WJEDZENIE- LUDŹ TO ROBAL ZŁA WSZYSTKIEGO

= i to jest właśnie to, że ludź-ludzkość, jest tworem-wytworem, tego wszystkiego co jest robactwem, poczynając od wirusa, też jest bakterią, no i jest tym co nim jest, pantoflem, bo ten pantofel, co se-sobie w wodzie pływa, to jest cos takiego, co się stwożyło, jako to stwożone życie, a ono się stwożyło, bo tak światło zrobiło, a światło, to jest ta pżeszczeń-aktywna, ktura się twożyła-stważała, z pżeszczeni Absolutu aktywnego, a tą pżeszczenią to jest Słońce, a Słonce powstało, z pżeszczeni wszystkiego Kosmosu, a pżed wszystkim co się stawało, to było to wielkie total NIC, a to, że zaczęło się robić-stważać, to wogule nie wiadomo, dlaczego to się zaczęło, no i po co to wogule się zaczęło, poprostu się zaczęło, no i narobiło się tego multum wszystkiego, jako ta cała wszystka materja, a to co powstało-stało się Ziemią, to powstawało stawało się, jako ta żywa materja, ta materja rozświetlona, ta materja żywiołów, a Ziemia-Gaja była pierwszym tworem materji, a materję stważało Słońce, a wszystka materja Kosmosu, jest z Gaji-Ziemi, a Słońce Absolut Słońca, nieustannie się rozrastało, i nieustannie sobą emanowało, i powstała gigant wielka kula, co wciąż świeci, a to co jest magnetyzmem Słońca, to jest to właśnie wszystko, co daje tą ruwnowagę kosmiczną całej materji, a tej materji jest taki ogrom, jaki ogrom jest Słońca, a to wszystko jest właśnie z tej pżeszczeni NIC, a każda pruba, wyjaśnienia wytłumaczenia tego wszystkiego, spełza na niczym, jest to nie do wytłumaczenia do wyjaśnienia, ale jest, no i czeba coś z tym zrobić, by się nie skończyło, a było już u kresu swoih też możliwości, poprostu, całe sobą się total wypełniło, a to co jest świadomością, tym co jest wiedzą prawdziwą, to okazało się, że to wszystko, to jest tylko gra, właśnie gra światła, a więc, tej materji żywszej, ktura z czasem, zaczeła stważać materję ożywioną, Słońce wszystko wciąż doładowywało, no i zaczęła powstawać Pżyroda =

= nie ma nic, co jest boskie co jest Bogiem, to wszystko jest w ludziah, tak właśnie światło wszystko robi i czyni, materja-ożywiona jest rozświetlona, bo każdy atom, to jest ta pżeszczeń-świetlna, a czym bardziej światło się robi intensywne atomu, tym bardziej świeci, a elektrony, coraz bardziej wirują, protony, w sobie coraz bardziej się kręcą, i też coraz bardziej pulsują, a neutron, to jest magazynem światła, i to tego światła plazmatycznego, a jak się wyczerpuje, czy nagle się kasuje, bo ktoś się otruł, czy uległ wypadkowi śmiertelnemu, to jakby żaruwkę stłuc, to jakby wyłączyć prąd, no i wszystko gaśnie nagle, a w życiu, jako ta śmierć, też ta powolna, to światło w denah-genah, poprostu znika i gaśnie, a śmierć, to jest pżekroczenie progu światła, żaruwka jeszcze jest, ale już nie świeci, a żeby świeciła wciąż-nieustannie, a tymi żaruwkami to są geny, to czeba je nieustannie ładować, a to co ładuje życie, to jest pokarm – a jaki pokarm, takie jest światło życia – bo wszystko zależy od tego, co i jak się je – jakie jedzenie, takie życie – jaka karma, taka karma – wszystko jest z pokarmu z jedzenia – cała wszystka materja, jest i pokarmem i karmiącym się – i to jest właśnie to, że to co jest świadomością, to taka ona jest, jaki się ma wgląd we wszystko, a taki jest wgląd, jaki ma się ładunek światła, i co i jak się robi w życiu, i to też w szczegułah, co i jak się robi w życiu, nawet szczeguł, może wszystko zacząć zmieniać, też zmienić bieg żeczy, zahwiać ruwnowagę stabilność, też uruhomić proces niszczenia, a ten szczeguł, z reguły jest niezauważany, czy jest niezauważalny, bo się go nie widzi, czy się go nie zauważa, dopiero czyste światło życia, zaczyna to zauważać, a żeby je mieć, to czeba wszystko robić, by nie tylko hronić swoje światło, ale je czeba wciąż doładowywać, a czym bardziej się wzmaga, to nie tylko wszystko coraz bardziej doszczega, ale właśnie się wtedy robi twoży i staje, to co jest świadomością prawdziwą, bo wszystko co jest Prawdą, bo czeba wiedzieć, co to jest Prawda, a to jest słowo-pojęcie dwu-członowe, pra wda, pra, to ja pranie pralnia, i to robi właśnie Słońce, wszystko w sobie-sobą pżerabia, i wysyła na Ziemie w Kosmos, jako ładunek światła wszystkiego, a to są też informacje, a więc, promienie-słoneczne są informacją, cała Pżyroda jest zespołem informacji światła, a Pżyroda w sobie-sobą pżerabia całą wszystką materję, i to wszystko wypromieniowuje do Słońca, no i wciąż odbywa się ta wymiana, też jako proces wszystkiego Aktu Stwurczego, a wda, to poprostu woda, bo wszystko w wodzie jest i dzieje się, bez wody nie ma życia, a to co boskie, jest niby niewidzialne, ale jak ksiądz muwi o Bogu, to księdza widzimy i go słyszymy, i wyhwala Boga ponad niebiosa, tak jakby tam był, a on sobie siedział, to z reguły sam, wysoko w gurah Himalaje, i całym sobą, projektował, jaki ma być Świat, a jak coś też super wymyślił, to jak zaczoł to wprowadzać, to niejeden raz Ziemia się zaczęsła, też z tego wojny były, też rewolucje, też nagłe śmierci kogoś ważnego były, też uruhamiał swą moc niewidzialną, a ta moc, to ta jego miłość-kosmiczna, a w Kosmosie, to był on, czarną-dziurą, co wszystko wsysała, bo Bug ten jedyny ten Stwurca, wszystkim żądził, po pżez Kosmos, bo Kosmos cały-wszystki, to jest odbicie tego wszystkiego co żyje, tego wszystkiego ludzkiego życia, a ludzie ludzkość, to są tworem-wytworem całej Pżyrody, a to co jest światłem widzialnym w Kosmosie, to jest to właśnie światło to ludzkie, no żeby można cokolwiek widzieć i słyszeć, to intensywność światła, ma być na tyle ożywiona i stabilna, by zaczęło siebie widzieć, jako to właśnie odbicie siebie samego, a tyle się widzi i słyszy, ile ma się w sobie światła, a wszystko zaczyna wtedy się widzieć, gdy ma się to takie światło, kture jest światłem-białym, kture w sobie-sobą takie wytwożyłem, a to zrobiłem radiostezją, tą swoją radiostezją, no i jak to wszystko robiłem, to ten Bug wszystkiego himalajski, nagle mnie tak zaskoczył, że prawie z kżesła spadłem, ale jakoś się pozbierałem, parę razy mnie jeszcze zaatakował, a każdy następny atak, był coraz mniejszy, no bo ta jego moc wszystkiego, nagle zaczeła się rozładowywać, bo też pozbawiłem go, co sam wytwożył, tą jego siatkę-geopatyczną, a to mu dawało pełną kontrolę, co się dzieje na Ziemi z ludźmi, nikt nie wiedział w historji ludzkości, a ta boska historja ludzkości trwa 8-tysięcy lat, a to zaczęło się od Ramy, a Rama to Światowid, a Światowid to Polak Słowian, to ten z plemienia Weneduw, to ten Wiedźmin, a oni wszyscy jako całość razem, to byli prowadzeni Słońcem, a Słońce, tą boskość ludzką doładowywał, no i czym dalej w czas bliżej nas, tym to bustwo-boskie, stawało się też coraz bardziej absolutne, a pżybierał ten Rama wszystkiego, następne wszystkie struktury światła, a światło stawało się dla niego, coraz bardziej pokarmem, bo promienie-słoneczne, i to każde światło, są ładunkiem wszystkiego, a światło-słoneczne, gdy się je bezpośrednio odbiera, a robi się to oczyma-oczami, a to jest nad umiejętność, też ta jogiczna, no i okazało się, że Bug, też jest nad joginem, a jako wszystko-wszystkiego, stał się Mahaawatarem, a jego imię, to Babadźi, i nikt nie wiedział, że to on właśnie, jest Bogiem Wszystkiego Stwurcą, Dekalog, jest od niego-jego =

= Kosmos, to jest tylko sama pustka, poprostu pżeszczeń i tylko pżeszczeń to jest, a to, że jak paczymy w niebo, i widzimy gwiazdy, wiadomo, w nocy je widzimy, a te gwiazdy to nic innego, tylko to komurki-nerwowe to są, one po prostu świecą, bo to są transformatory, i też to są kondensatory, Kosmos, jako odbicie wszystkiego co się świeci, jest jakby lustrem wszystkiego siebie-samego, a więc, to jak materja, jest też pokarmem i biorcą, to samo jest ze światłem, można też tak powiedzieć, że to wszystko co jest Aktem Stwurczym, jest jakby wszystkim-wszystkim, a to co jest świadomością, to dopiero zaczęło wiedzieć coś o sobie, gdy materja stawała się, a materja to atomy, a atom, to pżeszczeń-aktywna, a więc to NIC wszystkiego NIC, jakby się coraz bardziej zagęszczało, NIC, a jednak, tym wszystkim jest, to jest niewyobrażalne, co to wszystko jest, ale jest, nie da się ukryć że jest, nawet jak się zakryje oczy i zatka uszy, to tak i tak jest, bo się wtedy na pżykład śni, a nawet jak się nie śni, to tak i tak jest, a to pżebudzenie budzenie się, bywa czasami takie ospałe, trudno się rozbudzić, ale jak już wszystko ruszy, no to też czeba się zabrać do roboty i do rużnyh działań, a nawet się ci wieżący modlą, też by wszystko się udawało, no i wogule by wszystko wyhodziło, a w żeczywistości jest rużnie, ale taki modlący się, jakby lepiej się pilnuje-kontroluje, mniej błęduw popełnia, a taki, co już mnihem zostaje, czy joginem, czy wogule hce zostać kapłanem, czy hce zrobić wielką karjerę, na pżykład, być Papieżem, czy być prezydentem jakiegoś państwa, a nawet zostać sołtysem, no to taki ktoś, zaczyna i też bardzo zaczyna się pilnować, no i jak pije alkohol wudkę, to wtedy wogule nawet total się pilnuje, a jak się zapomni-zapomnie, bo wypił o jednego kieliha za dużo, no to nagle zaczyna z niego wszystko wyłazić, no i zaskoczenie też ogulne bywa, też to, co z nim się stało, a stało się to, że to robactwo kim taki ktoś jest, nagle zaczyna się pokazywać-ujawniać, bo alkohol, tak właśnie ze wszystkim co żyje, nie tylko poprostu tak robi, ale dlatego też alkohol powstał, by rozładowywać to wszystko, co się nagromadzi, też do ostateczności, no i żeby nie wybuhnąć, to dlatego takie coś hemi się stwożyło, by to co jest komasacją światła, ale też jako energje światła, po prostu nie wybuhło i się nie skończyło to wszystko co się stwożyło =

= a teraz, prawidłowa-prawdziwa pisownia, też jako naturalność pżekazu wiedzy, bo życie swobodne, też to bez oporuw, też bez obaw, poprostu, życie dla życia, nie lubi ograniczeń, to jest tak jak śnienie, a śni się rużnie, bo jeśli ktoś ma kamienne serce, no to śpi jak kamień, a taki prawnik, kuty na wszystko w prawie i w pżepisah, to jeśli coś śni, to już hyba same wyroki na siebie, bo to wszystko co się zrobiło, a zrobiło się wszystko prawno-pżepisowe, bo to wszystko i to w krutkim czasie, nagle zaczęło się zaciemniać, bo cała materja ta żywa-ożywiona, tak się w sobie-sobą ścieśniła, że aż powstał nagle matrix, a więc coś takiego się zrobiło-powstało, co zaczęło się w sobie sobą ze sobą, tylko liczyć, bo elektrony materji, ze sobą się już tylko ścierały, no i liczydło total wszystkiego, się też nagle uruhomiło, bo elektrony, to są liczby-cyfry, no i to się pokazało wszędzie, no i wszystko, co jest tym życiem niby życiem, zanużyło-zatopiło się w liczbah-cyfrah, no i za wszystko czeba płacić, ze wszystkiego czeba się rozliczać, no i wogule, kasiora kasiora i tylko kasiora, no i żeby mieć jak najwięcej forsy, no i forsą-kasiorą czeba czepać, a jak się czepie, to nie tylko kuż wylatuje, ale też pianę czepaniem się bije, bo na pżykład, taki biskup kościoła, to jest tak nad ostrożny, że jak już wogule cokolwiek myśli, to tylko to, też co myśli, no i to, co ma powiedzieć, no i wogule bo kościuł, a jakby Abraham czy Mojżesz, tego wszystkiego słuhał i widział, to hyba by się złapał za głowę, i wrucił by tam, skąd pżyszedł, bo by nie wyczymał, nawet ręka-boska by nie mogła mu pomuc, a wrucił by w pżestwoża, gdzieś tam daleko w Kosmosie, jako ta pamięć wszystkiego, bo Kosmos jest też pamięcią, tego wszystkiego co się narobiło-stwożyło, a Słońce, tak tym wszystkim nadaje, by to co jest materją Matki Ziemi, stało się już takie jako wszystko, by wreście siebie zobaczyło-usłyszało, co to wogule wszystko jest, a stało się i jest, total szajsem, no i cała pisownia wszystka Świata, jest zła, bo to są tylko szyfry, a szyfry to są cyfry-liczby, a to co jest słowem i słowem pisanym, ma być fonetyczne, ma być naturalne, ma być potoczyste, ma być pżyrodnicze, ma być proste i zrozumiałe, a marhewki surowej nie wolno jeść, a naukowcy i politycy to dzieciom wpierdolili, jabłek wogule nie wolno jeść, bo jest tym gżehem pierworodnym =

= wszystko co się stwożyło, jest nie tylko złe, jest po prostu bez jakiegokolwiek sensu, poprostu się robiło-twożyło, no i wyszło to, że ten ludź-ludek robal, se zrobił z Ziemi Matki Ziemi, jedno total pobojowisko, Ziemię total zaorał, se zrobił cywilizację-śmierci, też dorwał się do ładunku-atomowego, a to już był początek końca wszystkiego, no i co ten kretyn robal ludź zrobił, zrobił se cały arsenał-zbrojny, no i nic nie może wymyśleć, tylko dalej się dozbraja, twoży się matrix total zbrojny-uzbrojony, no i co wtedy ta ludzkość kretyńska zrobi, to co, nagle zacznie się rozbrajać, a od kogo się to zacznie, no tak na logikę, a Bug cierpliwie czekał, jak mnie nie słuhacie, no to teraz się pozabijajcie, a ja po tym wszystkim, nowy Świat stwożę, ja se siedzę nad hmurami, Himalaje wszystko wyczymają, coś tam zadrżą, ja wiem gdzie być gdzie pżebywać gdzie siedzieć, będę wszystkim sterować, no i ludzkość idzie do wymiany =

= a wy wszyscy Boga wielbiliście, wiadomo, ateista, to jak do boga się zwraca, to na łożu śmierci to robi, czasami wcześniej, jak śmierć zagląda w oczy, czasami jeszcze wcześniej, bo mu ten ateizm się już kończy, czy już się skończył, no i wogule, bo coś go niby oświeciło, czy jakiś duh w nim się odezwał, no może nawet duszek, może anioł go nawiedził, a ci od reinkarnacji inkarnacji, to niebios nie maja, ale mają coś innego, mają swego Buddę, mają swego Krysznę, a ci co mają Allaha, no to mają niby wszystko, a nawet więcej i bardziej, no bo mają swego Boga wszystkiego, a jak zrobię tak jak TY hcesz, to się znajdę u Ciebie, i będę total całkowicie w pełni wyzwolony, Allah, to taki Bug absolut-wszystkiego to jest, a dlatego ten Bug stał się, bo to co jest Absolutem Słońca, tak właśnie to zrobiło, no i Mahometa to nawiedziło, no i wszystko on napisał, a był też, shizo-warjatem ten Mahomet, jakaś go horoba wciąż drążyła, no i jako też ten nawiedzony, zaczoł to wszystko głosić, też to pisać-opisywać, no i powstał, Koran, a ta nazwa, jest też dziwna, to zobaczmy, co to jest, ko ran, ran, to jak te rany wszystkie ludzkie, no i rano czeba wstać, i Bogu cześć oddać, w ciągu dnia też, no bo Słońce pżecież świeci, a to klękanie, i ta czołobitność w ziemię w podłoże, najlepiej to w świątyni to robić, buddyści podobnie to robią, bo buddyzm, też jest z Absolutu, ale nie ze Słońca, bo jest z Absolutu Kosmosu, a ran, to jeszcze znaczy, rany-boskie, takie wolanie też prośba, bo ten Absolut Słońca jest dość bardzo skomplikowany, jak zresztą wszystko, w kościele-katolickim to znaczy co innego, bo hodzi o te rany Hrystusa, a, ko, to kohać, i tylko to to jest, no i każdy islamczyk, mahometanin, allahowiec, to musi też kohać Boga-Allaha, i to właśnie w sposub absolutny, też to u nie kturyh, pod rygorem śmierci, no i trohę, to Bustwo Bug Allah, żądził tym Światem, a efektem tego wszystkiego, była ta wojna-wojen, ta wojna dwuh religi, wiadomo, w imię Boga to robiono, a więc, Jahwe Allah, ze sobą wojnę toczyli, a krwi spłyneło-upłyneło mnustwo, a trwało to gdzieś 500-lat, to panowanie Allaha na Ziemi, Jahwe się zmobilizował i się sprężył, Stwurca Jahwe, też w tym pomugł, no i Jahwe niby wygrał, też jako, Hrystjanizm, ta walka była, bo Hrystusa, to stwożyli go, ci z Żymu, ci od Jana-hżciciela, ci od apostołuw, a to trwało 300-lat, a następne 200-lat, to władza-potęga się robiła, by zapanować nad Światem, no i nagle niespodzianka, a tu Arabowie, nagle swego Boga mają, i swego proroka mają, to co ludź mugł cokolwiek robić-zrobić, jak to Pżestwoża wszystkim żądzą =

= tylko że ludź, jako robal, to jeśli cokolwiek dowiadywał się, czy cokolwiek coś tam wiedział, czy coś odkrył, czy wynalazł coś, to tak i tak, to życia nie dawało, a jeśli coś tam dawało dało, no to, co tak ogulnie dało, hyba tylko tą super total super śmierć, a nawet nie hyba, bo tak właśnie to się stało, a już było tuż tuż, jako koniec wszystkiego, włącznie z kasacją samego Boga Stwurcy, bo wszystko tak się sobą wypełniło, że już zaczęło się zatykać, ślepota total wszystkiego się stała, i nikt nic nie wiedział, też to, co to jest życie, a struktury nakładały się na struktury, cyfruwa wszystko opanowała, prawa-pżepisy wszystko uszczelniły, matrix stał się wszystkim, aparat ucisku i śmierci wszystkim żądzi, cała medycyna wszystka medycyna jest tylko śmiercią, władza każda i to każda reprezentuje tylko śmierć, wszystka każda nauka od żłobka pżeczkola każda wszystka, nic nie ma wspulnego z żuciem, każdy ludź nawet mały ludek, też każdy niby ten wielki, każdy jest na swuj sposub sobą robalem, mały ludek, to mały robal, duży ludź, to duży robal, duży pożera małe-małyh, a podobne do siebie robale, to się na wzajem żrą, i też się pożerają, a Bug Stwurca, to wszystkih zżerał, i to dokładnie wszystkih ze światła, a kosmicznie, to wszystko w siebie whłaniał, a nikt nie wiedział na Świecie i to nigdy, kto jest Bogiem, bo się nie ujawniał, bo nawet jak by to powiedział, to tak i tak, nikt w to by nie uwieżył =

= bo to co jest stanem boskim, a to jest taki stan subtelności, a każdy mnih buddyjski, to wszystko robi, żeby coś takiego osiągnąć, też poddaje się torturom, tym też głodowym, nawet doprowadza się prawie do uśmiercenia, tak robił pżecież Gałmaatta Budda, książę krul poszukujący wyzwolenia, wyzwolenia z cierpienia, no i to uzyskał i to stało się z nim, a jak stał się tą Nirwaną stanem Buddy, a pżeszedł całym-sobą Bardo pżecież, a to jest stan recesji, i to wszystkiego recesji, to jest to cofanie się wstecz, to co jest pamięcią wszystkiego tego jego, a jak to wszystko się zresetowało, no to zapadł się w sobie, w tej swej total ciemnicy, a wtedy jest ma się ten total spokuj, to jest stan uwolnienia się ze wszystkiego, też z własnego światła-życia, bo zaczoł on wtedy, być tylko magnetyzmem, a więc żył tylko hemicznie-biohemicznie, dlatego też jadł, nawet wszystko jadł, też się tym jedzeniem- obżarstwem cieszył, bo tak hemia-biohemia działa, jako te wszystkie związki atomuw, a on stał się takim związkiem wszystkiego ludzkim, a hemia-biohemia, to są też informacje, no i to skupisko jego-tego, tak to se to robiło, no i ogłaszał to siebie kim jest, a to wogule nie było zrozumiale, też dla Boga tego himalajskiego =

= no i zaczęła się wojna, i to wojna na wszystko o wszystko, bo wtedy już ten Mahaawatar Rama, nie tylko żądził wszystkim, ale on już tak był rozświetlony, a też dlatego, bo Krysznę i to w całości total wydoił, no i mamy Czeh-Kruluw, ktuży pżyszli do Jezusa, bo Jezus urodził się świetlisty, nawet jako ta światłość-światłości, a więc, o lbżymim ładunku światła się urodził, a materja rozświetlona-świetlna, od razu siebie widzi, i się do siebie pżyciąga, i to od razu natyhmiast, a wtedy już Mahaawatar Rama Kryszna Budda, jak to zobaczył sobą całym wszystkim, no to zbliżał się powoli do niego, a jak go zaatakował, to nagle Jezus zamilkł, no i zaczoł muwić i powtażać, Adonaj, bo tak mu ten on już Bug Wszystkiego, mu to włożył-wgrał, no i go dojił do samego końca, a na koniec, to idź teraz na kżyż, i wyzionij swego duha końca wszystkiego, a to co niby na kżyżu powiedział – wybacz im Panie, bo nie wiedzą co czynią – to jest wstawka tyh, co z niego zrobili Mesjasza, taka kombinacja wiary tej głębszej to się stało, bo wiara i to każda wiara, to poprostu, brak wiedzy =

= a ten były stary Światowid, to właśnie taki się urodził, bo tak też Słońce zrobiło, jako ten ładunek światła swego-sobą, tego światła nowego, tego już pżyrodniczego, bo wtedy już, to właśnie Kraina Polan, też jako ci Lehici, jako Słowianie już, jako ci Wenedowie, jako coraz bardziej Polacy, jako to wszystko coraz bardziej, co jest Narodem Polskim, co jest Krainą Polską Polakuw, co wreszcie się stało, że to właśnie tu, a nie gdzieindziej na Świecie, urodził się, drugi następny Światowid, a to trwało właśnie 8-tysięcy-lat, a dokładnie, 8100-lat, i to dzisiaj właśnie mija, a dzisiaj jest anno-domini – 29-09-2017 – a to jest układanka liczbowo-cyfrowa, jako całość cyfr-liczb – 3 – a to znaczy, że 3-trujka to jest atom, a czas miniony, wynosi – 9 – a to i to razem, to jest znuw – 3 – bo wszystko co jest materją, to jest 3-czy-składnikowe, a wszystko jest pżeszczenią wszystkiego, jako ta pżeszczeń aktywna, a ta pżeszczeń jako pustka wszystkiego, to też jest tym lustrem odbiciowym, jako to światło to ludzkie, wilk tylko widzi światło odbiciowe księżyca, i światło Słoneczne, na kture wogule nie spogląda, bo go oślepia, a woli łazić nocą, żerować i polować, a w dzień jak łazi, by sprawdzać, czy ktoś po jego terenie nie łazi, a jako sfora wilcza, no i muwi się, sfora ze dwora, a więc wont wilki, bo jak nie, to zaraz trupem padniecie, a teraz szczelba, i po wilku, bo wilk, też jako krul lasuw polskih, tak też robił i funkcjonował, by w lasah polskih był pożądek, a niedźwieć, to wogule wszystko kontrolował, też wilka-wilkuw, najlepiej to się miały zające, i wiewiurki, bubr, to był krulem wud w Polsce, a sarny jeleń, też jako stada, to miały-mieli spokuj, no i sarenka jest piękna, a jeleń też jest dostojny, łoś coś tam podobnie, a żubr, to już wogule zwież nad zwież, a to wszystko razem, dawało tą ruwnowagę ekologiczną Krainy Polski, a ryś jako kot-kotuw, też jako ten prawie niewidzialny zwież, a je-żre bardzo mało, a jest tak czujny, że na odległość wszystko już wie, no i jak coś jest niebezpiecznego, to od razu się howa i znika, a potomstwo pilnuje total, a cała roślinność Krainy Polan, to nie tylko bujna była i jeszcze jest, ale była też nie pżebyta, a ludy tej Ziemi Krainy, dokładnie wiedzieli, jak też się maskować, a jak czeba było się bronić, no to robili z zaskoczenia, i byli też bezlitośni, a tyh nie szkodliwyh, to też gościli, też żeby opowiadali, co i jak jest gdzie indziej, no i sami też z nimi, tam gdzieś w Świat sie wybierali, a jak wracali, to brali ze sobą co się dało, też nie ktuży nie wracali, bo też ih zabijano, a tym co się udawało, bo uciekli bo zbiegli, to wszystko opowiadali swoim, no i czeba się pilnować, bo inni są podstępni, oszukują kłamią, też zabijają, też torturują, wogule są inni, no może Hińczycy są inni i lepsi, Marko Polo, coś o tym wiedział =

= bo ludź, to jak Bug – na obraz i podobieństwo moje – tak powiedział On, bo sam jest ludziem z ludziuw, to sobie go zobaczcie, jest w internecie, też wśrud tyh wszystkih świętyh niby świętyh, a jest pokazywany, ze swoimi atrybutami, a są to, tygrys, żmija-kobra, a też jest w tej swej całej ałreoli, jest na tle Himalajuw pżeszczeni nieba, no i siedzi jako mudra cała wszystkiego, a wygląda niesamowicie i kosmicznie, a wygląda młodo, a jego piękno jest niesamowite, a jego spojżenie, to pżenika wszystko, a tak jest naładowany-napakowany światłem i też tym swym magnetyzmem, że w każdej hwili może każdego, w jednej hwili zabić, a jako postać cała postać, to jest muhą, bo muha, to najszybszy owad, a tyle ma w sobie energi muha, i to tyh energi, co wszystko niosą, a wściekła muha, też potrafi hce zaatakować, a ta duża czarna-muha, to jak wystartuje i lata, to jest na ciągłym też total dopalaczu, a jak paliwo się skończy, to siada też w ukryciu, i się znuw doładowuje, tym swoim zapasem paliwa, a jak zapas się skończy, to od razu leci tam gdzie jest guwno, bo muha jest z guwna, a Bug Mahaawatar Wszystkiego, wogule nie sra i nie szcza, wszystko w sobie spala, też to co swoje je, a je tylko jedno danie-potrawę, ryż z mlekiem długo gotowane, i tylko to je, bo to jego jedzenie, daje mu wszystko, jako ten pokarm-strawa, by też się doładować, co Pżyroda zrobiła, no i można powiedzieć, jest kompletny wszystki wszystkiego, bo taki się zrobił-stał, a władzy, nikomu pżecież się nie oddaje, bo nie ma jak to zrobić, to tak, jakby Tramp miał oddać władzę, tej Klinton, bo super super ładniej się uśmieha, no i wogule jest wiekowa, no i jest tak naszprycowana, że pży niej muha, to jest tylko ten pryszcz mały czarny, a Duda, Komorowskiemu, no bo Komorowski jak gada-pierdoli, to tak jakby wszystko wiedział, bo taki jest ten bliźniak-kosmologiczny =

= a Bug Stwurca se siedzi, i wszystko se niby kontroluje, a w żeczywistości tego-jego, to on se ogląda kosmos swuj, a jest pżebogaty, a tyh co ma pod ręką, to ih uczy, ih ustawia, ih poucza, no i wogule, bądźcie tym, co ja wam każę, a każe z reguły tak, mas to i tamto robić, i to też bez dyskusji, a jeśli coś jeszcze hcesz wiedzieć, to tyle ci tylko powiem, ile będę hciał, no i na ile to też muszę zrobić, bo jesteś ciekawski, bo coraz bardziej mnie podglądasz, a nawet o coś mnie posądzasz, a nawet, zaczynasz myśleć po swojemu, a nawet jeszcze coś więcej, zaczynasz kombinować, no i też to, że ty też może i hyba jesteś Bogiem, a jak to zaczynasz myśleć i kombinować, to zaczynasz też mi zagrażać, a wtedy idzie zemsta, i to ta też ostateczna, koniec twojego żywota, i teraz ciebie wysyłam w Kosmos, bo masz coś ważnego do zrobienia, a ty Mojżesz, daleko żeś zaszedł, a nawet zbliżyłeś się do mnie, a to jest dla ciebie niebezpieczne, bo muj ogień-boski, może cię nagle zniszczyć i spalić, i dlatego dałem ci widzenie, tego kżaka-gorejącego, no i słyszałeś, to co miałeś słyszeć, i idź do nih, i to im ogłoś, i zrub z nimi pożądek, ustaw ih w szeregu, a ja jako Bug Jedyny, innyh Boguw pżeciwko mnie nie możecie mieć, no i macie prawo-pżykazania, i macie je szczec i pżeszczegać, a stało się to, że ten Dekalog, to jest guwno wart =

= wszystko się w guwno pżerabia, a pżecież z guwna i to każdego, z tego gnoju i guwna, z tego jest pżecież urodzaj, a jest zasada ogulna-wszystka – takie to jest, z czego jest – a jak się sypie nawozy, i te wszystkie hemie, jakieś tam pestycydy się stosuje, te wszystkie trutki na robactwo, no to kim i czym wtedy się jest, a jak deszcz kwaśny spadnie na zbiory, no to co, słodko wtedy niejest, a jak w tyh molohah-miejskih, wszyscy wdyhają ten smog, a wogule, to co zdrowego ludź zrobił, to ile gatunkuw Pżyrody skasował ludź, a siebie rozmnożył do ostateczności, to co, postę-tehniczny zaczoł się robić u ludzi, i ten medyczny postęp akademicki, wogule wszystko nagle zaczęło postępować, a wraz z tym postępem wszystkiego, ludzie zaczęli się rozmnażać i to gwałtownie, a na początku lat-60 XX-wieku, to ile ludzi było na ziemi, to co, o połowę mnie, a nawet jeszcze mniej, to co to się stało, wszystko co naturalne, było kasowane, a te molohy-miejskie, to dlaczego powstawały, i nagle Hiny-Hińczycy, wszystko se pobudowali, wogule cała rasa-żułta, to jeden moloh total się zrobił, a Indie całe, a cała Ameryka-południowa, tylko Grenlandia jeszcze się nie zaludniła, i ten wielki ląd na dole na Ziemi, no i Sahara czeka na swuj czas, hyba tylko wysokie gury zostaną puste bez ludzi, nie licząc tyh co się tam wspinają, ta pustynia-Gobi, hyba zostanie taka, hoć niewiadomo, co naukowcy wymyślą, może jakieś miasto na ruhomyh-piaskah wymyślą, poprostu tą pustynie zabetonują, a pżecież kwiaty na betonie nie rosną, ktoś to pżecież wyśpiewał, Polak to wyśpiewał, ten Korda, ze swoją ukohaną panią, i wszyscy o nih zapomnieli, a śpiewali od serca =

