyć się śmiercią, bo to jest ten amok murzyński – a Żydzi, podobnie ze sobą robili, a żeby się dowalić, to też dożerali się, surową świniną, i to udziec-świński żarli, też jako groźba, że jeśli mnie nie posłuchacie, to robił rabin, to się nażrę tego mięsa-paskudnego, i wtedy zobaczycie co ja wam powiem, a jak rabin mówi, też jako słowo ostateczne, no to grzmi i gromy rzuca, a to już jest jako ta kara boska – bo rabin, to taki pośrednik, między Bogiem a ludźmi – u chrześcijan jest to samo, ksiądz jest takim pośrednikiem – bo te całe chrześcijaństwo, jest przecież żydowskie, a z czasem przerabiane, na tą powszechną religię – a ten święty Paweł, powiedział apostołom, że Bóg żydowski, jest dla wszystkich, co zostało to przyjęte, a nawet dość szybko, no to nasz Bóg, będzie bogiem Świata, no i poszli głosić te swoje słowa, i nikt tego nie chciał słuchać, nikt z władzy, nikt z urzędów, nikt z wojskowych, tylko ci biedni poniżeni, no i robiły się te grupy-sekty, z tą nadzieją, że chociaż po śmierci, będzie im lepiej, a jak znów się urodzą, to się urodzą też lepiej – kościół inkarnację skasował, dopiero w VI wieku – jest tylko jedno życie, i wszystko trzeba robić w tym życiu, by dostać się do nieba, a nie rozkładać to na raty, i to robiono pod groźbą, tych męczarni piekielnych, strasząc diabłami i szatanem, czyściec wymyślono, dla tych trochę lepszych, wszystko dokładnie opisano, jakby tam wszyscy biskupi w zaświatach byli, wiadomo, Papież, to prawa ręka Boga, a lewa to Chrystus, po lewicy Boga Ojca wszechmogącego – a ten syn boży, to wymysł jakiegoś mnicha, no i to od razu kupiono, i zrobiono z tego, następny rozdział Biblii – cały kościół i to co do szczegółu, to jedna wielka kombinacja, magii władzy.

To jak to się stało, że cesarz Rzymu, stał się też nagle mesjaszem, ten Konstantyn niby wielki, a po tym soborze-nicejskim, też nagle wyjechał na wschód – to co, może on był Turkiem, a może był kimś z Kaukazu, to jak on zdobył tą władzę rzymską, bo wygląda na to, że wszystkim naobiecywał, też gminom chrześcijańskim – i tak właśnie się stało, na tym soborze-nicejskim, wszystkim różnym wiarom religią, dał świątynie – no i w Rzymie zaczęła się wojna – tak to właśnie się stało wtedy – nie jakaś duchowość, czy jakiś spór o Boga, czy w ogóle, jak zrobić, by religia ludziom pomagała – wszyscy i to dosłownie wszyscy, tylko o majętność walczyli, i to wręcz wręcz, a ile trupów wtedy było, to nikt nie policzył – a on Konstanty, mesjaszem się ogłosił – cała ta historia, powstawania kościoła, to trupami jest usłane – władza tylko władza i tylko władza, ten kościół katolicki-chrześcijański, co każdy historyk o tym wie – a co katolicyzm-chrześcijaństwo, cała ta władza katolicko-chrześcijańska, zrobili z Ameryką, z tą Ameryka północną, przecież wymordowali Indian, a żeby się Indianie nie odradzali, to wszystkie bizony wymordowano – i historia, kościoła tego nie rozliczyła – cała cywilizacja Indian została skasowana, wielka gigantyczna cywilizacja, też o wspaniałej kulturze, cywilizacja ludzi Przyrody, ludzi też o dobrych sercach, ludzi kochających życie, kochających przestrzeń życia, też pięknie zbudowanych, też silnych i mocnych, w pełni szanowali Przyrodę, a wiedzę o Przyrodzie mieli olbrzymią niewyobrażalną, oni czytali z Przyrody, co może się stać, co może być, jakie ostrzeżenie jest, jaka pogoda będzie, też czy ten związek małżeński-parowy, będzie dobry, pełne poszanowanie życia, i Przyrody, i swojego plemienia – wszystko zostało zniszczone skasowane zabite zamordowane, i to zrobili katolicy-chrześcijanie – żadna władza, zbudowana na podstawach zła, prędzej czy później padnie, i tak też stało się z kościołem, i tak też stało się z Ameryką, i tak też się stanie z Chinami, tak stało się z Wielka Brytania, tak stało się z imperium-rzymskim, z każdą władzą prędzej czy później, tak właśnie jest, gdy jest budowana, na tym wszystkim co jest złem – a to zło wszystkie każdej władzy, to bierze się tylko i wyłącznie, z obżarstwa i z kurewstwa, jedno i drugie, jest ze sobą ściśle powiązane-związane – bo ta obfitość życia, właśnie to wszystko tak robi.

Przedtem, to władza miała wszystko, i do oporu korzystała z tego, a przy tym kurewstwo było – w Polsce kurewstwa było mało, a nawet prawie go nie było – Polscy Królowie, pilnowali wszystkiego, a Król Łokietek, to pilnował szczególnie syna, a był kochliwy, i zakochał się w takiej jednej, co go uszczęśliwiała, ale była prostaczką, no i syna głupka urodziła, Król Kazimierz, nie umiał z kobietami rozmawiać, też się je bał, taki po prostu się urodził, ale dzięki temu, całą swoja ikrę, dał Polsce, wszyscy go kochali, on był ojcem Polski Polaków, to była ta jego wielkość, a wszyscy jego podwładni władzy, też bardzo go słuchali, a ci biskupi kościoła polskiego, to dobrze mu radzili, też to, że do wojny z krzyżakami, to trzeba się bardzo dobrze przygotować, i tak też się stało, i stał się też sojusz z Litwą, z tym rodem Radziwiłów, no i z tamtąd Polska dostała Władysława Jagiełłę, i stał się Królem Królów Polski, stworzył nową dynastię swoją Jagiełłów, dynastię potęgi Polski, mocarstwa Polski, niepokonanej armii Polski Polskiej, a cała Europa zaczęła starać się, o potomków z rodu-dynastii Jagiellonów, też żeby sobie krew podrasować – a równolegle, wszyscy w Europie, kombinowali-wymyślali, jak Polskę osłabić, i też, żeby była narzędziem, władzy rzymsko-watykańskiej, no i wykombinowano, najazd na Moskwę, a wcześniej, Wazów wstawiono do Polski, i stolica ma być w Warszawie, bo bliżej Szwecji, a wszystko robiono, pod płaszczykiem religii.

Polskę dosłownie prawie skasowano – tylko było coś, co nikt nie wiedział, że Polak Słowianin, coś Norwid o tym wiedział, Mickiewicz nie do końca, Słowacki też, ale bardziej duchowo, inni też, Kraszewski dużo, Matejko bardzo dużo, a może najwięcej ze wszystkich, bo on to po prostu wszystko widział, każdego Króla Polski widział osobiście, a tą bitwę pod Grunwaldem, to widział ze szczegółami, a Norwid, to zobaczył tego ptaka, to była jego wizja, wizja odradzającej się Polski, Feniks z popiołów – a ja właśnie się urodziłem w środę-popielcową – bo ta środa-popielcowa, to rytuał śmierci i życia się odradzającego, a więc, też to co jest inkarnacją-reinkarnacją, też to co jest karmą – i to jest właśnie to – karma – a więc jedzenie, a więc jedzenie o wszystkim decyduje, i jak już to wiedziałem, też jako pewnik, też jako to stwierdzenie ostateczne, no to od razu sformułowałem prawo-życia – jaka karma taka karma – a ta karma, dla psów i kotów, jest ohydna.

A więc, jaka karma taka karma – bo takie to właśnie wszystko jest – co jak zjesz, takim jesteś – i tak właśnie jest co do szczegółu – beczka miodu, łyżka dziegciu, i po miodzie – a homeopatia, jak działa,, kropelka chemii-aktywnej, no i lek działa, a nawet bardzo działa, jak się dobrze poda – a esencje Bacha, jak działają, działają też od razu, jak się poda dobrze – a antybiotyk jak działa, a jak działa jak się źle poda, to co, jak się źle poda, no to truje wtedy przecież, a nawet jak się trafnie poda, to co, przecież są skutki uboczne – przecież każdy lekarz wie, że antybiotyk jest trucizną, przecież z pleśni się go robi, a pleśń, to ta chemia, psucia się – a która chemia jest zdrowa, ta chemia farmaceutyczna, żadna, każda jest trująca, co każdy lekarz wie – to jak to jest z tą przysięgą, tą przysięgą hipokratesową – nie szkodzić – a co Hipokrates powiedział ludzkości – niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem – a co zrobiono z jedzeniem na Świecie, samą truciznę zrobiono z jedzenia – ludź nie świnia, wszystko zeżre – taki jest właśnie ludź – no i se nawymyślał, te wszystkie różne trucizny – to jak to jest, że ministerstwo-zdrowia, zezwoliło w Polsce, na to wszystko, co jest fasfudami, i też na to zezwolił sanepid, no i cała medycyna na to zezwoliła, i cały świat-naukowy na to zezwolił, no i wszyscy politycy to zatwierdzili – to jaką ma wartość, zdrowie-życie, bo jak widać, to żadną.

Bo to sformułowanie, i to co się z reguły mówi, że też robimy wszystko dla przyszłych pokoleń, jest po prostu głupie – to co dobrego robi się dla przyszłych pokoleń, no tak konkretnie i na logikę, bo na pewno, nie ten cały arsenał zbrojeń Świata, a to całe żarło w supermarketach, jak te wszystkie mięsa i wędliny te hodowlane, przecież to jest sama trucizna, dokładnie wiem jak to się robi, pół-roku pracowałem w hodowli brojlerów, a chemia jaką się stosuje tym kurakom, to jest sama śmierć, też bakterie te aktywne daje się kurakom, też zioła różnej kombinacji im się daje, a karma dla nich ta sucha, przecież to jest total trucizna, a aspiryna ta przemysłowa, czy te różne pierwiastki wspomagające, no i antybiotyki przecież się daje, a chów takiego kuraka, trwa tylko czterdzieści-parę dni, a każdy dzień dłużej, to są już straty dla hodowcy, wszystko jest wyliczone co do jednego dnia, i wszystko do ubojni w jednej chwili jest wytransportowane, a tam total rzeź tych kuraków jest robiona – to jak to ma się to wszystko, na przykład, do miłosierdzia-bożego, czy do miłości, czy do dobra, czy do Prawdy tej ogólnej-powszechnej, czy do wrażliwości ludzkiej, do piękna i estetyki, do moralności i etyki, do humanitaryzmu, czy do zwykłej ludzkiej życzliwości, czy do czegokolwiek, co jest poszanowaniem życia – jakie chowanie młodzieży, taka będzie rzeczypospolita – czym za młodu skórka nasiąknie, tym na starość trąci – a co zrobiono w Polsce, wszystko hurtem wzięło się z Zachodu i Ameryki, wiadomo alkohol powszechny wszędzie, a piwa w Polsce to jest niewyobrażalna ilość – każda władza na Świecie, chleba i igrzysk, no i my rządzimy – a ta dostępność, i to praktycznie do wszystkich używek, to przecież jest to polityka, ogłupiania narodu społeczeństwa, każdy polityk to przecież wie, każdy w miarę inteligentny to wie, każdy urzędnik, nawet ten podstawowy, to wie, każdy prawnik, to dokładnie to wie – to co, jak to trzeba by było nazwać – przecież to jest mord w biały dzień, i to ten mord powszechny.

A teraz, moja nauka, ta nauka Przyrodnicza, ta nauka o życiu, ta nauka o zdrowiu, nauka o wszystkim – najprzód zdrowie, a później reszta wszystka – kończy się zdrowie, wszystko traci sens – a to wszystko, co wcześniej się robiło, to w ogóle traci sens, a jak już skleroza chwyta każdą myśl, i jest się niedołężnym, to już nic nie ma sensu, tylko jest jedna wielka myśl, myśl o śmierci, a nawet ta, by jak najszybciej umrzeć – a na przykład, Ajnsztajn, na łożu śmierci, co walczył jeszcze, ze swoją teorii pola-wszystkiego, i to matematycznie chciał to zrobić-udowodnić – to jak prawie trup, może sobie wyobrazić, jak działa i funkcjonuje, pole-wszystkiego, nawet gdyby miał wizję, tą przedśmiertną , to nawet by nie zdążył cokolwiek powiedzieć, a co dopiero to opisać – a Ajnsztajn wcześniej dużo wcześniej powiedział, i to coś bardzo ważnego, a powiedział tak – nie wiedza, nie nauka, ale właśnie wyobraźnia, daje możliwość, wglądu w to wszystko, co też jest niewidzialne – święte słowa – a teraz, przykład Indianina, jako ta mądrość Indian, to o tym opowiadał Cejrowski, trudno go posądzić o bajerowanie, ma olbrzymią wiedzę i mądrość, a jest przecież przyrodnikiem, i to przyrodnikiem całego Świata, i też wiedzy całego Świata, też wiedzy religijnej całego Świata, jest wielka postacią Polskiej wiedzy, no i przytoczył swoją rozmowę, właśnie z takim mądrym Indianinem, Indianinem myślicielem mędrcem, geniusz też właśnie wyobraźni, oto ten dialog między nimi, rozmowa dotyczyła też o boskości, a dotyczyła też, bo w oddali, było widać wielka górę-wulkanową, i od czasu do czasu, wulkan uaktywniał się, no i Indianiec mówi, że ten wulkan jest żywy, a Cejrowski trochę kpił z niego, ale wiadomo, zawsze elegancko to robi, a Indianin, mówi dalej, mówi o wiatrach, że one przynoszą, deszcze i burze, i też je odpędzają, Cejrowski, nawet mu się to podobało, no i jaki wielki ogień i światło daje Słońce, i też to powiedział, że za tym wszystkim stoi wielki Bóg, a Cejrowski, że my katolicy, i wyciągnął krzyżyk z pod koszuli, i powiedział jemu, że to jest nasz Bóg, a Indianin mu odpowiedział, to mały malutki jest ten wasz Bóg, i dalej mówił, to wszystko co widać, też to Słońce, to ktoś musi to uruchamiać, ktoś nad wielki, no i Cejrowski zrobił się mały, ale z pełnym szacunkiem, dla wielkiego Indianina – bo ten Indianin, nie tylko, że wciąż myślał, ale przede wszystkim tym swoim myśleniem, stwarzał tą swoją wyobraźnię, tą wyobraźnię też swobodną, tą nieskrępowaną, tą w pełni wolną, i dlatego stał się mędrcem, i dał naukę, temu wszystko wiedzącemu Cejrowskiemu – a więc wyobraźnia, o wszystkim decyduje – a taka jest wyobraźnia, jaka jest czystość wnętrza – a czystość wnętrza, jest taka, jakie jest jedzenie, i co i jak się robi w życiu, i też z kim się przystaje – z kim przystajesz, takim się stajesz – a wszystko razem, to z tego wychodzi pasztet śmierci – bo jedno i drugie i wszystko, jak się nałoży, jak się skumuluje, a do tego jeszcze, złe-kiepskie pochodzenie, no to macie w polskiej polityce, tego kretyna total kretyna oszusta Szejnfelda – znam go osobiście.

A Indianie, i to wszyscy Indianie, czekają cierpliwie, też modląc się do Jezusa Chrystusa – bo szamani im tak powiedzieli, ale tym Indianom meksykańskim, macie walczyć do końca, bo przyjdzie czas, że znów się odrodzimy, i Ameryka będzie nasza – i tak też się stanie – bo wszyscy Amerykanie, nie są narodem, nie są nacją, są nikim, tylko kasiora i nic więcej, no i to prawo co wszystkimi rządzi, i ci 12-przycięgłych, co niby są sprawiedliwi – powielactwo apostolskie, ta 12-przysięgłych – a to zbieranina samych durniów, no i nimi wszyscy manipulują, i se dorób na tej diecie przysięgłego, no i sędzia jest uwolniony, od stanowienia wyroku – tak wykombinowano w Ameryce, a wszystko co jest w Ameryce jest wykombinowane – a Indianie cierpliwie czekają, Meksykanie to w ogóle nad cierpliwie – a Polaka Papieża, od razu Indianie pokochali, bo od razu wiedzieli, że to uczciwy człowiek – Indianie dużo widzą i bardzo dokładnie – a ich symbolem mądrości jest kruk – a to dlatego, bo kruk, to jak ten biały-kruk, a więc księga też ta mądrości, a czarny kruk, to jest ta mądrość też niewidzialna – no i mamy w kościele ten, krucyfiks – każdy szaman indiański Indian, jeśli już coś powie, to dlatego, bo tak ma być, i to bez odwołania – bo ta wiedza tajemna, nie tylko że działa, ale jeśli jej się nie wykonuje, jako też nakaz do wykonania, no to prędzej czy później, przeciwko temu, co to nie wykonał, to się obróci – a cała Ameryka, też ta południowa, to została zbudowana, tylko i wyłącznie na trupach – no i Brazylia mówi, koniec z tym wszystkim, tu robicie olimpiadę, a wszyscy politycy z każdej strony, łapówy brali – to co się stało, że ludzie przestali się bać, to co, Bóg ich natchnął, przecież nie politycy – a w Niemczech, co się zaczyna robić i dziać, koniec tego importu uchodźców, by za nas pracowali – brak pracy demoralizuje – to ile w Polsce jest ludzi zdemoralizowanych, czy uzależnionych od narkotyków, czy od alkoholu, czy od tego żarła supermarketowego, a od telefonów-komórkowych, to wszyscy są uzależnieni, od telewizji, to już w ogóle wszyscy są uzależnieni, od gier komputerowych, to już total choroba wszystkich, nawet mistrzostwa-świata są robione, dla tych graczy komputerowych, już to zaczyna iść w miliony dolców, a internet, to co ma wspólnego z życie – to co, śmierć total opanowała cały Świat, bo tak właśnie się stało – a wy wszyscy politycy, tą śmiercią zarządzacie i nią rządzicie – a ludzie, i to też ci prości, a to w Polsce się zaczęło, powiedzieli, koniec stop – no i cała władza została wymieniona, na władzę, tą bardziej ludzką.

A więc, znów w Polsce Polska Polacy – a Polaków na Świecie jest bardzo dużo, bo 100-milionów jest Polaków, i wszyscy ciężko pracują, a Polacy są coraz bardziej pomysłowi, też coraz więcej wynalazków robią, i to tych najlepszych na Świecie, a robią to też już najszybciej na Świecie, no i młodzież Polska zaczyna wygrywać konkursy światowe – a cała polityka polska, to przechodzi też rewolucje, nagle wszystko w Polsce zaczęło się zmieniać – a prezydent Polski, Andrzej Duda, i jego małżonka, to w porównaniu z tamtymi wcześniej, z Komorowskimi, to dziecko z przedszkola, a nawet ze żłobka, wybierze państwa Dudów – a nazwisko Duda, jest też od ptaka, dudek, a to jest mądry ptak, i też jest to instrument, duda-dudy, no i ładnie to się złożyło, dobry i też duży ptak, no i instrument nie byle jaki – bo nazwisko, jest zapisem też tym rodowym, co kiedyś było bardzo pilnowane, i też bardzo dokładnie małżeństwa były dobierane, no i nie mogło być mezaliansu, bo nie mogło być, bo chodziło o krew-życia – krew z krwi – a co ta cywilizacja-amerykańska zrobiła ze Światem, a co ta cywilizacja-zachodnia zrobiła ze Światem – no i mamy multi-kulti, i to tą rasową, tą też dyskryminacji, tą kulturę powszechną we własnych krajach, ta post-kolonialną, bo macie pracować dla nas za nas, a my se Świat zwiedzamy, i wszyscy nam służą, bo my biała-rasa Zachodu, a Ameryka, to jest z nas, i jest z nami, a do tego, mamy swe-swoje NATO, też zrobiliśmy tą unię-europejską, zrobiliśmy tą wspólną walutę-europejską, i w ogóle, zaanektowaliśmy Europę-wschodnią, nawet oś Paryż Berlin się zrobiło, bez Londynu – no i cała układanka padła, i to z kretesem padła, i to nagle to się stało – a dlatego tak się stało, co oczywiście nikt nie przewidział, żaden wróżbita tego nie przewidział, żaden kosmolog tego nie rozszyfrował, numerolog to już w ogóle nic niem wiedział, nikt nie wiedział, że nagle wszystko zacznie się zmieniać, Bóg też tego nie wiedział – bo Bóg, to ten Babadźi Rama – i nikt o tym nie wiedział, bo nie mógł wiedzieć, bo on nikomu nic o sobie nie mówił, bo tak i tak by nikt w to nie uwierzył – dam wam przykład, a często tak z ludźmi rozmawiam, ale z tymi, co coś kumają, i mówię im tak – to jak by to było, jakby Jezus Mesjasz, nagle na Ziemi się pojawił, a przecież jeszcze nie tak dawno, wciąż się mówiło, a to mówił kościół, a teraz tylko mówi o miłosierdziu, a miłosierdzie, to jest to co jest osierdziem, no i miło mi w okół serca, a w sercu co jest, no co, wszyscy biskupi Świata – puk puk, do serduszka, Jezus ci puka, i otwórz swe-swoje serce, i go przywitaj, i go przyjmij – to co, czy już wiadomo, o co chodzi w tym wszystkim, przecież to dzieci śpiewają, w tej swej w pełni ufności – no i mamy tą total niewole kościelną – Zachód, z tego już prawie wyszedł, nawet dyskoteka jest w jakimś kościele w Belgii czy Francji – no i pytam się, tych moich rozmówców, czy ktoś by chociaż trochę zareagował, nawet z władz kościelnych, jakby nagle, zstąpił z niebios, Jezus Chrystus Mesjasz, no i jak by miał być ubrany, i co miałby w ogóle mówić, i co by miał powiedzieć ludziom, no i czy by go dopuszczono do Papieża, i czy w ogóle jakikolwiek biskup chciał z nim rozmawiać, czy nawet ksiądz jeszcze ten naiwny, czy byłaby jakaś siostra zakonna, co by chciała czy by też mogła, z nim rozmawiać, policja od razu by go zgarnęła, a wariatkowo od razu by mu dano, no i kilka zastrzyków, taki zaszczyt medycyny cywilizacji śmierci, no i po Mesjaszu, kto by o nim pamiętał, nawet Bóg nie wiedział by, że w ogóle tak się stało – fikcja maszkarada ludzkości Świata cywilizacji-śmierci – a ten Rama Babadźi, to zobaczcie go sobie, to postać total nieziemska – on był serwerem całego Świata, i to co do szczegółów.

On kontrolował całą ludzkość i cały Świat, tą siatką-geopatyczną Ziemi, to on ją zrobił, a zrobił ją dość dawno, bo 1000-lat temu, dokładnie w chrzest Polski – bo wtedy plemiona Polski, zaczęły się jednoczyć, a to był tak wielki sygnał, też ten kosmiczny, że on to odebrał, i to nagle i gwałtownie, bo to był sygnał też ten jego dla niego – bo trzeba wiedzieć, co to jest Kosmos i jak on działa – bo Kosmos ten który, ogląda się i obserwuje, a wszystko prawie widać z tego peryskopu Habla, no to głębia Kosmosu, jest total niewyobrażalna, końca niema penetracji kosmosu, czym głębiej, tym odległość jest głębsza i dalsza, no i tych galaktyk jest nieskończona ilość, a każda galaktyka, niby taka wielka, jak ta nasza, co w niej niby jesteśmy – a to wszystko, to jest to wnętrze ludzkie, i to wszystkich ludzi na Świecie – bo tak to właśnie działa i się robi, obserwator, obserwuje siebie samego, a ludzie są podobni i tacy sami są, bo są przecież gatunkiem-rodzajem ludzkim, są tym gatunkiem-rodzajem nadrzędnym, a więc nad wszystkimi zwierzętami, ale jest i pochodzi z całej zoologii, a cała zoologia, pochodzi z roślin, i z siebie nawzajem zwierząt, a więc ludź, jest efektem i synteza i wypadkową, całej Przyrody – ludź, to taka biblioteka chodząca po ziemi – nawet jeśli coś wie, że taki jest, to tylko wie teoretycznie, no i dobrać się do tej biblioteki, no to nie wiadomo jak, a jak coś tam wiadomo, no to czym głębiej wchodzi się w nią, to tym bardziej w tym każdy się gubi – profesor Jung, był bardzo ostrożny z tą wiedzą tajemna – ale ją bardzo dużo znał, ale też miał dystans do niej – cała psychologia Świata, odeszła od Junga, nawet od Frojda – bo ci dwaj naukowcy, to byli ci prawdziwi naukowcy, też jak Ajnsztajn, jak wielu innych – a teraz naukowcy, wystarczy zrobić przelew na konto wraz zamówieniem, no i robota naukowca, szybko jest zrobiona – a moralność i etyka, to już dawno jest w szufladach, a między bajkami, to niejedna jest wielka wiedza, tylko że wiedza, dla prawdziwych poszukiwaczy wiedzy – a te wszystkie gwiazdy, co świecą na niebie, to nic innego, jak tylko te komórki, te komórki-nerwowe, dlatego je widać gołym okiem, bo komórki nerwowe, świecą przecież, przecież to są transformatory-prądów ciała-organizmu ludzkiego.

I właśnie, ten Babadźi Rama, tak to wszystko widział, sobą w sobie swój kosmos, jako też kosmos całego wszechświata, i to bardzo dokładnie to wszystko widział, też jako ruchy planet i galaktyk, i też jako cała różnorodność obrazów, osób-postaci, które pokazywały się, w tych danych różnych konstelacjach, jako że tam ta osoba, właśnie coś zaczyna znaczyć, a co zaczyna znaczyć, i też, jakie to ma zagrożenie dla niego, tak też robił i czynił, by ten ktoś, zaczął też tak robić i czynić, jak on Bóg Stwórca Wszechrzeczy, se-sobie życzy, a robił i tak czynił ten władca wszystkiego, wysyłał z siebie ładunek pola-magnetycznego, też o takiej częstotliwości, jak trzeba było też śmiertelnej, a to tak robiło u kogoś, że wszystkie parametry życia danej osoby, total też nagle się zmieniały, nagle wszystkie myśli zaczynały inaczej funkcjonować, i tak właśnie stało się u Kopernika – bo Kopernik, on krok po kroku, stawał się tylko myśleniem, i też stawał się tylko myśleniem i wyobraźnią, i też stawał się coraz bardziej samotnikiem, bo tak to działa, jak się ktoś wtapia w siebie, czym głębiej wtapia się w siebie, to tylko samym sobą wtedy pracuje, no i zobaczył pacząc w niebo na gwiazdy, też jako ten swój stan wewnętrzny oświecenia, a więc widzenia wszystkiego, ale już po nowemu, ale nie, że Kosmos nagle się zmienił, tylko jego widzenie-paczenie się nagle zmieniło, ale to co on zaczął widzieć, to widział przecież sobą, a więc widział wszystko to co jest nim, a więc widział siebie – bo wszystko co jest widzialne i co jest słyszalne, to jest to lustrzane odbicie wszystkiego siebie samego – tyle widzisz tyle słyszysz, na ile możesz słyszeć i widzieć, a tym więcej się słyszy i widzi, czym bardziej jest się czystym w sobie, a więc, czym bardziej jest się zdrowym – a to też znaczy i tak się staje, że pokarm który się je, czy też otoczenie w którym się przebywa, czy środowisko w którym się jest, już nie mówiąc o hałasie, i wszystkich dźwiękach, na wszystkie możliwe sposoby je robione, czy o tych wszystkich światłach obrazach, nie mówiąc o tych wszystkich reklamach, o tej każdej poświacie, o tych wszystkich odblaskach, o tych wszystkich reflektorach samochodowych, każde oświetlenie, każde światło sztuczne, no i wybuch bomby-atomowej – to wszystko razem, zakłóca, uniemożliwia, blokuje, fałszuje, jest destrukcją, jest niszczące, jest po prostu śmiertelne, bo złe bo szkodliwe – no i taki właśnie jest cały Świat, jako ta cywilizacja śmierci.

A on Bóg Stwórca Babadźi Rama, to wszystko sobie obserwował, no i ustawiał wszystkich też pokolei, a Królów Polskich, to miał pod total kontrola, a tych co Polskę niszczyli i dewastowali, to nimi sterował, a efekt wyszedł taki, że to wszystko stało się złe – a to dlatego tak się stało, bo z tego widzenie kosmicznego, to się widzi tylko to, co jest właśnie poświatą światła, a nie źródłem i przyczyna światła – bo źródłem i przyczyną światła, jest Słońce, o czym on wiedział i wie – ale Słońce nie jest bezpośrednią przyczyną życia – bezpośrednią przyczyną życia, jest zapłodnienie, wtedy uruchamia się światło-życia, to jest ten ładunek, też ten atomowy, ale ten atomowy żywej-materii – a to światło początkowe życia, to jest to światło-białe, to jest ta tabularasa, to jest ta czysta karta, to jest to nowe życie się tworzące, co w życiu wszystko będzie zapisywane – a to się zapisze, co już ma w sobie sobą, no bo przecież każdy się rodzi, przecież ze swoim genotypem – a więc, ta tabularasa, taki tabun danej rasy, bo ta la, to ta laska, też ta nebeska, no i jak ona stoi, taki też jest ten ładunek, nowego życia poczętego – a nie te wasze wszystkie filozofie, i te wasze wszystkie nauki, czy cokolwiek co ludzie wymyślili i wykombinowali, a wymyślali i wykombinowali, by wszystko stało się burdelem – no i tak też się stało – bo burdel kurewstwo i żarło, to jest to samo – on Stwórca Bóg, a cała Ziemia się skurwiła – bo Matka Ziemia, jest tym urobiskiem wszelkiego-wszelakiego życia, ale tego życia, materii wszystkiej, tej materii wszystkiej, karmionej światłem Słońca – a każda boskość, jest wytworem, tylko ze światła-słonecznego, a pośrednio, ze swojego własnego – bo struktura DNA – a odkrycie tego, to przecież nie było z Kosmosu, tylko z siebie to się odkryło, a więc, siebie samo się zobaczyło – przecież oko ludzkie, to jest taki wziernik, co paczy sobą, a nie wami naukowcami.

Tak kościół robił ze wszystkimi, też tak robił przecież z Faustyną – bo kościół to tylko polityka, i to ta globalna, ta powszechna, ta bo my władza wszystka wszystkiego – no i zrobiło się, też to co miało się stać – koniec kalkulacji kościelnej, bo wszystkie liczby i cyfry też się spełniły – to pytam się wa ekonomiści, dlaczego w sklepach, można kupić kuraka kilogram za 3,50 złociszów, no może za 4,65, a jak więcej, bo ci bliżej do mnie, a ci co mają blisko do Tesko, no to se kupią taniej – to co, ceny są różne, dlaczego, co, wolny rynek to robi – gówno, niema wolnego rynku – wszystko jest total sterowane – też to, albo jesteś z nami, albo ciebie niema – a nie ta wasza zasrana ekonomia – wypuszczacie tych swoich studentów w Świat, a oni ani be ani kukuryku – to co, Wałęsa urodził się profesorem – a ta Faustyna, miała tylko trzy-klasy szkoły podstawowej, a tu też nagle się święta się stała, bo już był czas na nią, bo tak też postanowił Polski Papież, bo Polka, bo Polka nawiedzona, bo total stała się mistyczna, bo miała wizje Chrystusa Jezusa, i rozmawiała z nim i to nieustannie, on też przez niż mówił, nawet już nią był – no to która kobieta coś tak zrobi ze sobą, żadna i to żadna na całym Świecie, tylko jedna Polka to zrobiła – a to zrobił ten Babadźi Rama – wszystko jej pokazał, też siebie, jako nad Chrystusa, a z nią, se tylko gaworzył, no i paplała wszystko co on chciał – a kościół to kupił, i to w całości, bo nam to się przyda – to i tylko to to zawsze kościół robił – a teraz pamięć, a ona się objawia w myślach – to jak to jest możliwe, że ja codziennie wypijam połówkę wódki, i nie jestem pijany – no to zapraszam na to sprawdzenie, ale mojej wódki, tej przerobionej, tej uszlachetnionej, tej, co robi i staje się lekarstwem – to jak to jest, ze mam wielka rodzinę, i nikt mnie nie chce – a kto chciał Faustynę, tą bidulę Polkę Kowalską, co ten gnój parszywiec Bóg, ją total zniszczył skasował – a ona w Polakach wciąż żyje – bo ona coś zobaczyła – a zobaczyła to, co z ziarna wyrasta – a Polacy wygrali z Finami, 5 – 0 – i to jest właśnie to – Polak wszystko potrafią – a wy wszyscy politycy, zaczynacie robić tak, też jak Bóg przykazał – a przykazał przede wszystkim to, co Faustyna powiedziała – miłość ma być czysta – bo ten gnój super jogin nad jogin, on tym wszystkim co jest miłością, total manipulował, a robił to tak, by wszyscy w to też wierzyli, no i tak też się to wszystko stawało – a co ta psycholożka, pytała się Kowalskiej, czy chce zbawić ludzkość, bo to jest jakaś dewiacja.