= bo to co jest sercem ludzkim, ale tym sercem żywym, to tylko Polacy mają, wszyscy inni na Świecie, to są łażące trupy, a Polskie serca i to wszystkie, i to co do jednego, to wszystko zostało wyrżnięte, a to zrobiła II-wojna-światowa, i Sowieci, ale oni byli tylko nażędziem, tego spisku światowego, i to tyh dwuh Żyduw, Rokefeleruw i Rodszilduw, i o tym jest wiadomo, Stalin o tym wiedział, bo się dowiedział, bo mu coś tu nie grało, że ci Niemcy-faszyści, tak hętnie unih inwestują, bo u siebie nie mogą, a jak już mogli, no to ruszyli z kopyta, bo było pżyzwolenie, bo ci Rokefelerowie, mieli swuj plan ten całościowy Świata, by Światem zawładnąć, że już czas, by rozpocząć wojnę, bo wszystko już tak zostało poukładane, by zniszczyć Polskę Polakuw, a hodziło pżedewszystkim, zniszczyć polskih Żyduw, bo ci Żydzi w Polsce, zaczęli im zagrażać, i to na całym Świecie, bo jak Polska odzyskała niepodległość, a powstała też jako wielki kraj, a nie wyszedł plan, by Polacy mieli mały swuj kraj, coś jak to państewko-warszawskie, tylko na mapie, pod protektoratem, Angli i Francji, a tu nagle Polacy, do boju o Polskę, a jak wszystko zostało prawie wygrane, bolszewikuw-kacapuw rozwalono, no to Polska nagle staje się wielka, a pżyśpieszenie rozwoju Polski, zaczęło być dla wszystkih, zagrożeniem, bo też dlatego, bo ci Żydzi w Polsce, też uknuli swuj plan, że oni w Polsce, i to razem z Polakami, będą żądzić Światem, bo taki jest Żyd, Żyd o niczym nie myśli, tylko o kasioże, a Polak ze swą fantazją, to w tym pżedsięwzięciu światowym, to im pasował, no to teraz finansujemy, w Polsce w polski pżemysł, Polacy też to hcieli, też mieli plan odbudowy mocarstwa-polskiego, a to i to, zaczeło nabierać rozpędu, a Żyd też zaczoł słuhać Polakuw, bo wiedział, że Polak jest mądry, i razem mogą stanowić super spułkę, i tak to się szykowało, nagle powstał GOPR, a to był sygnał dla tyh dwuh Żyduw, że w Polsce, oni wszyscy się dogadali, a to było total zagrożenie, dla tyh dwuh maheruw Świata, Żyd nie umie inaczej myśleć, jak tylko interesowo i biznesowo, poprostu taki jest Żyd, bo Żyd, jest total czernidłem, zresztą, łepetynę ma czarną, no i noszą te swoje czapeczki, te Żydy władzy, bo ta czapeczka ih-ihna, to jest taka pżykrywka, to jest ta czapka-niewidka, każdy rabin to wie =

= a teraz ta szarańcza, to są właśnie ludzie-ludziska, też tak się muwi o ludziah, a ludź jako super żarło se robi, że teraz się nażrę robala, i se go podsmaża, i go żre, a jest to, co jest z tym GMO, co naukowcy niektuży to wiedzą, bo to jest logiczne, bo wszystko jest z fotosyntezy co jest Pżyrodą, wszystko jest pżenoszone, wszystko się miesza, no i ludź-robal, sobą i to każdy to robi, a jak trupa się wkopuje do ziemi, czy spalone jego prohy wsypuje się do wody, czy rozsypuje się na glebę, wiatr też wszystko poniesie, woda żek wpływa do muż-oceanuw, to wszystko się wymiesza ze sobą, no i wszystkie robale-ludzkie nowo-narodzone, stają się tym wszystkim, no i wszyscy tacy są pżecież tacysami, wszystkie robale-ludzkie, mogą się ze sobą spułkować, no i też zaczęło się robić, multi-kulti, Ameryka cała, to jest total mieszanina Świata, i to z reguły tyh najgorszyh, system mafijny, Amerykę twożył-robił, no i to zło ostateczne wszystkiego, se władzę zrobiło nad Światem, wcześniej, kościuł se to zrobił, buddyści, całą Azję starą zalali sobą, prawie całe Hiny opanowali, se państwo swoje se zrobili, ten Tybet, państwo total niewolnicze, a hinduizm cały i wszystko, to jedna total niewola to jest, Kryszna dla nih, to jest Pan Władca Wszystkiego on jest, Rama, to już tylko historja dla nih jest, ale ta nad-święta, też islam tam wlazł, buddyzm wiadomo, bo z tamtąd on jest, no i wogule, inkarnacja reinkarnacja, to jest święta wiedz nad-wiedza, każdy ma u siebie ołtażyk swuj własny swojego Boga, Genesza, to ih święty potwur, jako ten potwur słoń wszystkiego, a tu nagle cud się stał w Indjah, i narodził się Radża Sai Baba, Bug Wszystkiego =

= bo ludź, to labor, a labor, to laboratorium, a więc ludź to jest robal-labor, bo w ludziu wszystko się pżerabia, tak jak w laboratorium, no i robal-ludź, laboratorium stwożył, no i twoży-wytważa rużne sztuczki z atomuw, by sobie niby pomuc, a w żeczywistości, to się total douśmiercił, bo Pżyroda, to jest tym laboratorium wszystkiego, a ludź jest tym nadżędnym Pżyrody, a jak z Pżyrody też wyrastał, no to też od Pżyrody się oddalał, a z czasem się oderwał, Bug wogule już Pżyrody już nie hciał, bo Pżyroda, to jest ogrom-multum wszystkiego, a ta kombinacja hemi-biohemi, a te wszystkie kombinacje, są wciąż zmienne, no i jak się w tym połapać, nie ma jak, bo co się zje, to nie tylko szkodzi, ale uzależnia, no i ludź-robal total się uzależnił, no i se wszystko zrobił, też pżemysł mięsny, pasztety, to jest wogule cud wszystkiego, no i muwi się – ale pasztet – a żeby z tego się uwolnić, hociaż na tyle, by nie cierpieć horować, no to szukano rużne wszystkie sposoby, no i krok po kroku coś tam znajdowano, kapłani egipscy z Faraonem na czele, to mieli swoją magię, a dokładnie wszystko robili, rytuały były precyzją co do szczegułuw, wogule, te ih-ihne życie, to jeden total magiczny rytuał, a anfas nie pokazywano, a to dlatego, bo hodziło o to, by pokazywać dziub-pyszczydło, jako to spoglądanie w pżyszłość, bo ta maha władzy egipskiej, to na Atlantydzie, to nie tylko żądzili wszystkimi-wszystkim, ale oni wymyślali wciąż, co i jak robić, by cały Świat podbić, bo takie to wszystko jest, wspinasz się po piramidzie życia, a jak już jesteś na szczycie-czubku piramidy, to zaczynasz być sam, zaczynasz być jedynym, to zaczynasz być wszystko-żądczym, a władzy nie ma końca, bo z tej pozycji, to jak się widzi Kosmos pżeszczeń-kosmiczną, no to tam też hce się być, a jak tam się whodzi, no to też zaczyna się widzieć, planety, księżyce, komety, Ziemie z oddali z pżeszczeni, no i taki ktoś, staje się kosmitą, a kosmita, to taki twur ludzki, ten latający pżeszczenią swą, właśnie po tej pżeszczeni zewnęcznej, po tej pżeszczeni światła Słonecznego, bo to światło żywej materji, to jest światłem słonecznym, no i światło widzi siebie, bo to widzenie światłem, to jest to widzenie luszczane, a nie pżez mikroskop, czy peryskop, czy jakąkolwiek lunetę =

= a teraz, Sai Baba, to że się stał był Bogiem, a też był Awatarem, to sam o tym nie wiedział, hoć robił rużne cuda, Kryszna też robił niby jakieś cuda, Rama jakby nie, Jezus jakby tak, żaden Papież nie robił żadnyh cuduw, hyba że z sobą z siebie, po prostu, Papież to użędas, i to użędas władzy, a teraz w tyh czasah, to jest tylko kukłą watykańską, no i se błogosławi, gada też głupoty, no i wogule, po co on wogule jest, bo każda religia Świata, to teraz jest tylko muzeum, a to co Sai Baba zrobił, to jest to jego wielkie dzieło dla Indi Hindusuw, kture nagle zaczyna teraz znikać, bo Świat ludzkość, nie tylko, że jest matrixem, ale stał się total sam dla siebie niebezpieczny, władza i to każda na Świecie, tylko lawiruje, a co rusz, nie wyhodzi, a jak coś niby wyhodzi, to tylko na krutko na hwilę, a to oszustwo polityczne, ma się ku końcowi, bo ta gadka-szmata polityczna, się właśnie skończyła, bo wszystkie oszustwa Świata, się właśnie teraz skończyły, bo ta ogulnikowość gadania-pierdolenia, już do nikogo nie dociera, a ci co to robią, też już o tym wiedzą, i koniec polityki udawania, i koniec, że robi się jakieś nastroje-społeczne, wszystko się kończy, ten układ Świata, co był dotyhczas do teraz, bo ta masa ludzka, już na tyle wszystko wie, a wie z reguły krytycznie, a nawet więcej i bardziej, coraz bardziej wszystko oceniają, a w Polsce, popżednia władza jest total kasowana, bo to byli nie tylko oszuści i kombinatoży, oni sobie zrobili władzę dla siebie, coś jak Gierek i jego ekipa, a Tusk idzie pod sąd, a ministrowie finansuw, a oszukiwali wszystkih we wszystkim, cała ekipa Tuska, oszukiwali wszystkih we wszystkim, to co nagle się stało w Polsce, a stało się to, że to co jest eterją wszystkiego Kosmosu, nagle to stare znikneło, też to co Sai Baba zrobił w Kosmosie, a zrobił coś niebywałego i oryginalnego, też nad eterją Boga Stwurcy to się stało, bo zrobił płaszcz ohronny Ziemi, ten ze swego absolutu, jako niewidzialność wszystkiego, bo Sai Baba, pojawił się na Ziemi, jako Bug Absolutu, i to tego Absolutu Kosmosu, to jest ta pżeszczeń pustki wszystkiego, a więc, tego NIC wszystkiego NIC, a to cin-cin, u Sai Baby, wciąż też grało, no i dlatego, też śpiewał wspaniale, Sai Baba =

= bo Sai Baba, był od razu ałtentycznym Bogiem, on też wiedział, ale nie od razu, że jest Bogiem, jako dziecko bawił się sobą, bawił się najhętniej z dziećmi, dzieci go uwielbiały, a w szkole, a miał do niej daleko, to nie jedna zabawa wyła z nim, tylko 4-klasy zrobił Radżu, a mając 14-lat, nagle powiedział i ogłosił wszystkim, że jest reinkarnacją, Sai Baby z Szirdi, a to mu zrobił, Mahaawatar Babadźi, bo 14-rok życia, jest rokiem też pżełomowym, jako whodzenie w stan dojżalszy, a więc, kończy się dzieciństwo, a zaczyna się młoda dojżałość, to jest ta cykliczność życia ludzkiego, też jako twożenie się świadomości dorosłości, no i tak stało się u Sai Baby, i to nagle to się stało, bo ten Sai Baba z Szirdi, był ludzkim demonem, coś jak riszi dawnyh czasuw, a w Indi, znalazł się nie wiadomo skąd, hyba pżyszedł z terenuw pakistańskih, a był muzułmaninem i Hindusem, miał w sobie, coś z absolutu-kosmicznego, był niesamowity, był nad mądry, odbierał sobą ogrom wszystkiego, a wszystkih traktował na ruwni i dobże, ale był bardzo wymagający, jak czeba było, to opierniczał-opierdzielał, żył po swojemu, nie afiszował się, a Babadźi go pilnował, ale z dystansu, nie mugł wejść w niego, bo Mahaawatar Babadźi, jest tworem-wytworem, Słońca =

= a Słońce jest tworem-wytworem z Absolutu NIC, a Absolut NIC, jako NIC, a jako początek Wszystkiego, nagle odreagowało, i się stwożyło, jako ten Ocean Kosmosu, by też się uratować, i to też w sposub nagły, bo tak to wszystko działa, jako też stan ostateczności-niemożności, to jak ciśnienie, pżekroczy swuj prug, no i piłka-balon pęka-szczela, też jest wybuh-huk, no i wszystko nagle się zmienia, i tak zaczęło się robić, że wokuł Sai Baby, zaczęli się gromadzić ludzie, a z czasem coraz więcej, a czym dalej w czas, tym coraz większe tłumy do niego pżyhodziły, i to z całego Świata, a wśrud nih wszystkih, był też wielki naukowiec, poszukiwacz wyzwolenia, doktor Hislop, wielce szanowny pan, o olbżymiej wiedzy i mądrości, cały Świat objeżdżał, by znaleźć kogoś, co by mu odpowiedział, na jego pytania, a sam doświadczał też wszystkiego, by być też pewnym, że faktycznie to jest to, jako też stan wyzwolenia, też ten stan wyzwolenia wewnęcznego, i dopiero ogarnął go spokuj, gdy spotkał Sai Babę, i to stało się natyhmiast, i stał się oddanym wielbicielem, też w pełni całkowicie wyznawcą Sai Baby, i też propagatorem Sai Baby, a jako też mędżec, a Sai Baba go wielce wysoko cenił, i zwracał się do niego, per pan Hislop, jako uszanowanie, kim Hislop jest, a tak wszystko robił Sai Baba, też jako twur wytwur wszystkiego, a o Bogu Stwurcy, nic nie wiedział, bo to co jest boskie, to jest właśnie to ludzkie, i to Sai Baba wreście powiedział, i też nagle powiedział stwierdzająco, że wszyscy jesteście Bogami, a wcześniej użył pżenośni, coś co jest świadomością – że ja świecę jak-jako żaruwka 1000-watowa, a wy jako żaruwki 100-watowe świecicie – i to jest właśnie to, co Sai Baba też to widział-wiedział, że to życie ludzkie, to jest manifestacja pżeszczeni światła, a on sam też tym jest, a to co jest Boskie-Bogiem, to jest właśnie Absolut, to jest ta Atma, to jest ten Ocean Wszystkiego, to jest to Wszystko Wszystkiego, a wtym się zatopić, to jest jak śmierć absolutna, no i sam on Sai Baba, tak z nim się stało, a ja wszystko dokładnie analizowałem, i nagle zobaczyłem, i to właśnie z pozycji mej duszy, że to wszystko Sai Babowe, to jest jedno total kłamstwo i oszustwo, bo zobaczyłem sobą, spżeczności w tym co on muwił, a muwił tak też logicznie, że trudno było się z nim nie zgadzać, bo jest coś takiego, jako to oszustwo wszystkiego, jako to kłamstwo wszystkiego samego, tu się gada tu sie muwi, opowieści płyną jak żeka, a jak pżyhodzi co do czego, to zaczyna zajeżdżać i też śmierdzieć, też malizną, a nawet jako zasłona wszystkiego zła, to wszystko jako Akt Stwurczy, to wogule o sobie nic nie wie, a nawet więcej i gożej, tak sobą się podnieca i to total, że jako ten kretynizm wszystkiego, a każdy ludek-robalek gra swoją rolę, a robi to niemalże doskonale, no i wszystko razem do kupy, to jest tylko sama total śmierć, no i Sai Baba Bug niby wszystkiego, okazał się sam, że jest trupem, i żeby ludzkości pomuc, to jeszcze raz będzie się inkarnować, jako Prema Sai Baba, a w tym wcieleniu, to był Satja Sai Baba, Satja to Prawda, a Prema to Miłość, a to jest to i to samo, bo miłość to magnetyzm, a prawda to światło, a to i to jest nierozdzielne, bo to wszystko, co jest boskie i religijne, to jest ta fikcja total wszystkiego, co okazało się umnie wemnie mną, że ten Świat, to nie tylko, że jest dziwny, on jest poprostu, total kretyński =

= bo to jest Prawda, a te wszystkie nadzieje i wiara, to se można gadać to, a to są tylko hasła, i to hasła nic nie znaczące, no bo jak się nie ma wiedzy, a brak wiedzy, zaraz uruhamia wiarę i nadzieję, a miłość jest ślepa, no i jest ten hymn, tyh czeh-pojęć, a to zrobił i napisał, ten trup święty Paweł, co nie został dlatego ukżyżowany, bo się odwołał, do cesaża imerjum-Żymu, a cesaż z reguły, dla tyh do uśmiercenia, był coś tam łaskawy, no i to nieh coś jeszcze tam sobie pozipie, wżucić go do lohuw, nieh se tam gada co hce, tak i tak wszyscy o nim zapomną, a co nałaził się i nagadał, a tylko to robił, hodził w ciągłym amoku, to co, może takiemu dać władzę, a w dzisiejszyh czasah, to od razu Papieżem powinien zostać, a zrobiono z niego, nad-super-świętego, a ten hymn, to same banialuki, i to te żydowskie, bo każdy Żyd, jak jest w amoku, to gada wciąż nieustannie, a żeby gadał-nadgadał, to surowe mięso pożera, a wtedy w nim się uruhamia, to straszydło żydowskie, ten ih Adam, a Adam, to Sziwa, a Sziwa Adam, a sziwa-adam, to takie sziwajaja, bo adam, to a dam, a więc to jest, a dam ci a dam sobie, a sziwa, to jest szi wa, to świszczący szum, a wa, to jest warjenia, bo to-te warjenia, to taki stan medytacyjny, jako warje nia, bo te warje i to wszystkie, to jest to warjactwo ludzkie, a nia, to tak jak niania, to jest takie się nianiowanie, to jest takie tulenie się w-sobie-sobą, no i taki warjat jest szczęśliwy, i staje się tą szczęśliwością bytu, a to jest ta ananda, a anandę, stwożył-zrobił ten Adam Sziwa, a spułkował się pierdolił wciąż na okrągło, to od niego jest kamasutra, to se oglądnijcie pooglądajcie, tą gigant świątynię w Indjah, świątynię kamasutry, i pżestańcie pierdolić, jaki Bug jest super, to po huj łaził ten Paweł do tego miasta kurwiaży =

= a to co teraz się wszystko to zrobiło, ten cały Świat, jako system polityczny, to co jest tym systemem, demokracja, to nagle też się okazało, że ta demokracja obecna, to jest, demokracja-prawna, no bo tą demokracją, to żądzą prawnicy, a Platon tak powiedział, a powiedział genialnie, bo był geniuszem, a widział wielce wszystko i ogromnie, a jako uczeń Sokratesa, to się nauczył czegoś, co jest logiką, a to jest kawał ciężkiej roboty i pracy, bo logika, ale ta prawdziwa, to się kieruje też rozsądkiem, też tą prawdą uczciwą, i wogule logika tak myśli, by rozpoznać oszustwo, fałsz, kłamstwo, matactwo, krętactwo, nie prawdę, i też czy ktoś świni nie podkłada, a ten zwież pżecież na to nie zasłuży, a ktoś powiedział i to super, za to dostał nagrodę, i to od samego Boga Wszystkiego, bo ktoś powiedział, że zahowujecie się jak małpy, no i on wtedy zripostował, to jest obrażanie małp, i miał całkowitą rację, bo racja, jest też z logiki, no i Platon, opornie, ale to opanował, był zdolny, i też uparty jako uczeń, no i logiką wszystkih puźniej załatwiał Platon, a teraz to co powiedział – wy mądży wykształceni, w demokracji macie żądzić, bo jak nie, to głupki będą wami żądzić – no i tak też się stało, bo każdy prawnik, jest nie tylko głupkiem, ale jest tak ograniczony, bo myśli tylko pżepisami i prawem i paragrafami, a jak coś swoje myśli, to taki i tak, z tego to myślenie jest, no i żądzą wszystkim ci kretyny prawnicy, no i mamy matrix demokracji prawa, a kasiora, tak i tak, tym wszystkim żądzi =

= Tramp i ta obecna władza Ameryki, tak rozgrywają Europę, a Anglia jest nad-argumentem, że wyszła z Uni, a w Polsce, władza się i to cała zmieniła, a Węgry, nie hcą tego co Unia kombinuje, a cała była Europa-wshodnia, to tylko czeka, co z tego wszystkiego wyjdzie, a ci analitycy z Ameryki, dokładnie wszystko sprawdzają, też to, co dany narud kraj państwo sobą reprezentują, i wyhodzi im wciąż, że Polacy, to wielki narud, Węgży też, ale to mały kraj, a już razem Polacy i Węgży, to już jest na tyle dużo, że razem wspulnie, mogą tą Unię zmieniać, a wszyscy z Europy-wshodniej, do nih dołączą i doszlusują, a obecna władza-ekipa Ameryki, kończy te wszystkie gry-gierki, i tak wszystko hce zrobić, by też wprowadzić nowy pożądek Świata, ten nowego układu, ten, bo Hiny są wielkie, ten, że z Rosją czeba się liczyć, a demokracja, ma być coraz bardziej z ludźmi, a to co jest narodowe, ta co jest państwowe, to co jest tradycją historyczną i kulturową dane kraju, to ma być respektowane, i Ameryka Amerykanie, będą spierać te wszystkie działania, no i zrobili szybki ruh, w Polsce ma być, super bank gigant Morgan, no i Polska ma być bogatym państwem-krajem, no i tak dopomuż w tym wszystkim Bug =

= i nagle Świat się zmienia i to we wszystkim, bo to co boskie, znikneło z pżeszczeni-kosmicznej, bo to co jest pżeszczenią-kosmiczną, to jest to wszystko co nas otacza, a to wszystko co nas otacza, to jest też w każdym ludziu, w każdej komurce ludzkiej to jest, bo wszystko pżecież jest z pżeszczeni-wszystkiego, każdy arom jest z tego, a atom, to taki tom, taki aktywny tom, a zanim cokolwiek pierwsze zaczęło się dziać, to tak jakby to wszystko spało, jest noc ciemna noc, no i wszyscy śpią, a naukowiec jak śpi, i jak wogule śni, to jak się budzi-pżebudza, to jaka jest jego pierwsza myśl, napewno nie jakieś odkrycie, idzie a nawet biegnie i też jak najszybciej, do kibelka-kibla, też z reguły bieże coś do czytania, zwykle wszyscy biorą tą prasę do czytania-pżeglądania, no i jak takie coś też naukowe, jak się wreście wysra wyszcza, to nagle mu jakaś myśl pżyjdzie ta udeżająca, no i zaczyna o tym myśleć, a jak mu się skończy to, no to od razu się włancza, i to ałtomatycznie, co tam w pracy, a na biurku sterta papieruw, a jak jakaś kontrola ma wpaść, no to już wogule, buża muzgu się robi, no i czas zaczyna gonić, no i wszystko szybko, i czeba iść do pracy, no może się jeszcze odleję, a w tej swej robocie, to zaczyna kombinować, a wszyscy jak on to robią, poczynając od spżątaczki, bo wszystko jest kombinacją, każdy związek hemiczny to jest kombinacja, taki laborant, na pżykład, to się tym podnieca, a jak jeszcze coś mu tam wyjdzie, to już wogule, nawet wżaśnie-kżyknie, eureka, no i ja jak Arhimedes, i tak to wszystko z grubsza jest, u polityka, może trohę inaczej, a nawet wogule inaczej, a jak uczoność z politykierstwem się spotka, a czasami to jest w jednej osobie, to co wtedy się robi i dzieje, a jak do tego dołączy finansista, a jak ktoś taki jest tym wszystkim, no to hodzi taki omnibus, jak na pżykład, Balcerowicz, no i gadaj z takim, jak on wszystko wie, bo Tramp, na pżykład, to nie udaje, że jest nie wiadomo kim, a jest biznesmenem, a jak biznesowiec weźmie się do polityki, to też tą politykę pżewruci na wszystkie strony, a ten Obama, powiedział pżecież, że ten Tramp, do niczego się nie nadaje i nic nie wie, a Bamcio-Mużynek, to pżecież prawnik to jest, a prawnik, total nic nie wie, tylko jedno wie, co i jak kombinować, no i skończyły się kombinacje establiszmentu, to co, kto to wszystko zrobił, że to nagle wszystko zaczęło się zmieniać, bo na pewno to nie zrobił Franciszek Papież, ani Dalaj Lama, czy Bug wszehmogący, hyba, że jakiś szaman z Amazoni =

= kurtyna opadła, i to nagle cała wszystka, a to jest ta kurtyna, ta kurtyna niewidka, co Sai Baba założył, jak był na Ziemi, a pżyszedł-wylądował na Ziemię, jako kula energii tyh kosmicznyh, bo energie kosmiczne, zaczęły się coraz bardziej komasować, by też nie dać się wciągnąć, pżez tą czarną dziurę Mahaawatara Babadźiego, taka reakcja kosmiczna to była, bo zaczęła się robić i twożyć nieruwnowaga światła wytważanego, a światła znikającego, a całość wszystkiego całości wszystkiego, nagle-odrazu zareagowała-zareagowało, i skondensowana kula-energii, i to dokładnie zostało wycelowane, tam gdzie czeba, bo też w Sziwę, i tam gdzie była bieda total, a więc, tam gdzie była śmierć total, a dlatego, Sziwa, bo Sziwa to Bug śmierci, a jako ten Adam, a nażerał się wszystkiego ten Adam Sziwa, a spułkował się wciąż nieustannie i to na okrągło, a jak ma się też to kopyto, no to też ma się bo to się ma, władzę, władza jest z tego, a jak ma się władzę i to, no to się ma też super władzę, ten Dawid Żyd, też tym operował wszystko, jego syn już mniej, ale był niby mądry, z pustego nawet Salomon nie naleje, a z tej jego mądrości psełdo, po nim Żydzi się rospiehżli, a nawet część uciekła, i to do Etiopi, bo Etiopia, jako krulestwo i cesarstwo, to tam to żydostwo powstało, to nie abrahamowe, to starodawne, to bezpośrednio ze Srilanki-Cejlonu, bo Rama ih wszystkih prawie skasował, jak wszędzie, jak ten Kain i Abel, są dwa obozy, bo tak działa wszystko, jak ci Plejadjanie i Arjanie, bo ci Polacy, Wyrwidąb i Waligura, to się nie kłucili, a jeśli już, to kto jest silniejszy, raz ten raz ten, bo była między nimi względna zgodność, i to jest to, co u Światowida było, jego jądra były w miarę zgodne, a z czasem, zaczęły stanowić jedno, a gdy już się zgrały, no to wtedy zaczyna się, i to od razy, władztwo, i tak właśnie się stało, i powstał Rama, ten pierwszy osobnik życia-świata, co był w sobie sobą zgodny, a to daje wszystkie możliwości, wtedy wszystko staje się też niesamowite, a jak zaczyna to się stawać, to nie ma odwrotu, zaczyna to też phać i pżeć i podążać, bo tak robi i się staje, gdy światło się zaczyna gromadzić i koncentrować, i wtedy jako już Rama, na tyle już wszystko wiedział, a wiedział, jak nikt inny, no i nikt nie mugł go pokonać, zrubcie to zrubcie tamto, i ih zniszczymy, Kriszna to samo to robił, a urodził się, jako samorodek, Jezus też, ale na krutko, bo nie był z urodzenia władcą, a Sai Baba, to wogule nagle znikąd się pokazał, bo tak to właśnie jest, nie tylko z zaskoczenia, ale też z pżeciążenia, bo to ciążenie, to jest też tą ciążą, no i jak już wyrośnie to coś w łonie, no to zaczyna ciążyć, no i hce wyleść, a nawet się dobija, a nawet woła, niemam czym oddyhać, no i nagle wszystko się dzieje, bule porodowe, kżyki i wżaski wtedy są, jak hłopak, to więcej i głośniej, no i wreście jest, a akuszerka, jest też szczęśliwa, nawet wszyscy są szczęśliwi, ale puźniej, to już rużnie bywa, a nawet coraz gożej, no bo curka się zakohała, a syn nie może znaleść kobiety, no i matka niby lamentuje, nawet coś tam płacze, ale synalku, zrobię ci jedzenie, no i najedz się do syta, a to robi i to wszystko, że jesteś moim niewolnikiem, a nawet więcej bardziej i gożej, ja ciebie nie puszczę, bo bez ciebie, ja nie będę mogła żyć, a to dlatego, bo ja z ciebie czerpię, czerpię wszystko, by mi było lepiej, by mi żyło się lepiej, no i wogule ja cię koham, bo ty jesteś moim synusiem, a curki się pozbyłam, i to jest właśnie to, co to wogule wszystko jest, hemia hemię doji, biohemia to doji wciąż nieustannie, a to życie ludzkie, to jest total samo dojenie, no i piramida ludzkości-świata powstała, a ten na szczycie, to wszystkih doji, a Rama jak to zaczoł, no to stawał się też nad wielki, no i doił wszystkih, a z czasem se wybierał, a Buddę, nie mugł tknąć, ale tak kołował wokuł niego, aż ho uśmiercił, a Sai Babę, to atakował bezpośrednio, no i go utrupił, dlatego Sai Baba, powiedział, że będzie się reinkarnować, bo to co miał zrobić, to do końca nie wyszło, co wiedział, noi, teraz będę Miłością-Premą, bo jako Satja, to był Prawdą =

= to żeby wiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje, to czeba stać się nie tylko subtelnym i eterycznym, Dalaj Lama coś o tym wie, ten ih Karnapa też, a wtym kościele katolickim, to o tyle wiedzą, ale jako magia, i wszystko robili oni, by tą magią se władzę zrobić, no i se zrobili, bo tak to dział, teraz będą śpiewy-gregoriańskie, potem zrobimy to, teraz się pokazała Fatima, Też się pokazała Medżugoria, Kowalska, super to zobaczyła, no i mamy super piękny obraz, Duh Święty jest z nami, Matka Boska, to wogule wszystka cała, Jezus, to już wogule wszystko wszystko, Bug, to wogule jest nasz, i nim wami żądzimy, teraz macie rok Miłosierdzia, a teraz wam będziemy wszystko tłumaczyć, jak w tyh nowyh czasah, się zahowywać, no i mniej pijcie alkoholu, no i wogule słuhajcie nas, bo my wszystko wiemy, a władzę mamy teraz tą lepszą w Polsce, nawzajem się wspieramy, a wszystko tak robiliśmy, nawet Prymasa Polski uwaliliśmy, no i mamy go teraz Polaka, a hodził w ciemnyh okularah, hyba już je zdjoł, bo się kojażył z Jaruzelskim, no i zaczyna robić się, trujwładza kościoła, tak jak ta władza cywilna się zrobiła, takie odbicie władzy władzy, a każdy trujkąt, a szczegulnie ten ludzki, a wogule szczegulnie w szczegulności ten władzy, to zaczyna działać tak, jako też pole zamknięte, a jak pole jest zamknięte, no to każdy każdego pilnuje, a w Polsce mamy dwuwładzę, i to też tą wspulną, też tą nakładającą się, też tą wspułgrającą, no i mamy, to co powinno być, jako ta władza kompletna, ktura ma wszystko do zrobienia, by rozwalić ten stary system, ten system oszustwa total wszystkiego, ten system władzy-władzowy, to wszystko co jest polityką, no i okazało się, że ten szary ludź, ale ten ludź szary w Polsce, zaczoł wszystko wiedzieć, no i zaczoł walczyć, że się z tym nie zgadzamy, że nie będziemy oszukiwani, że nie będziemy okradani, że nie hcemy tej władzy, to co, Duh Święty ludność Polską oświecił, a kościuł pżecież o tym milczał, nic nie muwił, bo nie hciał walczyć z tamtą władzą, by nie utracić swoih pżywilejuw, i czekali, aż to się pżełamie, a robili wszystko, i to wszystko na wszystkie możliwe sposoby, też zmieniając Prymasa, bo se wymyślili, że Dziwisz jest najważniejszy w Polsce, drugi jest Nycz, a dwu-władza, nigdy nie wyhodzi, bo nie może wyjść, Żym, sprubował ten Triumwirat, i to się rozpadło, bo sam jako władza, jest nie do uczymania, bo zawsze ktoś z tyh czeh, hce się wysforować, a za takim każdy, zaraz robi się uruhamia sfora władzy jego, no i trujkąt jest obalany władzy, a ten senat żymski, to se gadali i też pierdolili, też kto kogo, a to było tylko udawanie, Cycero, to już wszystkih wyginał na wszystkie sposoby, Cezar, władza tylko on i tylko on, no i absolut władzy się zrobił, no i Brutusie, i ty to zrobiłeś, a teraz, władza nawzajem się wykańcza, w tym systemie demokratycznym, a to pżeciąganie liny, w Polsce się skończyło, bo ludzie Polacy Polski, i też Polacy całego Świata, niehcemy tyh kombinatoruw, a Tuska, to już wogule nikt nie hce w Polsce, a Polacy Niemcuw, szykują do rozliczenia, i też szykuje się, rozliczenie Ruskih-kacapuw, a to są kwoty gigantyczne, też niewyobrażalne, no i nagle skończyła się, ta niewola Polakuw Polski, no i mużun Europy, został skasowany, jako Polska Polacy, bo ta czapka-niewidka Sai Baby, to była ta aborygeńska, ta ciemnej-czarnej nocy, ta tyh pżestwoży niewidzialnyh, bo Aborygen i to każdy, to taki ludek-ludź, co niby wszystko wie, a wie tylko to, bo on bo tylko on, no i taki powstał też ten Bug, a Bug Stwurca, a jak go zobaczył, jako ta kula-energii, to się też wystraszył, aż nim zaczęsło i zatelepotało, a nawet więcej i bardziej, bo ten strah w nim, to uruhomił nim, total wojnę z nim, a ten i ten, o tyle o sobie wiedzieli, to co działo się w pżeszczeni tej kosmicznej, a tam się dzieje wszystko, tam wszystkie wojny Świata się zaczynają-rozpoczynają, a nie w łepetynah ludzkih, kościuł coś o tym wie, i też tym manipuluje, a nic mu już nie wyhodzi, bo się skończyły wszystkie nażędzia tej władzy duhowej, bo się duhowość Świata Kosmosu skończyła, Sai Baba, nie będzie się reinkarnować =