Bo ta Faustyna ta Kowalska, taka po prostu się urodziła, nie biskupem, nie kardynałem, nie Papieżem, nie tą Francuską, co ją kościół później skasował, tą Joannę Darg, ten dar dla Francji, bo se władza już nie dawała radę, no i delfin kretyn głupek król, nie wiedział w ogóle co robić, nikt nie wiedział co robić, a to trzeba walczyć – no i tak właśnie się stało – nie ktoś z dworu-królewskiego, czy z dworu biskupiego, ale właśnie z ludu – bo ten Babadźi Rama, jeśli miało być coś zrobione, to szukał tam, gdzie jest taka osoba-postać, która może to zrobić-uczynić, co jej będzie nakazane, no i chodzi taka błędna niewolnica, i ja muszę pójść do króla-delfina, nie do króla-szczupaka, czy króla-krokodyla, a to był król-płotka i też był małym leszczem, a w ogóle był total kretynem, no i królu delfinie, ratuj Francję – ratuj – co to takiego jest – ra tuj, Ra to Słońce, a tuj, to taka roślina tuja, tu ja – no i wszystko mamy wyjaśnione – tu ja ra – bo trzeba coś wiedzieć, co jest w ogóle poza zasięgiem naukowców, że Słońce nie jest gwiazdą, a jeśli wiedzą, że nie jest gwiazdą, a to nie mówią, bo nie wiedzą co powiedzieć – a każdy błysk-światła, od razu przyciąga, tak to właśnie działa – a tak apropo polityki – to dlaczego, tego diabła-szatana, tego Rokitę, nagle wcięło, a jego żona, ta Mołdawianka, se własną karierę wtedy robiła, no i zniknęli z powierzchni polityki Polski – to co, to się samo stało, kto to zrobił, że zostali wywaleni z polityki, przecież to Bóg musiał tak zrobić, no bo kto, przecież nie Kaczyński, czy Tusk, choć Kaczyński prezydent to zrobił specjalnie, jako jego ten ruch polityczny, by Tuska i peo osłabić, to było bardzo złe posunięcie – idziemy dalej – Faustyna została święta, no i dobrze, a namordowała się total, pracowała nad ciężko, bo myśli ją zżerały – bo tak to właśnie działa – a ta myśl przednia, ta myśl przewodnia, a więc, przewodząca, to znaczy, że wszystko w wodzie się dzieje – bo wszystko w wodzie się dzieje – a teraz, słowo-pojęcie – zboże – z boże, to znaczy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, byśmy z głodu nie padli, byśmy się nie truli-zatruli, tylko chleb nam jest potrzebny, i tylko i tyko chleb – chleb, to taki lep, takie spoiwo, ten biały chleb, nie razowy chleb – bo biel, to czystość, a czystość życia, to też skromność życia – a teraz, honor, to jak to się mówi – plama na honorze, i niema jak tego zmazać – pani Faustyna Kowalka, parę razy była zbita z tropu, ale się nie poddała, i wytrzymała do końca, i też wszystko wygrała, ale nie swoje – tak ją ten Bóg Stwórca prowadził – bo Bóg Stwórca, to właśnie ten Babadźi Rama – pojedźcie do niego, on wam to wszystko powie, bo mnie powiedział osobiście, też pod groźbą kary śmierci.

Bo ta Faustyna, to wciąż myślała, aż się total zamyśliła – bo nie wiedza, bo nie nauka, bo nie że jestem Papieżem, czy że jestem Zanussim, czy Wajdą, czy prezydentem Dudą, czy Jarosławem Kaczyńskim – to co, Bóg nie wiedział co zrobić, by Polskę do porządku doprowadzić – wy wszyscy uważacie, że Bóg, to tylko dobro, a Bóg, to jest przecież wszystko, też jest przecież Szatanem – a Szatan, to ta szata, ta szata ludzka – to jak ludź, pozbył się sierści, no jak naukowcy, to co, może wszystko wyskubał z siebie, jak to robili Indianie, Indianiec brody się boi – bo ten Bóg Indian, ten Wirakocza, to taki wir koczowników, no i tu koczujemy, a później tam koczujemy – a teraz nam zrobiono, rezerwat, i super film, o pani doktor, co polubiła Indian, nawet skorzystała z ich wiedzy, film ten wielo-seryjny, co w Polsce wszyscy oglądali – a ten film, o tym Hałsie kretynie lekomanu, o tym schizofreniku, to jakim prawem on to wszystko tam robił, żadnym prawem on to wszystko robił – a to ludziom się przecież wszystko pokazuje – to co, tu total fikcja, a tu total prawo się tworzy – bo tak to właśnie się stało – fikcja wszystkiego boskiego, stała się rzeczywistością – a teraz, co Jezus powiedział tym wszystkim, co go pytali, jak tam jest po życiu za życia, a on powiedział, zupełnie inaczej – no to jak tam jest, bo kościół, to niby dokładnie opisał, nawet są tam struktury, te od piekła do raju-nieba – a niebo jest, to przecież nad nami, to błękitne niebieskie, no i mówi się przecież, mój Panie-Niebieski – a dlaczego tak się mówi, no bo jak się paczy w niebo, no to różne myśli przychodzą, też te fantastyczne – to spróbujcie to ze sobą robić, myśli same zaczną się wywoływać – no i co zrobiono w kościele, masz tu brewiarz, i to jest twoja księga święta, a więc, nie możesz nic myśleć, tylko masz czytać i powtarzać co tam pisze – a co tam pisze, total same brednie tam są.

bo ta miłość boska, to jest to wszystko, co jest strachem o lękiem, jak troszeczkę tego jest mniej, no to już jestem prawie szczęśliwy, tak to właśnie działa, tak i tylko tak – bo tak działa materia, i to w każdej postaci, a ta materia biochemiczna, jako ta chemia-biochemia w ludzkim ciele, a wszystko to cielsko ludzkie, to jest właśnie tą materią – no to którą częścią ciała się myśli, z reguły myśli się i tylko wyłącznie, co wszyscy wiedzą o co chodzi, wstrzymam się od dosadności – a teraz, co się dzieje, jak ktoś o nas dużo i intensywnie myśli, no to dlaczego, o tej osobie nagle sobie przypominamy, bo właśnie o nas myślała, a nawet też z rozrzewnieniem, bo też to, że go kiedyś kochałam, i o tym nie mogę zapomnieć, bo wciąż to do mnie wraca, on też przecież mnie kochał, nawet ślub był szykowany, nawet mu uległam, a on nagle jakby odemnie odszedł, on był jakiś dziwny, i nagle nas wszystkich opuścił, a wszyscy go lubili, dyrektor go bardzo lubił, i musiał opuścić naszą szkołę – to jest moja opowieść – a ta dziewczyna, a teraz starsza pani, była jehuwką, co mi nie przeszkadzało, była piękną kobietą, ale ja byłem jeszcze niedojrzały, też seksualnie – i to było właśnie to, co mnie ograniczało do kobiet, ale wzrokowo i mentalnie, to mnie bardzo przyciągały, i też mnie podniecały, ale czym bliżej, to jakby strach i lęk mnie ogarniał, no i to wyhamowywało mój seks, co było dla mnie też dyskomfortem, ale z drugiej strony, moja aktywność na wszystkich polach, była nawet nad aktywna, i dlatego wiele w życiu stworzyłem, a nawet bardzo dużo, a to mi dawało wiele doświadczeń, i to bardzo różnorodnych, które mnie z czasem, zmusiły do podjęcia decyzji, że trzeba coś zrobić wreszcie z życiem, by zakończyć ten chocholi taniec śmierci.

Nikt nie wie, włącznie z Bogiem, jak żyć, by nie chorować, by nie cierpieć, by nie umrzeć – a on sam ten Bóg Stwórca Rama Babadźi, tak zrobił i doszedł do tego, bo taki właśnie był, no i jak zobaczył to co widzi, te jako te swe nagłe stany, no to te życie ziemskie, jest nie tylko nędzne, ale jest przede wszystkim prymitywne, a ta władza ziemska, jest też władzą prymitywną, bo też coraz bardziej, władał coraz bardziej wszystkim, swoimi myślami, a z czasem, tylko to już robił, myślał to myślał tamto, i też tak się stawało, a myśli jego, i coraz bardziej jego wyobraźnia, stawało się coraz bardziej stwórcze, i też jedno-władcze, a wszyscy ci, ci wszyscy riszi, i te wszystkie demony, z czasem ci wszyscy bramini, też ci królowie o wielkiej władzy, aż powstał nastał, sam wielki gigant król Kryszna, i wszystkich pokolei, likwidował-kasował, i to na wszystkie różne sposoby, a to dlatego to robił, bo władza-absolutna, nie potrzebuje nikogo, do współrządzenia – bo tak to właśnie wszystko działa – tylko że działało u niego tak, że on i Słońce i nic więcej, ale Słonce jako całość, jako też głębia Słońca, a głębia Słońca, to jest Absolut wszystkiego – i to jest właśnie to, co on ze sobą zrobił, a robiło się to też samoczynnie, jak wszystko w chemii biochemii fizykalii tak się robi, cały Świata tak funkcjonuje, świat bakterii tak samo funkcjonuje, świat zwierząt w ogóle tak funkcjonuje, świat roślinny jest bardziej zrównoważony, a na końcu korniki drzewo zeżrą, i drzewo staje się próchnem, a z ludźmi jest tak samo, też przecież się tak mówi do starych ludzi, no i to, że nad grobem stoją, a Słońce świeci i operuje i nadaje, cała roślinność to odbiera, no i po przez fotosyntezę, mamy całą Przyrodę, a nie od Boga, czy od Ducha Świętego.

A dlatego Bóg nic nie wie, jak żyć żeby nie umierać, bo Bóg jest nieziemski, Bóg nie wie jak Przyroda działa, bo ta boskość tego nadjogina, wzięła się właśnie ze Słońca, i to bezpośrednio ze Słońca, bo ten Rama, a wtedy Słońce było jeszcze blade, a Przyroda Ziemi, dopiero nabierała rozpędu, i się dopiero rozgrzewała – bo ten kataklizm-atlantycki, schłodził całą Ziemie, bo cała atmosfera-ziemska, była zaciemniona, a tylko nad Afryką, najwięcej światła się przedzierało, bo też tak Słońce robiło, by podtrzymać życie szczególnie tam, gdzie było to skupisko ludzkie, a kapłani ci tamci, wciąż magie odprawiali, by rozwiewać te wszystkie chmury, i to na cztery wiatry by to się działo i stawało, Słońce na tą magię też reagowało, o czym wiedzieli o tym kapłanie, i też wiedzieli kapłanie, że życie jest ze Słońca, a dlatego wiedzieli, bo to sprawdzali to swoją radiestezją, a sprawdzali na różne sposoby, też żeby do końca wiedzieć, jako ta wiedza, co jest dowiadywaniem się, co to wszystko jest – a każdy sprzęt radiestezyjny, też był przypisywany, do danej funkcji, i też do danych zadań – Mojżesz miał tą wiedzę o radiestezji, a była ona wiedzą, nie tylko tajemną, ale też wiedzą zakazaną, zakazaną dla ogółu, była to wiedza, tylko dla kapłanów, Faraon miał wgląd we wszystko, i też pilnował, by ta wiedza tajemna kapłańska, nigdzie się nie przedostała, też pod groźbą kary śmierci, a jeśli trzeba było, to i tortur, by wszystko taki ktoś powiedział, co komuś innym wydał, ta wiedza starożytnych Egipcjan, była szczelna i hermetyczna i niedostępna, no i dlatego tak długo Egipt był państwem, też niepokonanym, to Egipt Egipcjanie, stworzyli kulturę w tej części Świata, to oni wysyłali grupy swych wybrańców, też ze swym przywódcą kapłanem mnichem, gdy już opadły wszystkie chmury Ziemi, Ziemia coraz bardziej się rozgrzewała, Przyroda szybko się odtwarzała, też się tworzyła nowa Przyroda, bo Słońce w sobie po tym kataklizmie, przerobiło wszystko, na nowy ładunek życia, wszystko też nagle się mutowało, też się w sobie coraz bardziej skupiało i koncentrowało, a to co jest ładunkiem życia jako światło-życia, stawało się coraz bardziej intensywne i dynamiczne, też stawała się Przyroda coraz bardziej stabilna i poukładana, a jako pokarm, też coraz lepsza, co dawało większe uspokojenie u zwierząt, a u ludzi, też coraz lepsze zdrowie, taki skok postępowy Aktu Stwórczego, a te ludy, co już zamieszkiwały, stare ziemie obecnej Europy, to były też z Atlantydy, ten szczep to plemię, co też mieli swoją magię, ale tą magie bardziej przyrodniczą, tą magię duchów drzew, bo to są ci Celtowie, i Druidzi, i ci Wikingowie, i Słowianie, oni wszyscy ukryli się, i to blisko tego wybuchu katastrofy-kataklizmu, bo gdzieś 10-20 lat przed, już wtedy cała Przyroda i Matka Ziemia Gaja, bo tak już Słońce nadawało, i to coraz bardziej intensywniej, że tak się stanie, no i magowie tych grup społecznych, ustalili gdzie będzie najbezpieczniej, a to były te wyspy na północy Atlantydy, ta obecna wyspa brytyjska, też irlandzka i islandzka, i dryfowały te wyspy, i zbliżały się do Euro-Azji, to trwało, zanim Przyroda zaczęła odżywać, ponad 20-lat, a żeby przetrwać, to z wody wyciągano co się tylko dało, a tego w wodzie było dość dużo, woda w sobie miała na tyle dużo tlenu, a rośliny wszystkie wodne, tlen do produkowywały, i były pokarmem dla wszelkiego stworzenia wodnego, ekosystem-wodny, był w miarę stabilny i poukładany, i te społeczności, z trudem ale przetrwały.

A teraz to stwierdzenie – życie pokonało śmierć – to stwierdzenie wielkanocne, bo tak zrobił niby Jezus, bo zmartwychwstał, że najprzód zmarł, a później wstał, a dokładnie, wyszedł ze swego groby, sam usuwając ten wielki głaz – jest to historyjka schizo Żydów – w tamtych czasach, każdy Żyd był schizo chory – a ci kapłani żydowscy, to w ryzach trzymali tą gawiedź żydowską, a rzymianie władza rzymska, to wszystko pilnowali – bo Żydzi, nie potrafili się sami rządzić, nawet swojego króla nie szanowali – a cesarz Rzymu, króla Żydów szanował, i przyjmował go do siebie, i słuchał tego mędrca życia – i powiedział temu Klaudiuszowi, temu cezarowi jąkajdle – nie ufaj nikomu, nawet własnej żonie – bo se wziął ten głupek, tą super kurwę Rzymu – a matka tego następnego kretyna, tego Tyberiusza, otruła wreszcie tego Klaudiusza, tego niby boskiego cezara Rzymu, a Rzym wtedy chylił się ku upadkowi – bo władza się dożerała i się do kurwiała – następnych dwóch total skurwieli chamów kretynów, i po Rzymie – a następni ci władcy Rzymu, to próbowali to jakoś utrzymać, Trajan, coś tam odbudował, a zdrada mordy i przestępstwa, to już zaczęło już być plagą, no i Rzym chylił się ku upadkowi ostatecznemu – a gawiedź rzymska, i ci wszyscy, co zawłaszczali Rzym, to tylko czekali, by zawładnąć Rzymem – a te igrzyska i chleba dla Rzymian, no to wszyscy w całym cesarstwie, to na to musieli ciężko pracować, wiadomo niewolniczo – a więc, system-ustrój władzy rozpasanej, kończy się total klęską – a przy rozpasaniu, kurewstwo samo się robi, bo tak to właśnie działa – jakie żarło taki seks, jaki seks takie żarło – a Jezus, był niejadkiem, miał te swoje niebiańskie wizje, no i ten swój głos wewnętrzny, tej rozmowy ze sobą, a z czasem, rozmawiał z Bogiem, tej rozmowy już ostatecznej – żaden biskup i Papież, czegoś takiego, w historii kościoła, nie miał, bo nie mógł mieć, bo wszyscy żarli też do oporu – a ile kurewstwa było w Watykanie, nawet baba-kobita była Papieżem, taka niby Maria Magdalena – przecież ona była też apostołem, a w Santiago de Kompostello, jest to pokazane, przecież tam jest cały kult, niby brata Jezusa, Jakuba, i jej Magdaleny Marii – a tam pielgrzymki walą z całego Świata – tam przecież, Templariusze, mieli swoją siedzibę i władzę – a skąd ta władza ich się wzięła, a wzięła się, z magii-tajemnej.

Kościół tak robił, i to właśnie z tymi też swoimi świętymi – święty starał się jak naj bardzie, bo też w imię Chrystusa, wiadomo dla kościoła, a tak w ogóle, dla Papieża i władzy kościelnej – i tworzyły się różne struktury kościelne, też te niezależne od Watykanu, a władza watykańska, to wszystko kontrolowała i weryfikowała – a jak coś zaczęło się stawać, własną swoją władzą, jak to było u Templariuszy, też u tych Krzyżaków, też ci Maltańczycy, ci Różokrzyżowcy – każdy zakon chciał być samoistny, tylko niektóre zakony się ostały – ale chodziło tyko o te męskie – bo te kobiecy, to te total niewolnicze były i są, do posługiwania chłopom w sutannach – bo te sutanny, to ta ich swoboda cielesna, też dla obżarstwa, i też dla seksu – w tych klasztorach, sceny dantejskie się odbywały, sperma lała się wszędzie, wszyscy w zamknięciu, a seks rządzi się swoimi prawami, a to jest nie do opanowania, oni se w tych klasztorach, kurewstwo te chłopów zrobili, smród rozchodził się na kilometry – ludzie omijali te zaklęte miejsca – a co to za rytuał, że jak się je, to się czyta biblię.

Przecież Papieże, to się zajmowali tylko polityką, i jak tą swoja władzę powiększać, no i rozdzielał te biskupstwa, i mianował biskupów na te stanowiska nad władzy, a tak to wszystko robili i kombinowali, by tylko powiększać władzę, i też ją utrwalać, a robili to też total bezwzględnie, no i władza absolutna kościoła została dokonana – a ten rozłam w Kościele, ten angielski, ten luterański, a wcześniej, ta schizma, z tym prawosławiem, to tak i tak, tą władzę mieli na Świecie, bo mieli też te gigantyczne majętności, i też ten majątek w różnej formia, a handlowano wszystkimi możliwymi układami, też z mafiami – no i pytanie podstawowe-zasadnicze, co to miało wspólnego z Jezusem, z czymkolwiek co jest duchowe, czy cokolwiek że jest religijne, nie mówiąc o Boskości – kościół rzymsko katolicki chrześcijański, to była tylko struktura władzy panowania nad Światem – po II wojnie-światowej, kościół zaczął się sypać – cała władza Świata, została podzielona, na Amerykę i Rosję, Anglia była skasowana jako imperium – a ta od razu wojna amerykańsko sowiecka po wojnie, bo Amerykanie, chcieli nadal dalej kontynuować, podbój Świata, tym bardziej, że mieli bombę-atomową – ale Żydzi, widząc co się szykuje, od razu Rosjanom dali wszystko, by też mieli bombę-atomową, by powstała ta równowaga zbrojna – no i plan Ameryki się nie udał, no i Amerykanie w Europie, wracajcie do domu, a już się panoszyli jak u siebie, a we Francji, to se ochlejstwo już robili, i kurewstwo se robili – długo Francuzi nie mogli tego wybaczyć Amerykanom – a w Niemczech wojsko zostało skoszarowane, no i pilnujemy tych Niemców, by znów coś nie wykombinowali przeciwko Światu – no i Niemcy zostali sprowadzeni to parteru, tego militarnego, i tego politycznego – a gospodarczo, to byli pod total kontrolą, żadnej produkcji wojskowej, nie można było robić, bez zezwolenia Ameryki – a teraz Niemcy, maja problem nad problem, a tym jest Polska Polacy.

A teraz, dlaczego Niemców jest coraz mniej, a prognozy są też fatalne – a to dlatego tak się dzieje z Niemcami, bo ta nacja germańska, staje się coraz bardziej bezpłodna, a dlatego staje się coraz bardziej bezpłodna, bo to ich-ichne jedzenie-żarło, to zrobiło, te golonki, to piwsko, to obżarstwo, to złe-sztuczne wszystkie żarło, ta praca-robota ful total, ten dryl i ta musztra, i w ogóle, bo to są Wikingowie – bo Wikingowie, to ci najgorsi z Atlantydy – a tam były właśnie cztery nacje na Atlantydzie, ci Egipcjanie, ci Celtowie, ci Druidowie, Słowianie, a Wiking, to taki gorszy Druid – no i zostali wypchani, najdalej jak można było, i zamieszkali Skandynawię – a ci Finowie, to są też Eskimosi, zmieszani z Wikingami, a z czasem, powstał osobny oddzielny szczep, ci Goci – Węgrzy, to też Goci, ale ci podrasowani – a Chorwaci, to też Węgrzy, ale już zmieszani z Rzymianami – Celtowie są przede wszystkim w Irlandii i na Islandii, i też to są Walijczycy – a Druidzi, to są ci Normanowie, też to są Szkoci, i też to są Anglowie – a ci Normanowie, to wrócili na swoja wyspę, no i ją prawie zniszczyli, a wyrżnęli tyle tej całej społeczności tej wyspy, gdzieś 2/3 wszystkich co tam mieszkali, zemsta za wygnanie ich z ich wyspy – a Wikingowie, to zaczęli wchodzić na tereny obecnych Niemiec, i wymieszali się z ludnością tubylczą, no i z czasem stali się Germanami, a próby wdarcia się, na ziemie Słowian, kończyły się zawsze porażką, a ostatnią porażką Skandynawów-Wikingów, to był ten Potop, na ziemiach Polski, doszczętnie zostali zniszczeni-skasowani – Rumun, to Cygan Arab Rzymianin, całe Bałkany, to wszyscy są mieszańcami – Macedończycy, to też ci Spartanie – Bułgarowie, to też są Rosjanie – a Mołdawianie, to Rosjanie i Eskimosi – a Rosjanie, to taka nacja wszystkiego po trochę, też są to Tatarzy, też to są Mongołowie, też Eskimosi, Eskimosi to też Mongołowie, wygnani z Mongolii, jako ci niby gorsi, no i Rosjanie, to są też Polacy – a ci z za Uralu, to są też Indianie, ci wygnańcy Indianie – Indianie, to jest ta nacja też Atlantycka, ci co się ukryli na kontynencie, na tych terenach, gdzie jest Amazonia – a te stare budowle co tam są, to są budowle, państwa Atlantów.

To tak ogólnie napisałem-opisałem Świat ludzkość – a jeśli chodzi o tego Boga Stwórcę, to jest temat, na odrębną wielka rozmowę – rozmowa o Bogu, i Boskości, o całej sferze duchowości, o ezoterycy, o magii wszelakiej, o okultyzmie, o wiedzy wszelakiej Świata tajemnej, o Prawach Natury Przyrody, w ogóle o wszystkim, no i przede wszystkim, dlaczego się umiera, to proponuję, stworzenie odpowiedniego zespołu, i to zespołu z różnych dziedzin, z naukowców i praktyków, z fachowców i specjalistów, z medycyny akademickiej i tej naturalnej, też przedstawiciela radiestetów polskich, też wytrawnego kosmologa, też znawcę numerologii, wiadomo psychologa i socjologa, reprezentanta władz Polski, i z rządu i z parlamentu, też kogoś z genetyki naukowca, każdego, co mógłby się przydać, też dobrze by było zaprosić pana Zanussiego, pana Wajdę, może panią Jandę, wiadomo, żeby kościół był reprezentowany, niech przyjdzie też rabin, niech będzie też ktoś z biura prezydenta, może niech prezydent, patronat weźmie nad tym zespołem, chętnie bym się spotkał z panem Kaczyńskim, też z panoma marszałkami, bardzo chętnie z panią premier Szydło, i w ogóle ze wszystkimi, co chcą się dowiedzieć, o nowej wiedzy życia Świata, o wiedzy, jak robić i czynić żeby nie chorować, a jak się nie choruje, no to niema na co umrzeć – taka jest logika wszelakiej rzeczy – cała wszystka moja wiedza, jest prosta, bo jest genialna, wszystko jest już gotowe, też jest wszystko sprawdzone, ja jestem wzorem i przykładem tego wszystkiego, co trzeba dokładnie sprawdzić, zrobić dokładne badania mnie całego, jest parę osób, co to potwierdzą, a ci inni co korzystali z mojej wiedzy, też są potwierdzeniem, bo dokładnie wiedzą, co im moja wiedza praktyczna dawała, a to że odchodzili odemnie, bo takie jest życie, gdy się chce leczyć, z tak zwanej wolnej stopy, ale to już jest osobny temat, ale na pewno chętnie wam wszystkim powiedzą, jako potwierdzenie, że moja wiedz w praktyce działa nad skutecznie – niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem – ta zasada Hipokratesa, została przezemnie zrealizowana, i to w pełni i całkowicie.

Bo ta boskość wszystkiego, to ta wasza wszystka fikcja, no to se popaczcie na Dziwisza, co on robi, on tylko manipuluje, i to manipuluje total bezwzględnie, powie słowo, tym swoim barytem, i się gapi, jak to oni odbierają – to kto jest większym kłamcą i oszustem i manipulatorem, on, czy Gomółka.

Cały kościół, to tylko władza, no i doczekali się, że jest też ta ichna władza, ale też wiedzą, że trzeba być bardzo ostrożnym, też nie wychodzić do przodu, i na każde słowo uważać, a nawet więcej, by tylko to mówić, co tylko pomoże nowej władzy, no i tak też robią – polski kościół, ma swoją politykę, teraz tą nie prymasowską, ale prymas coraz częściej, występuje w mediach, i tez coraz więcej homilii daje-robi – bo ten prymas Polak, to taki też Polak, ale mały Polak, ale będzie coraz większy – ten Hozer, jest lepszy od niego, ten Gocłowski, też, Nycz, to total biurokrata, ten Michalik, to total kombinator, a Dziwisz, to taki niby total kontroler, samozwańczy biskup kardynał Polski Polaków, bo ja świadek – no i co huju, wykończyli Polskiego Papieża, a ty nic, bo gówno wiesz, tylko gapiłeś się, kiedy trupem padnie – dlaczego swojego życia nie oddałeś Wojtyle, by dalej pomagał całemu Światu.

Pan Morawiecki senior marszałek, paczy na was, i szuka sposobu, byście zaczęli lepiej myśleć, a myślicie wszyscy tyko dla siebie, też ci z pisu to robią – wszyscy rzucili się na Dudę prezydenta, bo się nie spotka, z tym kretynem Ameryki Obamą, a jednak się spotkał, na tym ogólnym spotkaniu atomowym Świata, no i se tam coś pogadali, też coś o tym TK, co w Polsce z nim coś się dzieje, też to jako zapewnienie, że będą siły-zbrojne NATO w Polsce, też może na Litwie, też w ogóle na wschodzie flance Europy, wiadomo szybko, ale paru obskoczył Obama, też tam był ten Ukrainiec prezydent Ukrainy, a Putina nikogo z Rosji nie było – no i pan Morawiecki, mądry człowiek mądry Polak, wy się wszyscy zastanówcie, bo tak powiedział, dlaczego Rosjan nie było na tym spotkaniu atomowców Świata, a nie, czy Duda rozmawiał czy nie rozmawiał z Obamą, drugie mocarstwo atomowe światowe Świata, i nikogo nie myło.

A teraz, panaceum na życie, też jako eliksir życia – a to jest właśnie alkohol – tak chemicy biochemicy, alkohol – a nie wasze wszystkie kretyńskie mikstury, te wasze wszystkie leki, co se pokazujecie w tych filmikach komputerowych, by ludzi omamić – a więc jesteście przestępcami, mało tego, jesteście mordercami, wy zrobiliście z ludzkiego życia holokaust – a co ze zwierzętami zrobiliście, sztuczne twory zrobiliście, by ludzie żarli to później – a co się żre, takim się jest przecież – przecież to wiecie, gnoje wszyscy naukowcy, i wszyscy lekarze, i wszyscy politycy – bo za Gomółki, to jedzenie w Polsce, było niezłe i dobre, też było pyszne – a dżemy konfitury kompoty domowe, to palce lizać, takie były dobre – a moja mama, jak robiła pasztet z zająca, a zawsze mamie pomagałem przy gotowaniu, a szczególnie na święta, to ten pasztet, to Świat czegoś takiego nie widział – a wy co zrobiliście, i to ze wszystkiego jedzenia, sama truciznę zrobiliście, i to tą samą truciznę sztuczną – no i cały Świat się zrobił sztuczny – ten matrix wasz wszystkiego się zrobił – cała ludzkość, i co do jednej sztuki, na czele z tym papieżem kretynem Franciszkiem, włącznie z Dalaj Lamą, o Obamie to już nie wspomnę, o pierwszym-sekretarzu Chin to już w ogóle nie wspomnę, każdy Japończyk to total kretyn, Koreańczyk to samo, Wietnamczyk to już w ogóle noc czarna noc, cała Brazylia to tylko kurewstwo, bo taki jest jej rodowód.

A teraz, Papież Polski – on wszystkim manipulował, też to robił artystycznie – a ci wszyscy z tej czarnej mafii kościelnej watykańskiej, to tylko obserwowali i paczyli, co z tego będzie, i co wyniknie z tego – no i wszystko im pasowało – każdy kościelny, to jak esbek, wszystka pełna kontrola, a jak tobie dajemy władzę, to cie wszyscy kontrolujemy – tak przecież było z Janem XXIII – z Janem Pawłem VI, to im było wszystko nie na rękę – a on na wszystko miał jedna odpowiedź – miłość – ale jak się nie wie co to jest miłość, no to tym się robi, też co się chce, też się tym szafuje – jak wszystkim, co jest kościelne – dam wam parę przykładów – bo oni wszystko gadają, i nie wiedzą co gadają – no to słuchajcie – Papież Polak Wojtyła, spotkał się z dziećmi, a miały do niego 100-pytań, a więc 100, a nie 99, ale wcześniej, darowano papieżowi, dwie owce, jedna czarna druga białas, na pytanie którą weźmie, odpowiedział od razu, obydwie, a co to za symbol, czarna i biała owca, przecież to jing jang, idziemy dalej, ojciec-święty powrócił do domu ojca, tak pożegnano Polskiego Papieża, to co, jednak jest reinkarnacja w kościele, pragnąć spotkać się z Papieżem i z Bogiem, to co, Papież jest Bogiem, ja jestem bramą, którą przejdziecie przezemnie, będziecie w niebie u Boga, a brama jest ta ryba, znak magiki kościelnej chrystusowej, a chodzi o to, że jak ryba połknie haczyk, to cię mamy – no i wszystkich tak ludzi na Świecie załatwiono – Zachód od kościoła, prawie całkowicie już odszedł, bo dokładnie wszyscy tam wiedzą, że kościół to total oszustwo i magia – a w Polsce kościół, dlatego jest tak popularny, bo jest tym kościołem patriotycznym, co wiedzą, że tak właśnie jest, Watykan też to wie, wszyscy na Świecie to wiedzą, Obama też to wie – no i wszyscy maja problem na Świecie – bo się nie dało uwalić kościoła polskiego.