= ale to co jest tą pustką, tą nicością-wszystkiego, to ma jeszcze swoją właściwość, tą niebytu, a z tego niebytu wszystko powstało, a tam światło znika, i jeszcze wszystko wsysa w siebie, a jak nastąpi ruwnowaga, a to będzie też stabilizacją wszystkiego, to Słońce z Ziemią, zaczną się ruwnoważyć, a wtedy zakończy się dyhotomia wszystkiego, no i zacznie się nowy Świat, a to co jest spaniem śnieniem jawą, to pżestaną to być dwa rużne światy, a to zło wszystkie, zacznie znikać, i to też natyhmiast, bo światło słoneczne będzie wpełni życiodajne, jako to światło białe życia, kture wemnie się stwożyło-wytwożyło, a to wszystko zrobiłem jedzeniem-pokarmem, i tym wszystkim jako uwalnianiem się od zła, a to trwało do teraz, jak ta płahta niewidka kosmiczna została zlikwidowana, dokładnie 22-lata, bo ten cykl 22-letni, jest cyklem tym perskim, oni tym cyklem operowali, jako swe walki zdobyczne, a na Grekah się zaczymali, bo Grecy już mieli swoih Boguw, a ten Panteon Boski Grecki, dał sobie radę z tym perskim-okiem, bo to oko-perskie, to jest takie zwierciadło-widzenia, jak pżez nie się paczy, a Zaratustra pżez nie zaczoł właśnie paczeć, no i oczymywał też takie wieści, i to całkiem nowe, że prawda wogule jest inna, bo nią czeba być, a nie udawać jakąkolwiek prawdę, a ta prawda oka-perskiego, była też bezlitosna, też jako śmierć-bezwzględna, no i Nicze, to wszystko pżecież opisał, a jak ma się tą prawdę-bezwzględną w sobie-sobą, to niema litości dla głupoty, czy dla czegokolwiek, a faszyzm to wykożystał, no i zrobił sobie z tego władzę, bo ze wszystkiego można sobie zrobić władzę, wystarczy wszystko pod siebie podciągnąć, nawet wszystko se po swojemu napisać, no i teraz my żądzimy, a Persowie wtedy się wycofali, bo ih kapłani, Boguw Greckih uszanowali =

= bo każda boskość, to nie tylko ta fantazja ludzka, a każda fantazja ludzka jest hora, bo wszyscy są hoży, i to hoży na śmierć, bo takie to wszystko to jest, a Boga w Kosmosie niema, a ta duhowość ludzka, to ta fikcja ludzka, a ter rużne stany subtelne, i ta rużna eteria, to są stany te ludzkie, a jeśli Kosmos coś odreagowuje, bo wszystko jest całością-jednością, a Bug Stwurca, ze Słońcem się komunikował, a to co robił na Matce Ziemi, to robił tylko to ludźmi, a jak ludzie-ludzkość się pżeciążali, bo się coraz większa niezgodność robiła, bo władza się nażerała, bo władza się deprawowała, wszystkie religie se po swojemu kombinowały, Bug powiedział stanowczo, że tak ma być, Dekalog ma być pżeszczegany w pełni, a życie to ziemskie, ta masa ludzka wszystkiego, to se Boga dla ozdoby zrobili, to ile ma w sobie Boga, taki obżarty total ksiądz, czy taki magik buddysta, bo Karnapa, to sam się uważa za Boga, a taki władza państwa, jak Tramp, jak ten pierwszy Hin, w Indiah, to jest rużnie, a w Brazylii, to nie wiadomo kto żądzi, a tam jest mafia władzy, i to ta użędnicza, ta stanowisk, ta też piłkarska, no i wy biegajcie po boisku, wy se to wszystko oglądajcie, wszystkim tym wszystkim się podniecajcie, a my wami żądzimy, a ten nasz Wielki Jezus Hrystus, to nieh się modli za nas =

= cała ludzkość, to jedno total zło, a te ostatnie 100-lat, to jako koniec wszystkiego, bo Atlantyda się odtwożyła, a ten kataklizm atlantycki, to już był też kosmiczny, a ta cała rasa-żułta, to tłukła się tylko ze sobą, a te kontakty światowe tej rasy, to były nie tylko ograniczone, ale ci i ci, szczegli się bardzo, wy macie swuj wielki ląd, a my mamy swuj wielki ląd, życie w tamtyh czasah ery atlantyckiej, było o tyle naturalne, i na tyle było naturalne, na ile Przyroda pozwalała, a Pżyroda wtedy była tak dzika, i też w sobie sobą rozgżana, lodowcuw nie było, wulkany były aktywne, Ziemie się kotłowała, żywioły były jeszcze nie stabilne, częsienia Ziemi częste wtedy były, a to co jest strahem i lękiem, to było coś jak u zwieżąd, ale tyh zwieżąd, co wtedy były, dużo zwieżąd było tyh dinozałrowyh, i tyh rużnyh z popżedniej epoki, wogule to nie było życie, to była nieustanna walka o pżetrwanie, a ci, co już posiadali jakąś naukę, a z czasem ku końcowi tej ery-epoki, to już mieli rużne sposoby, jak sobie pomuc, jak się ratować, no i jak pżywidywać pżyszłość, a ci co już kapłaństwem się zajmowali, też na tamte czasy tą swoją magią, to czym bardziej stawali się kapłanami, i szamanami, to też coraz większą mieli władzę, a z czasem władza coraz bardziej się koncentrowała, no i powstawała hierarhia społeczna i władzy, a to że zaczęto budować piramidy, i te systemy miejskie, bo tak robi się i działa, co jest materją ożywioną-żywą, poprostu sama się twoży-stważa, bo to jest ta zasada ogulna wszystkiego, jako też samokreacja siebiesamego wszystkiego, atomy na wszystkie sposoby twożyły rużne kombinacje, a materja coraz bardziej się rozświetlała, a ożywiona-żywa, coraz bardziej stawała się świetlista, a czym więcej jest światła, tym też inteligencja jest coraz większa, a wszystko co jest magiczne, to jest to, co jest wypromieniowywaniem światła, a to robi rużne energje, a energji wszystkih jest ogrom niewyobrażalny, a wszystkie energje się ze sobą kotłują i się kłucą, a u ludzi tamtej epoko-ery, to zaczęło osiągać stan samozniszczenia, bo tak działają energje, bo energje, to są kwanty, a kwanty, też nagle znikają, bo wogule to życie, i to jakiekolwiek, to było-odbywało się, właśnie jako struktura energi, a wtedy energje osiągnęły swuj pułap możliwości, i to u ludzi i w całej Pżyrodzie, Matka Ziemia, też osiągnęła swuj pułap, no i wszystko razem, doprowadziło do kataklizmu, wielka skała kosmiczna, walnęła tam gdzie czeba, no i Ziemia prawie się rozpołowiła, Słońce to stare Słońce, swym magnetyzmem i światłem, też tym całym procesem kosmicznym, tak regulował, by to się nie rozsypało, no i długo to trwało, zanim się uspokoiło, a dokładnie, 20-tysięcy-lat, a następne 20-tysięcy-lat, to Ziemia się odradzała, a ludzie też zaczęli się odtważać, a te pierwsze 10-tysięcy-lat, to było mozolne odtważanie się wszystkiego, a jak już się wszystko uspokoiło, to te pozostałości, po staryh cywilizacjah, zaczęły twożyć swe nowe światy, najstarsza rasa, to jest rasa Aborygenuw, to są ci pierwo-ludy, za czasuw lądu Mu, a po tym katakliźmie lądu Mu, a to był ten kataklizm himalajski, a epicentrum udeżeniowe, to było dokładnie, gdzie jest teraz może, Celebes =

= bo ta żułta-rasa, to niewiadomo, skąd się wzięła, a jak się na nih paczy, to tam u nih nic żułtego nie widać, a to jest ta żułć wątrobowa, bo żeby się uczymać pży życiu, to ci pierwsi starodawni ludzie, to nieustannie się ćwiczyli, by poprostu pżeżyć być, to ta walka o byt cały czas była, to nawet nie było życie, w tej nowej eże-epoce, to na pżykład, taka wiewiurka, to się może też bawić, a bubr, to nawet nie ma wroga, wilk też, niedźwieć, to wogule leniem jest kwadratowym, zając coś tam podje, se poskika, gdzieś się ukryje, hyba że buldożer stamtąd wygoni, no i myśliwy jest dla niego groźny, bo się nadajesz na pasztet, ptaki se fruwają i to dowoli, a kłucą się między sobą nieustannie, a wtedy to niby życie, to też jak zwieżęce to było, a zwieżęta, to też jak giganty były, a ten zwież lemur, to taki Aborygen, bo lemur, to jest ta małpa starodawna, no i zmutowało się to na coś lepszego, na małe nieduże, na bardziej sprytne, aż się tak zrobiło, że zaczęło coś widzieć, bo atomy, w tej struktuże ożywionej, zaczęły się tak formować, jako też twożenie się lepszego, jako takie kształtowanie się wszystkiego i formowanie się wszystkiego, jako forma i kształt, co dawało coraz większe możliwości pżetrwania, a więc jako sprawność ta życiowa, też ta zwinność, też jako wyczymałość, też jako ta możliwość, tej rużnorodności pokarmowej, też tej pokarmowej wymuszanej, no i ludź stał się wszystkożercą, a jak jest się coraz lepszym, no to, zaczynają być pomysły, też coraz więcej się wymyśla, no i twurczość, też ta radosna, zaczęła się rozkwitać, też jako rozkwit nieokreślony, też ten haotyczny, też ten coraz bardziej planowany, ten coraz bardziej inteligentny, bo inteligencja, to jest taki stan światła, co zaczyna coraz bardziej się kreować, też to jest ta ekspansja światła, a światło, to jest ta pżeszczeń nad aktywna, a każda aktywność, to bezpżerwy też coś wymyśla, też nie ma czasu, na nudy-bermudy, no i Świat się tak rozkręcił-nakręcił, że teraz, to jedna total kłutnia się zaczęła, a cała Hiszpanie nagle, aż dudni nią =

= bo to wszystko, co się robiło-działo, i to od początku wszystkiego, to obojętnie i nie ma rużnicy, co i jak powstawało, no i wogule, że ludź powstał, poprostu, tak się stało, a stawało się wciąż nieustannie, no i stała się cywilizacja śmierci, i to już na toki sposub, że praktycznie wszystko w swej ślepocie, znuw doprowadzało się do już samounicestwienia, bo cały system energi, wypełnił się, a to co jest ładunkiem śmierci totalnej, zostało odkryte, no i to wszystko co wszystkim jest, zaczęło się w sobie też mobilizować, no i nagle w Słońcu powstało, światło plazmatyczne, i zostało wysłane prosto wemnie, bo muj stan urodzeniowy, był właśnie taki, że tylko ja mogłem to światło pżyjąć, i tylko ja jedyny na świecie, i to się stało, jak miałem 3-lata, a byłem wtedy w łużeczku dziecięcym, stałem sobie czymając się poręczy, i dostałem słowo-pojęcie – to-tu – a to rozczytałem, gdy już pracowałem wahadłem, a wszystko już sprawdzałem i rozczytywałem, a to moje światło, było też jako, Najjaśniejszy, a okazało się puźniej, że to było to światło mojego serca, jako ufo największe moje-mną, kture miało kontrolę nad pozostałymi ufo wemnie-mną, i też okazało się wszystko, że te ufo ufa, że to są organa wszystkie moje, a ih jest 64, bo taka ta struktura ludzka zrobiła-się-powstała, a to są te wszystkie komurki-robalowe, no i robale se zrobiły taki Świat, jakie się stwożyły, a stważały się rużne wszystkie, i też łączyły się ze sobą, a światło i energie, tak to wszystko się układało, też jako to niby śliczne, bo śliczne, to jest ślina, a jak ślina cieknie, no to czeba jeść, a jak się dobże zje, to wtedy jest fajny seks, a jak jest to i to śliczne i fajne, no to wtedy kasta sędziowska, sama znika z powieżhni Ziemi, bo oni zrobili z siebie nad ludzi, oni i naukowcy i politycy, do tego medycy, cały aparat ścigania, no może mniej strażacy, a wojskowi i to całe wszystkie, to wtłacza im się, że będzie wojna, i se ćwiczą na poligonah, to co, ktury hce z nih wojny, każdy powie, że nie hce wojny, to kto da rozkaz do wojny, to co, polityk teraz to robi, a wojna ta obecna, to jest ta wojna pżeciw sobie, bo ludzkość, a wszystko jest w internecie, sami wszystko zaczynają kontrolować, też się organizować, też się gromadzić, coraz bardziej interweniować, też manifestować, coraz bardziej władzę oskarżać, no i my was wszyscy władzo kontrolujemy, jesteście pod obszczałem, źle robicie, to was wykopiemy, wybory te demokratyczne, są już nasze, to se zrubcie plebiscyt na Krymie, to zobaczycie, kogo hcą =

= to co jest nacyjnością, to co jest odrębnością, to co jest innością, to co bo my, to zaczyna się gwałtownie robić na Świecie, a w Polsce jest stabilny spokuj, bo w Polsce są sami Polacy, a ci zdrajcy Polski, to idą w odstawkę, no i co ten Amerykanin bankowiec powiedział, z tego banku super-inwestycyjnego, z tego od tego Morgana, a w tyh bankah amerykańskih, jest pełno Żyduw, a Żydzi zakończyli pżeciw Polsce jakąkolwiek akcję pżeciwko Polakom, bo im wreszcie odeszło, bo wreszcie pamięć im wruciła, że ih ojczyzną i to na całym Świecie, to była właśnie Polska, a Polacy tolerowali Żyduw, ale ih na tyle tak pilnowali, by pżestali kraść Polskę Polakuw, a to robiono właśnie w Jedwabne, i dlatego też zemsta była, Żyd zawsze świętoszka zgrywał, no i gapił się, co na tym może zyskać, najlepiej Polską kobitę, bo ładna bo piękna bo wogule, a Żyduwka Polaka to się bała, a jak go hciała, to cię ozłocę, bo muj tata ci wszystko da, a ja będę jak krulowa, myślenie Żyda jest ograniczone tylko do kasiory, a ci Żydzi naukowcy, to se układali swą kombinację, też jak nauką zacząć żądzić Światem, Żyd tylko jedno w głowie miał i jeszcze ma, władza Świata, a wiedzą też, że to im się skończyło, władza Rokefeleruw się skończyła, kasiora po Świecie się rozproszyła, Hińczycy, prawie wszystko pozabierali, no i pilnują tego majątku, by nikt im tego nie zabrał, a teraz tak kombinują, i to bardzo ostrożnie, z kim tu się coś związać, a może z Polską z Polakami, a ih dużo jest na Świecie, a każdy Polak, to jak 6-Hińczykuw, a Polakuw jest 100-milionuw na Świecie, i wszyscy są aktywni, Polak zawsze coś wymyśla, a Polacy na Świecie, coraz bardziej się jednoczą, a to co zrobili teraz w Nowym Jorku, tą paradę Polską Polakuw, no to niejeden Amerykanin pomyślał, Polacy to wielki narud wielkie państwo, czeba ih bardziej szanować, a nasz prezyden, ih jakby koha, ih wyrużnia, i Polakom pomaga, a ci wszyscy oszuści kłamcy zdrajcy w Polsce, idą w odstawkę, a ta klika sitwa klan prawnikuw sędziuw, idą wszyscy do wymiany, też niektuży do więzienia, majątki będą zabierane, wszyscy ci oni, idą pod sąd, no i Polska się czyści, też się pożądkuje, kościuł też wszystkiego pilnuje, Polacy traktują kościuł, też jako tradycja, a tej tradycji Polski Polakuw, to jest ogrom dużo, a teraz ona cała się w sobie zbiera, jako patryjotyzm, jako narodowość, jako bo Polska bo Polacy, no i wogule, bo my jesteśmy Polacy, a wy Niemcy i Ruscy, za wszystko będziecie płacić, i tak już zaczyna się stawać, a Cejrowski wam wszystko muwi, a wali prosto z mostu, jak jest jak będzie, a wie ogrom wszystkiego, a to że się wygłupia też, bo traktuje ludzi i Świat, po swojemu też oryginalnie, ale szczeże uczciwie i pżyzwoicie, no i pije tą swoja wodę, co mu zmywa sklerozę, co wie o tym, że tak woda robi, no i bawi się ze sobą i ze wszystkim, żyje na luzie, też z fantazją, co będzie sobie żałować, jest se w Ameryce, a tam niby wszystko można, a każdy każdego pilnuje, a każdego też pilnuje pistolet karabin szczelba, a policja to już wogule wszystko pilnuje, jak czeba to od razu zabija, prokurator w Ameryce, to wyrocznia wszystkiego jest, sędzia podobnie, ale jakby lżej, a adwokat, to kombinuje na wszystko wszystkim, a całe to państwo amerykańskie, to ta zbieranina Świata, i to ta, co kiedyś tam wszystko to było, bo to wszystko się rozpieszhło wtedy, a najwięcej, na ten ląd Europy się pżedostało, bo i tam wruciło, swuj do swego ciągnie =

= bo ta cywilizacja-śmierci, a total się uzbroiła, a to władza dla siebie robiła, dla wojny z kimś tam, i dla swoih wszystkih co nimi żądzą, to jak to jest, że Hiszpania se zrobiła, a wszyscy milczeli, że jak ma się zrobić plebiscyt, bo Barcelona hce się odłączyć, no to wszyscy ci Hiszpanie niby Hiszpanie, mają o tym zadecydować, to co to za demokracja, to co, władza i to każda władza, demokracja tak, ale dla nas, a ci użędnicy z Brukseli, to wszystko pilnują i kontrolują, a to robią Niemcy i Francuzi, bo to dla nih ta Unia została zrobiona, a wy wszyscy reszta, dla nas robicie, a wy satelity Niderland, to jesteście z nami, wy Szwajcaży, to jeden total bank, też dla nas to robicie wszystko, no dla siebie wiadomo też, Norwegia wiadomo, siedzi-leży na ropie, Finlandia, my mamy swuj kraj, a Czehy budzą się do też swej niezależności, Słowacy to są thuże, ale też się budzą, Horwaci czekają na swuj odpowiedni moment, Rumunia, wciąż obserwuje Polskę Polakuw, w skrytości jest z Polakami, Bułgaży, to jak Ruscy, wogule nikogo nie lubią Bułgaży, Bułgar to taki kacap, a każdy kacap, to też niewolnik, za komuny wszystko im też grało, a teraz nic im nie gra, a te kraje-kraiki pży Greckie, to się wszystkiego boją, a siebie nawzajem też, dobże wspominają żądy Tito, Włohy lawirują, a lubią Polakuw, bo poznali Polskę Polkuw, bo Papieżem był Polak, wielki Papież święty to był, Włoh, to podobnie jak Żyd, i to też ten Żyd sycylijski Włoh jest, bo każdy Italianiec, to taki wilczy zdrajca, a to, że se wybrali Musoliniego, to tylko to jest świadectwem kim oni są, bo wszędzie tam gdzie faszyzm się robił, a dla pżypomnienia wszystkim, to go zrobili w Ameryce w Anglii, jako ten lepszy ustruj polityczny, bo tyh żąduw już absolutnyh, a to nie wyszło, bo to zaczęli pżehwytywać, Celtowie i Druidzi, a oni są bezwzględni, no i teraz Ameryka ma Trampa, prezydenta stanowczego też bezwzględnego =

= to jak to jest, że wszyscy odwołują się do Boga, czy do Buddy, czy do Allaha, czy do Jahwe, czy do Bustwa, czy do kogokolwiek duhowego, czy jak szaman do swyh Duhuw, Papież do Hrystusa, też do Matki Boskiej, też do wszystkih świętyh, w Polsce jest pżecież preambuła ta Boska w tym nad prawie, a każdy po swojemu interpretuje, też jak mu pasuje, no i mamy prawo konstytucyjne też sędziuw, a wszyscy prawnicy i sędziowie na czele, to tylko kombinują pod siebie dla siebie, bo inaczej nie mogą nie potrafią, bo są tym co też jest władzą, a władza tylko o sobie myśli, też teraz, w szczegulnie w Polsce, że teraz wszystko będziemy robić dla was, no i nas znuw wybieżcie, dalej będziemy żądzić, i to szczegulnie dla was, a wszystko mamy pod kontrolą, armia każda włącznie ze strażakami, jest do dyspozycji władzy, też do dyspozycji społeczeństwa społeczności, no i wogule wszyscy razem jesteśmy, no i my ludność społeczna, wam też telewizje rozniesiemy, w tym programie, Sprawy Polskie, nawet legioniści tam już są, bo ta pamięć o Piłsudskim, też u Polakuw się odtważa, i to coraz bardziej, bo Piłsudski był nad uczciwy, nawet tylko on taki pżed wojna taki był, zobaczył spojżał, i od razu to wykonać, i to bez dyskusji, bo to jest poczebne, a wy artyści, możecie mieć trohę lepiej, tylko nie hlejcie za dużo, tylko paru się wszczymywało, ale bardziej udawało, że się wszczymuje, no i balowali artyści, coś tam ludziom dawali, a po wojnie, ih dość dużo zostało i było, no i twożyli tą szkołę Polską artystyczną, a artysta Mihnikowski, to hyba nie nażekał na komunę =

= no i nagle dowiedzieliśmy się, że jest dokument i to nad dokument, bo złożony w ONZ, no i wszystkim mordę to zaczyna zamykać, bo Gomułka nie tylko Szwabuw-Niemcuw nienawidził, a tego Honekera, to musiał znosić, każdy Szwab, to głupek, to ile artystuw Szwabi mają, i jacy oni są, a ci ih niby wielcy, to co oni napisali, same zdrady i podstępy, też te diabelskie, no to teraz handluję duszą, a nic on niemiał w sobie ten Goethe, tylko diabła-szatana miał w sobie, czy ten Sziler-szuler, cierpienia jakieś napisał, i to swego siebie samego Waltera, czy ten Wagner, my wielkie Niemcy, i tylko to w nim buczało-huczało, no i zrobił tą szwabską muzykę-akorduw, no i podniecajcie się tym co zrobiłem, wy moje kohane całe Niemcy, bo Niemiec-Szwab, to jak Żyd, tylko że w odwrotności do Żyda, bo Żyd, tylko kasiora, a Niemiec-Szwab, tylko praca i robota, no i ryli wciąż nieustannie, dorabiali się tyh rużnyh majętności, wszędzie włazili, a wciąż, bo my razem jesteśmy, ty tam rub i to solidnie, a jak pżyjdzie czas, to się połączymy, jak nie ty, to twoje dzieci, a się pilnujcie dokładnie, wszystko rubcie, żeby was też podziwiano, że jesteście pracowici, że jesteście robotni, za to będziecie mieć na życie, z czasem coraz więcej, a jak staniemy się bogatymi Niemcami, to wtedy zrobimy coś wielkiego, by znuw nasza rasa asyryjska, zaczęła panować nad puł Światem, a potem nad całym Światem, każdy Szwab ma to w swej łepetynie, Stalin o tym wiedział, i tak czeba z nimi zrobić, by już nigdy wojny nie zrobili, zlikwidował Prusy, Polskę pżesunął na zahud, Szczecin dał Polakom, będziecie dla nas pracować, taka pod republiką naszą będziecie, no i wszystko tak ułożył, Ruzwelt, na to się zgadzał, Czerczil nie, bo miał swuj plan na Europę, jako ta ruwnowaga Szwabuw-Niemcuw z Francją, a Anglia miała nimi żądzić, też z Ameryką, a Polska, Czerczilowi była nie poczebna, nieh mają swoje Księstwo ala Warszawskie, i to im starczy, tak mu ten cygar i ta łiha mu podpowiadało, a tu Anders, tak nie będzie, moje wojsko czeka na rozkazy, ziemie-zahodnie, maja być Polskie, włącznie ze Szczecinem, plan Stalina znał, a wiedział, że Polacy sie odrodzą, no i pani Anders senator, paczy i nie możę wyjść z podziwu, co tu w Polsce się dzieje, a dzieje się wszystko, milczy i czeka, ale też się cieszy, że jej Ojciec miał rację =

= a wy teraz wszyscy obecni władza i wszyscy politycy, kończy się wasza-swoja interpretacja i narracja, bo wszystko wyhodzi na jaw, już nie da się nic ukryć, to co, Gomułka załatwił kasiorę dla Polski, a wy wszyscy i to prawie wszyscy, jacy to Niemcy wspaniali, wszyscy się naprawili, Merkel, to pżyjaciel Polski, no i Tusk, rub to co ci każę, a masz gadane jak my, no i gadaj to swoim, a my was od siebie uzależniamy, Francuzi są z nami, Beneluksy też, inni ciho siedzą, wogule my tu żądzimy, a tu bęc wszystko się rypło nagle, cała władza w Polsce wymieniona, no i czeba ih blokować, no i zaczęli to od razu robić, PiS Prawica, mieli plan szczegułowy, czeba uwalić trybunał-konstytucyjny, i to zrobiono natyhmiast, trohę kżyku i wżasku było, a ci z Nowoczesnej, to nie tylko zdrajcy, to są jacyś faszyści piąta-kolumna Niemiec, oni gadają jak z płyty, a jak na nih paczę, to widzę same Szwabki, a ta wicioha, to total Szwabka, a ten ih Grek niby Grek, to też Szwab, a ci co są wystawieni do gadania, mają wszystko wklepane, no i robią to Szwabskie gadanie-pierdolenie, bo Szwab gada-pierdoli i bełkocze, bo to u niego jest z tego piwska, to jest ten bełkot hmielu-piwska, bo tak piwsko działa, to już ma się w genah, a ten Balcerowicz to też Szwab, Tusk to wiadomo to Szwab-wermahtowiec no i Kaszub, a Kaszub jak gada po swojemu, to nikt ih nie może zrozumieć, bo specjalnie to robią, bo oni się zrobili szemrani, bo oni bo oni to tylko oni, bo my mamy może, wy do nas pżyjeżdżacie, kasiorę nam zostawiacie, my mamy okno na Świat, pżeżuty robimy rużne wszystkie statkami, handel u nas kwitnie, swego krula mamy, i to Abrahama, no i poszedł na piehotę, by walczyć o Kaszubię dla Polski, bo już nie hcieli Szwabuw-Niemcuw, tyh bo sie ohlewaja piwskiem, i znuw gadają o wojnie, wszystko wam odbieżemy, wy polaczki małe, nic wam nie uda się zrobić, a tu Polska nagle wielka się stała, bo Polacy to nacja, a też jestem Polakiem z krwi i kości, bo z Poniatowskih, a Poniatowscy, mieli w herbie, dwa ptaki, takie jakby dutki, a każdy ptak, to taki wolny latający ten ktoś, a ja na dokładkę jestem Pawlik, a Pawlik, to też paw, a paw, to krul ptakuw, też jest boski, pży Krysznie, wciąż te ptaki były-byli, a Pawlik, to taki ktoś, co jak paczy, to paczy licznie, a nawet więcej i bardziej, jako licznik to jest, no i liczę doskonale, a księgowym jestem super, też znam liczydło-kosmiczne, to zobaczcie, jakie ono jest – 2+2=4×2=8:4=2×2=4+2=6 – no i tak to jest w Kosmosie, bo między-pomiędzy, + a x, to jest taka rużnica, bo to jest tak, jak ktoś się zwija z bulu, to wszystko mu się zaczyna mnożyć, też wspomnienia, no i wogule, czeba szybko do lekaża iść, nieh on zaradzi, bo ja muszę iść do pracy-roboty, no i mamy pżyśpieszenie, a to już jest, x, to takie kopnięcie plusa jest, a jak zaczyna być do potęgi, no to wielokrotność potęgi, to z reguły kończy się klęską, i to się stało u Tuska, w Brukseli jest tylko figurantem, hodź do nas, byście dalej żądzili w Polsce, Kopacz jest dla nas też wystarczająca i super, a Kopacz, zrobiła coś tam po swojemu, Shetynę do siebie wzięła, a za Shetyną, cała ekipa jego szła, a on ten Shetyna, to tylko o jednym myśli, by zostać premierem, i to tym do potęgi entej =

= a dzisiaj, to się dowiedzieliśmy, co było milczeniem, ciekawe dlaczego, a napewno dlatego, bo to wszystko było uzgadniane, co zrobić, by nie doszło do rewolty w Polsce, a Ruscy-Sowieci, tego total się bali, cały Świat prawie zamarł, ten Zahodni i Ameryka, może ktoś tam jeszcze, ci z solidarności z Wałęsą na czele, prubowali pżejąć władzę, ale w żeczywistości, nie mieli kim, bo solidarność, to był wymysł-pomysł esbecji, wciągniemy tyh wszystkih rużnyh karjerowiczuw też, tyh rużnyh działaczy, a tyh opozycjonistuw, co są niezależni, to ih pilnujemy, a puźniej ih wykosimy, coś tam im damy, a najlepiej nic, a strajki się wypalały, ludzie już tego nie hcieli, i zaczeli coś podejżewać, kościuł dokładnie wszystko analizował, Papieża Polaka na bieżąco informowano, cały Watykan Polską żył, Papież wciąż myślał, co z tym zrobić, i już wiedział, że to jest pucz, że ci co to robią, to jest skok na władzę i kasę, a ci dwaj Mihnik i Kuroń, a dokładnie byli sprawdzeni, oni hcą w Polsce rewolucje zrobić, i to dla siebie, jeden i drugi się jąka, a byli w ZMP, a więc wiedzą, jak walczyć kombinować, no i wszystkim kit wstawiali, a ci nie z esbecji pżywudcy z solidarności, to ih nie hcieli, nie ufali im, a ta pżepyhanka o władzę o wszystko, to było to też, czy Ruscy wejdą, a wojska ihne gromadziły się pży Polsce, Breżniew był bezwzględny, a decydował o wszystkim, Kania nic nie mugł zrobić, tylko mugł se gadać, a wojsko już wżało, Jaruzelski układał plan, Kiszczak mu bardzo pomagał, go hronił i to dokładnie, paliwo esbecji tej solidarnościowej się kończyło, Wałęsa wiedział, że skok na władzę nie wyjdzie, i coraz bardziej był wycofujący się, Wojtyła wiedział, że będzie musiał wkroczyć, no i wszystko załatwił, telefon do Breżniewa, i wszystko zostało uzgodnione, a wcześniej do niego zadzwonili, cała ekipa władzy Amerykańskiej, już też z Reganem, jako już tym wybranym prezydentem, no i co zrobić z Polską Polakami, bo się szykuje wojna, i to krwawa, i Regan powiedział tak, czeba dzwonić do Papieża Polaka, i to zaraz uczyniono, a Wojtyła od razu zadzwonił do Breżniewa, no i Jaruzelski, rub stan wojenny, i tak zostało zrobione, a zostało zrobione, konkretnie zdecydowanie, i pożądek w Polsce zrobiono, Moskwa, tylko o jednym myślała, czeba się pozbyć tego Papieża Polaka, no i to zrobiono, a to że nie wyszło, bo temu ręka zadrżała, a był szczelcem super wyborowym, dla niego życie, to tylko jego pistolet, to muj zarobek to muj zawud, a ja Turek Bułgar, każą szczelać to to robię, no i nie wyszło mu, niby Matka Boska Fatimska w tym pomogła, nieh będzie, że pomogła, a pomogła też Polsce =

= a teraz kto pomaga Polsce, Matka Boska Częstohowska, to na pewno, Krul Jezus Hrystus, na pewno też, Tramp, to sam powiedział, że będzie pomagać Polsce Polakom, bo to dzielny Narud, no i wogule zbudowali piękny Kraj, a każda władza ta w Polsce, to co robiła, czeba Polskę odbudować, i to jak najszybciej, też by Ruskim pokazać, że jesteśmy lepsi, nawet w piłkę-nożną, no i wygrali Polacy z Ruskimi, na wielkim stadionie-hożowskim, i wszyscy się cieszyli, że im dowaliliśmy, że nasz wielki piłkaż Ćmikiewicz, szczelił im gole, ponad 100-tysięcy ludzi było na stadionie, a każdy z nih, my Polska Polacy, to co, Bierut nie był Polakiem, a Cyrankiewicz, a Gomułka, a Gierek, a Jaruzelski, a Jaroszewicz, a ministrowie w każdym żądzie, a pan Rapacki minister spraw-zagranicznyh, to co, szczęki wam poopadały, a Niemcy, aż ih zamknęło, to co, Gomułka wiedział co robi wraz z Cyrankiewiczem, a Tusk, co zrobił dla Polski, to jaki dług zrobił dla Polski, to ile bezrobotnym narobił, a armię Polską rozbroił, a stocznie rozwalił, spżedawał wszystko co się dało, a z Merkel, to moja koleżanka, a go wciąż w ciula robiła, no i w nagrodę, bądź presiem Europy, i muw i gadaj tak jak my, my ciebie urobiliśmy, a nas musisz też słuhać, bo na ciebie mamy mnustwo papieruw, co też wiesz, no i Tusk palant, se kończy swą karjerę, no i idzie pod sąd, i to ten trybunałowy, Rostowski też, cala sitwa PO idzie pod sąd, PSL też, SLD też, wszyscy od początku to zdrajcy Polski, z Wałęsą na czele, Polska właśnie teraz się odrodziła =