Święta po świętach, a 11-kwietnia, ta wielka rocznica, rocznica śmierci Polskiego Papieża, bo jak się urodził i kiedy się urodził, to w ogóle, to jest nieważne, bo był małym bobaskiem, też był niesforny, no i w ogóle, nie wiadomo kim będzie – bo jakby został aktorem, wiadomo mężem i ojcem, a tu wojna, matki już niema, ojciec tchórz i nie wie co ze sobą zrobić, najlepiej se strzelić w łeb, bo niema gdzie już uciekać, ruchole wkroczyli do Polski, szwaby Polskę chcą zrównać z Ziemią, Anglia i Francja swój plan utkali, Amerykanie to w ogóle plan światowy se zrobili – a tu Japończycy jebut, i my Amerykę będziemy mieli, kalkulacja total Japończyków, Europa w wojnie, no to Ameryka sama jest została, a Chiny zaraz się poddadzą, i ruszą z nami na Amerykę – teki plan był tej kretyńskiej rasy-żółtej.

A teraz, takie dwa slogany, wiadomo, te kościelne – człowieka się mierzy miarą serca – co to znaczy, jaka to miarę ma serce, no tak logicznie na logikę – to jest slogan tego kretynizmu kościelnego, tą miarą ich kościelną wszystko jest robione – a drugi slogan – iskra miłosierdzia, On przyjdzie – to powiedział Wojtyła już Papież, w Łagiewnikach, to kto ma przyjść, o ile ja pamiętam, to Mesjasz ma przyjść na Ziemię, to jako kto on ma przyjść, i jaką iskrę tą boża ma uruchomić, tą Życia i Prawdy – to dlaczego kościół, nie chce mojej Prawdy Życia.

A teraz, to co jest boskie – to jak to było i stało się, że Papież Polski, tak nędznie skończył, nie mówiąc o tym, że go prawie zabito – to co, Bóg go na próbę wystawiał – bo ja Boga total na próbę wystawiłem, o czym wcześniej napisałem, i to zrobiłem i powiedziałem, a wcześniej Mickiewicza przeczytałem, a tego nigdzie nie ogłasza się – bo on Mickiewicz wyzwał Boga na pojedynek – jak taki jesteś wielki, to mi się pokaż – no i się nie pokazał – ja też go parę razy przywoływałem, i ani razu nie przyszedł, a jeśli, to niewidzialnie, też jako Bóg Sai Baba, nawet go określiłem Duchem Świętym, ale wtedy już miałem w sobie, Najjaśniejszego, a więc to co jest światłem, tym światłem już po części boskim, też nagle u mnie się wywołał, też jako logika mojego myślenia, i nagle moje serce się rozjaśniło, a to był dopiero początek wszystkiego – a wracając do tej mojej odwagi, a to zrobiłem przy całej mojej rodzinie, matki już nie było wśród żywych, to powiedziałem tak – to się pokaż tutaj, to ci skopię jaja – a w domyśle w zamyśle we wszystkich moich myślach, to wszystko zło na Świecie, to twoja robota – bo taka prawda była tego Świata – Bóg Rama Babadźi, a stał się absolutem, a ta cała sfera strefa absolutu, to jest właśnie tym wszystkim, co jest śmiercią, czym bliżej tam się jest, tym bardziej tam jest straszno i śmiertelnie, no i wszyscy padali trupem, też na życzenie tego absolutu gnoja wszystkiego, bo tylko on, taki się stał – a ja go skasowałem – a co się namordowałem, to tylko jedna osoba wie, to sobie z nią porozmawiajcie.

Ta osoba to kobieta, i wszystko widziała, i też myślała że zwariowałem, bo też tak było – a Franciszek, to był normalny, a który święty był normalny – bo jeśli chodzi o papieży, to który był nawiedzony, czy był prorokiem, no chociażby wizjonerem – tylko i wyłącznie, każdy papież miał we łbie, władzę wszystką też tą absolutną, nawet tą, bo ja miłość, Paweł VI – no i co z tego, że on tak tej miłości się oddał – to co, teraz jest lepsze, miłosierdzie – a co będzie następne – co, może boża łaska – a może opaczność boska – to co jeszcze wymyśla ci kościelni – bo Macharski, total przestał myśleć, a niby taki geniusz on był, i był nad szczęśliwy, jaki wspaniały jest, ten nasz ojciec święty – no i nagle, Dziwisz go zastąpił, a ty idź na emeryturę, bo jesteś już stary, a ja jestem świadkiem papieża polskiego, no i roszadę se zrobili w kościele, on, Nycz, i coś tam Michalik, a prymas, z powrotem do Gniezna.

No i sobie oglądam, jak se naukowiec, gada pierdoli, niby też tłumaczy, jak to było w dawnej Polsce, i to zaraz, po koronacji, Bolesława Chrobrego – bo tak Niemcy i Rzym-Watykan chcieli – no i co się dowiedziałem, że od razu Żydzi do Polski weszli, a tak mataczył Żyd Żydzi, że go prawie wybrali, władcą Słowian, on czarny, Polacy Słowianie biali, no i przestraszony wielce, bo władza to też strach, a Żyd to tylko strach – a naukowiec, to tylko kretyn, na siebie nie bierze żadnej odpowiedzialności – no to wy rządźcie, a my wam będziemy pomagać Żydzi – i co nagle się stało, w Polsce z Polakami Słowianami – teraz my Niemcy Germanie, zasiedlamy te tereny ten kraj, i będziemy wami rządzić – taki był plan, na Polskę Polaków Słowian – władza absolutna, i jesteście naszymi niewolnikami – a teraz, koniec z tym, i to w całej Polsce – a ci zdrajcy, niby Polacy, to sami się kasują – oni z wyglądu, nawet nie są ludźmi – to jest ta gierkowszczyzna, ta 10-letnia Polski – bo Gierek, to tak kombinował na Śląsku, by też rządzić Polską, no i to mu wyszło – a Jaruzelski, też jako tylko partyjniak, tylko się temu przyglądał, i nie wiedział co zrobić, bo nie mógł wiedzieć, no bo skąd miał wiedzieć, przecież do kościoła nie chodził – no i powiedział wtedy, też tą prawdę solidną, że taka macie swoja świętość, na jaką też zasłużyliście, chodzi o ten cud pod Oławą – no i gdzie ten cud, dzisiaj jest, no to co, kościół też stał się obojętny, a kościół tam postawiono przecież, to co, ten cud, nie przydaje się do wiary – a wtedy, to wszystkich w Polsce germanizowano.

Bo ci wszyscy, co ryzykowali życiem, bo mieli jakąś idee, a nawet więcej, też to, że chcieli zdobyć władzę – a ten Franciszek, to skąd nagle się wziął, tak nagle, i to z rodziny kupieckiej – to teraz pomyślcie, coś tam logicznie – wielka mgławica-andromedy, to jaki ona ma wpływ, na życie ludzkie – a Słońce, jaki ma wpływ nażycie ludzkie – a Matka Ziemia, to ma wpływ na życie ludzkie, czy niema – to co kretyny naukowcy, a wy politycy, to w ogóle total kretyny, a wy od mediów, to jesteście ostatecznością kretynizmu, a medycy, to co zrobili z ludźmi, wraz ze swoimi kumplami laborantami – to co, rolnik mus, bo wy tak chcecie – a co jest u was, naturą naturalnością – nic u was nie jest, naturalne z natury – a Prawa Natury Przyrody, tak też zaczynają działać, że alkohol, którego ja piję hektolitrami, bo tak trzeba, by Świat uratować, co do grosza wydaję na alkohol, też to oszczędnie robię, każdy grosz liczę – a was wszystkich, total policzę, i co do każdego i co do sztuki – bo ja jako Światowid wszelakiej wiedzy, wszystko rozpoznałem, a Sai Babę wykopyrtnąłem w Kosmos, i to prawie w jednej chwili – bo on jako Bóg, i to ten Bóg też absolutny, a wiedział total wszystko, tylko nie wiedział jednego, skąd on się wziął – a wziął się z Boga Stwórcy – bo być Bogiem, to każdy może być, tylko trzeba chcieć – ale być Stwórcą, to jest total niebotyczne, a nawet więcej, to niebo trzeba przekroczyć – no i nikt tam nie mógł dojść, bo nie mógł, bo nie miał czym tam dojść – bo czym można dojść, by przekroczyć niebiosa, no czym tak na logikę – przecież nie własną chorobą – co się wydawało Papieżowi Polskiemu, że tam dojdzie i to przekroczy – i nic mu nie wyszło, bo nie mogło wyjść – bo trzeba mieć wiedzę staro-egipską, tą właśnie, wiedzę wszystkiego o radiestezji, a Wojtyła ją miał po części, tylko jej się wyzbył, dla swej świętości – bo kościół tego nie tolerował – bo kościół, tylko to robił i wszystko robił, co mu pasowało, jako władza wszystkiego – a ja zaryzykowałem wszystko, i wszystko wygrałem – bo powiedziałem tak – albo ja, albo to wszystko, co jest złem totalnym wszystkiego, i to powiedziałem mojej córce, córce Ani Pawlik – to było moje ostateczne stwierdzenie – i tak też wszystko się stało – nie to wasze wszystkie też duchowe, ale to jest moje dziecko, i wszystko zrobię, by je uratować – i Matka Ziemia to nagle zrozumiała, bo nagle też usłyszała, bo powiedziałem to głośno, i od razu zacząłem robić total ezoterykę, a mając w zanadrzu, duchowość – a Stwórca, sam do mnie przyszedł.

Bo ten Stwórca, to nie jakiś Duch, czy jakiś Bóg, to ten Rama Babadźi, to ten Mahaawatar, to ten Nadjogin, to ten, co kiedyś był Światowidem, był tym Wiedźminem, był tym Niepokonanym – o wszystkie religie Świata stworzył, właśnie on to zrobił – a ten Jahwe, ten Bóg niewidzialny, to też jego maha, to też jego wymysł, to ta jego kombinacja, to ta jego sprawka na Sziwę – bo Bóg Sziwa, to ten Bóg Adam, to ten kurwiarz cejloński, to ten wulkan co tam jest na Cejlonie-Srilandce – bo ta Srilanka, to ta wyspa, co tam się zagnieździli, ci władcy Aborygeni – bo ci rozproszeni, też ci Papułasi, czy ci co są w Australii, to ci niewolnicy – a ci, to ta władza absolutna Aborygenów – ulokowali się na tej wyspie, i se kurewstwo dalej swoje robili, tą też kamasutrę – a Rama ich wszystkich, prawie skasował – wojna total wtedy to była, też wszystkich riszi Indii – a ta wojna, wręcz bezpośrednia, to trwała krótko, ale była też total bezwzględna.

Bo wiedza o wszystkim, to nie to, że coś się wie, a nawet to, że się dużo wie, a nawet dużo i konkretnie – wszystko jest ulotne – a to samozadowolenie z siebie, to jest ta fikcja życia – no i wszyscy są tym manipulowani – trochę zadowolenia-pocieszenia, jesteś blisko Boga, no i że Bóg cię kocha – tym wszyscy kościelni i duchowni, z Dalaj Lamą na czele, tak to właśnie robią, i to perfidnie to wszystko robią, bo z tej swej pozycji, tej też, niby uduchowionej – bo ten Dalaj Lama, to coś zrozumiał, ten obecny Lama Dalaj Lama – ale już następcy już nie ma – skończyła się ta karma-inkarnacja u buddystów – bo reinkarnacja, to ta jest u Hindusów, no i u tych, co w to uwierzyli – bo wiara w Boga, a szczególnie w tego zmartwychwstałego, to jest, tak jak ta szczepionka – a szczepionka robi i działa i z nią jest, jest przecież informacją tej choroby, ta wszczepioną – no i naukowiec profesor doktor, karze nakazuje, że ją trzeba obowiązkowo brać, i to pod groźbą kary – a kiedy będzie groźba kary, bo się nie łyka gówna tego waszego, bo łep boli, od tego kretyństwa wszystkiego waszego.

Bo ta wasza wiedza, w ogóle o czymkolwiek, to nie tylko że jest płytka, ale ona nic nie znaczy – bo co ona znaczy, bo to jest ten bełkot was wszystkich total wasz wszystkich – bo taka jest cała Przyroda, a ludzkość to cała Przyroda – no i jaki koniec ma być tego wszystkiego – no tak na logikę – ludź to niby wszystko jest – no to po co se taki łazi pies – no tak na logikę, no po co, wszystko obwąchuje, no i jakie tu były huje, bo tak suka to robi i to każda, a jak ma cieczkę, no to co ja tak nosi, przecież nie ten łep jej kretyński – a wy se robicie total analitykę mózgu ludzkiego – a mózg, to same gówno szarej-masy.

A teraz, zwierzęta – a zwierzęta, to są ludzie – no i mamy to co się stało – rozmnażajcie się, i Ziemię zasiedlajcie, no i tak się stało – no i ludź wszystko pożera, jeszcze trochę, i słonia będzie żreć, bo kalmara to już żre, sarnę, chyba też już żre, jeszcze nam to nie powiedziano – a wtedy cokolwiek się mówi, jak już jest problem, a nawet później – bo jeże, to chyba się jeszcze nie żre, osy chyba też nie, pszczoły czekają na to super danie dla ludzi, jako ten deser słodki – to co jeszcze ludź nie żarł, bo glizdy, jakoś mu nie pasują – ale te piękne robale mórz-oceanów, to żre z największą przyjemnością, te krewetki robale-robali.

Bo zwierzęcość, to nie jest jakiś cud Przyrody, czy w ogóle ten boski, czy w ogóle Aktu Stwórczego, to po prostu, tak się samo stało – fizyka chemia biochemia, wszystkie atomy, Słońce, Ziemia, planety księżyce, to wszystko co lata w okół Słońca, to co widać i to co nie widać, no i w ogóle cały Kosmos, a przede wszystkim Absolut Słońca, tam wszystko ma swój początek i koniec – a wy wszyscy uczeni, gówno nic nie wiecie, a wiecie tylko co zeżrecie – Niuton wtedy wiedział total dużo, nikt go nie rozumiał, Król go w ogóle nie rozumiał, ale go chronił, chronił go przed kościołem-religią, przed tymi wszystkimi biskupami, w ogóle, przed wszystkimi fanatykami, no i przed wszystkimi tymi kretynami naukowcami – przecież ci naukowcy by go zamordowali w jednej chwili – a Niuton, przecież był też alchemikiem, a to było wtedy total zabronione.

A Kopernik, uczył się wszystkiego, też tej nauki zakazanej, też tej wiedzy starożytnej się uczył, też to była wiedza o Kosmosie, o ciałach-niebieskich dużo pisano też, zawsze o tym dużo się pisało, bo trudno o tym nie piać, każdy paczy się w niebo przecież, starodawni gapili się paczyli się, i też swe gwiazdy znachodzili, jak te Oriona, czy te dwie gwiazdy Syriusza – a dlatego je se wybrano, bo to w nich najbardziej świeciło.

A Darwin, to kto go prosił, by tak wnikliwie się Przyrodzie przyglądać, napewno nikt z kościoła tego nie zrobił, nikt tego nie zrobił – on sam taki się stał – to kto mu dał taka wyobraźnię, to co, sam se ją zrobił, to co, może ją sobie wyćwiczył, a może miał jakiegoś super mistrza, a może to był jakiś super biskup Anglii – to co, taki się urodził.

A Ajnsztajn, siedział za biurkiem, w tym urzędzie patentowym, no i se myślał, to ja se sobie se wymyśle, i też se sobie to opatentuję, no i będą mi za to płacić – taka żydowska kalkulacja u niego była – a był też przecież nieukiem, a do 4-roku życia nic nie mówił, no i nagle coś powiedział – to co mu się w głowie działo – przecież Ajnsztajn był schizofrenikiem.