= bo ci analitycy amerykańscy, dokładnie wszystko obserwują, a ta ih analiza, to jest ta analiza Świata, ta globalna, ta bo my decydujemy o Świecie, bo jesteśmy super-mocarstwem, a nasza potęga zbrojna, to cały Świat może zniszczyć, a tak kombinowali i to zawsze, bo właśnie wojennie, bo sami są z total wojny, bo ta ih wojna secesyjna, a to wojna była o władzę, i to wojna między Żydami i Celtami, pżeciwko Druidom, no i Druidzi pżegrali, ci z Anglii i ze Szkocji, z Wali było ih mniej, z Irlandi, to byli ci z pułnocy, a ta wojna total wojna wtedy, to nie tylko była o władzę, to już była wojna, kto będzie żądzić Światem, Waszyngton i ta jego grupa, taki plan już se zrobili, no i ten Wasio arystokrata, to ja jestem pierwszy, no i jetem mesjaszem Ameryki, to co historycy, guwno nic nie wiecie, a politycy ci co cos tam wiedzą, to se grają te swoje polityki, dla siebie pod siebie, no i se robią te wszystkie układanki, by tą władzę se mieć, a tu bęc, Polska wszystko inaczej będzie robić, a Polska, to też cały Świat, bo wszędzie są Polacy, no i co tam u was, a u nas coraz lepiej, a nawet już jest dobże, Morgan-bank, do Polski whodzi, świetlaną pżyszłość nam już robi, Żydzi już Polakuw lubią, a nawet już szanują, bo tyle Polacy Żyduw uratowali, że dzięki temu Izrael jest, a Gomułka tyh kombinatoruw pżegonił, i dobże zrobił, bo se pżewrut w Polsce szykowali, by Polską żądzić, Cyrankiewicz, to ih total nienawidzi, a za Bieruta, to żydzi od razu do władzy wskoczyli, Gomułka wszystkih z władzy wyżucił, Gierek też tego pilnował, Jaruzelski to samo, Tusk robił tylko swoje dla siebie, a ten Rostowski, to Żyd, i to ten Żyd parszywy, a wszystko tak robił i kombinował, by Polska zbankrutowała, Tusk to wykapował, a Rostowski był już wicepremierem, a ten po nim Szczurek, to wogule mało co wiedział, no i co Bruksela zrobiła, tyh dwuh wynagrodziła, by jeszcze bardziej zasłonić oszustwo, no i nic nie wyszło im tym wszystkim zdrajcom Polski Polakuw, a teraz już wiedzą, że idą pod sąd, no i trybunał-stanu, będzie miał pełne ręce roboty, a Shetyna wije się jak piskoż, a ci z ekipy Tuska, to się już pżestali pokazywać, a tego kundla Budę, to wciąż pokazują, bo ma to swe gadane, a to taki prostak, że jeszcze trohę i to razem z Walcuwną, będą aresztowani, bo ten pucz, co hcieli zrobić i jeszcze robią, to jest za to kara śmierci, a sędziowie prawnicy, to wiedzą, no i też ih breha im nie wyszła, a ten gnuj z trybunału-konstytucyjnego, to wszystko pżegrał, a wyrok na niego już jest, Polska Polacy, coraz dokładniej wszystko widzą, i nie będzie cokolwiek zmiłuj się, kościuł to popże, wiadomo milcząco, a Bruksela sama się kompromituje, Hiszpania ih dowaliła, a ci z Kataloni, nie hcą Madrytu, maja swoja Barcelonę, a to ih stolica, a Hiszpanie, to też Turcy i Araby, a Katalończycy, to Europejczycy, też to są Francuzi, to co, Franko wszystkih zabija, ci od komuny, to samo robili, a ten krulik Hiszpani, to jest ateista, to wogule co to za kraj ta Hiszpania, a to jest ta zbieranina z Europy, wiadomo Arabowie Turcy, Baskowie, to też osobna nacja, a ten Madryt, ten niby krulewski, to tak może i jest życie, nie ma to jak w Madrycie życie, ale wszyscy na nas zapierdalajcie-rubcie, a to się kończy, a ta ih konstytucja, to jest nie tylko oszukańcza, ale jest wogule nie demokratyczna, no i Bruksela, ma teraz total problem, bo ten zapis o plebiscycie w tej konstytucji, to jest nie tylko oszustwo, to jest zapis total nieprawny, to co, Bruksela wszystkim wszystkimi oszukiwała, se wieżę-babel zbudowali, tu będziemy się kłucić, a swoje będziemy kombinować-robić, i to się właśnie skończyło teraz, bo to co jest prawdą tą żeczywistą tą realna, to zaczyna się ujawniać, ten cały melanizm oszustwa, ta gra kombinacja polityczna, ten użędniczy szpas-pasztet, ta maha administracji-administracyjna, tyh wszystki prawnikuw śmierci total wszystkiego, tej policji ramienia władzy, tego wojska bo dla władzy, tyh medykuw bo z władzą, tyh bankowcuw-bankieruw bo z władza dla władzy, wogule jako cała maha władzy, włącznie ze wszystkimi nauczycielami i naukowcami, nawet z tymi paniami z pżeczkola, wogule każdy co ma cokolwiek wspulnego z władzą, to zaczyna być kasowane, teraz wy wszyscy dla nas będziecie robić i pracować, dla ludzi tej masy ludzkiej, a w Polsce władza jest total kontrolowana pżez Polakuw, to widać to słyhać, bo jak nie, to idziemy na ulicę, a my związkowcy Solidarność, to dokładnie wszystko pilnujemy =

= no i mamy Las Vegas, trupuw cała hmara, rannyh jeszcze większa hmara, koncert-występ szoł-wszystkiego, no i 32-piętra, coś jak Pałac Kultury, no może coś tam niżej, bo kondygnacje są niższe, ale tak wogule, to jak to się stało, to od razu zostało nam zrobione-pżedstawione sprawozdanie, że to jest jakaś norma amerykańska, no i wyliczono, kiedy co i ile się stawało, a tego było dużo, szybko-szybko to zrobiono-robiono, by za dużo nie zapamiętać, no i wogule żeby prawie tego nie słyszeć, no i nie zapamiętać, no i wiadomo, wszyscy tam w Ameryce maja broń, wszyscy Amerykanie hcą ją mieć-posiadać, wreszcie maja tam wolność, w Polsce ktoś hciał, żeby też tak było, hyba ktoś od Palikota, a co to jest i stało się, że ta niby już partja w Polsce za Gierka, ta konfederacja-niepodległa, i ten Moczulski, a byli też w sejmie, też rozwalili żąd Suhockiej, i nagle znikneli, i wszyscy milczą o nih i o nim, to co, to byli esbeki, a nie tylko byli, to byli ci z Grunwalda, no i się też pżefarbowali, a esbek esbeka też nie tyka, bo wszyscy na wszystkih maja kwity-papiery, no i ta mafia esbecka i to na całym Świecie, może w Hinah, coś inaczej tam jest, w Indiah, też jakby inaczej jest, bo tam ten panteon-boski wszystko pilnuje, a Kryszna, to już wogule wszystkih pilnuje, a ta Trujca Hinduska, Brahma Wisznu Sziwa, a nimi żądzi nadżądzi Brahman, no i z tego i z tego wzioł się Abraham, tak se to połączyli Żydzi, no i mają swojego ojca, a ten Bug co mu rękę zaczymał, a wzioł go na ostateczność, to był jakiś duh niewidzialny, ale nie Sziwy, wyhodzi, że to duh Kryszny to zrobił, ale już nie jako Kryszna, ale Rama już Kryszna =

= subtelność eterja sobie, a to życie ludzkie sobie, to są te dwa światy ruwnoległe, a jedno i drugie to jest z tego samego, a Kosmos odbija wszystko, no i dlaczego też nagle, Allah tak zaczął robić, tu Hrystus Miłosierny, a to miłosierdzie, to ta litość, a Allah, macie mordować-zabijać, a my hżeścijanie byli hżeścijanie, to wtedy was wszystkih mordowaliśmy, i to w imię Hrystusa i Boga, to co, Allah o tym nie pamięta nie pamiętał, ale nie tylko wszystko pamięta, ale każe życie swoje-swyh poświęcać, i to nie tylko w imię Allaha, ale też dla wszystkih praw Koranu, a tam dokładnie jest napisane-opisane, co i jak robić i żyć, i to czeba pżeszczegać bezwzględnie, a z tym u Arabuw jest rużnie, u rużnyh islamistuw bardzo rużnie, bo, islam, to takie coś nie wiadomo co to jest, sprubujmy to rozszyfrować, is lam, a buddyzmie jest lama, a lama to też zwież, a lama w sobie się lamentuje, a każdy lament, to jest o coś, i też dla czegoś, ja lamentuję za czymś co straciłem, ale lament, lam to też lampa, no i jak ktoś dostał w lampę, to go jakby oświeciło, też mu gwiazdy się pokazały, no i wogule coś zrozumiał zaczoł rozumieć, a, is, to ismail, to jest takie coś, że to jest informacja istnienia, bo mail, to jak ten mejl, a is, to też jak iskanie, a jak się iska, to się coś wydłubuje, naukowiec to wciąż to robi, to jak ten jeździec isirajder, ten wolny niby wolny, islamista muł, to jeździ na koźle, albo goni za nim, bo to jego niby jego, też kżyczy i wżeszczy, bo mu ucieka uciekł, a to było jego widzenie-shizo, no i gdzie go to pędziło-zapędziło, właśnie do Allaha, bo Allah, to jest ten świat total niewidzialny, to jest ta pustka pżeszczeni kosmicznej, a z tamtąd coś pżyhodzi, to już cały zestaw wszystkiego pżyhodzi, no i pżyszło nagle i to w jednej hwili, że teraz wy-wy, wy-Arabowie, bo szukaliście swego Boga, no to go teraz macie, a też o to prosiliście, a jak się prosi to się dostaje, tylko czeba prosić głęboko i to całym sobą, no i tak się stało, właśnie u Mahometa, a nie u kogokolwiek innego, bo tylko on tak to robił, a nie jakiś sułtan, czy jakiś duhowny wielki Arabuw, czy ktokolwiek na Świecie, to co, był wyjątkowy, a każdy polityk uważa się za wyjątkowego, a nawet za jeszcze więcej, bo ja-on wszystko wie-wiem, no i wszystko tak robię, że to ja jestem super najlepszy, a w Polsce ta władza, zaczyna muwić moim językiem, i to coraz częściej, bo subtelność eterja, tak zaczyna działać coraz bardziej na Polakuw, a na władzę, to już wogule wogule, a ta premier Szydło, to my jesteśmy dla was, my wszystko robimy dla was, wasze poczeby czeba spełniać, i to robimy też sukcesywnie, a w Nowym Jorku Polacy dali pokaz super, a pani Anders, jest bardzo szczęśliwa, że spełniło się mażenie Ojca =

= a teraz coś z historji mojej, a byłem niehętny do czytania, miałem opur żeby czytać, ale też to ćwiczyłem, z oporami mi to szło, z czasem coraz lepiej mi to szło, też bardzo mnie to męczyło, też robiłem się uparty, no i czytałem rużne książki księgi, a jak zaczołem czytać o duhowości, to mi lżej to szło, bo duhowość, to abstrakcja, a abstrakcja, to takie coś, abstrahując od wszystkiego, tylko co z tym hując zrobić, no bo to jest to, jak ma się tam ładunek, to tym zaczyna się myśleć, a jak się widzi piękną kobietę, to po prostu, hce się ją mieć, nawet jako poznanie-poznawanie, to kim ty jesteś, a z grubsza wiem, że jesteś zła, a nawet wogule nie jesteś kobietą, jesteś jakimś typem, ale tylko tym intrygującym, no i wracasz mi do pamięci, bo ja ci też to się ci to robi, i to często, bo jest coś, co jest sygnałem, co jest zbieżnością, co jest możliwością, co jest wstępem do sympatii, no i wogule, może byśmy porozmawialiśmy, taka pżymiarka to jest, a tak wogule, to jest tylko fantazja, ktura ciągnie się jak flaki, no i końca tego nie ma, to co Regan myślał, jak już skończył swoją karjerę, to co, bibliotekę stwożył, czy coś tam super innego, bo dla swej jego pamięci, no i co, alchajmer go dopadł, to co, żona go źle karmiła, chodź zjedz to, no i musiał jeść, to co, żona koha jedzeniem, a jedzeniem, każdego hłopa morduje, a ja powiedziałem nagle, ja sam będę się odżywiać, i wybudowałem bar, a wybudowałem dwa, pierwszy padł, a drugi wyszedł super, i 6-lat to wszystko robiłem, i była jedna osoba, co to wszystko widziała, a też mi spżyjała, i nagle zaczęła odemnie odhodzić, bo jej pułap percepcji się skończył, i wszystko czeba było skasować, a ten stan podwyższonej subtelności, to jest z reguły krutkotrwały, bo też nagle znika, bo to też jest męczarnia, bo to jest jakieś nie normalne, najlepiej tego nie mieć, najlepiej mieć majątek, wiadomo, kasiora na koncie, bo mi się pżyda też na ostatnia hwilę, no i wogule najlepiej to mieć, bo to jest moje zabezpieczenie, bo to rużnie może być, no i wogule bo wogule, no i lepiej, nieh będzie normalnie, to jaka normę czeba pżeszczegać, tą swoją, czy tą, nadaną-pżykazaną, a może tą, prawno-pżepisową, a może tą rodzinną, a może tą małżeńską, a może tą osobistą, a jaka jest norma w Las Vegas, bo nagle się zmieniła, bo Bug tak zrobił i stanowczo =

= nic nie da się powiedzieć, bo tacy są ludzie, cokolwiek by się muwiło, to tak i tak to idzie w prużnię, poprostu taki jest robal, a ludź to robal-robali, no i tylko to się stwożyło, a strah i lęk, to jest ta immanentność ludzka, tu wielki filozof nad filozof Sokrates, a tu nagle, to mnie otruj, a każdy stan psyhiczny, to ten konglomerat hemi-biohemi-fizykali, a pżeszczeń wszystkiego ta aktywna, to się miesza wsobie-sobą, a to co my z tym robimy, to twożymy ten niby nowy Świat, a wszystko jest total złem, bo zło, to te łzy, co są wyciskane, no i co wtedy robi się jest i dzieje, to wzruszenie, ta emocja, to uczucie, a jak to minie, no to wraca ta parszywa żeczywistość, no i co ja mam jeszcze zrobić do roboty, no bo praca, no bo myśli kotłowanina, no bo ja premier, wszystko robię dla was, kasiory mamy już więcej, ja prezydent jestem super, ja Kaczyński, pżecież wszystko wiem, ma być ruwnowaga władzy, ale ja jestem władzą nad władzą, no i bo ktoś nagle zostanie wybrany, nieodpowiedzialny, i narobi głupot, a to czeba być super politykiem, no i Kaczor za takiego się uważa, a tak tym wszystkim sterujemy, by w Polsce było lepiej, bo tylko Polska Polacy, cokolwiek mogą zmienić z tym Światem, z tym kretynizmem wszystkim, no i ja jestem pżeziębiony pżeziębiona pżeziębione, no i szybko biegnę jadę do lekaża, a on szybko, to i to czeba łykać, a lekarstwem na wszystko jest alkohol, a piwo staje się tylko dla Polakuw, lekarstwem na wszystko, no i może tego płynu wszyscy piją, to wszystko jest tylko śmiercią, Absolut Słońca nieustannie się zmienia, a tak też już w sobie ze sobą się kotłuje, coraz bardziej po nowemu, a coraz bardziej namieża, co i jak robić, by to zło Ziemi rozładowywać, a tego wszystkiego jest total multum, robiło się no i narobiło się total guwno, i to to opanceżone, wtedy pancerniki łaziły po Ziemi, został-pozostał ten żułw, jeż, to też pancernik, a jeż, to żej, coś jak żyj, no i se jabłuszko zje jeż, no i fajnie to się pokazuje, a teraz Tramp, coś muszę z tym zrobić, bo tak to nie może być, no i powiedział, światło ktoś, hwila uniesienia, a tu czeba się dozbroić, najlepiej wszystkih obrączkować, i to już hcą zrobić, i nieh se robią, te ludzie-robale, taki jest ten Świat, Bruksela się sypie, wszystko się obnaża jest obnażone, robal pierdoli by pierdolić, a robi to wszystko bezwiednie, pżecież ja to muwię, ja wam to muwię, mały pżecinek i dalej napierdala, wszyscy total oszukują, nikt nie myśli, no i wogule, miłość sama się skasowała, ta ciemnica total zła ta miłość, bo ta ślepota ludzka, a rusz to guwno, to od razu się żuca, inpuls, i wszystkim czepie, no i co i jak robić, by na swoim wyjść, coraz bardziej tym wszystkim sterujemy, Polska Polacy, zaczynają być pierwsi na Świecie, to w Niu Jorku pokazano, Szydło i Duda, to spuła, my mamy władzę, my za wszystko odpowiadamy, a ty już jesteś stary, i za bardzo nami żądzisz, no i Kaczor idzie w odstawkę, truj władza w Polsce się kończy, a ta dwu władza, zaczyna się układać, i kończy się też to, bo ja Kaczyński, bo ja wielki polityk, bo ja i muj brat, bo ja i ta świątnica, bo ja wam powiem, a Ruscy kacapy Putin i cała władza ih-ihna, Polacy nas się nie boją, i się osaczyli, Polacy się zbroją, a robią to po swojemu, jako to ih pospolite ruszenie, a więc znuw cały narud stanie do obrony, Polska się odradza, Polacy nas nienawidzą, tak zawsze było, jak z tą hordą tatarką, no i nażryj się tatara, do tego nahlej się wudki, no i jaki jestem wspaniały, bo żrę wszystko, ja ludź-robal =

= to życie niby życie ludzkie-robalowe, to sama total mordęga, to sam mord jeden do potęgi entej, to jedno total oszustwo wszystkiego, kłamstwo goni kłamstwo, śmierć wyhwala się we wszystkim wszystkim, naukowcy, to sama produkcja total śmierci, politycy, to śmierć do potęgi-entej, każda religja, to każda wszystka śmierć to jest, też jako ta uświęcona, a nawet więcej i bardziej, śmierć dla wszystkih religii, to rytuał śmierci wszystkiej, też jako dla Boga to się robi, czy dla jakiegoś duha, czy dla tej duszy, a nikt nie wie, co to jest dusza, a jeśli wie, to wszystko źle wie, no i ratuj duszę, też tą zmarłego, też sam sobie se ratuj tą swą duszę, tu masz pżepis na to i to kompletny, i stosuj się do tego precyzyjnie, a najlepiej, to idź do apteki, i kup sobie coś na duszę, a jak nie ma, to idź do księdza, on coś ci pżepisze, wiadomo, mudl się, hodź do kościoła, bądź miłosierny dla siebie, a jak będziesz dla siebie, to Bug dla ciebie, no i wież w Boga, a kościuł ci w tym pomoże, a wszyscy wierni kościołowi, też ci pomogą, czeba iść na pielgżymkę do Częstohowy, do naszej Najjaśniejszej Pani, a jest czarna, i ma szramę, kturą nie da się zamalować, a prubowano wielokrotnie, i wciąż wracała-powracała, teraz może by nie wruciło, a nawet napewno, bo wszystko teraz jest pod kontrolą, wszystko jest monitorowane, a więc, żadnego oszustwa nie może być, bo każde oszustwo, to nie tylko, że jest złem, a wszystko co jest robione ze zła, złem jest staje się, a wtedy zło jest do potęgi-entej, i taki Świat się właśnie stał, a Świat, to ludzie-ludzkość, a cała Pżyroda, to jest sama total śmierć, a ludź jest z Pżyrody, Bug też jest z Pżyrody z ludzia, no i wszystko się zrobiło super-fajnie, i to co do szczegułuw i co do centa, bo, cent, to nie waluta, dolar, to waluta, a, cent, to centymetr, no i wszystkie wydatki dokładnie będą mieżone, a, dolar, to, do lar, do, to wszystko do mnie, a lar, to larum, bo czeba płacić, i to komuś i to do kogoś, a więc my władza, wten sposub wami żądzimy, a na szczycie piramidy finansuw, se konia postawimy, my go bo to my się super karmimy, a to co wysramy, to wam pokoleji dajemy, i wszystko nam do nas zwracacie, no i mamy perpetum-mobile finansowe, no i tak ten Rokefeler to wymyślił, tą piramidę finansową, ktura nagle się rozsypała, bo ta żeczywistość wszystkiego, ta matrix, ta internetowa, ta total kontroli wszystkiego, ta cyfruwa wszystkiego, ta władzy total wszystkiego, i to nagle tak to wszystko się stało, a to trwało dwie-dekady, a dokładnie, od 1997 roku, bo cykl-kosmiczny się zamknął, i to ten epoki-ery kalijugi, a wszystko co się zaczyna i kończy, tak to wszystko się robi i dzieje, nie tylko co do dnia, ale też co do godziny, i też co do minuty, i też co do sekundy, a w Kosmosie sekunda trwa, cały okrągły rok, a w Słońcu, jedną godzinę, a teraz wszystko się zmienia, jako skracanie czasu wszystkiego, a od dziś-dzisiaj, nabiera pżyśpieszenia-potęgowego, a każdy dzień, robi się coraz krutszy, a każda noc, skraca się coraz szybciej, bo to wszystko co jest życiem, jako też czas, to jest ta maha wszystkiego atomuw-atomowa =

= a to ludzkie myślenie ala myślenie niby myślenie, to jest tylko gra światła atomuw, tyh kombinacji wszystkih atomuw, a układ-nerwowy, to dlatego powstał, bo tyle się nagromadziło ładunku-światła, i to tego światła agresywnego, no i zaczęły się robić i twożyć, te kanały nerwowe, jako transmisja prąduw cielska-wnęczności, a to się wszystko dzieje drogą hemi specyficznej, tej ktura jest pżewodząca, samo się to robiło, bo tak pżeszczeń aktywna światła to robi-czyni, penetruje tą pżeszczeń żywą, no i sygnały zbiera z poszczegulnyh komurek, pżekazuje wszędzie je tak, gdzie układ-nerwowy jest, no i ptasi mużdżek się zaczoł, jako gromadzenie się struktury-nerwowej, też żeby inpulsy sygnały nerwuwę, wszystko się ze sobą gromadziło, i robiło, co jest wypadkową wszystkiego, a z czasem dawało sygnały zwrotne, by też oszczec, bo na pżykład zbliża się niebezpieczeństwo, no bo taka glizda, można ją kroić na kawałki, no i dalej się wije, poprostu, guwno osłonięte się wije, no i nagle zdyha, nic o tym nie wiedząc, a w glebie następne glizdy się robią, wogule nie wiedząc że się robią, poprostu, robi się to samo z tego co gleba ma wsobie-sobą, jak wszystko tak się robi, a jak już nerwuwa już zaczyna się robić, no to ta materja ożywiona, zaczyna bardziej reagować, a każda reakcja, wytważa akcję kontr reakcje, a to się napędza, no i donapędziło się, że powstał ludź, a ludź to już wogule zaczoł się napędzać, no i donapędził się, do dzisiejszyh czasuw, no i poświata światła-słonecznego, całą Ziemię rozświetliło się, no i cała ludzkość, w tym rozświetlonym kretyniźmie, total się dokretyniła, bo to światło poświatowe, to nic nie widzi, a jeśli coś widzi, to następny etap dokręcania się, aż masa wszystkiego właściwości wszystkih, zaczęła sama się rozpierdalać, a to nowe światło-życia, co umnie-mną się stwożyło, wszystko krok po kroku zobaczyło i usłyszało, Słońce to wszystko odbierało, sobą to wszystko pżerabiało, a teraz na tyle się pżerobiło, że zaczyna coraz bardziej Ziemią sterować, by Ziemię i wszystko co Ziemskie zmieniać, też wybiurczo, też pokoleji, też nagle, też wstępnie, też zbiorowo, a Polska jest hroniona =

= a teraz ten film Zanussiego, Ojciec Kolbe, wiadomo, fahowiec to robił, a aktoży robili grali jak czeba, nawet ten aktor Sztur-szczur, zagrał kogo czeba, no i jaką kalkulację pżyjąć, czy to się opłaci, czy to pżejdzie, czy wogule czeba to zrobić, no i zrobiono, politycznie, to nieźle wyszło, dla Polakuw, nawet dobże to wyszło, a dla Świata, to tylko coś tam, Hińczykuw, nic nie rusza, Hindusuw, jeśli coś, to tylko, bo i wiara w Boga się hybocze, a dlatego słabnie, bo nie widać inkarnacji-re Sai Baby, a ten Bug niewidzialny, nic już nie może zrobić dla nikogo, bo się nagle stażeje, też więdnie, też się kurczy, zmarszczki go biorą, już tylko milczy, i nikogo już nie pżyjmuje, a ci z kryjajogi, rozsypują się, no i wogule, każdy ludź-robal Świata, tylko o swoje się martwi, żarło seks jest na pierwszym miejscu, no może jakiś spacerek, kohanie, czy polokard już wziąłeś, jak zapomniałeś, to ja mam pży sobie, a w myślah, jeszcze mi tu padnie trupem, i jeszcze na mnie będzie, że to moja wina, ale wolę dbać o niego, bo samej oglądać telewizorni, to hyba szybko od razu zasnę, a za prąd czeba będzie płacić, poproszę wnuka, by mi ustawił TV na czas, nieh to zrobi na 2-godziny, no gura 3, a jak się obudzę, to się coś tam umyję, zrobię siusiu, paciorek, i idę spać, jak czeba, to baranki będę liczyć, a wracając do filmu, to ten Kolbe, to może i był święty, ale coś nie tak miał z płucami, on coś jak ojciec Pio, uruhamiał w sobie-sobą, to bezwzględne wybaczenie, na tym tą swoją misje oparł, a ojciec Pio, robił to bezpośrednio, odwołując się oddając się Hrystusowi, no i toczył walkę z diabłami szatanami, też pży tym kżycząc i wyjąc, by to paskudztwo z siebie zżucić, no i wycieńczał się ten dobry ojciec ksiądz, a ludzie go szanowali i też kohali, a Kolbe też się męczył, a w Japoni, na wiele rużnyh spraw i żeczy się napaczył, Japończykuw też podziwiał, no i trohę upodobnił się do nih, też dużo się od nih nauczył, też to co ih specyfiką jest, cierpliwość, ale ta cierpliwość też pozorna, Kolbe był tą pierwszą cierpliwością, a to, że nie umarł szybko, bo miał duha w sobie gigant, ale nie polskiego, hoć muwił i to nieźle po Polsku, to on był jednak, Japończykiem, i ciągnęło go tam, a to jego wybaczanie, to pełne a nawet totalne, to też było to, że on to sobie też robił, a jak ta panienka pokazała mu się Boska, i też rozmawiał z nią, bo tak to zrobił kościuł, damy wam obrazy podobizny, i na to się paczcie, też się mudlcie do nih, wiadomo, do kżyża, to bezwzględnie czeba się modlić, też czeba go nosić, Matkę Boską też, a te święte obrazki, to jest to samo, a ci biskupi kardynałowie, to tylko są od kontroli, wszystkiego pilnują, żadnyh błęduw nie można popełnić, wiara ma być nie skalana, pozory precyzja total wszystkiego ma być, a ta maha ta ih-ihna, nie tylko że się kończy, ale ona wogule już nie działa, a jak cokolwiek coś robi, to na krutko to na hwilę, a dlatego dał się wymienić na tego drugiego, bo już był tak wykończony, że już śmierć o nim decydowała, i dokończ to swoje bycie-bytowanie, no i poszedł pogadać ze śmiecia total, szwabek niemiec hitlerowiec, tak i tak pżyjdzie na ciebie kolej, a ja pokażę swą łaskawość, a tego uratowanego, to zamieszkał w Bżegu nad Odrą, hodził po hałupah i spisywał liczniki gazowe i prądowe, a był gruby jak beka, bo był cukżyk, nic nie muwił tylko milczał, cały Bżeg wiedział o tym, i nikt też o tym nic nie muwił, a Niemcy powinni oglądać ten film, i to we wszystkih szkołah niemieckih, a cała władza niemiecka, to koniecznie i to kilkakrotnie, no i reperacje dla Polski Polkauw, to od razu uruhomią się w ih łepetynah =

= guwniane życie, tak pżecież się muwi, a jakie życie było Wyszyńskiego, bo to jego nazwisko, też jako wyżyny, to go wyniosło pod niebiosa, a jak się śpi, to jest to jakby letarg, bo letarg, to taki stan niby nieważkości, ale coś jak galareta, a ten co nie może śpić-spać, no to też cały też dygocze, bo uruhamia się, ta nerwica samoczynna, a ona wszystkim wtedy żądzi, a seks wtedy też zamiera, a jak się budzi, to też nagle natyhmiast, a wtedy niewiadomo co i jak robić, a może jakąś okazję zrobić, no i wogule seks jest total niewolą życia, a jak już się kończy bezpowrotnie, no to, czym tu się zająć, polityka super to też rozwiązuje, bo w polityce, to można się nieźle wyżyć, a nawet więcej wogule, polityka ładuje takiego kogoś, bo ten inmunitet, to hronił, a teraz pżestaje hronić, bo każde słowo słowo-pojęcie, ma nie tylko swoje znaczenie, ale też staje się oskarżeniem, no i jak to muwisz, to za to gadanie-muwienie, zaczynasz odpowiadać, bo prawo nabiera i to w Polsce, coraz większego znaczenia i ważności, bo prawo i pżepisy, zaczynają być w Polsce dla Polakuw, a teraz, to co dzisiaj widziałem, poraz kturyś kolejny, ten film o Wyszyńskim, no i pacząc się na to kturyś jeszcze raz, a teraz zobaczyłem-widziałem, że wszystko pżecież można grać, tak aktor w tym się ćwiczy, a ludzie i to wszyscy każdy, graja swoje role, czasami kogoś podrabiają, też udawają kogoś, nawet siebie udawają, no i wogule życie to sama gra, a nawet jeśli jest to gra, ta ałtentyczna, to tak i tak to jest gra, no i ja Wyszyński, zwyciężyłem, a Matka Boska, pokazała mi się z Dzieciątkiem, no i jej zawieżyłem od razu, no i jestem w pełni Tobie całkowicie wiernym, a Stasia uzdrowiłem, a to zostało zrobione łaciną, tą łaciną kościelną, no i wogule film doskonale zrobiony, to kto w tym filmie, jest wiary godny, nikt, wszyscy nie siebie grają, i taki jest cały Świat i cała ludzkość, Kryszna to pżecież opisał, tym Wasiudewą, a go znam osobiście, a wcielił się w kobietę, też by mnie uwieść, a było odwrotnie, to ja ją uwodziłem, no i wszystko się pokazało, kim i czym jesteś, a okazało się, że to total same oszustwo było i jest, Wyszyński był ałtentyczny =

= inżynieria-prawna, tak to powiedział ten minister od tego wszystkiego, ten z pohodzenia mołdawskiego, a jako też generalny-prokurator, to ma dużo władzy i też jej dość, a tyh staryh szczegulnie sędziuw, i tyh wszystkih dorobkiewiczuw sędziuw, tyh sędziuw, co są podstawiani, a każdy sąd, ma takih dwuh pżynajmniej, no i weź tą sprawę, i tak to załatw, no i załatwia, tak jak oni hcą, cynicznie, bezwzględnie, w żywe oczy, i wogule jesteś pżegrany, a z nami nie wygrasz, bo niemożesz wygrać, bo my sitwa kasta mafja, bo my żądzimy Polską, a teraz to im się skończyło, bo ci młodzi prawnicy, a ih jest dużo i to prawie wszyscy u władzy, my ih wykończymy, tamci wiedzą, że im o to hodzi, no i wojna total w Polsce jest, a młodzi nie popuszczają nie popuszczą, a nawet więcej i bardziej, my hcemy innej Polski, Polacy nas wybrali, i my doczymamy słowa, a ten prokurator Piotrowicz, to też robił na tą i na tą stronę, ale dokładnie wszystko wyliczał, no i doszedł do wniosku, że te nowe czasy, są już nieuhronne, i czeba się wpasować w te nowe czasy, i to zrobił, idę do was, wszystko wam powiem, no i macie nażędzie też władzy, no i tak też się stało, a stało się też tak, że ten Piotrowicz, zna te wszystkie też kruczki, i nimi też tak robi i manipuluje, a to jest ring prawny wszystkiego, to co on robi, wszyscy wiedzą, co też jest grane, no i gra też się kończy, bo do Polski whodzi kasiora, i to duża, na wstępie, 500-miliarduw złociszuw, a kasiora wszystkih będzie kasować z popżednih władz, Amerykanie, to my z Polakami będziemy =

= a Rosjanie, już zaczynają to wszystko analizować, no i czeba coś zrobić, by się nie spuźnić, no i tupolew czeba oddać, a jak to się zrobi oni zrobią, to się lżej zrobi, a nawet luźno, też lepiej, premier Rosji pżyjedzie do Polski, noi, to za ile hcecie gaz, a tą rurę głębiej położymy, a tą pierwszą, jak czeba, to dogłębimy, a żywność od was będziemy brać, może coś razem zacznijmy produkować, a ci nasi na lotniku, pżyczynili się do tragedji, no i czeba to jakoś też zapłacić, a jak, to się jakoś umuwimy, a reparacje, to wszystko uzgodnimy, a historję tą naszą naszą wspulną, to czeba wszystko posprawdzać, i tak zrobić z tym wszystkim, byśmy mogli zacząć proces pżyjazny-pżyjacielski, a jesteśmy pżecież Słowianami, a wy Polacy, jesteście dla nas też wzorem i pżykładem, i czas już do siebie się zbliżać, a te nasze pżyszłe więzy gospodarcze i wszystkie inne, będziemy umacniać, coś zrubmy wspulnie spektakularnego, a zrubmy wspulnie najlepszy samohud Świata =

= a to co się stało w Las Vegas, a to jest miasto total kurewstwa, wogule to jest miasto zło-zła do potęgi-entej, no i starszy faci-pańcio, też były księgowy, też coś tam zamożny, hałupa-hawira super i wielka też, no i miał ten swuj drobny naług 25-centowy, no i hyba pżeholował, a to stary gościo był, no i se nagle pomyślał, mam tej broni u siebie ful, bo to była ta jego pżyjemność śmierci, a hyba starczy mi tego wszystkiego, a jak go pokazano ze zdjęcia, no to od razu zobaczyłem, pżecież to jest Syryjczyk, a Syrię Ameryka-Atlantycka rozwaliła, no to teraz się zemszczę, a każdy księgowy jest total skryty i nieufny, no to teraz was wszystkih rozwalę, i to zrobił z wielką pżyjemnością, a ci Arabowie z tego kalifatu, to zaczynają robić i twożyć, to państwo swoje światowe, będą się w grupkah małyh organizować, będą tu i tam i wszędzie, ta komunikacja cyfrowa internetowa komurkowa, też będą wszystko szyfrować, szyfry wciąż można zmieniać, wogule wszystko można kombinować, też dla tej niepoznaki, no i nagle tu i tam wszędzie, no to teraz jakąś świątynię katolikuw rozpierdolimy, bo czeba wiedzieć i to jedno, bo to co jest duhowością, to wy se wszyscy traktujecie, nie tylko werbalnie, ale wogule nie wiecie co to jest, bo nie możecie wiedzieć, bo nic nie można wiedzieć, jak się obżera, a wszyscy total się obżerają, w kiblu smrud się roznosi, zapaszki hemi sztucznej mieszają się z tym smrodem guwna szczohuw, no i taki gnuj-guwno, teraz idzie gadać-napierdalać, bo on wie to wie tamto, bo on prawem jest hroniony bo medja, no i parszywiec napierdala-pierdoli, wszyscy podobnie jak on to robią, no i co z tego wszystkiego wyhodzi, to kuglowanie żonglowanie z tego wyhodzi, każdy kuglaż-żongler, to dokładnie kuglarstwo-żonglerstwo zna, no i mamy cyrk total cyrk, no to ja ciebie teraz załatwię, a tu idzie riposta też totalna, no i aż się zaczęło gotować i smażyć, no i kombinacja total w łepetynie się robi, wszyscy paczą i obserwują, a tu też nagle, wojenka kuglarska-żonglerska się robi, a po takim każdym wszystkim, po tym widowisku-cyrku telewizyjnym, wszyscy się rozhodzą, no i co z tego wszystkiego w łepetynie zostaje, guwno i nic, robal się sobą tylko podnieca, a jak coś kombinuje i na coś się szykuje, no to jego stan wszystkiego, aż cały hodzi, bo to zaczyna być to dzieło jego prywatne, a to jest wielka pżyjemność takiego kogoś, no i ten Syryjczyk to sobie zrobił, tą ostanią pżyjemność swego żywota, a ci ciule od ścigania wszystkiego, no to czeba znaleść, ten motyw, dlaczego to zrobił, a każdy motyw, to może być też bylejaki, to co, jak ktoś się shleje, czy się naszprycuje, i też się dohleje, to ktury motyw się u niego uruhamia, bo taki policjant, to ma tylko jeden motyw, jak go złapać, a nawet od razu go zaszczelić, a pokazano nam, a to było to ihne oszustwo, stuj bo szczelam, tamten niby gra jakąś rolę filmową, a procedura policyjna jest bezwzględna, szczał jeden padł obok, no i tamten wreście się położył, wolał kżyczał film gramy, hyba tam wewnącz zdjęcia robią, a wszystko total oszustwo to zrobili, no i wszyscy się szczeżcie, bo to robalstwo amerykańskie, a total jest uzbrojone, to zacznie się samo też total wykańczać, bo ta Atlantyda-Ameryki, teraz będzie sama się wykańczać, bo to co jest odtważaniem się wszystkiego, to właśnie teraz wszystko się robi, tylko paczeć co w Hinah zacznie się robić, no i w Indjah szykuje się total rozpierduha, tego ih wszystkiego duha =

= robalstwo Świata wszystkiego, tej ludzkości Świata wszystkiego, zaczyna swą rozpierduhę, a to jest kocioł total wszystkiego, bo robactwo, jak zaczyna się ruszać, to nagle wszystko pęcznieje, a tego nie ma jak zaczymać, to poprostu też rośnie, to się robi też pulhne, no i to zaczyna być nie do okiełzania, no i w Kataloni to się pokazało, bo ci Katalończycy, to nic nie mają w sobie z Arabuw, a większość Hiszpanuw, to są na puł Arabowie-Turkowie, bo Turcja i to cała Turcja, ci Otomani, to oni hcieli cały Świat podbić, no i Polsko Polacy Krulu Polski pomużcie, no i też kalkulacja wszystkiego, no to wyhodzi, że czeba to zrobić, a ja Turkuw i tego atamana to znam, i zrobimy tak, i go zaskoczymy, wy tu wy tam, a my tu i atak, no i Sobieski wszystko wygrał, też się obłowił, no i Turkom wybił wszystkim z łbuw, że koniec tej waszej hegemoni, a teraz to dzieło Sobieskiego, zaczyna odżywać, wszystkie dzieła Polakuw Polski, Świat wreszcie to wszystko zobaczy, no i Polska zawsze walczyła, też o sprawiedliwość, też o prawość, no i czeba żyć też dostatnie, i teraz to Polaka Polacy będą mieć, ale coś już nowego, dostatek by żyło się lepiej, ale wszystko musi być pod kontrolą, też rozważnie, i ostrożnie, nie dajmy się zwieść komukolwiek =

= sprawa wzieła się z horroru, tak powiedział pewien dziennikaż-redaktor, opisując to co się stało w Las Vegas, bo tak to właśnie robale-ludzie se zrobili, a zrobili sobie tak, bawimy się śmiercią, mamy internet, dzieciuhy nieh się bawią śmiercią, każdy w to włazi jak muha w lep, a z tego się nie wyłazi, każdy psyholek to wie, będę miał więcej klijentuw, no i fajnie takiego kretynka komputerowego se leczyć, no i kretyn z kretynem se gadają-pierdolą, no i se ci psyhiatczy i psyhologowie, se kurwa biznes zrobili na horroże ludzkim, a polityk psorek medyk, i wszyscy od aparatu władzy, włącznie ze stujkowym, to czego oni wszyscy się nauczyli, tylko jednego, jak się kontrolować, by nie wylecieć z władzy, no i zrobiła się kasta każdej władzy, nauczyciel to też władza, czasami ktoś tam zwariuje, cale więziennictwo to kasta pilnowaczy, a każdy pilnowacz i to ten najmniejszy, to pilnuje siebie i inny, każdy woźny w szkole to też pilnowacz, a ten struż nocny, to pilnuje jakiegoś tam majątku, cały system ludzki, to jedno total nawzajem-wzajemne pilnowanie się nawzajem-wzajemne, a cała duhowość religijność i boskość, każda magja i ezoteryka, wogule wszystko z szamaństwem włącznie, każdy kapłan to total pilnowacz total jest, a ten muł arabski, i rabin żydowski, to co oni robią, to samo proboszcz robi pżecież, nawet ministrant już jest pilnowaczem, a jak się film kręci, to cała ekipa do tego jest, a bankier to co robi, a premier żądu, to od czego jest, a taki prezydent państwa, to co, ma największą władzę do pilnowania, a taki sekretaż-prezydent Hin, to jak on to wszystko pilnuje, od czego ten dzień boży zaczyna, a postażało mu się i to bardzo, jego żonie też, a super lahę miał, wreście to cysoż Hin to jest, a ona cysażowa, taka jego cudo-żona, coś mu władza i jej nie służy, bo Trampowi służy, bo on to władza od urodzenia jest =

= a tak się stało, że Tramp został prezydentem Stanuw Zjednoczonyh, bo tak hciał Bug, ten Bug niewidzialny, ten co se skromnie żyje, co paczy na wszystko, co słyszy wszystko, no i jak wszystko zanalizuje, a że to będzie to najlepsze, no to nieh tak się stanie, no i Słońce już wie co czeba zrobić, no i urabia to robalstwo ludzi, a Polakuw dourabia, zdrajcuw Polski Słońce wszystkih rozwala, czyści nację Polską, władzę tą obecną też umacnia, kasiora do Polski już zaczęła spływać, w Polsce wszystkih pżestępcuw się wyhwytuje, i to pokolei coraz bardziej skutecznie, tyh zboczeńcuw wszystkim ma się pod kontrolą, wszystko pokolei w Polsce się czyści, i to nawet co do drobiazguw, a teraz rozwalane są wszystkie układy sądowe, prokuratorskie jeszcze są dowalane, adwokaci to jest wyrobnictwo usługowe, ładny samohodzik Polacy wymyślili-zrobili, ten wodorowo-elektryczny, układ optymalny paliwowy to jest, Polacy już się nie spżedają tym bogatym zła wszystkiego, w Polsce można już też nieźle zarobić, no i wogule w Polsce się tanio żyje, 500+ i zlikwidowano biedę prawie w Polsce, Polacy szanują pieniądz, są też religijni, ale tylko jako rytuał to traktują, też trohę się w sobie pomodlą, czasami się pżeżegnają, księdza jak kiedyś już nie witają, ksiądz to pżecież też użędnik, proboszcz to użędnik na większą skalę, biskup to już wiadomo szyha, a każdy policjant to już władza wszystkih na ulicy, a Polak ma tą umiejętność swoją-swoih, jak paczy i słuha, to jest też wybiurczy, a nawet od razu kalkuluje, no i coraz bardziej a szczegulnie teraz, to już tak dokładnie wszystko widzi i słyszy, a też ma swoje to swoje zdanie, że wy sobie tam gadajcie pierdolcie, a ja swoje wiem, mnie tylko kasa interesuje, hce mi się jeść i to jeść do oporu, alkohol to moja pżyjemność, piwcio w loduwce cały czas ma być, teraz hcę sobie to kupić, stare meble wyżucamy, nową pralkę kupimy, loduweczkę też sobie kupimy z zamrażalnikiem, no i wogule sobie coś kupimy =

= a teraz użędnik ten kuty na cztery-łapy, no i kot jak wiemy, zawsze na cztery łapy spadnie, a ten użędas ten total wyszkolony, i to po wszystkih szczeblah się wspinał, a jeszcze rodzicuw miał użędasuw, to jak już się też dohrapał tego wyższego stanowiska, no to teraz ja żądzę, a wie wszystko od dołu w gurę i w duł, a jak czeba coś muwić powiedzieć i tłumaczyć się, no to lawirowanie uruhamia się natyhmiastowo, i to te cyniczne, te total wykalkulowane, no i na czym mnie złapiecie, a jak coś złapiecie, bo jest jakiś kodeks Napoleona, bo czeba było wtedy we Francji pozabierać majątki, i uwalić krulikuw i arystokrację tą francuską, mieszczuhuw tyh co dokładnie wybrano do odszczału, Fusze wszystko dokładnie sprawdzał kontrolował i pżekazywał Napoleonowi, a ten Fusze był najbogatszym faciem we Francji, Napoleon go też kontrolował, no i nawzajem się pilnowali, i sobie usługi też robili dawali, no i sobie byli nawzajem super poczebni, weź tego sprawdź bo czeba go uwalić, a prawo pżepis zawsze się znajdzie na każdego, no i w Polsce wybuhła afera ta majątkowa prywatyzacyjna, a ci czterdziesto-latkowie prawnicy, a są u władzy, to hcą wszystkih uwalić tyh staryh starszyh, bo tamci se zrobili do starości użędowanie, wiadomo okrągły-stuł to załatwił, no i cała wszystka ekipa władzy popżedniej, no to robimy wspulnie razem teraz, a na ciebie Wałęso papiery mam odłożone, i to te oryginały najważniejsze, no i teraz żądźcie żądzimy, banki od razu pżejęte pżez komuhuw, szybko się pżefarbowali pżekwalifikowali, szybko robimy jakieś interesy, no Balcerowicz trohę nam namieszał pżeszkodził, ale szybko żeśmy w to nowe weszli, pokolei wszystko bieżemy, no i bardzo szybko wzieli też władzę całą w Polsce, Kwah se żądził 10-lat, konkordat od razu podpisał, taka zagrywka to jego była ta polityczna, też pod publikę, a kłamał oszukiwał kombinował total, a zwodził wszystkih, nawet Kulczyka w huja zrobił, bo ta gra i też zabawa użędnicza, to jest super pżyjemność, a nawet więcej i bardziej, to jest ten żywioł użędniczo-administracyjny, a to jest żywioł smoły-czernidła wszystkiego, no i taki cały Świat się stał, a w Polsce to się wywraca, i to nagle wszystko, a Węgży coś tam wcześniej zrobili, a wszystko tam na włosku wisiało, bo tyh komuhuw tam jest multum do władz, a to są już pokolenia, komuh rodzic rodzice włącznie z dziatkami, dzieciakom wnukom wlepiali swoje, a te nowe pokolenia po nih, to tylko jeszcze bardziej się wyćwiczyli w tyh kombinacja wszystkih, a w Polsce to stało się inaczej, jako wymiana władzy, i to wymiana wszystka też totalna, i to ta wymiana na Narodowcuw, na Patryjotuw, na Prawdziwyh Polakuw, na zgodnyh też z kościołem, no i Narud Społeczeństwo Ludzie Polacy, teraz rozliczamy wszystkih pokolei wstecz, a ci użędnicy też jako magicy, to im kończy się ta magika, no i wszyscy prokurator wami się zajmie =

= instynkt samozahowawczy, to zostało skasowane, i to od teraz to się stało, bo ten instynkt co ludzie go mieli, to jest też instynktem zwieżęcym, rośliny czegoś takiego nie mają, hoć trohę to mają, bo odbierają to wszystko z otoczenia całym sobą, ale uciec nie mogą, trohę popłaczą i tylko tyle mogą, ale też wiedzą że sie odradzają, jak nie tu to tam, nasion dużo się rozsypuje, wiatr też to pżenosi, lepsza gleba i wilgoć i już rośnie, no i ktureś wreście wyrośnie całe wpełni dojżałe i nasiona wyda i zasieje, taki cykl nieustannego odtważania to jest, a ludź z tego zrobił też tą kulturę rolną, no i jabłuszka super wyglądają, pomidorki rosną też w jednym wymiaże, a sałata jest nadal zielona ale sztucznie, wszystko jest już sztuczne na Świecie, a dlatego tak wszystko się stało, a żadnym filozofom się to nie śniło, a szkoda, Jezusowi to też się nie śniło, wizji tego nie miał absolutnie, Jańcio od Apokalipsy coś tam miał o pżyszłości, ale tego nie konsultował z Jezusem, a szkoda, może by mu powiedział, kiedy wruci jako mesjasz, a ty Janeczku Januszku Janie, reinkarnuj się wtedy a wtedy, temu Pawłowi by nic nie powiedział, bo ten Paweł, najpżud był pżeśladowcą Jezusa, a puźniej nagle hołubił go, bo niby miał tą wizję Jezusa rozświetlonego, no i czemu mnie pżeśladujesz, no i jak nie uwieżyć wtedy, że mu on się objawił i tylko jemu, i to total wrogowi jemu, to jak to jest z tymi objawieniami, to kim czeba być, żeby Syn Boży mugł się objawić, i od razu coś powiedzieć, tak powiedzieć, by od razu nastąpiło pżemienienie, no i prawie wniebowstąpienie następuje, nie znam Papieża kturemu Jezus by się objawił-pojawił, to czym kieruje się Bug, niby ma jakiś plan powszehny dla Świata ludzi =

= oto wypowiedź tego Żyda, co tą fundację w Polsce zrobił, dla tyh wszystkih Polakuw, co Żydom pomagali, a pomagali z narażeniem życia swego i swej rodziny, tylko Polacy tą karę śmieci mieli za to i to tylko Polacy, a mieszkał w Angli, tam się rużnyh żeczy i czegoś uczył, też robił jakąś tą swą karjerę, no i powiedział nam i to teraz dzisiaj, w tym programie TV-info po 20-godzinie, a miał czepek na głowie czerwony z orłem-białym, no i rozmowa ładnie też wyglądała, a tytuł tego spotkania tej rozmowy, to było to, że Tramp powiedział tak, że najbardziej wyrużnia a nawet hołubi, właśnie Polskę i Izrael, jako te dwa narody, kture walczyły też do końca, o swoją wolność, o demokrację, o swoje samostanowienie, no i wogule to są najlepsi sojusznicy Ameryki, wiadomo, Anglia też nim jest, no i jak to było z jego myślami, i wogule co myślał o Polsce Polakah, a myślał w ogule i zreguły źle, bo tak mu to wszystko pżekazywano, tak go też uczono, no i wogule wszystko mu wtłoczono, tylko żeby nie myślał o Polsce jako tako hociażby, no i pżyjehał do Polski 4-lata temu, no i doznał szoku, nagle wszystko u niego zmieniło się w myśleniu, Polacy są wspaniali i wogule fajni, Polska pięknie wygląda i bogato, no i wogule, to Polacy najbardziej pomagali Żydom, i zaraz zabrał się do pracy, to jak życie Polacy za nas tracili, ryzykowali wszystkim, to czeba to nie tylko uszanować, to czeba wynagrodzić, to czeba ogłosić-ogłaszać, i dawać to wielkie odznaczenie żydowskie, i to wszystkim Polakom, też tym co już umarli, bo czeba Polskę Polakuw wyrużnić, a też czeba wszystko zrobić, by to właśnie Polska Polacy, zaczęli stawać się bogaci, a to da większe zbrojenie, bo procentowo z wyższej kwoty, a Polacy umią walczyć, są waleczni i dzielni, no i mają Polonię ogromną-olbżymią w Ameryce, i na całym Świecie, wogule Polacy to wielki Narud, bo Żydzi, też nagle zmienili front, na ten życzliwy dla Polski Polakuw, jedwabne się skończyło, bo się to wogule skończyło, a dlatego się skończyło, bo tak Jahwe hciał, a nie ten Żydek co w Polsce jest, i se profesora udaje w Polsce, a żre do oporu, a wygląda jak trup-strup, a oszukiwał total, bo to była ta jego polityka na dwa fronty, a to się nagle skończyło, bo w Polsce niema czegoś takiego, jak anty semityzm, bo semita, to taki ktoś, co robi wokuł siebie mity, a robi to se, no i se mity Żydzi opowiadali o sobie sobą, a to już też się skończyło, bo już ta mito se ihna, nikogo już nie obhodzi to, bo już wszyscy wiedzą, że ta narracja ih cierpiętnictwa, jest już też nie akceptowana, no i nagle ty tam rub co czeba, a Polacy nieh maja ten bank Morgana, też coś czeba im dać coś jeszcze, a co to zobaczymy, bank jest najbezpieczniejszy dla nas, bo też kontrolujemy Polakuw, a Polacy total będą ih kontrolować, no i jak już jesteście u nas, no to rubcie dla nas i dla siebie, ale wszystko w Polsce zostaje, bo Polska Polacy władza Polska, wszystko teraz się robi, by wszystko wracało do Polski Polakuw, banki mają być w większości Polskie, pżemysł wszystko wraca jako polskie, no i skończyła się ta Polska fikcji wszystkiego =

= a ci wszyscy ekonomiści, to tylko cedzą pżez zęby, no i bo czeba uważać, no bo może nagle się zmienić, czeba być ostrożnym, a najlepiej nih dalej okradają Polskę, a wtedy każdy ciul milczał, bo mugłby dostać w czapę, mafia wszystkih miała na widelcu, a tu nagle trah ciah mah, i wszyscy do paki są wżucani, i to wszyscy pokolei, i to z każdej branży, Morawiecki odwiedza rużne firmy-pżedsiębiorstwa, dokładnie widzi co tam się dzieje, ludzie ciężko pracują, a każdy w Polsce coraz bardziej hce mieć pracę, i to tą godziwie płatną, tylko tym młodym lekażom odbiło, ale im pżejdzie, musi być też sprawiedliwość społeczna, pokaż co potrafisz, a jak jesteś dobrym medykiem, no to wtedy będziesz awansować, no to jedź sobie na Zahud, i dupę starym Szwabom podcieraj =

= Świat nie tylko się kończy, ale też kończą się wszystkie kombinacje Świata, bo takie to wszystko jest, wszystko ma swuj koniec, poprostu ściana i nic więcej nie można zrobić, a w Polsce to się odbywa też natyhmiast, a nawet gwałtownie, a ałra zaczyna coraz bardziej naciskać, a będzie coraz bardziej dosadnie ludziom, bo ta dosadność, to takie to jest, żeby komuś dosadzić, też pżysadzić, no i też dlatego tak jest, bo ktoś pżesadza, a jak się pżesadza, to hwieje się ruwnowaga, no i w życiu, to nie jak ogrodnik, czy jak pies ogrodnika, a wszystko total się pżesadziło, a nawet więcej i gożej, ci zdrajcy z Polski Polski, właśnie teraz im się kończy ihna polityka, bo ta Walcuwna ih też rozjeżdża, sami to się wogule rozpierdalają, no i kończy się to ih oszustwo, a to są sami esbeki, a więc Polska uwalnia się z esbecji, a ci co są w tyh służbah specjalnyh, to od razu do roboty się żucili, a wszystko wiedzą co gdzie i jak jest, no i gangi-mafie w Polsce są kasowane, Polska staje się coraz bardziej oczyszczona, i to ze wszystkiego złego, bo tak Bug hciał, a Matka Boska pomagała, Jezus Hrystus wspierał pomagał, aniołowie też tam coś robili dla Polski, a szczegulnie dla dzieci, a dla starszyh też już zaczynają pomagać, a władza total jest pod kontrolą całyh Niebios =

= to kim i czym jest ludź, to sam wogule nie wie o sobie nic, z niczego to wszystko powstało, no i nic o sobie nie wiedziało, a teraz zaczyna się tak pżewalać, bo już wie o sobie wszystko na tyle, ale to się wie, nie jako Kosmos, czy jakiś tam Bug niby Bug, święty to wogule nic nie wie, bo tylko siebie gra, a robi to jako męczennik, no i słuhajcie mnie, bo ja jestem blisko Boga, ja jestem taki zawsze jestem, już wtedy jak byłem dzieckiem już mnie do świętości brało, a matka się martwiła, no i z reguły taki święty, to od razu hce zostać księdzem, a taki ze wsi, to byży pożądek życia wiejskiego, tego wiejskiego rodzinnego, a proboszcz jest raczej zadowolony, nawet jest zadowolniony, no i cała parafia jest też dumna, bo mają od siebie ze siebie księdza, a go tam tak urobią i zeszlifują, że z tego jego niewinności, to nic total nie zostanie nawet pamięć, a jądra to mu się smażą, a jak się usmażą, no to teraz myśli jak biskupem zostać, no hociaż dziekanem, no i taki ktoś już z awansu, to już się też mądży, a nawet więcej, bo już też poucza, a każdego potencjalnego świętego, to ma pod lupą, no i czy nie jest on wariat, a jak jest, jak ten Franciszek z Asyżu, bo ten obecny Franciszek, to hyba coś z nim się stało, z mediuw jakby zniknoł, a może już wie kim jest, ale po swojemu, tak indywidualnie, no może nie po świętemu, a jest pżecież święty z użędu =

= bo ta ludzka natura kretyna total, to tylko mord ma w głowie, a politycy total się hronią, czarnymi limuzynami jeżdżą, fury ognio-szczałowe odporne, no i wogule my władza, my władza o wszystkim decydujemy, gąszcz pżepisuw-praw produkujemy, i to do każdej sprawy żeczy to robimy, teraz wszystko w Polsce jest zmieniane, krok po kroku wszystko stare popżednie jest kasowane, tamci dla siebie wszystko robili, a teraz robi się dla społeczeństwa, dla Suwerena, dla Polakuw, dla Polski, dla Narodu, dla Kraju Polski Polakuw, bo ta władza obecna co teraz żądzi, to są właśnie Polacy, a wszyscy wcześniej popżedni z władzy, to nie Polacy, to ta zbieranina śmietnik ten po-gierkowski, po części po Jaruzelskim, a ci z Trujmiasta z Kaszub, to jak zobaczyli swoją szansę dorwania się do władzy, to wszystko tak zaczęli robić, żeby krok po kroku, swojego dopiąć, bo ten kongres-liberalny Tuska i tego drugiego, to była ih trampolina, no i zrobiono z tego szybko i to bardzo tą Platformę Obywatelska, a ta trujka co to twożyła, to szybko tak to się zrobiło, bo robiono dla siebie tyh dwuh, Rokita i Tusk, Rokita z Krakowa, a Tusk z Gdańska, no i z Warszawy wszystkim będziemy żądzić, ty premier a ja prezydent będziemy, a tu nagle Kaczyńscy wygrali, po-pis nie wyszedł, wojna od razu się zaczęła, Rokita jeździł po Polsce i wszystkih namawiał, a gadane miał total, on wszystko wiedział co zrobić dla Polski, Tusk siebie widział na prezydenta i to od razu, no i pżegrał z profesorem Kaczyńskim, no i wogule ta władza Kaczyńskih nie mogła wyjść, bo nie mieli wystarczającego koalicjanta, ci ci to sami oszuści i kombinatoży, no i wszystko musiało paść, Kwah wygrał z Wałęsą, a wybory były sfałszowane, i to wyjdzie na jaw, medja wolały Kwaha niż Wałęsę, ten Mihnik gazeta-wyborcza, jak by mugł to by Wałęsę utopił, Kwah i Mihnik to Żydzi, Kwah to też Ukrainiec, Mihnik to też Celtyk, ci dwaj to sami kombinatoży total, a Mihnik uważał się za nad władzą, a wszystko dostawa od władzy dla swej gazety, a Milera i tyh lewicowcuw udupił, no i decyzja Tuska, to ja będę premierem, bo on nie hce żyrandola i klamek złotyh, a to było powiedziane z jego buty, jak potem o tyh starszyh-staryh paniah tyh moherowyh paniah, mediom i to wszystkim on pasował na premiera, no i nieh zostanie i nieh żądzi, też dla nas po naszemu, no i tak to się robiło wszystko, a robiło się też tak właśnie, że Polskę ogałacano, Polska stawała się i to bardzo szybko, kolonią tą brukselska i też niemiecką, i wszystko sobie układali, na grah hazardowyh się poślizgnęli, puźniej bardziej się pilnowali, no i co i jak zrobić, by dalej czymać władzę, no i Kopacz będzie najlepsza po mnie za mnie, wszystko dokładnie sprawdzane kalkulowane było, nawet ta kancleż Niemiec w tym uczestniczyła, Donald zostań prezydentem Brukseli, no i macie na następne lata władzę, a ta Kopacz da sobie radę, też jej pomożemy, coś tam u was zainwestujemy, te silniki nieh robią dla mercedesa ci twoji wasi, no i se układali, a tu nagle total zmiana w Polsce, Duda nikomu nie znany został prezydentem Polski, a zaraz za tym cała władza ustawodawcza żądząca poszła do wymiany, i też total niespodzianka się stała, i to też dwie, do sejmu weszły dwa nowe ugrupowania, Kukiz-15, i Nowoczesna, no i nowe rozdanie kart w Polsce się zaczęło, i od razu walka total się zaczęła, bo ten trybunał-konstytucyjny w Polsce, to se władzę z siebie zrobił, i to tą ustawodawczą, i wszyscy pżepadli z kretesem, i nagle cisza w Polsce z tą instytucją, bo to paliwo polityczne się z tego skończyło, a teraz te sądy najwyższe idą do rozwałki, do rozwałki ci sędziowie idą do kasacji, bo tak sobie też zażyczył decydent wszystkiego, wyborca, ten suweren, poprostu Ludzie Narud, poprostu Polacy, no i koniec tyh wszystkih sztuczniakuw, z tymi swymi mordami parszywymi, z tymi swymi uśmieszkami na swyh ryjah, z tą swoją gadką oszustwa wszystkiego, z tym swym kombinatorstwem total zła, i nic już im nie może wyjść, a wszyscy szykowani są do kibla-więzienia, tak ta władza ma robić i zrobi =

= a ta unia-europejska, to jedno total oszustwo to jest, a Francuz jest nie tylko leniem, on wogule by się wysługiwał wszystkimi, a teraz wszystko wyhodzi na jaw, że te szwaby-niemcy, to rubmy tą Unię, a to będzie nasza władza Europy, i wszystko nagle zaczyna im się sypać, bo wszyscy pżejżeli na oczy, a ta gra tyh użędasuw unijnyh, też już się skończyła, a ten Tusk co tam jest niby Polak, a to taki szwabek kretyn total on jest, a on tam był jako figurant on dla nih, i ciul wie o tym że po to tam jest, a oficjalnie jest już wywalony, no i łazi teraz po tyh korytażah tam, no i łep ma pełen swoih spraw, oni hcą mnie postawić pod trybunał-stanu, a tam oni wszyscy już wiedzą że kariera Tuska się skończyła, no i czeba go jak najszybciej z tamtąd wywalić, no i jak to zrobić i się go pozbyć, bo to odhodzenie z tważą niby z tważą, to jest ta robota politykuw, a jak coś już się kończy u kogoś, no to wtedy cała maha politykuw-polityczna, zaczyna szykować się do wywalenia takie kogoś, a każdy total się pilnuje, bo wogule polityka-politycy, to taki twur-wytwur niewiadomo czego, a to jest to wszystko co jest władzą, i to tym od najmniejszej do największej, to jest ta piramida wszystkiego ludzkiego, a tu nagle z demokracji, stał się i to ałtomatycznie system ludokracji, i to teraz wy władzo, musicie nas słuhać, bo jak nie, to was nie wybieżemy, znajdą się tacy, co będą z nami wspułpracować, i wspulnie razem będziemy wszystko robić, no i wyszło wszystko tak, że to nie naukowcy profesory doktory i politycy cokolwiek robili i zmieniali, to ten lud niby prosty, my wiemy co wy kombinujecie, i zaczynamy walczyć o swoje, i to zespuł wespuł razem, i pżestajemy się was bać, i już musicie nas słuhać i robić też tak, by nam się żyło lepiej też dostatniej, a bez nas to was niema, bo my na was pracujemy, a nas wszystkih zadłużyliście, bo to jest ten system władzy nad masą ludzka, ktury właśnie się teraz skończył, a od Polski wszystko to się zaczęło =

= śmierć sama super się reklamuje, super się sama wszystka spżedaje, no i wogule śmierć jest super, bo super, to takie coś jak suprema, niby ociepla, a też truje, a też znaczy, sup rema, bo rema, to taki ciągły remanent, a to jest nieustanne sprawdzanie czy czegoś nie brakuje, a jak brakuje, no to czeba szukać też winnego, a jak się go znajdzie, no to jest super, a więc jest per, a per to takie per-per silnika, taki trohę lepszy jak ten kaszlak, a su, to są te suwy, no i wszystko się posuwa, też zależy jak się nasmaruje i czym się nasmaruje, no i jak silnik jest dobże ułożony, no to suwy też rosną, no i nawet te per-per coraz szybsze jest, no i super wtedy jest nawet wszystko, a w seksie jest podobnie, jest to posuwanie, to drugie to niejeden raz się hce, no i jak już jest ten orgazm-wybuh i to ten wspulny razem jednoczesny, no to jest super-super do potęgi wyższej, no i żeby jak najszybciej znowu to było, wiadomo wiagra i dalej posuwanie idzie a nawet goni, a jak już zbliża się to super, no to zrubmy to razem i to jednocześnie razem, no i super nad super wtedy to jest, też nawet do jakiejś potęgi, a jak to wszystko się to super kończy, no to coś czeba ze sobą robić, czeba znaleść sobie jakieś zajęcie, wiadomo nie wszystkie talenta się ma, a jak ma się hociaż jeden, no to nie zawsze można go realizować, no bo na to czeba kasiorę, a jak kasiorę się ma, no to lepiej mieć na czarną godzinę, a czarna godzina to jest już cmentaż =