A ja jako Polak, jako Polak wielokrwisty, jako arystokrata, jako szlachcic, a szlachcic to rycerz, jako Żyd Cadyk, jako Madziar, jako Chorwat, jako Białorusin, jako Rosjanin, jako Kołczak i Romanow, jako też Poniatowski, jako też Święcicki, jako Andyski Korti, jako Pawlik, jako Jerzy, też jako Ireneusz, jako magik wszechczasów, jako Światowid, jako odkrywca wszystkich światów niewidzialnych, jako znawca każdej wiedzy, jako ten co poznał Prawa Natury Przyrody, jako znawca wszystkiego – już od 10-lat, wszystko zmieniam na Świecie, i we wszechświecie, i w całym Kosmosie – bo właśnie dokładnie 10-lat temu, uwolniłem się od stanu boskości róży miłości – a więc, stałem się wolnym człowiekiem.

Być wolnym prawdziwie człowiekiem, to jest poza wyobraźnią kogokolwiek, to jest w ogóle poza czymkolwiek, to jest w ogóle poza całą sferą niewidzialności – a więc, to wszystko co ma wpływ na wszystko, nawet każda myśl, i to nawet najzacieklejszego wroga, niema dostępu tego złego-negatywnego – a to dlatego tak się stało u mnie, bo uruchomiła się u mnie wemnie, to co nazwałem, neutronia – neutronia, to jest taki stan przepływu informacji, co jest tym przepływem informacji, tym światłowodowym – i to właśnie u mnie zaczęło się dziać, między wszystkimi komórkami mojego serca z pozycji DNA – i to zobaczyłem u siebie, zaraz po przebudzeniu to zobaczyłem u siebie, i też to sprawdziłem już swoją radiostezją, i sprawdziłem to wielokrotnie – od razu ta nazwa u mnie się wytworzyła uruchomiła, a to dlatego, bo miałem rozpracowany atom – bo neutron, jest magazynem światła – a więc, moje myślenie, stało się już myśleniem, tym już coraz bardziej bezpośrednim, też tym już szybszym, też tym trafniejszym i celniejszym, i coraz bardziej logika była przejrzystsza, w ogóle, całe moje życie, nabrało zdecydowanego tempa, no i zmiany zaczęły następować, też te gwałtowne, też te różnych pomysłów, też te odkrywcze, też te wynalazcze, no i w ogóle, gigant praca się zaczęła – o czym też powiadamiałem władze państwowe i kościół – zero reakcji od wszystkich od każdego – bo ludź, to ten robal wszechczasów, co nic innego tylko się robali, a nawet gorzej, jemu się wydaje, że jest cudem Świata, że jest na obraz i podobieństwo Boga, no i w ogóle, że jeszcze trochę, to całą Ziemię pożre, a jeszcze trochę, to nawet dla swojego świętego spokoju, wysadzi ja w Kosmos, tak dla swojego super genialnego eksperymentu, taka próba wytrzymałości Matki Ziemi.

A to co u mnie się stało, a stało się to wszystko dlatego, bo wszystko dokładnie sprawdzałem i sprawdzam, co jeść, i to z dokładnością i to coraz bardziej totalną, a wszystkie inne rzeczy i sprawy, to też wszystko sprawdzałem sprawdzam, no i to dawało i wciąż daje, ten nieustanny postęp, i to wszystkiego total wszystkiego – a to co było neutronią, to teraz jest światłem bezpośrednim wszystkich komórek serca i wszystkich organów moich, jako światło to coraz jaśniejsze, to bezpośrednio deeanowe, które widzę w sobie sobą, i to coraz bardziej wyraziście, też jako odbicie w przestrzeni kosmicznej – na przykład, jako gwiazda, czy zespół-gwiazd, ale zespół-gwiazd w okół siebie, bo u kogoś coś się w nim uruchomiło rozświetliło, a szczególnie u kobiety, bo na przykład, chcę mieć ją za żonę – no i bidula nie wie co zrobić, bo nie chce powiedzieć, ile kasiory ma dla mnie, bym mu dupy dać.

Wszystko jest i bierze się z przyrodzenia – a nie z łepetyny – a serce, jeśli jest żywe, to pomaga we wszystkim – a trzustka, wspomaga serce, by mu lepiej było, by od razu nie padło serce – bo puls serca, to ten puls jaj jąder – bo wszystko jest podwójne – bo to jest tak, jak komórka się dzieli, a jak się dzieli i się nie rozdziela, tylko dalej są ze sobą, a są jakby przyklejone, no to witka komórek powstaje, a później dalsze następne kombinacje – no i powstał se taki ludź – a takiego kretyna, to Akt Stwórczy się nie spodziewał, Słońce to w ogóle, niczego się nie spodziewało, Matka Ziemia to od początku nic nie wiedziała – a ta niby inteligencja, to tylko ta inteligencja śmierci – to jak to jest, że Świat ludzkość, nafaszerowali się bronią atomową-jądrową, no i teraz se gadają-pierdolą, jak robić co zrobić, by to mieć pod kontrolą – ale Izrael tą broń ma – ale Korea-Północna jej nie może mieć, ci Arabowie też, Niemcy wiadomo zakaz totalny, Anglia i Francja se mają, Chiny to w ogóle wszystkich mamy was gdzieś, ktoś tam jeszcze to ma, no i żeby terroryści tego nie mieli, no i żeby każdy ładunek materii jądrowej wybuchowej, był pod total kontrolą, a Rosja, to se wy gadajcie, tak i tak my swoje wiemy, nikt nam nie będzie cokolwiek mówić – bo to spotkanie, to tylko ta robota Amerykańców, bo oni całe zło robili robią na Świecie, no i teraz my będziemy dobro robić na Świecie – następne total oszustwo tych kretynów amerykańców, by nie dopuścić, do ujawniania wszystkiego – bo to co zrobiło się z Arabami, to robota Amerykanów i Żydów, i to każdy wie na Świecie, nawet dziennikarz podrzędny to już wie.

A teraz, te raje podatkowe – to co, wszyscy wiedzą że one są – no i nagle afera wypaliła total – nawet Piskorski tam jest znalazł się – no i Putin jest multimiliarderem Świata, ma niby 100-miliardow dolców czy euro – ciekawe po co mu ta kasiora, no tak na logikę, po co mu ta kasiora, przecież do grobu tego nie weźmie, chyba że da do banku Rosji, by pomóc biednym – a teraz, 500+ – ro zmawiałem z panią fryzjerką, bo poszedłem se czuprynę zrobić, tą na 9 i 6 milimetrów, no i uszy ładnie też wygolić, wiadomo brwi koniecznie, no i chłopak starszy pan, o 5-lat młodziej zaczął wyglądać, a przed strzyżeniem, to się spytałem tej pani fryzjerki, na ile lat wyglądam, a wcześniej, czy mam zdrowe włosy, a te siwe po bokach, to tak też uzgodniliśmy, że są zdrowe, no i świadczą o mądrości, byliśmy zgodni co do tego, no i to ile mam lat, trochę pomyślała, no tak 50-coś tam, a ja od razu, że 64 mam lat, i duże zdziwienie było, a taka młoda pracownica, co wcześniej przyszła, trochę się spóźniła, a ładna dziewczyna, też o tym wie że jest ładna, cycuszki trochę na wierzchu, ale ładnie i wystarczająco, taki argument kobiety dla chłopa, byś miał na co paczeć, a nie tylko na moje dupsko, no i czy się uśmiecham do ciebie, też żeby przyjemność ci zrobić, taka gra zabawa wszystkiego, no i ja temat ten super aktualny, ile pani ma dzieci, ta od razu że czwórkę, no to ja od razu, no to 1500-złotych pani dostanie, ona tak, też skrycie zadowolona nawet szczęśliwa, no bo będzie miała drugą pensję, i też od razu dodała, teraz będę, strzyc dla przyjemności, a ja od razu, to będzie pani miała więcej klientów, bo pani zadowolona, no i w ogóle będzie przyjemnie z panią rozmawiać, bo pani na luzie, no i dałem złotówkę napiwku, podziękowałem do widzenia i wyszedłem – to co, w Polsce został zrobiony system total niewolnictwa – tak Tusk, to twoja robota, też tego Balcerowicza, tego Mazowieckiego, każdego z was z peo, i z peesel, też z eselde – a ty Belka, koniec twojej kariery – ty cyniku total kasiory wszystkiej.

To jak to było, a jeszcze jest, że prawie wszyscy wiedzieli, że te raje-podatkowe, to ten szwindel Świata finansami, no i dowiedzieliśmy się, że tym żeby to ujawnić Światu, to to było to, co Amerykanie zrobili, ci z tych służb-specjalnych, by uszczelnić system finansów i podatków, i to na całym Świecie, bo tej lewizny kasiornej Świata, to jest taki ogrom, że to w pale się nie mieści, co wszyscy na Świecie o tym wiedzieli, wszyscy od wszystkiej władzy, no i media te wybrane, zrobiły tą robotę, no i nagle to zostało ogłoszone Światu – a teraz wypowiedź jednego z mediów z Polski – nie teoria dziejów ta spiskowa, tylko tony papierów i pikseli – bo wszyscy i to total wszyscy, to se gadają co chcą, co im też ślina na jęzor przyniesie, czy też to, co mają powiedzieć, czy też to, co mówią a co nie mogą powiedzieć, no i miszmasz gówna gadanie, a tak i tak wszystko jest wygadane – no i zostało dość dokładnie powiedziane, po co te raje-podatkowe stworzono, a po to je zrobiono, by płacić mniejsze podatki, i żeby ten obrót finansowy, tej lewizny i szarej strefy, był niewidoczny, i wszystko niby zgodnie z prawem było robione – to co, nagle okazało się, że Boruszenko ten kretyn prezydent Ukrainy tam się ulokował, a z Polski mamy też tego Piskorskiego, a szykuje się lista bardzo długa z Polski, a ta światowa to jest gigantyczna, a z Europy to multum tam jest, z tej Europy zachodniej wiadomo, no i Putin jest miliarderem, napewno jego nazwiska nigdzie niema – to co, piramida światowa finansowa nagle jest kasowana.

To jak to się dzieje i staje, że nagle wszystko się zmienia – a tu nagle do Polski, cała ekipa brukselska przyjeżdża, a wcześniej byli ci z Ameryki, no i Obama spotkał się z Dudą, też Autosan rusza z produkcją, stocznie szykują się do produkcji, teraz kto Żerań weźmie, tu nagle ten kodowiec w Ameryce jest, to kto jego wyjazd sfinansował, przecież olbrzymią kwotę zalega z alimentami, to co, peowcy i nowoczesna się złożyli, program 500+ ruszył, minister-sprawiedliwości jest też generalnym-prokuratorem, wszystkie służby kadrowo są wymieniane, urzędnicy sprawnie zaczęli w Polsce pracować, polska ziemia ma być polska, podatki zostały nałożone na banki i na market i supermarkety, program Morawieckiego jest już prawie gotów, proporcja banków polskich ma być większa od zagranicznych, wiek emerytalny wróci do poprzedniego systemu, ale jako dowolne przejście na emeryturę, wolna kwota od podatku też jest szykowana, ale stopniowo, do 8-tysięcy na rok, reforma w szkołach podstawowych ruszyła i to z kopyta, pan Gliński porządkuje kulturę polską, media polskie staja się już polskie, edukacja-wyższa lada moment reforma tam się zacznie, każdy minister ma ful roboty, minister obrony-narodowej total porządek robi w wojsku, ten od spraw wewnętrznych też to robi, ten od zdrowia wszystko porządkuje, pani Beata Szydło ma wszystko pod kontrolą, pan Kaczyński total ma wszystko pod kontrolą, pan Duda dokładnie wie co ma robić, Solidarność paczy obserwuje i wspiera, górnictwo się uspokaja – no i nagle się dowiadujemy, i to też z ust ministra ochrony-środowiska, a ten redaktor co z nim rozmawiał, to krótkie pytanie zadał – to kto tą kasiorę robi na CO-2 w Świecie na Świecie – i też dowiedzieliśmy się, że Polacy nie dostali dywidendy, za nadwyżkę zmniejszonej emisji CO-2 w Polsce – to co Tusk, jak wrócisz do Polski, to masz total same problemy, i ta twoja cała ekipa peowców – a Komorowski to total oszust był i jest – a Wałęsa nagle zniknął – a Schetynę jeszcze trochę, i peowcy go wypierdolą z tego stołka – a Kopacz, to co, wielka premier i znikła.

Polska Polacy, i to zaraz po wojnie, byli pilnie obserwowani, i też przez Rosjan, dokładnie kontrolowani, a władza niemiecka, to bała się wciąż zemsty Polaków, i to że razem zrobią to z Rosjanami – a amerykańska władza, też to, że Europa zachodnia jest nasza, no to se plan-marszala wymyślili, no i Niemiec wiadomo total robotny, też bo możemy gospodarkę przemysł rozwijać, a faszyści-hitlerowcy total dryl-reżim administracyjny, no i machina niemiecka ruszyła – a Polska Polacy, total zniszczeni zdewastowani, zabieramy się do pracy, też śpiewnie, każdy wiedział że trzeba Polskę odbudować, no i pan Kwiatkowski inżynier-naukowiec, decyzja też ta ostateczna, to pracują z tą władzą, no i dali mu przemysł-stoczniowy, odbudowę Gdyni, gospodarka-morska, i przysłużył się dla Polski powojennej, jak mało kto – a za Gierka, film o nim zrobiono przecież, i to film bardzo dobrze zrobiony, też z tą dużą i pełna analizą przedwojenną – a konstatacja pana Kwiatkowskiego, była taka, jak zobaczył możliwości Polaków – szkoda i dlaczego, tego o 10-lat wcześniej nie zrobiliśmy, a w budżecie było dużo pieniądza, by w to zainwestować – nie było wtedy mądrego – bo ważniejsze były jak u wszystkich na Świecie, te spory kłótnie polityczne, też o władzę, też kogo mianować na premiera, jaki ma mieć wpływ wojsko na wszystko w Polsce, no i 10-lat po części zostało zmarnowane – a jak ruszyła machina, i też ta zbrojeniowa, no to, Europa Ameryka, to zaczyna być niebezpieczne, jeszcze trochę i Polacy nas prześcigną – a Żydzi polscy, uwierzyli w swój sukces, ten sukces światowy, no i kasiora zaczęła przybywać w Polsce – pan Kwiatkowski, był po części też Żydem.

No to teraz uważajcie co będzie się dziać – oni przyjechali do Polski nas wszystkich sprawdzić, a dokładnie wiedzą co peo chce, a chce powrotu do władzy, i to bezwzględnie chce – no bo tyle nabrechtali, że każdemu szykuje się prokurator, od razu też sąd, no i wszyscy do więzienia pójdą, włącznie z Komorowskim, włącznie z Tuskiem, włącznie z Kopacz, włącznie z każdym z peo – a peesel wie że tak będzie, no i wycofuje się okrakiem, a tak i tak idą do kasacji – a ten nostrim-2, to macha Niemców-Szwabów i Rosjan – a Polacy, stanowczo nie – bo Polska Polacy, nie tylko że się odradzają odrodzili, ale staja się coraz bardziej stanowczy, a z pozycji władzy, to ta stanowczość, jest coraz bardziej bezwzględna w Polsce u Polaków – a ci gnoje co przyjechali teraz do Polski, cała ekipa z Brukseli, kombinują na wszystkie możliwe sposoby, by Polskę Polaków, dalej trzymać w kłótni – a to już się nie da – bo cała Polska prawica, a Gowin przecież jest z peo, i dokładnie wie, kto co kombinował, no i sądy nie do ruszenia, bo układy-powiązania, decydują o wszystkim – a tu teraz nagle, wszystko się sypie – bo oni te gnoje z Brukseli, są w szoku, Polska odbudowana, ruch na ulicach nieustanny ciągły, każdy ma coś do załatwienie, każdy bo trzeba pracować, no i Słońce w Polsce świeci, i jest ciepło, a tu dopiero wiosna – a ja dzisiaj jednemu-komuś powiedziałem – mamy piękne lato tej wiosny, a on, taki coś sportowiec, uśmiechnął się, to dobrze to fajnie, no i se oglądał, jak to rzeka Odra se płynie – a śmierdzi ta woda tej rzeki.

Te total trutnie z peo, to tak robią i kombinują, a robią i kombinują dlatego właśnie tak, bo nie tylko że są trutniami – to pytam się was wszystkich, z Balcerowiczem na czele, to gdzie się podziały nauki pana premiera Kwiatkowskiego, przecież on wszystko dokładnie opisał, i to co do szczegółów – a teraz ten plan Morawieckiego, to przecież kopia pana ministra profesora premiera Kwiatkowskiego – a teraz, Chruszczow i Ameryka, a Degol kombinował, jak też uwalić Rosjan Sowietów, no i wykombinował – wy sputnik-rakietę wystrzeliliście w kosmos, zdjęcia księżyca zrobiliście, no to robiliście zdjęcia nas wszystkich – a to było to spotkanie, jak amerykańcy se zrobili lot nad Rosją, a Rosjanie ten samolot super samolot, zestrzelili, ale nie bezpośrednio, dwie rakiety przy samolocie się zderzyły i wybuchły, taki był przypadek losu, ten przeciwko amerykańcom, tym total oszustom los to zrobił – no i w Ameryce, prawie żałoba narodowa została zrobiona, a tu nagle się okazało, że lotnik ten amerykański się uratował, no i te skrzynki też się uratowały, te śledcze namiarowe, no i wszystko nagle wyszło na jaw, lotnik oskarżony o wszystko został, a Amerykanie total zaskoczeni, a propaganda total Amerykanów oszukała, no i kombinowano na wszystkie możliwe sposoby, by wszystkim całe łby zamydlić, Amerykanin głupek, i na wszystko daje się nabierać, a cała Rosja wszyscy Rosjanie, Amerykanie to wróg nasz total wszystkich Rosjan – no i rozpoczęła się zimna wojna.

Wy o wszystko obarczacie Rosję, a wszystko jest odwrotnie, co też wiecie – a ta katastrofa-smoleńska, to też ta kara dla Polski Polaków, ta kara kosmiczna, bo tak Kosmos zareagował, i to nagle i to bezwzględnie – bo Kosmos, to jest to wszystko co w ludziach się dzieje, a w ludziach dzieje się wszystko, bo w ludziach jest wszystko, bo ludź, to nie gatunek-rodzaj czy cokolwiek, to już ten wytwór boski, ale ten boski nie Boga, czy jakiegokolwiek Ducha, czy czegokolwiek, to się po prostu tak stało, jako ta komasacja wszystkiego, tego co jest fizykalią chemią biochemią wszystkiej materii, a Absolut to wszystko w sobie przerabiał, no i wyszło z tego wszystkiego, total zło.

A teraz, ta konfrontacja, tego nowego, co teraz w mediach jest, z tym starym, co jeszcze niedawno w mediach było, no i jak to wypada, wypada to druzgocąco, a nawet więcej, to pierdolenie poprzedniej narracji-argumentacji, to już tego nikt nie chce słuchać, ona już jest prawie dla wszystkich, nie do przyjęcia nie do zaakceptowania, a młodzi jak to wszystko słuchają, to kpiąco na tych kretynów z nich się śmieją, jeszcze trochę, i nikt niebędzie chciał ich słuchać, i nikt na nich niebędzie chciał się paczyć, przecież oni wszyscy wyglądają, nie tylko sztucznie, ale oni wyglądają właśnie na tych total kretynów – no i taki jeden zrobił wszystkim wykład, a rozmowa-dyskusja była o katastrofie-smoleńskiej, no i ten gnój młody lewicowiec-peowiec, zrobił swoją wykładnię, że wszystkim a politykom przede wszystkim, to chodzi tylko o sondaże, tylko o tą grę polityczną, taki kalkulator myślenia wszystkich, to i tylko to – no i taki już starszy pan gość, z gazety-polskiej, mało co nie wstał i po mordzie mu nie dał, ale tak na to wszystko powiedział, że wszyscy już dokładnie wiedzieli, kim ten typ szczur-gnój jest, że nie jest Polakiem i nie należy do Polski – a drugi gnój-parszywiec, to taki Żyd-Druid, gnój gdzieś 30-lat ma, a se brodę zapuścił prawie po jaja swe, no i się wymądrzał, a później nagle też zamilkł, bo dotarło do niego, że ci z obozu prawego prawicy, tyle mają argumentów, że trzeba se-sobie odpuścić, no i zamilkł – bo argumentacja Polaków, ale tych już prawdziwszych Polaków, zaczyna być coraz bardziej bezwzględna, też coraz bardziej konkretna, i też coraz bardziej trafna – poprzednia władza wszystko mataczyła, chów Gierka i sztuczny świat oni byli.

A teraz, ten Niesiołowski, co on powiedział, że na Polskę trzeba sankcje nałożyć, by peo wróciło do władzy – to co, to jest przestępstwo, czy nie jest to przestępstwo – a to jest przecież zdrada narodowa, za to się idzie do pudla bez wyroku, a co Piłsudski by zrobił z takim gnojem, kazał by go zmaltretować, i wrzucić do rzeki na pożarcie sumom, chyba żeby dać od razu tygrysowi bengalskiemu, zeżarł by go i od razy wysrał by go z siebie – to co, szykuje się czystka na wyższych uczelniach, i to totalna czystka się szykuje – a ten rektorek, z uniwersytetu-jagiellońskiego, ten co Dudę skrytykował, to wypierdalaj i to od razu na emeryturę – a kto namnożył tylu profesorów w Polsce, bo pensje bo etaty bo gaże, bo delegacje bo wyjazdy, bo nagrody, bo w ogóle profesor, doktor to od razu od ręki, Lech Kaczyński profesorem został nie wiadomo kiedy, tu profesor, tu prezydent Warszawy, no i wiadomo, teraz prezydent Polski – tragedia-smoleńska, i trzeba to uhonorować, bo on i małżonka, bo tragedia narodowa, bo władze Polski zostały zdruzgotane – a to była czystka – wszystkie plany polityczne są perfidne – to każdy polityk o tym wie.

Wy wszyscy, próbujecie Polakom wmówić, bo się nauczyliście gadać, że jest tak jak wy myślicie i wiecie, a wy myślicie wiecie, tymi swoimi opcjami politycznymi, a z tego wychodzą takie szkaradziejstwa, że to jest właśnie ten total brak wiedzy, i to tej elementarnej – oto przykład – gadacie mówicie pierdolicie, że Niemcy niemiecka demokracja, to jest ta demokracja, co jest tą demokracją, tą już nawet super, tą jakby najlepszą na Świecie – ciekawe skąd ona się wzięła, no skąd gnoje-parszywcy – przecież cała administracja ta szwabska, to są ci wszyscy hitlerowcy, co wiecie gnoje-parszywcy, i tego nie tykacie – to ile zostało skasowanych hitlerowców-faszystów, a miało być skasowanych-zlikwidowanych 50-tysięcy, tak Stalin powiedział Ruzweltowi i Czerczilowi – a co wyszło, ten osąd tylko wyszedł, ten cyrk sądowniczo-prawny – no i co, Gering prawie się wybronił – jeden telefon do Stalina, skazać na śmierć wszystkich, to zrobił sędzia Rosji sowieckiej – a wy i to wszyscy, te wasze zawiłości prawne – a to wszystko zrobili Amerykanie, by przykryć swą niecną politykę światową – a teraz dalej to samo robią, co już wszyscy wiedzą, że to jest tylko gra amerykańców, gra pozorów, gra fikcji wszystkiego, gra bo my rządzimy jeszcze niby Światem, bo may broń wszystkiego zagłady – skończyła się ta fikcja, fikcja wszystkiego.

bo ta broń wszystkiego zagłady, dlatego powstała i została zrobiona, bo naukowcy nie tylko to wymyślili, ale taka jest natura naukowości, drążenie do końca, a nikt nie wiedział na Świecie, jak to wszystko się dzieje i funkcjonuje, no i skąd to wszystko się wzięło – bo to stwierdzenie, że to jest od Boga, to jest tylko bo się nie wie – a jak się wie, no to wtedy nie trzeba żadnej wiary, czy czegoś niewidzialnego, czy cokolwiek co ma zastąpić wiedzę – tylko jest jeden wszystkiego problem – niema żadnej jakiejkolwiek świadomości, coby wiedziała cokolwiek, by cokolwiek komukolwiek coś podpowiedzieć – bo Akt Stwórczy, to nie jest żadna inteligencja, czy cokolwiek że cokolwiek myśli, po prostu, to się wszystko samo dzieje – no i stało się, jako koniec wszystkiego – a Bóg Stwórca Rama Babadźi, to wszystkim sterował i kierował, a też wiedział, że kali-juga, jest też końcem jego – bo kali-juga, jest tą epoką-erą, materii-materialną, co każda duchowość, po prostu znika, każda magia, przestaje działać, każdy rytuał staje się tylko tańcem i śpiewem, każda tajemna wiedza, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, każda religijność, to tylko rytuał i tylko to – i kościół już o tym wie, że to już nie działa, co oni robią.

Kali-juga się skończyła, i to miesiąc temu, o czym pisałem, a teraz zaczyna się, co też pisałem, nowa era-epoka, Życia Prawdziwego, a zbliża się czas i chwila, że zacznę działać jawnie, i to prawie od razu z pozycji władzy – bo Słońce i Matka Ziemia, już tak ze sobą grają współgrają, już prawie bezkonfliktowo, a to co jest tym paliwem wszystkiego Ziemi, to tak zostało zrobione przez Słońce, co wszystko Słońce otrzymało odemnie, żeby to paliwo na tyle się uspokoiło, by nie wybuchło, coś jak Kilimandżaro – bo ten wybuch Kilimandżaro, to był tak ogromny i wielki, że zniszczył pół Afryki, a dwie przyczyny na to się złożyły, te gigantyczne budowle egipskie, a szczególnie te piramidy wszystkie, ta magia wszystka kapłanów egipskich to też zrobiła, a ten drugi powód, to to zło tej rasy murzyńskiej – bo jak pisałem, murzyn to małpa-aborygen, krzyżówka total zła – bo te małpy ludy, to dlatego czarne od razu stały się, a Aborygen to szary ciemny jest, małpa w środku jest total czarna, ślepia czarne, no i takie coś niby ludek czarne jak smoła powstało, no i tego nie chcemy, sobie powiedzieli Aborygenowie, i opuścili Afrykę, a tego zrobili trochę, to był gwałt na małpach, ryk wrzask pisk wycie, no i takie huje aborygeni pierdolili te małpy, ci wysłannicy szamo-kapłanów aborygeńskich, kazali zrobić tylko wywiad u wybrzeży Afryki, jak zobaczyli, że z tego nic nie wyjdzie, no to na łodzie i z powrotem, i niema co szukać na tamtym lądzie, no i zamknęli się w tej Australii – przyszedł biały, i masz się podporządkować, bo jesteś dziki, bo taka też była prawda – z murzynami to samo było – żółta rasa, też się zamknęła w sobie – Mongołowie, to też tacy po części Aborygenowie – Eskimosi to Mongołowie – a Ryscy, to też są przecież Mongołowie, i też są Eskimosami, a najbardziej są Tatarami, coś mają z Indiańców z tych terenów za uralskich, ale najwięcej maja z Polaków Słowian – bo rasa lepsza, douszlachetnia, dowartościowuje, nadaje lepsze cechy, robi stwarza lepsze myślenie, też ładność lepszą robi-tworzy, też ta kultura wyższa się robi – a oficer Polski przedwojenny, to najwyższa klasa światowa.

A teraz, Opole – miasto niby fajne, nieźle się urządziło, Opole ma swój festiwal super najlepszy w Polsce, za komuny wszystko robiono żeby to było wielkie miasto, taka stolica Opolszczyzny to Opole, no i jak się słucha ludzi, to wszyscy mówią po polsku po polskiemu, żadnej gwary się nie słyszy, pomnik wielki w centrum Opola stoi, ten, Śląska Opolskiego Walczącego o Polskość – to pytam się was wszystkich, to co, ci wszyscy komuniści, a też byli ci od Cyrankiewicza, też byli ludowcy, też byli ci SD, to kto z nich wszystkich, nie chciał żeby Polska była Polską, no kto, wszyscy chcieli żeby Polska była Polską – no i paczę z tego 9-piętra, na cały widok Opola, no i stoją te wielkie budowle, też ta wielka ciepłownia, całe Opole zabudowane, no i co, samo to się stało, to wszystko zrobiono za Gomułki i za Gierka, bo za Jaruzelskiego, to prawie nic nie zrobiono – to co nagle się stało, to kto śrubę przykręcił, by Polska zbankrutowała, przecież nie Moskwa Rosja.

Ten plan zniszczenia komuny, a więc zniszczenia Rosji sowieckiej, tego obozu wschodniego RWPG, i Układu-Warszawskiego, to był plan przede wszystkim Ameryki, Europa też, ale mniej – a podstawowa zasada komuny-socjalizmu, każdy ma mieć pracę, no i z reguły miał, też byle jaka, ale była, no i zawsze to był jakiś obowiązek, no i była służba obowiązkowa wojskowa, i festiwal był pieśni wojskowej w Zielonej Górze, wszyscy tam śpiewali, też bo musieli – to ciule, to teraz pokażcie Polakom, jak pięknie tam śpiewano, a nie ten bełkot co teraz jest, bełkot tego gówna trucizny żarła wszystkiego – skromne życie, dobre życie, dzieci kochane, matka żona kochana, ojciec mąż kochany, sąsiedzi dobrzy sąsiedzi, znajomi szczerzy i uczciwi, cała rodzina też kochająca się, dziecko kocha matkę bezwzględnie, dziecko kocha w pełni ojca, małżeństwo wzór dla wszystkich, dobra szczęśliwa rodzina, seks wyregulowany, trzeba się wyspać – a nie wyglądać jak ten truteń, co se uzurpuje władzę w Polsce, ten co ze swymi kumplami, chce obalić całą prawicę, ten gnój ostateczny, ten oszust total wszystkiego, ten co mu się wydaje, że ma władzę, ten Rzepliński, rzep psiego ogona się trzyma, on sam się obala.

Bo ten Rzepliński, to jak pisałem, nic niema z ludzia, to jest taki robal zła wszystkiego, no i dorwał się wreszcie do władzy, a znam go osobiście – on tylko umie manipulować, i na to wszyscy dali się nabrać, a tak robi i kombinuje, co prawnikom to pasi-pasuje, no bo w ten sposób, ich wszystkich wspiera i pomaga, by mieli te wszystkie swoje stołki, by też decydować, co w Polsce ma być i się dziać, ale dla pod prawników – a cała prawica, wie co jest grane, ci gnoje z platformy też wiedzą o co chodzi i co jest grane, tylko oni i prawnicy i sędziowie, to ta sama macha władzy, a tego nikt już nie chce w Polsce, nawet szewc tego nie chce w Polsce, każda sprzątaczka dostaje drgawek na te myśli, a rzemieślnik, i to każdy rzemieślnik, to każdego prawnika by od razu udusił, a przedsiębiorca, to dokładnie wie, że prawnik jest total oszustem, a ci od wielkiego biznesu, to sami się otaczają prawnikami, no i prawnik z prawnikiem, do tego prokurator adwokat sędzia, wiadomo ci różni pośrednicy, to tak wszyscy kombinują, by z tej majętności biznesowca, jak najwięcej uszczknąć, co on sam dokładnie wie, no i tak tym też manipuluje, że coś tam im da, ale tylko coś – taka gra wszystkich o wszystko – tak każdy robal Świata Przyrody robi, nawet ten najmniejszy insekt planktonek.

I oto właśnie chodziło, konflikt ma być ostateczny, bo tak wszystko działa, a w Polsce działa jako ostateczność wszystkiego – a to co jest total złem Świata, to jest właśnie to wszystko co jest prawem, tymi wszystkimi przepisami, tymi wszystkimi nakazami, tymi wszystkimi zakazami, no i w ogóle, które rozporządzenie obowiązuje, no i czy urzędnik dobrze stosuje prawo, no i który prawnik pod tym się podpisze, najlepiej od razu kilku naraz niech się podpisze – a trybunał-konstytucyjny w Polsce, se władzę zrobił z siebie, i to tą nad władzę – tak właśnie to zadziałało w Polsce, no i my władza z wyboru, tego nie tolerujemy, bo z jakiej racji ma tolerować, to co robi trybunał-konstytucyjny, no pytam się, z jakiej racji, z tej racji swej własnej uzurpacji.