= a teraz pytanie podstawowe, skąd wzioł się ludź, a wzioł się nie wiadomo skąd, no bo skąd, bo na pewno nie z małpy, a jeśli coś powstało z małpy ala ludź, no to została pżez kogoś zapłodniona, Deniken to opisywał, że to kosmici zrobili, a jeśli oni, no to skąd gdzie i z czego powstali, bo ten ląd Mu, to też może być legenda, ale też prawdziwa, a czas zaciera prawie wszystko, a to co jest zatarte, to jakby pamięci nie ma, a jak zaczyna się odważać, no to tego tyle jest, że też końca nie ma, a ten czas historji wszystkiego, to na pewno swuj początek ma, a to życie życie niby życie, to jeśli zaczęło powstawać, bo materja już taka się robiła, na tyle już rozświetlona, że zaczęła się poruszać, a wszystko co jest materją, to samo w sobie się rusza, a jako ludź, ta materja ożywiona-żywa, zaczęła tak też to wszystko sobą robić, że nawet filozofię zrobiła, a jak już politykę zaczęła już robić, no to zaczęło być groźnie, bo filozofia, to takie coś też fizjologicznego, a ta zofja, to takie imię tej mądrej kobity, ta zofija, a fiz, to fizyka, a fizyka, to takie wszystko niewidzialne, bo to jest to pole pżeszczeni atomuw, a tam w tym tym polem, to wszystko się dzieje, a to co świeci, to świeci to pole, jako te 3-elementy, jako to co jest ładunkiem aktywności pola pżeszczeni danego pola, a takie coś do kupy razem wzięte, no to jako ludź, to mieli takie coś jęzorem, no i ja polityk wszystko wiem, a ja krul cysoż władca wszystko wiem też absolutnie, a Bug to już wogule total nad wszystko wie, tylko nikt nie wie, po huj i po co to wszystko powstało, no po co na logikę hłopska, bo na logikę kosmituw, to wogule nie wiadomo, po co te huje z Kosmosu to zrobiły-zrobili, niby cud wszystkiego Świata zrobiono, no i wszystko padło też trupem, a w Wedah pisze tak, że były jugi wcześniejsze, a było ih kilka, i trwały dłużej, a nawet każda wcześniejsza dłużej, czym bliżej tyh czasuw tego czasu, tym to się skracało, to co, światło se fantazje robiło, bo robiło, a jak ludzia zrobiło, to dopiero się zaczeła fantazja, i to ta wszystkiego, a ten pierwszy fantasta ludek, to zobaczył słońca, no i paczył w to Słońca, pies na Słońce nie paczy, zwież wogule na Słońce nie paczy, rośliny czerpią ze Słońca światło i to całymi garściami, zwież pożera wszystko co się da, też pożerają się nawzajem zwieża, no i na końcu pożeraczem wszystkiego jest krokodyl i jego koledzy, hyba że sami się nawzajem pożerają, bo to jest zwież obkuty, a jak się wygżewa w Słońcu, to też nie musi żreć, ale każdego i wszystko zeżre, co mu pod tą mordę podejdzie, a ludzia to z całą pżyjemnością zeżre, a ludź też go żre, no to jak to jest z tym żarciem pożeraniem się, a jest tak, że jak ma się apetyt na coś czy na kogoś, no to to hce się mieć, nawet pujść do kawiarni tam czy to czy tamto coś zjeść, do tego kaweczka, pełna kultura, wystruj super elegancki wszystkiego jest, blihtr total wyszykowany, a to wszystko to jest zasłona dymna, jak ta aktorka polska Dymna, super laha tylko paczeć na nią, a wygląda teraz jak zwalisko tłuszczu, to co, to faktycznie kim i czy ona jest, to tylko krutko trwało, nawet krulową Polski to zostało, ale na krutko, bo tak też z nią było, i tak jest ze wszystkimi lahami-laskami, a hłopy za tym się uganiają, bo tylko jedno ma na myśli, by taka zdobyć, wiadomo zazdrość u wszystkih jest, no i walić ją do potęgi entej, taka zdobycz hłopa-męska to jest, aż do się wyczerpania, a potym wiagra a po tym już koniec jest, a jak jest koniec seksy, to taki trup łażący, to jedyna jego pżyjemność to jest to, kasiora i mord, a ci lepsi ludzie ludziska, to coś tam pielęgnują, a każda pielęgnacja, to jak uprawianie roli, a wtedy też lepsze ziarno z tego jest, no i Egipcjanie ci z Atlantydy, tylko zbożem się karmili, bo na tyle już dużo wiedzieli, że to daje też stabilność życia, no i długo byli władcami swej ziemi, aż ten kataklizm Afryki Kilimandżaro, a to była robota mużynuw, to ta makumba to zrobiła, te ih tamtamy tłuczenia w Ziemię, no i Ziemia wybuhła, bo ileż można Ziemie tłuc, daj to daj tamto, my tu w gąszczu w dżungli, wciąż zagrożenie, no i jak tu żyć, a Mużyn to też Aborygen, a Aborygen to taki ludek szary-ciemny, no i małpę zapłodnił, no i czarnoludek powstał, ten kromagno, a cała Atlanta, to taki konglomerat tej piramidy staro ludzkiej, a na szczycie i czubku tej piramidy, to było kapłaństwo i Faraon tej całej struktury, na Jukatanie to wszystko odtważano, ale już nie jako ta władz nad władza, ale jako ci co tam zostali, i się poukrywali, a te miasta-państwa co wtedy były, to one zahowały się i są w Amazoni, a ci co tam wracali, to budowali na tyh wyższyh wyżynah, te swoje nowe miasta, a robili to dokładnie i perfekcyjnie, i też w sposub agrarny, no i sobie żyli też w spokoju, aż też nagle wszystko zaczęło się bużyć, bo coś się skończyło, a skończyły się energie te starodawne i to nagle, a to było 100-lat temu, bo Słońce nagle, zaczęło inaczej świecić, bo zaczęło wydawać nowy rodzaj światła, i to tego światła też boskiego, tego boskiego Boga Stwurcy, tego już Mahaawatary, a Babadźim się nazwał, gdy stwożył Czaitanie, bo ten Czaitania, to taki prawie Bug, taki też stwurca on był, a żył krutko bardzo krutko, ale nad intensywnie żył, a był cały rozświetlony, ładunek miał niesamowity wyjątkowy światła, a jak muwił i to cokolwiek, to jego logika wszystkih kładła na łopatki, no i teraz macie śpiewać-mantrować – Rama Kriszna Hara – a ta hara to te energie-boskie, a te dwa imiona to te imiona boskie, no i to już było kompletne, jako ten śpiew mantra mantrowanie, i to działało też natyhmiastowo, no i to był ten Cud-Boski Stwurcy, ktury miał wszystko też załatwić, by ludzie zaczęli żyć też w pokoju, bo życie w pokoju, to jak bycie w pokoju, puk puk do twojego serduszka, ty mi je otwuż, ja do niego-wnie wejdę, no i to teraz będzie muj pokuj, w kturym ja będę tobą żądzić, i to jest właśnie to, co ta magia-boska robiła z ludźmi, a robiła wszystko co hciała, bo tak Bug hciał, a ci Faraoni i kapłani atlantyccy po atlantyccy, to robili wszystkie takie magiki, by ta ih-ihna władza, była nienaruszalna, tak w Pżyrodzie jest z tymi potworami aligatorami krokodylami kalmarami, to z czego ten ludź powstał, to jest zagadka jakby nie do rozwiązania =

= bo jest nie do rozwiązania, ale można coś pżypuszczać, coś co jest też prawdopodobieństwem, a jeśli już się wie co to wszystko jest, to tak i tak to nic nie da, da tylko to, że się wie, ale to nie da ani sekundy więcej życia, ale da coś bardzo ważnego, to że się wie, to że jest się pewnym, i też to że to miało jakiś sens że wogule powstało i ma jakiś sens, bo ten sens, to jest jak ten sen, a odwrotnie to jest snes, a każdy snes, to takie sne se nes, to jest takie śnienie ciągłe nieustanne, a jak się to takie coś pżebudzi-obudzi, to oczy pżeczcze, no i co ja widzę, bo śniąc to widział dużo, a nawet bardzo dużo, a jak się paczy oczami, no to widzi się tylko tyle, co się widzi pżed sobą, coś tam z boku po bokah, z tyłu to czeba się obrucić, no i to wszystko co jest dookoła nas, to jest jakby statyczne, też nie ruhawe, a jak coś się rusza, to jakby ślamazarnie, a jak się śpi, to jakby nabiera też koloruw, też rużnościami się wypełnia, też są walki i wojny, też te okrutne, też te zwycięskie, no i też te prorocze, też te wizjonerskie, no i wogule śnić to super, no i wszyscy też muszą spać, a jak się śpi, to rużne żeczy pżyhodzą, a jak jest coś znaczącego, to się to też rozpamiętuje, a ile śnienia się nie pamięta, a wciąż się coś śni, a ci co też sny wywołują, a nawet se nimi manipulują, no to się tym bawią, jogini to samo to robią, nawet więcej, oni z tego se sztukę zrobili, i to tą własną i grupową, i to jest te ih niby życie, a to wogule nie jest życie, jak każdego biskupa, co jak gada-pierdoli, to ja wam muwię-pżekazuję, że tak właśnie jest, bo my kościuł to wiemy, no i teraz wam takie sformułowanie wam dajemy, jako to nasze pżesłanie, i tego się czymajcie, ja wam biskup to powiedziałem, a ten Polski w Polsce rużaniec, ten wokuł Polski dla Polski dla Świata, to o tyle zadziałał, że Świat się dowiedział, że to właśnie Polacy, i nikt na Świecie, i tylko Polacy to zrobili, by lepiej było w Polsce na Świecie, by ludzie lepiej żyli, by się szanowali, by poprostu lepiej dobże żyć, też dostatnie, to jak to jest z tym Światem, że niby wszyscy hcą tego pokoju, a w żeczywistości w realności, to wszystko jest utkane śmiercią, bo to życie ludzkie, to jeśli ma mieć sens, to nie jako ten cały Świat, ale jako coś całkowicie nowego, właśnie jako nowe-światło, to Światło Życia Prawdy, ale to już jest wogule inna całkowicie inna opowieść =

= bo ta masa wszystkiego materji, to się wsobie-sobą total kotłuje, a co jakiś czas się rozwala-rozpada, a jak to wszystko się coś wsobie-sobą uspokoji, to zaczyna się odtważać jako coś nowego, ale też jako to samo, jako nowe wydanie, no i co wtedy materja myśli, a materja myśli, myśli bo się ślini, bo te my, to są właśnie te atomy, te atomy denuw-genuw, bo to jest ta struktura rozświetlona atomowa, bo tak to się stało, nie że jakiś naukowiec czy ktokolwiek czy Bug, poprostu tak to się robiło, no i zrobiło się to co jest, też jako ta gadanina wszystka, te wszystkie dźwięki wszystkie, te wszystkie podniety wszystkie-wszystkie, ten każdy błysk-rozbłysk, ta wszystka oprawa siebie same-samego, no i wogule co to wszystko jest, a to jest tylko to mrowie, to jest to robactwo tego wszystkiego, mieli się to na wszystkie sposoby, a jak sobą robi cokolwiek lepszego, no to bo ja to powiedziałem, a powiedziałem to tak wam wszystkim, a jako Święty Papież Polak, to wogule wam tak muwiłem, że moje słowo będzie żywe, no może pżez jakiś czas, bo każdy po swojemu to jego gadanie interpretował, a muwił wzniośle nad wzniośle, nie spał po nocah i pisał to wszystko sobą, łepetyna aż się gżała mu, a teraz to wszystko pżypominamy, bo rużaniec-światowy jest odmawiany, nawet ten komik Pazura to robi, i hodź reklamę tego zrobimy, bo teraz tak czeba, bo my medja, tak to wszystko robimy, a jesteśmy władzą i to tą totalną, że wszystko robimy po Polskiemu, a robimy to wszystko w całości, bo tak to też czujemy, i wiemy jak to wszystko ustawiać, no i SLD dopuszczamy do głosu, by tyh z PO wszystkih wypierdolić, i też tyh z PSL, a z Nowoczesnej to wogule, no i Kukiz-15 jest z nami pod kontrolą, a ta cała prawica Polska, to tak robi teraz w Polsce, by ta państwowość Polski Polakuw, zaczęła nie tylko funkcjonować, ale też stawać się i być, no i tak się robi, no i rozbiur Polski właśnie teraz się zakończył, ciekawe kto to wszystko zrobił, może Paulini ci z Częstochowy, bo to są magicy ci kościelni =

= zażądzać ambicjami, tak zostało powiedziane, a co to ma wspulnego z wolnością, z niezależnością, no i z demokracją, a powiedział to ktoś, kto reprezentuje Kaczyńskiego, a hodzi o Dudę, bo zaczyna za bardzo myśleć o sobie, bo zaczyna mu się wydawać, że pojadł wszystkie rozumy, bo taki jest Byk ten kosmologiczny, a jak się naładuje co do swoih możliwości pojemności, to zaczyna też głupoty pleść, i to u niego zaczęło się robić, i to już widać, a jego żona też to zauważyła, Kaczyński nauczył się cierpliwości, tłumaczy też cierpliwie, też wie jak urabiać każdego, a naładowany jest total, a ten Smoleńsk i śmierć jego brata, to jak mu coś tam pżeszło, no i czeba coś z tym zrobić, no to zrobił z tego strategię polityczną, no to na tym do władzy dojdziemy, no i czeba robić kontynuować tą miesięcznicę, ja będę muwić to co czeba, no i wszystko stawało się coraz bardziej nie tylko patriotyczne i narodowe, ale coraz bardziej to Polakom się podobało, kościuł temu spżyjał, też ludzi kościuł urabiał, no i Polska prawica z pisem na czele, zjednoczyli się w całość, dokładnie wszyscy byli sprawdzeni i dobrani, też wielu poodpadało z tego toważystwa, a więc prawica się wyklarowała, no i ekipa do żądzenia powstała, też ta wyćwiczona, a Duda pracowity jak też borsuk, a też jest skunksem, a skunks jak kogoś nie lubi, to na niego z reguły się żuca, no i jak czeba to go ob smrodzi, wszyscy od tego smrodu uciekają, taka to jest ta hemia skunksa, ale borsuk pilnuje skunksa, w sumie się dogadują, a teraz Duda coś już wie, że pżeholował, że musi się pżypilnowć, a nawet i to bardzo, a media wszystkih total kontrolują, takie to wszystko powstało-stało się, no i żadna mysz się nie pżeślizgnie, też ta z pod miotły, hyba że jakiś owad szparką pżeleci, no i jak to zrobi, to robi od razu zamieszanie, a tym owadem na scenie politycznej Polski, to jest ten gruby Semke, on jak gada pierdoli też, to nie tylko że cedzi, a jest owadem też bydlakiem, a żre za stu, owad wciąż żre, cały kościuł ten Polski to żercoowady, może paru jest coś tam lepszyh, jak ten biskup krakowski arcybiskup, niektuży z tego kościoła odhodzą z żercoowadziostwa, to też widać, wogule kościuł ten Polski, jako też ta władza Polski Polakuw, nietylko się coraz bardziej pilnuje, ale coraz bardziej są propolscy i patryjotyczni, a wszystkih politykuw obserwują, dokładnie każdego analizują, też podpowiadają komu czeba i co, a tą władzę w pełni wspierają i pomagają, no i w Polsce zakończył się dysonans, pomiędzy kościołem a władzą cywilną, a to daje też podwujną władzę, a nawet więcej i bardziej, zaczoł robić się mnożnik władzy wszystkiej Polski, a tam gdzie dwuh podobnyh takihsamyh, no to mogą też Świat zmienić, i to się zaczyna dziać Polską Polakami, a ten rużaniec to tylko potwierdził, i od razu ta propaganda obca Polsce, napisała te swoje bzdety prasowe, a to już każdy wie że to jest prymityw, no i ten prymityw też ten lewacki, nie tylko się wykrusza, ale samo się kasuje też, i jeszcze trohę i Polska odzyska swoja wolność i niezależność, i wogule Polska odradza się na pżywudztwo światowe =

= Polska wygrała, jedzie do Rosji, a ten mecz ostatni z tą Czarnogurą, to nagle zaczoł być niebezpieczny dla Polkuw, a tu nagle błąd mały błąd, no i Lewandowski zrobił to co czeba, oni od razu się zdołowali, a Polacy dostali zrywa, no i następny gol samobuj wpadł, i to zasłużenie, a za hwilę torpeda-bomba w popżeczkę, no i ostatnia akcja groźna pżeciwnikuw, czas doliczony aż 4-minuty, no i żut rożny, akcja ma się skończyć, no i nasz na ałt piłkę wysłał, gwizdek i po meczu, no i radość total wszystkih ogarneła, ta eksplozja emocji nagle wybuhneła, a jeden komentator i doktor czegoś tam, też cos tam był podniecony, no i powiedział tak, hyba jego inteligencja nagle się uruhomiła, to posłuhajcie co on powiedział – teraz Polska to jest wielką fabryką emocji, a wcześniej to była tylko manufaktura – no i fajnie se żekł powiedział pierdolnoł, a w szatni hłopaki razem z presiem Polski, no to nawżeszczeli się do oporu, hyba Lewandowski coś zapłakał, Nawałka jakby był poważny, ale klaskał, no i był jeszcze w garnituże, szefa całej piłki Polskiej jakby nie było, hyba Boniek się wystraszył i uciekł niewiadomo gdzie, może był ze swoją ukohaną dziewczyną, wtulił się do niej i nic nie hciał widzieć i słyszeć, a jak się obudził czy z pod poduszki się wyłonił, no to hyba był coś tam szczęśliwy w sobie-sobą, napewno był szczęśliwy, ciekawe jak tam i co u Laty, bo u Lubańskiego wygląda że nie źle, a nawet więcej i dobże, bo hwali Lewego, i cieszy się że taki piłkaż wielki w Polsce jest, bo Lubański, był też miszczem Świata, grał genialnie w tę piłkę-nożną, a kolano źle mu naprawili, a legendą i do dziś i zawsze będzie dla Polakuw, a pan Gurski to już wogule jest legendą po wsze czasy, co on wtedy zrobił z piłkażami, to był cud Świata, a teraz Polacy coraz bardziej lepiej grają, no i coś tam w głowah się iskży, że na tyh miszczostwah w Rosji, to powinno dobże nam wyjść, hyba pan Gurski z samyh wyżyn Niebios, hłopakom pomugł i całej ekipie Polskiej piłki =

= a teraz, skąd ludź się wzioł, nie ze zwieżęcia, hoć też, też nie nagle, ale też nagle, poprostu nagle coś takiego, zaczęło się skubać, a to dlatego, bo go wszystko zaczęło tak swędzieć, bo to robactwo na nim w sierści na skuże, zaczęło już tak go obłazić, że rył siebie wciąż nieustannie, też to nawzajem to takie coś robiło ze sobą, coś jak pawiany, bo pawian, to taki też paw, a jako też wian, a każdy wian-wianuszek, to takie coś co na głowę się kładzie, też jako nagrodę, ale też jako wyrużnienie, a każdy hłop kudłaty, to dla większości kobiet-bab, jest bardziej podniecający, no i jest co głaskać, a jak ma się sierść, no to głaskać może tylko ktoś, to ma tą pżyjemność z głaskania, bo tylko wtedy jest to pżyjemnością, gdy nie ma się sierści, no i takie z sierścią, musi się drapać i się drapie, też się czohra, kot się liże też, bo ma jęzor drapiący, a pies jak jest skaleczony czy poszarpany, no to się liże, no i ta ślina jego, mu to leczy i to się goji, muwi się, że się goji jak na psie, a jak się wyrywa te swoje włosy, no to z czasem te cebulki znikają, no to teraz sobie wyobraźmy, a wyobraźnia jest taka i jaka, ile ma się światła i jakiego światła, bo to światło energi rużnyh, to jest tym kalejdoskopem światła, zmienia się w zależności od wszystkiego, mały inpuls zewnęczny czy ten wewnęczny, i od razu światło mryga i też tak, jaki jest ten inpuls, a jak inpuls jest duży-wielki, no to światło się też kotłuje, no i co wtedy widać, bo u prawnika to nic tylko guwno widać, a u polityka tylko to widać, na co mu polityka pozwala, a pozwala tylko na tyle, na ile jest politykiem, no i w jakiej opcji politycznej jest, a jak jest w tej opcji większej uczciwości, no to pżynajmniej na tyle wie, co on i jego partja i wyborcy i jego parti, ogulnie tak ogulnie wszystko hcą, a wracając do tego skubaka, a jest coś takiego co się muwi, ty skubany, to dlaczego tak się muwi, no bo jak jest się gołym, no to jest też zimno, no i czeba jakiegoś futczaka zabić, skurę z niego zdjąć, wyprawić i wysuszyć ją, no i tym się czeba pżykryć, a jak jest ciepło bo Słońce dogżewa, no to zdejmuje się to, no i wtedy to co jest seksem, gdy skura jest naga, zaczyna stawać się coraz bardziej cielesnym-cielesnością, i to jest właśnie to, że jak coś się zaczyna, a to daje coś lepszego, też to sympatyczniejsze, to coraz bardziej daje tą pżeszczeń pżyjemności seksu spułkowania dotyku i coraz bardziej pieszczot, a to jeszcze bardziej i więcej zahęca i wogule żeby mieć, to co jest gładkością skury, no i każda kobieta-baba wszystko robi żeby być gładką, a to co jest tważą, to już wogule musi być super, no i robią rużne maseczki, też te swe makijaże, a ta święta siostra zakonnica, i ta Arabka cała prawie zakryta, hinduski też do szyji są zakryte, odhyli ramię i już paczą na mnie, bo ta nagość, to takie coś gościnne, gość w domu Bug w domu, no też kominiaż może się pżytrafić, czy listonosz, a to na, to takie nadawanie, no i gadają-nadają, no i czy nam pasuje to zrobić, i jak będzie fajnie, wszystko jest z seksu seksem, a nagość robi też to, co jest tą wrażliwością, a wrażliwość i to każda, to takie coś też dotykowe, a ten pra-ludź, to hyba jest z tego pawiana, bo pawiany, to żyją w grupie i w dużyh grupah, są jako zwieżeta najbardziej zorganizowani, no i coś z tego takiego tego, coś się nagle zaczęło stważać-wytważać, no bo taka na pżykład para, ty mnie skubiesz ja ciebie skubię, tobie jest lepiej mnie jest lepiej, to skubmy się dalej, no i mamy to co jest skubaniem, a to jest też skupianiem się, a skupianie się, to to się robi w soczewce, a soczewka to są oczy, a jak oczy coraz lepiej widzą, no to to widzenie, bo jak mi się nie podobasz, no to do widzenia, pżecież to jest takie proste, a wszystko ubrało się w total kombinacje, a kombinacja to total oszustwo, a jak pżyhodzi do czego i do czegoś, no to jak nie tak nie tak, to se idź też swoją drogą, no i zobaczysz co będzie, a będzie to, że nic nie wykombinujesz, bo ten pawian-ludź, to jest też agresorem, a u pawianuw też jest szeryf, to co ludziu pawianie, bo jak ciebie wtedy was zobaczyłem, to jak bym widział ludzi, a to było w zoo, i paczyłem na nih, też widziałem jak ih wścieklizna bieże, nagłe poruszenie bo jakaś walka, samiec z samcem o sukę się tłukli, gonitwa jeden za drugim, no i też szczekanie było, i nagle spokuj się zrobił, bo ktoś zażądził, ten u gury co najwyżej siedział, taka hierarhia władzy piramidy wszystkiego, to ludź jest od pawiana, a od szympansa jest mużyn =

= żeby wszystko rozpoznać, to czeba to wszystko widzieć, a widzi się światłem, a seks jest ślepy, i ci jogini i te mnihy-kapłańskie też to wiedzą, bo seks to ta miłość, to jest ten magnetyzm-rozrodowy, i to ten rozrodowy-magnetyzm, co wszystkim faktycznie żądzi, no bo jak się uruhamia ta miłość-seksualna, no to wszystkie myśli i działania też te wszystkie kombinacje tylko na to są skierowane, a jak już wreście do tego dojdzie, bo samiec i suka się dogadają, a każdy samiec, to taki sam sobie też jest, no i dlatego też może staje się joginem, a nawet Papieżem, bo kardynał już bardzo się pilnuje, Dalaj Lama to hyba nigdy baby nie dotykał, a szkoda, miałby w swoim tym życiu trohę tej pżyjemności, a seks to by jego wszystkie te myśli kombinacyjne tego niby psełdo dobra rozwalił, ci mnisi-kapłani to od razu go urobili, Karnapa wszystkiego pilnował hyba napewno, hyba że nie bo niemiał czasu, bo gadał z duhami, a z nimi końca niema z tym gadaniem wszystkim, a Papież i też arcy-kardynał, to maja te swoje pierścienie, no i je czeba całować, bo oni to władza naczelna zwieżhnia, Jezus tego nie wymagał, bo też nie był żadną władzą, a jakby stał się i był, no to może by Kryszną był, mając niby takie wielkie super możliwości, wogule niemalże że Bogiem pżecież był, no i ktoś puźniej zrobił z niego, nie tylko męczennika, ale wręcz zbawce z niego zrobił, a ci obecni i też wcześniejsi, to tak manipulowali tymi wszystkimi pojęciami, a jest ih tylko kilka kilkanaście, no i tym się szafuje, a nawet więcej i bardziej, poprostu robi się taką układankę, że coś tam się niby muwi, w rękawie w zanadżu ma się kilka pojęć, bo jest jakiś temat, no i taki też biskup, to w swej łepetynie ma już coś tam pżygotowane, no i gada też na czas, bo tyle czasu ma ten wywiad, i to robi też z namaszczeniem, a to nic nie ma wspulnego z życiem, czeba dziecko urodzić i je wyhować, a na tyle go wykształcić i uformować, by huj nim nie żądził, a huj żądzi wszystkim =

= a jest coś naj naj ważniejszego, i to sobie kiedyś powiedziałem – to ja jestem najważniejszy – i tak też się stało, nie rodzina, nie dzieci, nie żona, nie znajomi, nie niby pżyjaciele, nikt tylko ja, bo ja to moje zdrowie moje życie, i koniec kropka, ta klopka, ta kropeczka, ta klpunia, ta niunia niunia, no bo klopka, to jak klop-klopek, no i czeba się pożądnie wysrać, a nie gonić wte i wewte, no i niema czasu się wyszczać, a to czeba robić zawsze i w każdej hwili, zwież robi to od razu, ten domowy to jest ćwiczony, no bo wiadomo do sracza nie pujdzie się wysrać, hoć pokazano że jakiś jeden kot to robi tam, no i ma fajnie, jest poprostu higieniczny, a pies swuj odbyt liże, u kota tego nie widziałem, no i pies ci mordę lizał, bo ta ślina psa, to ma w sobie też antybiotyk, ale ten antybiotyk naturalny, coś jak ten w czosnku, w cebuli go niema, ale jest coś innego, to płaczliwe, a jak coś wyciska łzy, bo to jest ze wzruszenia, a każde wzruszenie to emocje, mo i dlatego taki też Żyd jest, tu je czosnek, tu zaraz cebule je-żre, na kilometr od niego jedzie, to go hroni i broni ta hemia tyh dwuh ważyw-owocuw, a to jest wszystko fałsz, bo taki Żyd tym jest zacementowany, teraz to robi hemią pastylkową, a to ih-ihne koszerne, to tam niby coś jest lepsze, a żrą pżedewszystkim wołowinę, bo to mięso daje niby większy seks, a jak już pżestaje dawać, no to żre dalej, zresztą jak każdy teraz na świecie, no bo żarło to jest sama super pżyjemność, a nawet więcej i bardziej, co tam masz dzisiaj do zjedzenia, a wspulne jedzenie też zjednuje, a takie wspulne zjednywanie sie, to twoży grupę tą mocniejszą, a jak się stwoży-zrobi grupa silna, no to ci mocni muszą ulec, bo siła jest wielo-wielokrotniejsza od mocy, bo moc to tylko samo liczydło, a siła to mowa i treści, a ta mowa Polska Polakuw Słowiańska, to zaczyna do wszystkih trafiać, bo ona bżmi bo ona dźwięczy bo ją hce się słuhać bo poprostu jest wymowna, a to dociera coraz głębiej i to w całym świecie, bo mową dźwiękami mowy treści, to też robi się z tego władzę, profesorem to szybko nawet można zostać, doktorem to tylko jak się hce, a za czyny, to się nawet dostaje honoriskałza, ale z reguły jest to tylko fasada, też dla tyh nau-ukowcuw, a to jest też tylko polityczne, bo każdy gest i to każdy wszystki, to jest tylko gestem, a z czasem też znika, ale jak już ma się tytuł, no to gesty nabierają wyższego żędu i pułapu, no i taki ktoś, to się robi też ę-ą, a jak mu to pżejdzie, to coś tam znormalnieje, ale to wyrużnienie go nie puszcza, hyba że zleci w duł, no i bruk go zaczyna na nowo uczyć, ciekawe jak długo można być oszustem, bo jak to się kończy, to też wszystko się kończy, no i nagle wszystko ucieka-umyka, i kończą się te wszystkie oszukańcze kombinacje kumpelskie, no i każdy zostaje sam, to se sam radź, a jak coś poczebujesz, to se szukaj sam, i tak zaczyna się w Polsce, bo te wszystkie słowa-pojęcia, się już total zużyły, te słowa-pojęcia tego oszustwa total wszystkiego, bo ludzie i to prawie wszyscy w Polsce, już na tyle rozumieją wszystko, że już trudno i niema jak ih oszukać, co też widać i słyhać, no i oklaski są dla tyh, co są bliżej prawdy, a każde klaskanie to jest akceptacja, no i Polacy wygrali na te miszczostwa-świat w piłkę-nożną, to co samo to się stało, nic samo się nie staje nie dzieje nie robi =

= a ludź sobie myśli, że coś wogule myśli, że wogule że wogule jest cudem, a jest samym total guwnem, z prohu powstałeś w proh się obrucisz, a proh to co to jest, jest ten szczelniczy, no i wogule proh to ten horror postępujący, każda litera ma znaczenie i to wszystkiego, a te samogłoski to są dźwięki koloruw, a te spułgłoski to ta paleta koloruw samogłosek, no i se malaż artysta dziwoląg dziwak, se maluje rużne bohomazy, też dla siebie też na zlecenie, no i paczcie jaki ja jestem wspaniały, no i ile jestem wart, bo dla krula to dość dużo, a dla biznesowca to tyle za ile spżedam, ale będę to robić po twojej śmierci, zrobię z ciebie legendę, no i ałkcja wyjdzie mi super, no i obrazy tego shizofrenika, co se te słoneczniki namalował, no to sięgają kwot niebotycznyh, no i co to ma wspulnego ze sztuką, a sztuka życia co to takiego jest, no tak na logikę, bo Sokrates pżekręca się w grobie na wszystkie strony, Platon niehce się reinkarnować, Kopernik dawno mahnoł ręką na ten Świat, Ajnsztajn to żyga tym Światem, Niuton nic już niehce widzieć, a ja wszystko widzę, bo ten robal-ludź, to jest to zło ostateczne wszystkiego, co gada-pierdoli bo tak robi światło, a to jest ta pżeszczeń aktywna wszystkiego, no i kocioł się total zrobił, a Matka Ziemia zaczyna pożądek ze sobą robić, a to jest total niebezpieczne, no i to robalstwo-ludzkie, no to kto się uratuje, a jak pierdolnie elektrownia-atomowa, to co panika total wtedy będzie =

= każdy robal-ludź jest total panikażem, a nawet gożej więcej i bardziej, jak zaczyna panikować, a panika to takie coś jest, bo to jest pani, a każda pani to kobieta-baba, a kobieta-baba-pani, jak zaczyna ikać, to zaczyna też czkać, a co najgorsze, jak zaczyna ikać, to wszystkih pżekżykuje, bo to jest taka kać-kadź, a każda kadź, to taka gadź, bo kobieta to taka gadzina, i to ta ikaciowa, a to znaczy, ja jestem też jak ta kaciowa, bo cię wciąż karcę, no i też jestem twoim kaciem-katem, no i jak pacząc na ten układ hłopa baby, no to hłop ma pżewalone, a nawet gożej i bardziej, poprostu staje się i to od razu total niewolnikiem, a teraz bież muj niewolniku polokard, ja już to pżypilnuję, a ja jestem jeszcze piękna ładna i laha, taka super jestem 50-piędziesiątka, wszystko robię, hyba że nie robię nic, tak i tak pży mnie trupem padniesz, masz to jeść i się ciesz że ci daję, a twoja kasiora a puźniej emerytura, to mi starcza na wszystko, ja żądzę kasą, a jak się zestażejesz, to już nic nie możesz zrobić, no i ciesz się że mnie masz, a jak wreszcie umżesz-zdehniesz, to uronię kilka łez nad tobą, a koleżanki już na mnie czekają, wszystkie są już wolne, no i teraz jesteśmy razem ze sobą, tu kawiarnia tam spacerek i jeszcze coś, wiadomo super się ubieramy, a jak dzisiaj super świetnie wyglądasz, a gdzie to kupiłaś, kto ci to uszył, no i czy wiesz czy słyszałaś, ten już zmarł odszedł od nas, a twuj jak się ma, tak właśnie śmierć robi ze wszystkim, też teraz jako cyber-pżeszczeń wszystkiego, hakeży wojsko hakerskie nami manipuluje, cała Katalonia dała się w ciula pżez nih wrobić, tak to zostało powiedziane, wiadomo, pżez Dzierżyńskiego tego ministra obrony Polskiego, a Słońce świeci wciąż nieustannie operuje nieustannie wciąż nadaje, no i wogule szykuje zamah na wszystko, bo czeba zacząć kasować to zło, wszystko czeba też nagle zmienić, bo pżeciążenie zenitu osiągnęło, no i Matka Ziemia zaczyna cała się poruszać, a była już prawie martwa, a więc wszystko szło do kasacji, bo już nie reagowała sobą na to wszystko co się z nią robiło, była już total martwiczna, niby jeszcze była, a w żeczywistości wszystko źle z nią było, a powrut też do czucia jest bardzo bolesne wręcz nie ro wyczymania, ale walczy ze sobą, Słońce robi co może, też ma to wszystko pod kontrolą, Ziemia jest strukturą total walczącą, i też nie ma wyjścia, jak słuhać swego męża Słońca, bo jest ze Słońca, Słońce nic nie wiedziało co się dzieje z Matką Ziemią, bo eterja Ziemi wokuł Ziemi wszystko pżykrywała, a ta eterja Boga Stwurcy to wszystko zafałszowywała, to i to stwożyło pżeszczeń fałszu total oszustwa kombinacji kłamstwa zakłamania fikcji strahu lęku wogule wszystkiego złego, no i takie to wszystko się stało na Ziemi, a to co lepsze i dobre zaczyna się już budzić, i to właśnie w Polsce, bo Polska Kraina Polski Polkuw to Serce Świata to jest, a wszystkie zmiany wszystkiego, zaczynają się właśnie od Serca, bo Serce ma w sobie ładunek życia i to tego życia wybuhowego, a to nowe światło Słoneczna, tak zaczyna operować robić i działać, że Kraina Polski Polakuw zaczyna odtajać i się ożywiać, u dzieci to robi się nagle, u młodyh młodzieży też zaczyna się nagle, a u starszyh tyh produktywnyh, zaczynają się robić rużne pomysły, też te coraz lepsze wynalazki, a władz a i to cała, coraz lepiej żądzi i sprawuje się, Polacy są coraz lepiej zorganizowani, mają coraz większą cierpliwość, no i my Polska my Polacy, coraz bardziej jesteśmy z siebie dumni, a nasi sportowcy wszystko robią też coraz bardziej dla Polski Polakuw, a dla siebie to i tylko to by dobże zarobić i zabezpieczyć sobie pżyszłość, no i wogule Polska Polacy coraz lepiej się mają, a będzie jeszcze coraz lepiej, bo to kanciarstwo Świata właśnie się teraz kończy =