A teraz, mój syn, coraz więcej wie, a też już to wie, że ma to z urodzenia, no i zaczyna siać postrach, i to taki, że go zaczynają słuchać, i też zaczynają się go bać, bo myśli coraz bardziej logicznie, i też coraz bardziej mądrzej, a też ma coraz większą refleksję w sobie sobą – bo to w sobie, to jest organika – a nie wasze gówno uczeni, czy ty Zanussi, że myślisz że wszystko wiesz, a się nażarłeś total wszystkiego – to jak tam było w Radzimowicach, to se z księdzem tam przyjechałeś, to co, ksiądz też był taki filozof jak ty – a ta grupa w Radzimowicach, to sami magicy, no i se wleźli w orkisz, a orkisz to sama trucizna – orkisz – or kisz – kisz to kiszenie, a, or, to jak orać, to też ta cygańska miłość – a cyganie ze swoimi babami, to robią z nich kiszonkę, a jak nie może, to wali ją po pysku, no i ma dupę total rozpierdoloną – to co, łep ludzki gdzie jest – a ty Zanussi, ile masz dzieci.

A teraz, macierzyństwo, macierzyństwo matczynność, a więc, nadczynność, nadczynność macierzyństwa – a co ludź ludzie z tego zrobili, gówno z tego zrobili – pobudowali se pałace i niewiadomo co, wszystko se ludziska porobili, nawet se na Marsa szykują se lecieć, ale narzazie bez powrotu, na Wenus, to już chyba wszyscy zrezygnowali – wszystko to jest chora fantazja ta naukowców, i też polityków, wszystkich co do jednej sztuki na Świecie – bo na pytanie, co to jest Prawdziwa Miłość, to tak odpowiedziałem, jako potwierdzenie moje, to jest właśnie ta miłość matczyna, ta matczyna z macierzyństwa stająca się – a teraz, reinkarnacja, ta starodawna reinkarnacja, ta wedyjska też, bo to jest fakt i prawda, ta prawda biologiczna-przyrodnicza, bo to jest ta prawda kosmosu-kosmiczna – bo z pozycji kosmosu-kosmiczności, to wszystko inaczej wygląda, ale z pozycji tej ludzkiej, z pozycji tej wyobraźni ludzkiej – no bo trzeba wiedzieć, co to jest wyobraźnia – a delirium, to co to jest, a wyobraźnia naukowca, to jaka ona jest – a wyobraźnia tego chłopaka licealisty, to skąd się wzięła, i rękę dłoń łapę sztuczną zrobił, i to z sygnałów nerwowych zrobił – to co, komentarz profesora czym był, kretyn sam nic nie wymyślił, i komentuje geniusza, no i puszczona informacja w mediach, kto da na to kasiorę, by też można było z tego zrobić produkcję, no i kogo pokazano, ten instytut, co tego nie wymyślił, a może, pan Morawiecki premier, niech w to zainwestuje od razu.

Bo reinkarnacja, to ta wiedza-nauka, ta kosmosu, ale tego kosmosu, co jest tym światem niewidzialnym, tym światem ludzkim, tym światem wewnętrznym ludzkim, tym światem wewnętrznym magików ludzkich, co z czasem robią się kosmitami, a nawet więcej i total gorzej, bo są już tak oderwani od Ziemi, że już niema ich jak ściągnąć, no bo jak ściągnąć takiego planetowca – bo każdy bramin, to se robi wytwarza w sobie, tą swoją planetę niby życia, a co to takiego jest, jedno pytanie to trafne, i planeta nagle się rozsypuje i znika, i bramin nagle staje się pusty – tak działa kosmos ten ludzki, tej fantazji ludzkie, tej chorej fantazji, tej fikcji chorej fantazji, tych wszystkich Hindusów kretynów tego Świata – bo Chińczyk, to jak ta gra planszowa, co po chwili u Polaków, to robi się od razu nudna, to jest jak ta gra w kości, no i czym tu się podniecać.

A taki jogin, taki jogin mistrz guru wszystkiego, a jak coś mówi i tłumaczy, to mu ręce same latają, chyba że jest tylko już mumią, bo total wlazł w siebie, a to znaczy, że tylko zrobił się organiczny, jako ten total przymus, przymus ten też Kryszny, by jego oblicze zobaczyć – tak to wykombinował ten Rama Babadźi wszystkiego – on wszystkich total w ciula robił – bo tak to jest, jak się wie, a jak się wie wszystko, a jeszcze z pozycji total kosmosu, tego kosmosu ludzkiego bytu-bytowania, no to, co z takimi ludźmi niby ludźmi zrobić, no tak na ludzkie pojęcie – to skąd grypa przychodzi.

No skąd naukowcy, no tak na logikę, no skąd ta bakteria się bierze, a wirus skąd się bierze, a wirus to co to takiego jest, coś wiruje i wije się, to co, jak wiertło się kręci to się przecież wkręca, a śruba przecież to samo, a jak dojdzie do tego nakrętka, to co, niema jak tego wyciągnąć i wyrwać, chyba że rozwali się tą przestrzeń, gdzie to się wkręciło, a DNA jak wygląda, wygląda jak śruba przecież, i wciąż się kręci w przestrzeni-jąderkowej, a jest ładunkiem też elektromagnetycznym DNA, to co wtedy robi bakteria, jest przyciągana przez cielsko jakieś, i wnika w to cielsko, a przyciągana jest takim ładunkiem elektromagnetycznym, jaki jest stan zdrowia danego cielska, a czym gorszy stan zdrowia, tym jest większy magnetyzm, ten magnetyzm coraz bardziej ujemny, a bakteria czym bardziej jest aktywna, tym bardziej jest magnetyczna, bo te geny-deny tak to robią, też ten prąd wytwarzają, jako te sygnały-impulsy elektromagnetyczne, a zło przecież przyciąga zło, podobne przyciąga podobne, magnez przecież się przykleja do metalu, a czym bardziej magnes jest magnetyczny, tym bardziej przykleja się do metalu – bo magnes, to taki metal niemetal, ma tą strukturę ziarnistą, a każda cząstka-ziarna, sama w sobie jest magnetyczna, a jak cząstki-ziarna się ze sobą sprasuje, a czym bardziej tym bardziej to staje się magnetyczne – a czym bardziej taka bakteria, się w sobie się nakręca, no to włazi i to od razu, a w to cielsko słabe i nędzne, to od razu ta bakteria go pożera rozmnażając się też błyskawicznie, coś jak kornik tak to się dzieje – a próchnica zębowa, to dlatego się robi-tworzy, bo ząb jest już niedokarmiany, bo cielsko jest zepsute.

Bo to leczenie objawowe, to jest ten horror Świata ludzkości, to jest ten chocholi taniec śmierci, to jest ta walka sama z sobą, to jest ta walka wszystkich ze wszystkimi, to jest ta walka niszcząca przez ludzi wszystko, to jest ta walka ludzi przeciwko ludziom, no i śruba Świata ludzkości total się dokręciła – bo ta wojna obecna światowa, ma charakter ten międzyludzki, ten w ludziach, ten między nacją Arabów a nacją europejską, tą europejską tego zachodu bogatego, a jako drugie dno, a wcześniej był to pierwszy frond Arabów z Żydami, bezpośrednio Palestyńczyków z Żydami, pośrednio Arabów z Ameryką – no i nagle powstało państwo arabskie, i to duże państwo, a są zorganizowani total, no i nikt z nimi wojny nie chce rozpocząć, bo to by była total masakra, co każdy wie – to co, polityka Ameryki ta globalna-światowa, co dała Światu, co dała ludzkości, w ogóle co dała, może tylko spokój mają Eskimosi.

A Polska, staje się jest już samodzielna, i nikt Polsce Polakom nie może podskoczyć, żaden Arab na Świecie, nie chce Polskę Polaków skrzywdzić, bo w tamtych poprzednich latach-czasach, Polacy Arabom pomagali, i to bardzo pomagali, też robili to po ludzku – a nie jak ci marines wytrenowani amerykańcy – bo każdy Arab, też Turek, dokładnie wszystko też sprawdzają, ale sprawdzają, czy ktoś jest dobry, czy jest uczciwy, czy ma dobre intencje, czy w ogóle nie chce Araba Turka skrzywdzić, a tego w Polsce tureckiego i arabskiego, bardzo dużo do Polski się zjechało, by handlować, wiadomo też kombinować, ale robili to ostrożnie, też po swojemu się podlizywali, a najwięcej ich było na targowiskach, wszystko dokładnie widziałem, i dokładnie obserwowałem, też u nich coś tam kupowałem, też próbowali się panoszyć, ale szybko im to odeszło, bo Polacy z czasem coraz bardziej ich kontrolowali – a te kebabownie, są tureckie i polskie, też są mieszane, no i Polacy mają to żarło podręczne – a te kebaby, co Turcy je produkują, to je robią-produkują, z tymi wszystkimi przyprawami i różnymi dodatkami, nawalą tego total-mnóstwo, a efekt ten końcowy, a też to jest total zmrożone, to jest total sama śmierć – bo Turek Arab, to jest total sama śmierć, bo to jest ta śmierć, całego wnętrza i cielska tureckiego i arabskiego – a ze śmiercią, trzeba się obchodzić nad ostrożnie, i tak trzeba z nią negocjować, i też pertraktować, a nawet trzeba ją dowartościowywać, też tak robić wszystko, że to co jest lepsze czy dobre, to dawać na próbę, na sprawdzenie, na weryfikacje ich-ichną, też niech po swojemu dopasują dla siebie, no i w ogóle, nie wolno Arabom Turkom, cokolwiek narzucać, bo od razu jest sprzeciw, i też zaraz zaczyna się wojna – a co wam przeszkadzał kurwa jego mać, ten pułkownik, jeden i drugi – bo z Fidelo Kastro, to musieliście się pogodzić – a z Chinami to co, w dupę im włazicie, a Wietnam to co, super kapitalizm tam jest, a Kambodża to co jeszcze jest – to co, jak jest wojna, to się tym faszerujecie siebie i wszystkich – a dzieci czego się uczy teraz, jak pierwszą pomoc dawać, i to dzieci z przedszkola – to co, tylko śmierć was interesuje, bo spokojne życie jest nudne, to co, niema życia bez emocji – a emocje i to wszystkie to sama śmierć.

Co to jest za gadka, i to ta dziennikarska, ale ta dziennikarska poprzedniej władzy – że to się wymyka z pod kontroli – i nikt jeszcze na to nie reaguje, choć jest już to blisko – bo ci od mediów, ci już bardziej z tą dla tej władzy, to jak mówią i argumentują, no to coraz bardziej się odwołują, do woli społecznej, to że społeczeństwo tak chce, to że dużo podpisów jest złożonych pod jakimś wnioskiem, to że są jakieś petycje, też to że kościół tak powiedział – no i powiedział to swoje o aborcji – no i wszyscy rzucili się z opozycji na to, jak szczerbaty na suchary, a te feministki te total kretynki, no bo one są mądre, one my kobiety, my wiemy co robić ze swoją ciążą, a ta z nowoczesnej, ta gruba kretynka baba-chłop, ta prawniczka ździra total, wygłosiła to swoje polityczne, że te tabletki na po na drugi dzień, maja być na receptę, a więc to zrobi się, niechciane dzieci, a więc wszyscy macie się kurwić, wiagrę macie pod ręką, sperma niech się leje, cieczka niech się leje i tryska, pierdolcie się wszyscy i to do oporu, chlejcie alkohol i wszystko róbcie co chcecie, sodoma-gomora prawnie dozwolona, no i po huj nam dzieci rodzić, niech naukowcy wreszcie coś wymyślą, żeby to było w inkubatorze, przecież film jest o tym, przecież to jest takie proste, żeby tak dzieci się rodziły, a ktoś starej daty, powiedział tak, żeby dzieci się rodziły, potrzebna jest miłość, a po huj miłość, jak w nocy pizda gwizda.

Ta cała macha polityczna, ta co w Polsce jest i dzieje się, to jest właśnie to wszystko, co w ludziach jest na całym Świecie, tylko że to wszystko jest u ludzi stłamszone, ale stłamszone jako total manipulacja ludźmi, i to przez każdą władzę, bo każda władza na Świecie, to jest tylko i wyłącznie od tego, by rządzić, by rządzić przede wszystkim i wyłącznie dla siebie, tak po prostu to wszystko tak działa, tak działa każda struktura chemiczna i biochemiczna, tak działa cała fizykalia, tak działa Absolut, a Absolut to Słońce – a teraz wszystko się zmienia, właśnie to wszystko zaczęło dziać się w Polsce, a wszystko zaczęło się dziać umnie wemnie, a jak ujawniło się wemnie mną, że jestem Światowidem, co wielokrotnie sprawdziłem swoją radiestezją, co zostało napisane, w Posłaniu do Narodu Polskiego, a ten dokument, zawierał wiele treści tych już prawdziwych, też ten opis, herbu Watykanu, i to wysłałem jako całość wszystkich pism, do wszystkich władz Polski, i do kościoła, tylko jedno pismo otrzymałem, i to z urzędu marszałkowskiego Szczecina, jako informacja, że pismo otrzymali, później wielokrotnie pisałem i wysyłałem do władz państwa, i do kościoła, też do instytucji centralnych, i zero reakcji było, jeśli były odpowiedzi, to z reguły, że takimi sprawami się nie zajmują, ale tylko parę razy do mnie pisma zostały wysłane, też proponowałem współpracę wielu firmom, szczególnie w zakresie szeroko pojętego zdrowia, też firmom produkcyjnym z branży spożywczej, szczególnie w tych branżach prozdrowotnych, zero reakcji, a jak to tylko, że może to nam się przyda, żadna firma nie podjęła współpracy ze mną, a z czasem, to dałem sobie spokój ze staraniami o współpracę, a władze informowałem już tylko mejlem, wszystkich posłów i senatorów poinformowałem, też wysyłałem mejlem pisma do konkretnych firm i instytucji, i też osób tych ważnych, i nikt nie odpowiedział – a więc, niemożność dotarcia mojej wiedzy, i to do kogokolwiek, świadczyło o tym, że wszyscy i to co do jednego, byli w stanie nieświadomości i to tej totalnej, jako robokopy cyborgi pendrajfy robale, też jako ten matrix ludzki społeczny państwowy, jako ten matrix polityczny, ten matrix prawno-przepisowy, ten matrix total kontroli wszystkiego, ten matrix cyfrowo-liczbowy, ten matrix krzemowy, ten matrix informatyczno-informacyjny, ten matrix komputerowo-internetowy, ten matrix wszystkiej telefonii, ten matrix Absolutu Słonecznego, ten matrix Matki Ziemi, ten matrix kosmosu wszystkiego, matrix wszystkiego wszystkiego – no i nagle, wszystko zaczęło się sypać – a ta zmiana-przemiana w Polsce, ta wymiana całej władzy, to wszystko tak to zrobiłem, by całą władzę poprzednią, rozwalić i wypierdolić wszystkich ze stołków, i tak to się stało, a staje się coraz bardziej, no i wszystko w Polsce się zmienia, a zmienia się też bezwzględnie, i też rewolucyjnie, i kończy się dominacja Europy starej zachodniej, kończy się ta dominacja Niemiec i Francji, skończyła się dominacja światowa Ameryki, Chiny tylko gospodarka i produkcja, i te wszystkie swoje budowle, jeszcze trochę i się total zatkają, Japonia i Korea to mrowie robotów, Hindusi to te mrowie też religijne, Arabowie to podobnie jak Żydzi, jeden drugiego w każdej chwili może zdradzić, Arab i Żyd to prawie to samo, Ruscy nikt nam nie podskoczy, Ameryka południowa to też zbieranina światowa, Europa zachodnia to ci koloniści Świata, a Europa wschodnia, teraz na czele z Polka, to ta część Świata ludzkości, co da nowy ład dla Świata, ten ład dla Świata z Polski – bo Polska, to Serce Świata.

Jerzy Pawlik