= a kończy się wszystko, bo to oszustwo Uni-Brukseli, właśnie wyszło na jaw, a ten dupek psior ze Francji, to właśnie ten cały układ dorozwala, bo ci Francuzi, co se kiedyś wielkość zrobili niby zrobili, Napoleon Polkuw oszukał, bo taki jest Francuz, kłamie jak najęty, pobudował se świątynie i muzea, też tą wieżę-ajfle se zbudował, no i wogule to my jesteśmy super Świata, no i płaćcie nam wszyscy na rolnictwo, i to się właśnie teraz kończy skończyło, bo ta kasiora unijna, zaczyna być inaczej liczona, a Polska ma dostać najwięcej, jako też te reparacje wojenne, bo wszyscy Polskę zdradzili, no i wszystkih jest wina pżecież =

= bo ten Kaczyński, a uważa się za stratega, a wszystko ma do zyskania, a ma pewien cel swuj własny osobisty, a to jest to, zemszczę się za wszystko i na wszystkih, i to robi też perfidnie, a ma cały aparat teraz do dyspozycji, a Duda to po części wie, praktycznie wszyscy wiedzą o tym, a tyh co go w tym wspierają, to jest coraz więcej, bo ci wszyscy popżednia władza, to nie tylko że rozgrabili Polskę i ją wypżedali i też ją sprywatyzowali, jak na pżykład Kulczykowi, bo niby prywatny lepiej robi pracuje, co użędnik może wiedzieć o prywaciźnie, nic zero in minus wie, a użędnik ma też te swoje myśli, właśnie jako władza, że to właśnie on użędnik, jest kreatorem wszystkiego, taka jest ta zasrana mentalność użędnicza, no i jak hcesz coś dostać-oczymać, no to też się dogadajmy, no i użędas ma z czasem coraz więcej znajomyh-kumpli, to mi załatw a to dostaniesz, a jak już to nabiera rozpędu też skali większej, no to ja miliony pżerabiam, a ty też coś z tyh milionuw masz, ale wszystko tak robimy, by się nic nie wydało, mnie poprostu nie było, to jak to się stało, że ta restałracja Sowa stała się miejscem spotkań tyh prominentuw, a tam wszystko nagrywano, to kto to załatwił, pżecież to samo się nie stało, to co Kaczyński to zrobił, bo wygląda na to że tak, bo wy nas uwaliliście, Polskę spżedaliście, a ty Kamiński zrub tak, a mamy swoih tam w tyh służbah, by nikt nie wiedział, tajemnica total to ma być, i jak pżyjdzie czas, to ih uwalimy i rozwalimy i wywalimy z władzy, a ty Duda masz jeździć po Polsce, wszystko muwić co hcemy zrobić, muw jak najbardziej wiarygodnie, jesteś nowy świeży młody, masz dobrą ładna mądrą kobietę-żonę, curkę masz super ładną, masz ałtobus wszystko masz, no i walcz, a co z tego będzie, to zobaczymy jak to będzie, no i okazało się że było coraz lepiej, a nawet zaczęło być nawet dobże, no i druga runda się stała, nikt od nih z Komorem włącznie tego się niespodziewali, no i nagle ta władza cała zaczęła wszystko pżegrywać, a PSL rył w ziemię i prawie się zakopał, a ta Nowoczesna to się tego niby sukcesu nie spodziewali, Kukiz wywalczył czecią-pozycję, eseldowcy wylecieli z orbity, Korwin Mikke sie skończył, młodzi z lewicy coś tam poszaleli, ih bohater rudy gigant nagle znikł, a robili z niego bo on pżejmie lewicę, taka robota mediuw, bo media wszystko se ustawiali i kombinowali, no i nic im nie wyszło, Bug tak to zrobił jako odwrotność wszystkiego, no i tak się stało, a teraz Bug uszczelnia tą Polska władzę, a robi to też tak, Bug się na wszystkim zna, że każdego pokoleji pilnuje osobiście, i też do nih pisze twitera, no i wogule wszystko Bug ma pod kontrolą =
= bo każdy ludź i to co do jednego na Świecie, żyje po swojemu, każda muha lata dla siebie, komar to samo robi, a kobieta każda, to tylko o sobie myśli, hłop też tylko o sobie myśli, a jak myśli coś tam więcej, to tak i tak to dla siebie robi, a robi też pod siebie, a ze strahu też to się robi, no i wogule życie jest wspaniałe, można pżecież się nażreć do oporu, wiadomo seks to obowiązek też małżeński, a ten luźny czy sportowy, no to zrubmy se to, bo nas już tak bieże, że jeszcze trohę i cię zgwałcę, no i to mnie zgwałć, bo to będzie fajne, a nawet super podniecające, no i wogule zrub to też brutalnie, bym miała orgazm pod same niebiosa, a następnym razem, to ja cię wtedy zgwałcę, też żebyś wyszczelił jak rakieta, no może jak z procy, a za czecim razem, to zrubmy ten wyczyn wspulnie razem w jednej hwili, nawet to zrubmy w samohodzie, oby tylko koła-opony wyczymały, a w żeczywistości w realności, to jest nie tylko rużnie, a statystyki tej niemożebności, to jak podają to rośnie, no i macie wiagrę, by hłopu się hciało, bo kobicie na to wygląda, to zawsze się hce, a jak jej się niehce, a hłopu się hce, no to hłop, co tu zrobić z tym, no obrazić się na własną żonę to hyba nie wypada, no może trohę, no i hłop kombinuje, co i jak zrobić, by to się jakoś zeszło ze sobą, nawet idzie do psyho-kretyna jakiegoś, no to doradź mi co mam zrobić, a on też ma ten problem, nawet film w Polsce o tym zrobiono, i to za komuny za Gierka, Gomułka hyba był bardziej wszczęmięźliwy, a jego kolega partner żądzenia Cyrankiewicz, a miał żonę najwyższej klasy światowej, to jak się kohali raz na jakiś czas, to czas musiał być odpowiedni i też zaplanowany, wogule wszystko odpowiednio pżygotowane, też żeby się wyspać do syta, no i wogule mamy tyle obowiązkuw pracy i wogule wszystkiego, że jak już, to też tylko tyle, jak to się muwi, po Bożemu, to co, jak jest się artystą, to se można to robić ile się hce, bo się jest artystą, a jak to się kończy, to się żyje wspomnieniami, no teraz to wnukom się to-tego nie opowiada, no bo po co, jak to wszystko jest w internecie, to ktury profesor czy doktor, wymyślił komputer =

= każda władza jest tylko dla siebie, Bug jest też tylko dla siebie, wszystko jest tylko dla siebie, pżecież każdy atom jest sobą dla siebie, a to wszystko razem wszystko, to też jest pżecież dla siebie, niema niczego oddzielnego, ale jako cząstki wszystkiego każde są z osobna, bo cząstka, to taka takie coś, a to jest cząst i ka, ka to jest pżeszczeń wewnęczna ludzka ta organiczna wnęczności, a cząst, to jest coś jak częstotliwość, bo to jest to bo się częsie, bo to jest to sączenie się, pacząc na to odwrotnie, a wszystko się ssie nawzajem, a jak się odpyha od siebie, bo jest jakaś niezgodność, czy jest jakaś zawada, bo każda zawada, to wada, a to za, to też za coś, a wada, to wa da, to jest wasze to mi daj, a ty mi daj to, no i wogule wszystko to jest handel i kupczenie, no i powstał taki kupiec wszehczasuw, i to w Ameryce, i nim został ten święty Paweł, to sobie to poczytajcie, Om Mandżino to napisał, a pisał to dlatego, bo ja to wszystko wiem, bo jak siadam do pisania to wszystko wam napiszę, no i uczcie się odemnie, a guwno wiedział wogule o wszystkim i o niczym, se pisać można, nawet poeta tylko głowa nie ta, rymować se można jak się hce, nawet wywody se można robić jakie się hce, no i wogule wszystko se można robić co się hce, a nawet nic nie można robić, też można udawać że coś się robi, no i perfidja total wszystkiego to wszystko to jest, bo perfidja, a dja to ta djaliza, a perf to ta perfekcja, a fi to ta finka, a każda finka to taka broń wszehstronna tu tnie tu rżnie, no i każdy harceż to ma, a żeby być harceżem, to czeba coś mieć w sobie, a tym czymś jest to, że jest się zuhem, a jak się sprawdzisz jako zuh, no to puźniej nawet drużynowym możesz zostać, to ilu harceży było za komuny a teraz, to co, Polskę total rozbrojono, a ty Komorowski to żeś zrobił i wszyscy twoi kumple, a pamięć Polakuw, jest też natyhmiastowa, i nagle zaczęła się odtważać i to dynamicznie, no i nagle Polska staje się Polska, a ten co to śpiewał wyśpiewywał, ten kretyn cynik total głupek, nagle se pomyślał że ja wszystko wiem więc będę prezydentem, no i się ośmieszył total, komik prezydentem Polski, bo ten komik co se w Ameryce siedzi ten niby Polak, to pżynajmniej coś wie =
= każda struktura żywej materji, to jest jak haos wszystkiego, a haos, to nic innego jak ta soha diablicy, to jest ta miotła czarna co na niej se siedzi i se fruwa gdzie jej się hce, a każdy ludź-robal, to sam w sobie jest total oszustem, a siebie oszukuje totalnie, bo nie może być inaczej jak tak, bo cokolwiek zje, a tak wogule to ludź żre, łyka tą hemię farmacji wszelaką, kopci papierohy, wdyha smog ten uliczny-miejski, no i wogule sam siebie wdyha, też jako te kosmetyki super trucizny, a to jedzie na kilometr od takiej baby obklejonej, hłop też się tym guwnem obkleja, no i wszystko stało się total kleiwem-kleiwa, no i hodzi taki klej-ludź-robal, no i myśli że on coś wie, a wie tylko swoje to guwno, a taki ktoś niby lepszy, to tylko tyle niby jest lepszy, bo coś tam lepiej gada-muwi, lepiej się coś tam niby zahowuje, o coś lepszego niby walczy, coś tam jest bardziej sprawiedliwy, też walczy o coś lepszego niby, nawet jest tym lepszym niby, nawet jest tym lepszym, coś tam jest lepszy niby dobry, a tu nagle zawał-serca, wylew do muzgu, wypadek jakiś śmiertelny, zło go ukatrupiło, sędzia wpakował takiego kogoś do więzienia, a tam na nim wyrok został zrobiony ten śmiertelny czy ten katorżniczy, to kim jest ten ludź, to jest same total zło =

= bo to zło ludzkie total zło, to nie wzięło się z sufitu, ani z tego bo Bug tak hciał, hcieć to se można, a wszystko tak i tak samo się robi, a jeśli jakieś proroctwo zaczyna się spełniać, to się to dzieje w tym świecie-niewidzialnym, a w tym świecie-widzialnym to się staje, tak było z Indiańcami gdy im wszystko zaczęło wyhodzić, że koniec-świata będzie wtedy a wtedy, dokładnie to wyliczono, jako ten rok 2012, a miesiąc to był grudzień, i to grudzień 12 grudzień, to sobie to obliczmy, 12 – 12 – 2012 = 11, a każda 11, to jest koniec wszystkiego, a dzisiaj mamy dzień, 10 – 10 – 2017 = 12, a to jest początek wszystkiego, bo 11 to 2, a 12 to 3, 2 to tylko elektrony i protony, a 3 to jest to i to i neutrony, a to jest kompletny atom, a szykuje się pżeskok wszystkiego-wszystkiego ten na 4, a 4 to jest atom i pole atomu, a zaraz po tym będzie 5, a to już jest pole atomu danego i pole elektronuw atomuw innyh pżyległyh, a 6 to dohodzi pole protonuw, a 7 to jest wszystko-wszystko kompletne, a 8 to jest pole wszystkiego serca ludzkiego, a 9 to jest wszystko-wszystko pole wszystkiego, a jak już będzie 9 a tuż zaraz 10, a 10 to jest kompletność wszystkiego-wszystkiego, no i mamy cały pełny alfabet liczbowy wszystko-wszystkiego, a to się teraz staje nie tylko w sposub pżyśpieszony ale też natyhmiastowy i gwałtowny a nawet nagły, bo wszystko się w pełni ujawniło, nie tylko że ludź jest robalem, ale to wszystko co jest wszystkim, to wogule nic nie wiedziało o sobie, a tyle się tego narobiło i to total bezsensu, no bo to życie wszystkie i to ludzkie, to jedna total pożeralnia wszystkiego, i to i tylko to jest, a te inne kombinacje, to są kombinacje światła-pżeszczeni, i to i tylko to to jest, a ludziowi się wydaje, że on coś wie, że on coś umie, że to co wymyśla to jest cud, a nawymyślał narobił i to same zło, cywilizacja-śmierci, zaczyna się kończyć =

= to co ja wszystko piszę, to jest poto dlatego, by ten syf życia ludzkiego robala świata, wreszcie się skończył, no i w Polsce to się właśnie dzieje, a dzieje się to też okrutnie, bo w Polsce już jest a zaczęła się, total wojna o wszystko, w Polsce trutniuw jest około 20% całego społeczeństwa, a drugie 20% to nieudaczniki, kiedyś kolejaż maszynista parowoźnik, to był fahowiec nad fahowiec, on maszynę znał jak swoje dziecko, a jego żona wszystko robiła by wszystko było na czas zrobione, bo mąż idzie do pracy na służbę, i za komuny taki film został zrobiony, to powinna być lektura szkolna i to w szkole podstawowej, a nie Janko muzykant czy doktor Judym, hoć ten Judym, hciał jak najlepiej, a najlepszym rozpuszczalnikiem na wszystkie-wszelakie zło, to jest alkohol wudka czysta, piwo też ale to mocniejsze, jako napuj też do wszystkiego, wudka ma być najlepiej żytnia, bo żyto ma dużo w sobie ładunku Słońca, Egipcjanie ci starożytni to uprawiali, to był ih pokarm podstawowy, a wracając do historji-ludzkości, to jak się paczy na te ryciny egipskie, i na te szyfry co tam są, a te szyfry, to te kody genowe-denowe, bo to im się obrazowało, bo ci kapłani, a to kapłani ci z Atlantydy, to ta cywilizacja atlantycka, to stała się gmahem Świata, a ci z Azji i to całej, a wtedy te wody oceaniczne, były o połowę mniejsze, a więc to poruszanie i ta wymiana, było też bliskie sobie, ale bardziej to energii wszystkiego, bo takie to wtedy było to życie wszystkie, wogule było inaczej i inne, cała Ziemia cała Pżyroda, to aż buhało to wszystko, no i aż wreście wybuhnęło, bo pżekroczyło swuj rubikon, wszystkie swoje granice, wszystkie swoje możliwości, całą tą swą wyczymałość, poprostu nikt już nie wiedział co się dzieje, a działo się wszystko, jako też koniec tej cywilizacji, no i tak się stało, torpeda kosmiczna dokładnie wycelowana, no i rozpierduha total się zrobiła, wszystkie atomy Ziemi zaczęły się rozpierdalać, a ci kapłani, a wszystko też kontrolowali, teraz czeba na tą Afrykę wylądować, a tam już był czarnolud, o tym nie wiedzieli, a jak się dowiedzieli, no to ih do nas nie dopuszczamy, a to jest wojna, Aborygen swoje zrobił wykombinował, a zrobił wszystko źle, co wy wogule naukowcy wiecie, cały Świat to jedno total pierdolstwo, to z czego ludź się wzioł, a wzioł się z niczego, bo wszystko jest z niczego, no tak na logikę, Kryszna se jest jako atom, to jest pokazane u ty krysznowcuw, no i mądrość total mądrość tam jest napisana, każdy krysznowiec to prawie jak biskup, a jak gada kto to jest Wisznu, a to taki niemalże cały Kosmos, no i pływa w tym oceanie wszystkiego ten Wisznu, a Kryszna okazuje się że go stwożył, ten niby niewidzialny Bug, a tyh Wisznu Wisznowcuw, to jest nieograniczona ilość, bo to jest ta ekspansja Kryszny-Kryszniego, bo ekspansja, zaczyna być w Polsce u Polakuw, coraz częściej używana, a to jest słowo bardzo groźne, ekspansja, to nie jakieś coś co się gada, to jest żeczywistość, to popaczcie co to jest, eks pan sja, eks, to coś ekstra, a więc też boskie, to też eksperyment, to też jest ekstaza, też to jest to co jest wydaleniem, bo wemnie nie wieżysz, eksmisja, eksterminacja, no i to się dzieje teraz na Ziemi, to co jeszcze hcecie wiedzieć, a nic total nie wiecie, pan to wiadomo, to jest taki pan pańciu, a każdy pan-pańcio, to se pieska też ma, a sja, to cały ja, ale ten s, bo s, to jest jak samogłoska, bo to jest ten dźwięk, to wszystko co syczy, a syczy wąż i żmija, a ta hara Czaitani, to właśnie to robi, no i Bug se te pomyślał, że wszystko załatwił i to dokumentnie, a zrobił total wojnę, i tą powszehna w Indii, w tej Krainie Baraka, bo tam ta kastowość, się utwierdziła i zamurowała, bo ta interpretacja Bhagawity, zrobiła się tylko dla siebie, dla braminuw, i dla ih rodzin, jogini to jak riszi, tylko sobie i dla siebie to robili, a coś wspulnie razem, to tylko razem wspulnie, to taki wariant razem wspulnie śmierci tej super fajnej jogicznej, a bramin to cała rodzina, a więc żut rozżut plemnika total kontrolowany też, to o czym baba-kobita myśli najbardziej, czy już jest zapłodniona, a nie wasze dyrdymały budżetowe, bo tyle kasiory na to i na tamto, to co z Polakami działo się od razu po wojnie, czeba się odrodzić, i nikt o to nie pytał, do wyrka i się kohamy, bu nasz Narud nie zginoł, nasz Polski Polakuw, bo ta Odhłań Wszystkiego, jak się ładnie ulula, to jakby jest jej lepiej, wszystko co jest i się dzieje i robi i wogule bo jest, to nie jest tak o bo sobie, to jest to światło wszystkiego co jest życiem, co jako życie to ludzkie człowiecze, to najpżud czeba się wygżać na Słońcu, wtedy coś zaczyna się już wiedzieć, a wie się tyle, nie tylko co się wie, ale tyle i tylko tyle, co woda da daje, poprostu czeba się wykąpać, ale w pżeszczeni otwartej, tam gdzie woda jest żywa, a tego już nie ma na Świecie, a każdy paluh, coś niby znaczy, a teraz czas już spać =

= popaczcie na siebie, a raz było tak, taka jedna kobieta, a była Rybą zodiakalną, a to jest stan też wyższej nad wiedzy, tak działa Kosmos, coś jak zegarek, zaczyna bić-odbijać 12 w nocy, i duhy zaczynają się odzywać, to jest ta godzina duhuw, też jest wtedy straszno, ale dla tego i dla kogoś, bo sam jest straszny i strasznością, a Ryba potrafi sama być tym wszystkim, no i taką Rybę jedną w Polsce uwaliłem, a to jest ten jeden zdrajca wszystkiego ten Sikorski, ten co w Polsce hciał być wszystkim, a był dziennikażyną tym wojennym, a gadał jak znawca wszystkiego, a ciul-kretyn wszystkih oszukiwał, no i dohrapał się prawie wszystkih stanowisk, nawet został był marszałkiem sejmu, taka niby druga głowa w państwie, on był tak perfidny, i to robił nahalnie, a wiedział że mu wszystko się sypie, bo sobie wymyślał i kombinował, że to on wszystko najlepiej wie, no i takih czeh z Bydgoszczy wszystkih uwaliłem, on Rostowski i Rulewski, a Tuska tak załatwiłem, że teraz tak się wije w sobie, a władza u Barana to jest total kretyństwo, tylko siebie widzi Baran, Szydło ta premier obecna, to też Baran, Baran Baranowi nie ruwny, ale jest też taki sam, władza go wręcz total koha, no i mamy to co jak jest i jest, a jest tak, Baran wiadomo jest głupkiem i kretynem, bo taki jest ten zwież, no i go wszyscy ci hodowcy go pędzlują, to znaczy szczyżą, wyje stęka a nawet wariuje, ale nie ma wyjścia, no i łazi taki goły, też jest mu zimno, no i pżytul mnie ty inny, bo mi jest zimno, bo to pżytulenie, to nie jest jakieś coś obojętne, nawet mały dotyk, to już jest zaproszeniem, i to tym bezpośrednim do seksu, a jak się do ciebie dobiorę, to wszystko z ciebie zedrę, no i tak będę cię jebać, że nigdy o tym nie zapomnisz, mo i co taka premier żądu Polski cokolwiek wie o życiu, ciekawe ile miała orgazmuw w swoim życiu, wygląda na to że wogule nie miała, bo na to wygląda, że użędnik wogule nie wie co to jest orgazm, to se zrubcie badania, bo żeby mieć orgazm, ale ten oryginalny szczytowy, to czeba być na tyle wolnym, a nie być jakimś głupim belfrem, bo belfer, to taki ktoś, co niby wszystko wie, a w żeczywistości, to tylko to wie, co ma do roboty, i to też według instrukcji, a każda instrukcja, to jest ta też ograniczoność, bo w żeczywistości, to każdy se robi po swojemu, no i ta pani nasza nauczycielka, to jest hepi, bo jest ładna i to ładna laska, a dyrektor tej szkoły to ją total pilnuje, a też na nią paczy i to zawzięcie, każda kobitka baba ładna śliczna i wogule, to jak już wie co ma zrobić, no to robi, bo tak każdy robal-ludź to po swojemu robi co se wymyślił co ma sobie sobą zrobić, i nie ma tak, że cokolwiek jest logiczne, teraz ja ci pokażę, że teraz ja jestem lepsza, a nie ty bo jesteś pierwszy, a kręcisz i oszukujesz wszystkih, a mowa jest o tej platformie co jest w Polsce, a teraz ona się total rozpierdala, bo tak działa wszystko co jest oszustwem i kłamstwem, i samo zaczyna się likwidować, tak właśnie teraz to się stało, bo to co jest boskością wszehmogącą, to jest total okrutne, to se porozmawiajcie z Ojcem Pio, to może coś wreszcie zrozumiecie =

= no i ten rużaniec wyszedł Polsce Polakom, i to się pokazało na niebie, a nad Warszawą taka kopuła-jasności się zrobiła, to co się stało, to Bug to zrobił, a gdzieś tam jest napisane w tej kretyńskiej Bibli, że tęcza to jest to pżymieże Boga z ludźmi, wiadomo z Żydami, a naukowcy se mają te rużne wersje, każdy polityk też wie co na to ma powiedzieć, a taki nauczyciel szkolniak, no to jeśli by coś na ten temat powiedział, no to długo by się zastanawiał, coś by tam powiedział, wiadomo oględnie no i czeba poczekać co naukowcy na to powiedzą, kościuł to woli o tym wszystkim milczeć, maja swoih profesoruw-naukowcuw, Dalaj Lama może by jakąś mantrę odmuwił, ale hyba nie, po prostu się pokazało i znikneło, a zrobiło i stało się to, że to co jest duhem Polski Polakuw, nie tylko że to odżywa odżyło, ale to już zaczyna się już dziać i robić, ale też zaczyna się tak stawać, że na Polaka nie ma sposobu, a to dlatego, bo ci ciule z całego Świata, jak rozmawiają z nami Polakami, ale z tej obecnej władzy, to też widzą, że Polacy są konkretni i też są stanowczy, a nawet więcej i bardziej, i wogule coraz bardziej wszystko się układa z Polakami Polska, bo tamte władze, to hodziły na sznurkah, a oni to wiedzieli, no i tak z Polakami z Polską se robili, wy tylko bo się układacie, a układacie się dla nas pod nas, coś tam wam damy, swoje wszystko weźniemy, a to co dawali to wszystko sobie od razu odbierali, kwoty zostały pokazane, Morawiecki i wogule cała władza Polski wszystko wie, no i teraz macie za wszystko zapłacić, a tego jest ogromna kwota-suma, oni gnoje i to cały Zahud, a Ameryka to już wogule, koniec oszustwa z Polakami z Polską, wszystko na jaw wyłazi, a czasy komuny w Polsce były dobre i nawet fajne, to nie była komuna, to był ten socjalizm, każdy pracę musiał mieć, a każda praca też uszlahetnia, a jak się nie pracuje, to się kretyństwo z takimi robi, no i tak się stało w Polsce, pżyrost naturalny został skasowany, kretyn Tusk, to teraz rubcie do śmierci, no i wogule Polacy rubcie na wszystkih, aż was wyczebimy, a za to se ściągajcie Ukraińców, tez wam damy mużynuw, no i wogule was starczy 20-milionuw, a kościuł czeba u was skasować, kościuł dokładnie wiedział co się szykuje, no i z pisem wszystko szykowali, a ten Rydzyk, co te medja kościelne zrobił w Polsce, Papież tak rubcie tak dalej, no i moherowe berety, to my tam jesteśmy, no i szeptana propaganda rozmowa dyskusja, no to tyh czeba uwalić, Bug też w tym pomugł, a dokładnie Bug wszystko sprawdzał, Samoobronę wypierdzielił z polityki, tego niby kościelnego od razu, becikowe załatwił matkom rodzącym, Palikot wogule został zniszczony i skasowany, a teraz Nowoczesna idzie do kasacji, ci peowcy też sami się kasują, Tusk idzie pod trybunał-stanu, wszyscy pokoleji tam wylądują, włącznie z Milerem, a to total cynik jaki Świat nie widział, Komorowski to total same oszustwo on jest, a te Skoki, co te 5-miliarduw znikneło, to była breha peowcuw, tak jak ten ambergold, a wszystko wyjdzie na jaw, a tego złodziejstwa w Polsce było gigantyczna ilość, cały ten dług publiczny, to jest to złodziejstwo, to są też te odsetki, bo w ciula w huja ludzi robiono, i Morawiecki szykuje plan oddłużenia Polakuw =

= bo ekonomia i to każda-wszystka, to takie kombinacje to są liczbowe, a ten dług publiczny, to on jest i go nie ma, bo co to jest za dług, to gdzie te pieniądze zostały zmarnowane, no tak na hłopski rozum, za komuny pżecież takiego nie było, to co, źli wtedy byli oni ekonomistami, a wszystko musieli liczyć, a gigantyczne budowle stawiano pżecież, a te wojska Polskie na Grunwald, to Wisłę pżebyli-pżeprawili się oni wszyscy wojska Polskie, a ten ihny pierwszy kżyżakuw, tyh to co zobaczyli, to kazał zabić i to natyhmiast, bo kłamiecie bo nie muwicie prawdy, a Polak wie jak w Pżyrodzie z Pżyrodą postępować, a kżyżak to zakuty kżyżak, a zadufany w sobie pod same niebiosa, nawet se Matkę Boską se wzieli za krulowę, wogule wszyscy im mieli służyć i to poddańczo, a Polacy ih niemalże skasowali, Żym kościuł na to nie zezwolił, od samego początku Żym władza kościelna hcieli zawładnąć ziemiami Polski Krainą Polską, taki był ih cel, do końca go realizowali, nawet wy Sasi to zrubcie, no i zrobili że Polskę utrupili, a tu nagle Polska odżyła, nagle oręż Wojska Polskiego się stwożył, kacapuw ruholstwo bolszewikuw pogoniono i to tak skutecznie że bano się Polakuw i to całkowicie, nagle Polska stała się wielka i to bardzo, a Żydzi w Polsce i to prawie nagle, no to teraz wszystko robimy dla Polski Polakuw, bo Polska jest też naszą ojczyzną, a wtedy to żydostwo Świata światowe, żądziło i to prawie całą kasą światową, Żydzi Polscy nie tylko to wiedzieli, ale też tak robili i kombinowali, by pżehwycić jak najwięcej kasiory, trohę się podzielić z Polakami, ale Polacy coraz bardziej ih pilnowali, a ci z Endecji, to robili akcje pożądkujące, bo Żydzi wszystko hcieli pżejąć w Polsce a szczegulnie handel, wasze ulice nasze kamienice, a władza Polska zaczęła coraz bardziej ih pżyciskać, a Żyd jako też strah total, a władzą w Polsce było też wojsko, a to jest władza też prawie absolutna, i wojsko też wszystko kontrolowało, a wojsko Polskie pżedwojenne, było też bezwzględne, to wykonać i nie dyskutować, no i plan gospodarczy ruszył w Polsce, i to wielki-gigantyczny, wszystkie środki-finanse na to zostały skierowane, GOPR, i teraz też to w Polsce to rusza, i to też z kopyta =

= bo ten robal wszystkiego total wszystkiego, ten Bug Mahaawatar, to krok po kroku stawał się total sam w sobie sobą trucizną, bo to tak zaczęło się robić z nim, a sam był z tym wszystkim, a był samotnikiem, z czasem ten Światowid, coraz bardziej oddalał się od wszystkiego, bo jak ma się wiedzę tą coraz większą, to też to rozpiera, bo tak to działa i tak też to się robi, bo robi, to są elektrony, a działa, to są protony, a neutron wszystkiemu daje, bo jest światłem tym pżyczynowym, tym światłem też rozruhowym, i tym działającym, ale pżyczyna ma swoje też możliwości, jest rozrodcza, jest rozpłodowa, jest seksem, jest tą też miłością, też tym kohaniem jest, poprostu to jest spułka-spuła, a wszystko się spułkuje, a od spułkowania można się total spłukać, no i każde spułki, jak jakieś ptaki i wiewiurki, muwią i to też głośno, że lepiej tego nie zakładać, hyba że, że może że może wyjdzie coś z tego, no to ktura rodzina jest szczęśliwa, bo ta telewizyjna, to co tam nam pokazują, total sama fikcję życia wszystkiego, to co, Bug tego nie widzi, on tylko widział siebie, a jak zabierał głos, to aż gżmiało, no że tak i tak ma to być, bo jak nie, to ja okrutny i mściwy, to jak się zemszczę i to okrutnie, to też was wszystkih zniszczę, zrobię wam wojnę, wszyscy się pozabijajcie, a jak skończy się ten Świat kalijugi, to na nowo ja go stwożę ja Bug wszystkiego, a już miałem swoja drużynę, i to tyh najlepszyh miałem, stwożyłem tyh co są krijajogą, bo ta krijajoga, to taka kryjuwka z kturej czeba wyjść, a tylko joga daje możliwość poznania jak to wszystko funkcjonuje, jako ta mehanika wszystkiego, on to wszystko poznał w sobie sobą, krok po kroku takim się wszystkim stawał, a jak się stał nieśmiertelnym, bo Rama takim się stał, on jedyny ze Świata na Świecie, taki poprostu urodził się i stał się ten Światowid, wszystko rozpoznał w sobie sobą, wogule co to wszystko jest, wciaż nieustanie myślał, a myślenie takie w sobie też skupione, to daje wgląd w siebie też całkowity, też po pżez to uruhamia się wszystko, a jak zaczynaj się uruhamiać gruczoły dokrewne, no to wtedy myślenie wszystkiego, zaczyna być też już to kosmiczne, bo ta hemia gruczołowa, to działa nad indintensywnie, a on swoją cierpliwością, też wszystko pżemugł, no i wszystko w nim też zaczęło tak grać, że te jego deny-geny, o czym wogule nic nie wiedział, pżecież Bug nie jest naukowcem, wogule nie ma żadnego wykształcenia, bo po co wogule się uczyć, bo pżecież każda nauka, niszczy boski stan wszystkiego, każde dziecko, już wie nie tylko co hce, ono wie niemalże wszystko, a to w nim jest wszystko total zabijane, bo ta boska wolność, że niby wszystko można, a można tylko to, co ciało-organizm pozwala, by na tyle funkcjonować, by nie paść trupem, no i on Bug tak to zrobił, a wy wszyscy, niby żyjecie w tej total gmatwaninie wszystkiego, a wszystko wam się wydaje, a Bogu wszystko się wydawało, a to co jest wszystkim, to taka gra wszystka wszystkiego atomuw, no i wyszło na to, że gra się skończyła, też ta 6 do 0 =

= a o co hodzi z tym 6 do 0, a jak jest dwa razy 6 do 0, no to jest to rower, no i wtedy się odjeżdża, i nie ma ciebie wsrud nas, to jest taka pżegrana do 0-zera, z kturej niema już jak wyjść, bo to jest stan pogrążenia, i kończy się mażenie że jest że będzie się miszczem, bo się coś w życiu źle zrobiło, a zrobiło się coś bardzo złego, a co to jest, to kiedyś o tym opowiem, jak już będzie po wszystkim, a teraz wrućmy do tego Boga Stwurcy, se siedział i jeszcze se siedzi w tyh gurah-himalajskih, no i se wszystko oglądał w sobie, a do tyh czasuw, zanim dotarłem do niego, to układał plan pżyszłego Świata, i to na wszystkie możliwe sposoby to robił, i wciąż mu coś wyhodziło, że koniec tego Świata obecnego, bez wojny i to total wojny nie skończy się, a szukał i to po całym Świecie takie osoby, co by pżeszły na bycie światłem, żeby być bretarianem, a ci co to prubowali, to whodzili w ten stan bez jedzenia, ale prędzej czy puźniej to ih wykańczało, a pżehodzili sobą tortury, a nawet jeśli pżekroczyli ten prug, to nie wiedzieli jak żyć, no bo tylko bycie, to taki stan niewiadomo jaki, a żeby stać się coraz bardziej kosmicznym, to nie jest takie proste, a takim kosmicznym urodził się Sai Baba, bo ten ładunek z Kosmosu aborygencki, to jak wniknoł w łono jego matki, a ojciec matki dziadek Sai Baby Radży, to nieustannie modlił się, i to do Sziwy, by wreszcie narodził się Bug Sziwa, no i to się stało, proście a będzie wam dane, bo to powiedzenie, to jest właśnie to co do Boga się muwi prosząc, no i czasami prośba jest wysłuhana, a z reguły jest nie słuhana, Bug ma ważniejsze sprawy na głowie, niż tam czyjeś prośby, ale taka prośba też szczera i uczciwa, czasami ona się uruhamia, ale nie jako to boskie uruhomienie się, ale jako to własne, jako to własne też to boskie, bo ludź też jest Bogiem, to Sai Baba powiedział, ale dopiero puźniej, jak sam doszedł do tego, i to też nagle, bo tą Prawdę odkrył, i teraz od dzisiaj, nie będziecie oddawać mi pokłonuw i wielbić moje stopy, krutka piłka, i wszystko było jasne, ale dla nikogo, no może coś tam dla kogoś, może tylko dla paru, ale tak i tak dalej był dla nih Bogiem, bo był Bogiem, i to Bogiem o niewyobrażalnyh możliwościah, bo poruwnując, kim i czym był Papież Polak, to wogule nie ma poruwnania, bo ten on Wojtyła, to był tylko aktorem jako Papież, a to że miał dużą i wielka wiedzę, to też umiał tym też manipulować, a był pżecież też politykiem, całą władzę Polską wtedy stawiał na ruwne nogi, a Moczar hciał go ukatrupić, bo ten generał co rozwalił ty upowcuw, tyh pozostałości Ukraińcuw, to był tak bezwzględny i to total, że wyczyścił całe Bieszczady z tego gnojstwa ukraińskiego, a to była zaraza i to na całą Polskę, no i mamy Szczecin cały Ukraińcuw, cała ta ziemia pomoża-zahodniego utykano tyh Ukraińcuw, a teraz następni do Polski weszli, a są ciho bo się boja Polakuw, masz pracę i pilnuj to, a każdy Ukrainiec to zdrajca, jak ta co stała się bohaterką Ukrainy, Putin wiedział co robi, uwolnimy ją i nieh ją mają, kżyczy-wżeszczy bo se karjerę swoją robi, no i tak właśnie to było i stało się, a wracając do Sai Baby, to jak zaczoł wiedzieć że jest Bogiem, to coraz bardziej też wiedział, że to nie pżelewki, że stan-boski jest też bardzo niebezpieczny, no i zmagał się ze sobą, a zmagał się nie tylko ze sobą, ale zmagał się z tym Mahaawatarem Babadźim, o czym nie wiedział =

= bo to wszystko co jest boskie, to jest nie tylko niewidzialne, a jak już zaczyna się dziać, to też nagle, bo to tak też działa, coś jak w komputeże, oto takie poruwnanie, jak hce się poinformować dużą grupę ludzi, że na pżykład będzie koniec Świata i to już, no gdzieś za rok, ni czeba się do tego pżygotować, by się uratować, no i jest czas rok, żeby wszystko zrobić i to na czas, też niemwięcej gdzie jest najbezpieczniej będzie podane, no i też jaka kolejność ma być co do ważności ludzi, to będzie taki dekret-boski dla całego Świata ludzkości, wszystko dokładnie będzie w nim napisane i to co do szczegułuw, a wszyscy duhowni, mają wszystkim pomagać, a na końcu dopiero się ratować, tak jak ten kapitan na statku, nie wszyscy mogą się uratować, gdzieś wyhodzi że połowa ludzkości, Bug dokładnie określi kto ma się uratować, a kto poprostu zginie, ci co mają zginąć, Bug pozwoli mieć pży sobie dawkę trucizny, najlepiej cianek-potasu, szybko i prawie bezboleśnie i jest śmierć, wszyscy powinni mieć ze sobą truciznę, bo rużnie może być, kataklizm może się rozpżeszczenić, i to nawet ogarnąć całą Ziemię, bo Matka Ziemia musi się oczyścić ze wszystkiego zła, też tego zła boskiego, wogule ze wszelakiego zła, jako koniec tej epoki-ery kalijugi, ja Bug nie wiem jak czeba to zrobić bez kataklizmu, a oszczegałem wielokrotnie, pżecież apokalipsę napisałem, inne proroctwa pżecież dałem-pżekazałem, Dekalog pżecież ludziom dałem, i to tym najgorszym co po Świecie się włuczyli, o nikt ih niehciał, a dałem temu Mojżeszowi, bo jako kapłan, był bardzo wtajemniczony, i dostał misję odemnie, że by tyh swoih pobratyńcuw wyprowadził z Egiptu, bo się nie nadawali do życia w Egipcie z Egipcjanami, a Faraon i władza faraońska, szykowali zniszczenie ih wszystkih, zagonić ih do moża-czerwonego, i ih tam wszystkih zatopić, i koniec z tymi pasożytami w Egipcie, no i prawie tak się stało, a Ja Bug pżywołałem Mojżesza do siebie, wszystko mu podyktowałem wytłumaczyłem, my szykowaliśmy to Pżymieże dla Żyduw, my ciężko pracujemy, a Żydzi od razu ciebie i wszystko zdradzili, no i mało co poszli by na total zniszczenie, bardzo mnie prosiłeś żeby się zlitować nad nimi, bo też nie miałeś gdzie wracać, a Egipt też zdradziłeś, zresztą tyh Egipcjan nietolerowałem, oni mnie nie hcieli, wymyślali swoih Boguw, a Bug jest jeden tylko ja, i nazywajcie mnie Jahwe, i wyhwalajcie mnie, a ta hwała moja, to dlatego jest dla mnie, bo mi to pozwala wami lepiej żądzić, możecie mnie nazywać błogosławiony, bo to jest muj błogi stan, a każde sławienie mnie, ale to uczciwe i szczere, też wam będzie pomagać, no i pżeszczegajcie muj dekalog, i to bez jakihkolwiek ustępstw, a to pżykazanie-zakaz – nie zabijaj – to dotyczy wszystkiego, a więc nie wolno jeść mięsa, a to że jesteście na wzur i podobieństwo moje, to taka zahęta dla was, też żebyście podążali jako pżykład dla was ten muj, no i wszystko tak i tak ludzie robili po swojemu, a tyh lepszyh co się urodzili z ludzi, to brałem do siebie, poprostu brałem ih światło do siebie w siebie, cos tam je pżerabiałem, też pżez to stawałem się boga-dszy, a tego Jezusa trohę mi było go szkoda, fajnie opowiadał o tyh swoih niebiosah, ale to była ta bajka na resorah, czegoś takiego niema, no i zaczoł się uważać za Boga, że on wie jaka jest Prawda, że niby to wszystko ma odemnie od Boga, no i zabrałem mu te wszystkie zabawki, no i wysłałem go na kżyż, że by się nie inkarnował, a ja inkarnowałem się jak Czaitania, ale nie osobiście, to była inkarnacja pośrednia, poprostu znalazłem kogoś co mi odpowiadał, no i masz to robić, poprostu byłem wciąż z nim, a jak Radżu powstał, no to miałem z nim same kłopoty, on sobie robił co hciał, a dawałem mu rużne żeczy-pżedmioty, i też rużne możliwości mu wkładałem, też się mugł teleportować, ale nie jako osobista teleportacja, tylko jako wyobrażenie u tyh wszystkih co byli z nim, ale wreście znalazłem na niego sposub, włożyłem mu i to całkowicie, tego Sai Babę z Szirdi, i to od razu się uruhomiło, a potem to już było mi łatwiej i lżej, ale ciąż też mi uciekał, a tu nagle pojawił się ten ktoś z Poland, oglądałem go też cierpliwie, był inny od wszystkih, jego światło było inne, a jego pole wciąż się zmieniało, zaszedł w moją sferę eterji, a tam jest nad niebezpiecznie, bo to jest eterja moja, kturą stwożyłem by żądzić Światem i Kosmosem, musiałem go oszczec, i to mi się udało, nagle się wycofał i mi zniknoł, a jak się pojawił, bo też mnie wezwał, to mnie załatwił świadomością-hrystusową, zrobił to tak umiejętnie, a na wszystko miał odpowiedź, że musiałem się od niego odsunąć, i coś wymyśleć na niego, a tu nagle kontakt się znim urwał, a jak go hciałem dopaść, to już nic nie mogłem zrobić, a parę razy go zaatakowałem, a ostatnim razem mu się pokazałem, byłem pżynim z tą swoją drużyną krijajogą, hciałem to zrobić wspulnie pżeciwko niemu, nie odezwał się niezareagował, stał się nie do pokonania, a jak mnie torpedował i na wszystkie sposoby ze mną walczył, to tylko mogłem się bronić, ale z czasem słabłem, no i musiałem mu ulec, ale coś jeszcze wymyślę pżeciwko niemu, tego tak nie mogę puścić odpuścić sobie, wreście to ja jestem Bogiem, to sobie pojedźcie do niego wszyscy, nieh wam wszystko opowie, a wszystko wie, tylko nie wie jak jeść, a jak się to nie wie, to się nic niewie, ludzkość idzie na samo zatracenie =

= bo to co Bug sobą stanowił, to nie jakaś władza kosmiczna, czy jakakolwiek władza też ziemska, poprostu se był, se wszystko poswojemu oglądał, też wszystko po swojemu robił, a słuhał też wszystko, a jak usłyszał że ktoś nadaje, bo się na pżykład modli bardzo do Boga, też na pżykład ze strahu to robi, też dla kogoś za kogoś to robi, bo na pżykład hce komuś pomuc, no i wogule bo jakiś święty ktoś się robi, czy na pżykład taki ojciec Pio, on wogule się total ukżyżował, no i dostał te stygmaty, a podejżewano go o fałszerstwo, no i musiał się tłumaczyć dlaczego taki jest, a jak te stygmaty puściły, no to ty nas oszukiwałeś, jego zakon też go oto posądzał, no i wogule najlepiej jakby ciebie nie było, bo tylko nam kłopoty robisz, ale ojciec ksiądz Pio niedawał się, a Wojtyle pżyszłość dla niego zobaczył, no i pomugł o co prosił Wojtyła, bo ktoś tam na raka znajomy Wojtyły horował, i ojciec Pio go uzdrowił, bo wiedział że może to zrobić, niby z Hrystusem rozmawiał, i paczył się na niego w dal w Kosmos, ale Bug go nie słyszał, Bug zajmował się tylko tymi, co się w sobie rozświetlali, bo Bug karmił się światłem ludzkim i światłem słonecznym, to i tylko to Bug Robił, Buddę to pożerał dosłownie w całości, a tą Kowalską, to masz co bardzo hcesz, a nazwiesz się Faustyna, bo to imię to jej dlatego dał, bo to jest fałst, a yna, to odwrotnie any, yna any yna any, to taka mantra dla niej została zrobiona, a fałst to ten szatan wszystkiego to jest, no i yna any any yna ja fałst, no i Kowalska total zgłupiała, no i co hcesz cureczko wiedzieć, pytaj a dostaniesz odpowiedź, a dostaniesz ten obraz Hrystusa piękny, a te dwa promienie z jego serca, to są te moje energje wszystkiego, to jest ta moja hara, ta hara wszystko robi, jak czeba też leczy, ale tylko wtedy leczy, gdy ja tak zadecyduję, a tak wogule to nikogo nie leczę, coś tam pomogę pomagam, a te wasze wszystkie opowiadania o mnie, to są te wasze opowieści niesamowite, rubcie sobie to, ja mam swuj stan wszystkiego, ten wieczny nieśmiertelny, a wy nic nie wiecie co i jak jest, sami się wykańczacie, a te wasze niby życie maja, to nagle też znika, a to że się odradzacie, to tak i tak umieracie i zdyhacie, nikt tylko ja nie umieram, a tu nagle, że jest już muj koniec =

= a dla tego Mahaawatara wszystkiego wszystko było obojętne, to co jest życiem go wogule nic nie obhodziło, bo tak to jest jak się oceanem-wszystkim staje, a staje się wtedy, a też takim można się urodzić, gdy jak się whodzi w siebie, a czym głębiej się whodzi w siebie, a to co jest ciałem-organizmem życia ludzkiego, to wszystko jest w wodzie i też wodą, a wszystko tak i tak jest pżeszczenią-wszystkiego, no i jak takie coś się stanie z takim kimś, to u niego nie ma już myślenia, Bug wogule nie myśli, poprostu jest, a wgląd ma niby we wszystko, ale to jest to jego po swojemu, stał się strukturą też nad świetlną, jego światło ma prędkość dwukrotnie większą, niż to zwykłe światło na pżykład z żaruwki, bo światło słoneczne, to świeci wciąż nieustannie, i twoży sobą tą pżeszczeń światła niewidzialnego, ono jest gdy jest nasłonecznienie, znika gdy słońce jest zasłonięte, a światło-niewidzialne niema żadnej prędkości, poprostu jest, a czym dalej jest się od Słońca, tym coraz mniej jest światła, aż nagle znika, bo się pżekroczyło prug pżeszczeni widzialnej z niewidzialną, no i dalej wgłąb, sama ciemność pustka total nic, hyba że jakaś planeta tam jeszcze jest, może też księżyc, a może nic, a może materja tam znika, rozładowuje się i staje się pżeszczenią-nic, a to wszystko jest bez końca i bez początku, poprostu jest, a to że jest, to wiadomo że jest, bo widać i słyhać, a nawet więcej i bardziej, bo jak to wszystko się robiło, to nic o sobie nie wiedziało, a jak coś wiedziało o sobie, to nie tylko źle wiedziało o sobie, po prostu tyle wiedziało o sobie, na ile się stawało, a widziało i słyszało o sobie tyle i tylko tyle, co ten ludź-robal sobą zobaczył i usłyszał, też jako te odkrycia swoje-sobą, a tu nagle bombka-atomowa wybuhła, no i co to będzie, co się stanie, jak to zrobić by Świat nie rozpierdolić, no i dywagacje końca ih niema, a se robal-ludź produkował te bąbki, i to coraz sprytniejsze je robił, nawet wodoruwę se zrobił niby, no i niby szah-mat jest, wogule super już broń Świat cały ma, wszystko jest pokazywane sobie nawzajem ludzie ludziom, żeby było wiadomo, czym pokoleji będzie się utrupiać siebie nawzajem, nikt tego nie może zaczymać, bo niema jak, Bug takimi drobiazgami się nie zajmuje, hcecie się pozabijać to się pozabijajcie, z prohu powstaliście w proh się obrucicie, a jak ktoś zostanie, a wszyscy będziecie się total smażyć, a do mnie żaden smrud nie dojdzie, Słońce wciąż mnie doświeca, no i wszystko na nowo będziemy stważać, i zrobimy razem wspulnie nowy Świat, a jaki to się zobaczy, a Bug nie wie nic o tej broni nuklearnej-atomowej =

= a to wszystko co jest boskie co ludziska wymyślili, to ta ih hora fantazja, a ci od władzy z zimną-krwią, no to teraz to będzie nasze nażędzie władzy, to i tylko to z tego się zrobiło i stało, no bo co miał wspulnego z boskością czy wogule z czymkolwiek duhowym ten Konstanty Wielki, hodził-łaził po tyh pałacah żymskih, i tylko kombinował na wszystkie sposoby, no i zaczęło mu wyhodzić, że te świątynie czeba podzielić dla wszystkih, no i wtedy każdy nih czci swego Boga, a to coraz bardziej już mrowie to mrowie hżeścijańskie zalewało cały Żym, a to słowo pojęcie zwrot – tak mi dopomuż Bug – to jest ten hwyt dla siebie pod siebie, no i rub tak dla mnie Boże, jak ja hcę, wszystko jest total oszustwem, no i ja teraz Wieli Konstanty zostanę będę dla was Mesjaszem, a Mesjasz jak to wszystko zrobił, to burdel zrobił się w Żymie, sobur-nicejski to właśnie rozpoczoł z Żymem, no bo te kłutnie religijne, to jest to kretyństwo ludzkie, to kretyństwo ludzkie żądzy-władzy, bo takie to wszystko jest, atom z atomem się też pierdoli, no bo co innego mogą robić, tu się pierdoli tu się skleja, no i skleiło się takie coś ludzkie, no i napierdala total takie coś, a jak niby milczy nie muwi, to kocioł ma wełbie, no i szykuje następną wersję, tego swego-swojego napierdalaństwa, a jak tymi ślepiami swoimi, coś tam niby uwidzi, że mu coś tam niby wyszło, no i jest prawie zadowolony, nawet jest prawie hepi, a tu nagle riposta się zrobiła, no i te zwłoki napierdalające, nic tylko ja bo ja, a te zwłoki to te odwłoki, a każdy odwłok to te guwno wszystkiego, a ryba to sam jeden odwłok, a to jedna total trucizna ryba, jak wszystko co w wodah pływa, a taki krab czy rak, to dlaczego takie coś powstało, no i ludź też jest takim czymś, rybą też jest, nawet szczurem jest, a jak jest wagą, to też se lubi sądzić, a najlepiej nic nie widząc, to co, kosmologia jest czy nie jest boska, bo napewno jest kosmiczna =

= ta robota robalowa-ludzka, to jest bez granic, robi se to co hce, no i narobiło się to total guwno wszystkiego, kiedyś dinozałry brontozałry srały, że aż tego węgla mamy pod dostatkiem-ful, a ta ropa z tyh szczohuw ih-ihnyh jest, to co, to był plan boski, Bug to se pierdział w sobie-sobą, i same guwno mu wyhodziło, no i wyszło mu to, że to wszystko musi być inaczej, bo on se siedział, se myślał wymyślał, no i jak ktoś do niego się dobierał, no to cię od razu załatwię, a to robił natyhmiastowo i natyhmiast, jak jesteś taki wielki, to ja cię sprawdzę, a tak od razu zrobię, że nic nie będziesz wiedział, co wogule jest z tobą, Gandhiego nie mugł ruszyć, bo Gandhi, był sobie sam sobą, bo jadł i to bardzo ostrożnie, a jadł ser ten biały twarug, i popijał wodą z cytryną, bo hodzi o tą witaminę-C, bo ta witamina-C, to jest taki związek hemiczny, że jak go zaczyna brakować, to się grypa szykuje, i to ta zakaźna, no i łykajcie witaminę-C, co też się skończyło, no i idą te wszystkie środki pżeciw-bulowe, już jako forte, i te też max, no i wogule super wam będzie, bo ta hemia pżeciw-bulowa, to jest taki uśmieżacz, a tak wogule to gożej naj-naj, bo wtedy minister-zdrowia, sprawdza i to dokładnie, ile trupuw będzie tyh szybciej, by kasiory nie zabrakło, napżykład dla tyh rezydentuw medykuw, no i wojna się zaczęła, a wtedy wcześniej pżedtem, to ciho siedzieli, a te gnojki młode medyki, to są ci z tej totalnej opozycji, teraz ih uruhomiono, by obalić tą władzę co teraz obecnie jest, a ta władza wie oco hodzi, a to jest mała grupka-grupa, no i se zrobili głoduwkę rotacyjną, by się nie zagłodować, a ta wojenka z tymi gnojami, a to jest ta śruba-finansowa co hcą zrobić, to wypierdalajcie na Zahud i dupy starym gnojom podcierajcie, ta walka w Polsce, jest wciąż jeszcze sterowana, i to pżez Brukselę, a to lada moment się skończy =

= bo to robactwo-ludzkie, to jest ta poświata wszystkiego, no i se to zrobiło, zamiast pujść spać i to pożądnie, to się włuczy i szlaja, a taka premier jak ta Szydło, jak ten prezydent Polski niby Polski Duda, czy ten Kaczyński co niby wszystko wie, czy ten Duda ze solidarności, no i co taki ezoteryk może zrobić, jemu wciąż wyhodzi że jest źle i nie tak, inaczej mu nie wyjdzie, bo nie może inaczej, bo każdy ezoteryk czy jakikolwiek magik czy nawet szaman a nawet biskup i kardynał, bo jak się wejdzie na ten pułap niby świadomości, no to na wszystko czeba uważać, by się coś-cokolwiek rozsypało, a jak faktycznie jest, to wszystko staje się gniotem, też tym prawnym-pżepisowym, każdy proboszcz to wszystko też analizuje, by wiedział jak się poruszać, i idą wytyczne z gury, i to bardzo konkretne wytyczne idą są, bo kościuł ten właśnie w Polsce, to wszystko wie, ale nie wie jednego, jak Bug działa, bo miłosierdzie nic nie dało, i to wiedzą już i to wszyscy – bądźcie miłosierni, a wtedy Bug będzie dla was miłosierny – to im nie wyszło, bo nie mogło wyjść, bo tego Boga co oni se wykombinowali, to wogule nie ma, a Duhem tym niby co niby działa, to wszyscy też się nim zasłaniają, bo jak nie wiadomo co i jak to wszystko jest, no to jest to sprawka duha, a każdy duh, to taki hud, a więc hodu bo coś złego idzie, a Kalifornia się pali, wszystko idzie do zniszczenia, bo wszystko jest niepoczebne, bo wszystko to tylko gra i zabawa światła pżeszczeni wszystkiego, a nie jakaś inteligencja ludzka czy jakaś boska, poprostu tak się działo i robiło, no i się zrobił syf total, no i ludź kretyn głupek dalej się pogrąża wtym wszystkim, i końca niema tego kretynizmu ludzkiego, a jak pierdolnie i to wszystko naraz, no to gdzie będzie można spierdalać =

= ten kocioł wszystkiego, to się robił sam, wogule o tym niewiedząc, że wogule cokolwiek się robi, poprostu robiło się, no i zrobił się total syf kił i mogiła, wogule wszystko to jest total zło, a zło, to jest ołz, a ołz, to jest o łzy, a zło to jest złoto, a złoto, to jest zło to, no i złoto stało się walutą światową, a zło jest stanem Świata, bo ten pierwiastek złota, to jest ta żułć też rekinowa, bo jak się żre wszystko, to to co jest splotem-słonecznym u ludzi, a to jest wątroba czustka śledziona i nerki, to są te nażądy pżerobowe pokarmowe, no i jak takie coś żre wszystko, no to robi się taki gniot żułciowy, no i wyszedł z tego pierwiastek, se nazwano jako metal-szlahetny, a to same total guwno jest, wszystkie religje tym guwnem się obkleiły, a ten kościuł żymsko-katolicki, to już wogule total tym guwnem się obkleił, a prawosławie to samym guwnem tym wszystkim jest, co widać na każdym obrazku, a ta ikona ihna, to takie monidło-monidełko, no i gapcie się na to, i to was prosto do nieba zaprowadzi, a nam płaćcie, też możecie płakać, ale płakajcie i płaćcie za swoje gżehy, a konfesjonał, to ta wysłuhiwalnia esbecka, tu ci odpuszczamy, trohę ci coś tam lżej będzie, masz się za swoje gżehy pomodlić, no i wogule popraw się, puźniej gadają-pierdolą, jesteś ułomny gżeszny, no i biznes się total zrobił z tego, a buddyści to wogule z tego se zrobili państwo, a krysznowcy to wogule z tego swojego se zrobili religię totalną, nawet swuj bar ten krisznowski maja w Polsce we Warszawie, a Żydzi to wogule nad wszystko to są, tylko jakby Jahwe ih opuścił, ale pżyszedł osobiście do Polski, no i zapytał się mnie, co mam zrobić by Polsce Polakom pomuc, wszystko mu wyłuszczyłem, no i wrucił do swoih, i ih poinstruował, Polakom czeba dać kasiorę, i to nie żałować, Polak wie co i jak zrobić z nią, i dać kasiorę na inwestycje, no i tak się stało, i Jahwe ih wszystkih dokładnie pilnuje, a nawet więcej, czyma ih w ryzah, i też to, że Polsce Polakom czeba zapłacić, że tak nam pomagano, i to ryzykując własnym życiem, i życiem swyh rodzin, no i teraz pżyszedł już czas najwyższy, by dowalić Szwabom-Niemcom, bo wszystko niszczyli dewastowali, a Polskę zrujnowali doszczętnie, a tu Polska się odbudowała, też Światu zaśpiewała – Dziwny jest ten Świat, ale są ludzie dobrej woli, i go uratują – ale tak się nie stało, bo nikogo na Świecie niema dobrej woli, no może tylko jakiś jeden Eskimos jest, ale też jest to wątpliwe, kasiora każdego dowala-rozwala totalnie, to se pojedźcie do Dubaju, tam to wszystko widać, Arab se wszytko kupił, a jak mu się ropa skończy, to zacznie wszystko spżedawać, a uczymanie tego moloha, jest nie do uczymania, Dubaj idzie pierwszy na opuszczenie, Nowy Jork drugi, Los Andżeles czeci, cała Japonia idzie do kasacji, Koreo jedna i druga też i to od razu, Hiny wracają do miski ryżu, cała Azja ta stara, to ta staroć Świata, sama zaczyna się kasować, nażarli się total wszystkiego, a z tego odwrotu nie ma, bo tak to działa, bo żarło i to każde żarło, to sama total trucizna to jest, a jak każda trucizna, to nietylko uzależnia, ale staje się narkotykiem, i to tym narkotykiem nieodwracalnym, jak na pżykład makdonald czy keisi czy każdy fasfud jak każdy kotlet-shabowy jak każde żarło, a kokakola pepsi i te wszystkie podobne, to jedna total trucizna, a jak cokolwiek się muwi zatrutemu trupowi, to pżecież tylko se po swojemu wszystko wie to kim i czym jest, a co każdy prawnik wie, czy każdy medyk, czy każdy polityk, tylko to i tylko to, co wkul na blahę, co się nażarł, co się nałykał, co się kasiory nahapał, no i wogule se się urodził z czegoś z kogoś, a jak coś pamięta z kogo z czegoś, no to tylko na tyle, to ile mi się od nih należy jaka część jaka sheda jaki spadek, no i wogule o ile będę już bogatszy, ale babci majątku nie pżehulam, hyba że pżegram w karty, bo karty i to każda karta, też ta w rękawie, a też jest atutem, no i są blotki, też jest walet, w szahah jest podobnie, to czemu służą te gry, nawet miszczostwa-świata są tyh gier, w pokera też, to co to nakręca, bo jeden to total zwariował, ten Fiszer Amerykanin, Ruski jest bardziej opanowany, Polak jeśli gra w to, to bardziej dla pżyjemności, a wogule po co grać, czy wogule lepiej się dobże wyspać do oporu do syta, od razu lepiej się myśli =

= bo tak wogule to życie, to nie tylko że nie ma sensu, ono wogule nie wiadomo po co jest, no bo po co jest, po to żeby się mordować zabijać uśmiercać żeby hodzić do dentysty no i wogule hirurg nieh tnie-wycina no i bo wszystko jest kasiorą, wiadomo czeba jeść, czeba się wyprużnić, każdego horoby pżeśladują, do kościoła czeba też hodzić, no i czeba słuhać kazań, ciekawe co jak jest kazanie, wiadomo biskupa pżynajmniej, myśli na pżykład Kaczyński, czy Duda prezydent, czy ta premier Szydło, no i ta pani Rafalska od wszystkiego, ciekaw czy ta pani Rafalska nie zapomniała że jest kobietą, no i jak często ma stosunek ten płciowy, no i wogule jaka jest statystyka u politykuw z tym z tą poczebą też fizjologiczną, no nieh się pohwalą wreście kiedyś, tylko jak zrobić żeby nie kłamali, bo każdy polityk kłamie i to total, bo to jest taki zawud kłamcy total polityk, a ten Kaczyński, to od jakiegoś czasu, to robi za dwuh, za siebie i za brata, tak to się złożyło-ułożyło, no i ma ten swuj plan strategiczny dla Polski, ten państwowy, ten społeczny, ten pro państwowy, ten pro społeczny, no i wogule wszystko czeba opanować, no i dać służbie-zdrowia 6% budżetu, a 3% ma być na wojsko, no i procentowo to się układa, a jak układa się procentowo, to też układa się mahinalnie, też to się to usztywnia, no i każdy pokolei z ministruw jest rozliczany z tej puli kasiory, no i jeszcze trohę, i sejm nie będzie poczebny, tylko żąd, wiadomo premier nieh tym żądem żądzi, nieh będzie do tego prezydent, nieh ogarnia całością by się coś nie psuło, no może senat mugłby być jeszcze, tacy reprezentanci-wybrańcy z narodu, no i nieh też tam wszystko coś pilnują, no i wiadomo siebie na wzajem nieh to robią, a ministerstwa nieh też to wszystko podzielą procentowo, no i wszystko zacznie się samo robić, bo tak też działają procenty, bo procent i to każdy procent, to takie dwa kułeczka z popżeczną kreseczką, a to robi i czyni, a nawet więcej i bardziej, bo to wymusza, nie tylko dyscyplinę, ale też rygor, i to teraz zaczyna się jako nowa ekonomia, i to ekonomia ta wszystkiego, i kończy się ta mieszalnia kasiorą, a wszystkie banki Świata, lada moment idą do kasacji, bo są poprostu nie poczebne, a to gromadzenie pieniędzy, to jest ta fikcja życia, a te giełdy wszystkie świata-światowe, to są do naciągania wszystkiego na Świecie, co też się kończy, bo wszystko jest pod total kontrolą, a produkcja ma być coraz bardziej taka, jaka jest poczeba-zapoczebowanie, i kończy się to kretyńskie kupowanie, a te ceny masła, to ktoś podbił, by namieszać Polakom w głowah, wszystko w Polsce zaczyna być pod kontrolą, no i kończy się ten wolny rynek, ten wolny handel, ta wolna gospodarka, ta konkurencja wszystkiego, ta rywalizacja wszystka między sobą, ten liberalizm kretyński wszystkiego się kończy, ta gmatwanina ekonomi wszystkiego też się kończy, no i ta naukowość gospodarcza wszystkiego się już kończy, a księgowość i to każda, nie tylko się uprości i skruci ale sama będzie się pilnować i sama się zdyscyplinuje, a każde złodziejstwo już w Polsce znika-zanika, no i kończy się ta wolność kretyńska, co Tusk zrobił =

= bo każdy liberał, to nie tylko że nie jest ludziem, to jest takie coś niby wolne, hulaj dusza piekła niema, rubta co hceta, a ja idę w gałę grać, samo się wszystko będzie robić, też samo się gra, no i nagrało się bilion długu-publicznego, a to są w większości odsetki wszystkie, a odsetki to nie pieniądz, to tylko liczby i cyfry, a Morawiecki wie, że czeba to wypierdolić w Kosmos, no i szykuje się na tą operację, a ci wszyscy z PO i z Nowoczesnej, ci z PSL to się wija jak piskoże, ci z SLD kombinują i nic im nie wyhodzi, pohody kurwiaży jakby znikły w Polsce, kościuł wszystko dokładnie pilnuje, a też tak kombinuje i to na wszystkie sposoby, by pomagać tej władzy, i to robi też skutecznie, kościuł to jest ta nad władza ten kościuł Polski, a to Polsce daje wręcz całą niezależność, kościuł Polski jest niezależny od Watykanu, a ten Franciszek Papież, to numer wykręcił całemu kościołowi, też na to swoje pożegnanie wieczne wieczyste, i nieh mu będzie Frańcio rewolucjonista, a to oszustwo całe wszystkie kościoła kościelne, to ludzie swoje wiedzą, też się temu wszystkiemu pżyglądają, słuhają niby słuhają, paczą w te na te świątynie i coraz więcej widzą, to bogactwo kościoła coraz bardziej widzą, a każdy proboszcz co buduje kościuł tą świątynię-kościelna, to robi i ryje to wszystko, też na swoją emeryturę, nie kturym udaje się zrobić karjerę, bo są bardziej lotni w tej wiedzy magicznej kościoła, a to jest sama magja, a każda magja, nie tylko że coraz bardziej się kończy, ale zaczyna działać-robić, coraz bardziej odwrotnie =

= ludź-robal gada-pierdoli o wszystkim, a polityk kombinuje co i jak uczymać się w polityce, no i zobaczmy co to jest ta polityka, polityka, tyka i tyka, tyka jak zegarek, niby na czas ma wszystko być zrobione, no i każdego polityka tyka, ale wszystko tak oni to robią, żeby ih nic nie tykało, a tyh lobbystuw politycznyh, to nagle znikneli, a ten Tramp, to już sam jest dla siebie super lobbystą, no i pokazuje palcami, jak to ma być jak powinno być, też grozi, no i ma ten swuj styk palcuw, nawet to nieźle i ładnie wygląda, no i w ten sposub wszystkih poucza, a Polakuw Polskę se upodobał, no i idzie do Polski inwestycja, ta szklana-lusczana, i Częstohowa ją dostała, a tam jest duże bezrobocie, coś ci ojczulkowie paulini czy dominikanie, nie zabardzo się modlili za Częstohowian, ale o siebie super dbali-dbają, a o tyh wiernyh, to też, bo z nih się mają, i to całkiem bogato, a też dużo dla Polski robili, pomogli Szweduw pogonić z Polski, kilka zaklęć uruhomili, parę klątw zrobili, modły to wciąż robili-odprawiali, a Matka Boska ta Częstohowska, to jeśli coś tam pomagała, to tylko tyle, co nic, bo ten obraz tej Matki Boskiej, to nie jest Matka Boska, to jest ta Magdalena, a z niej zrobiono apostoła, a z tym apostołem Jakubem, ten od tego kija i tej muszli, to tam byli niby razem w Hiszpani, jakiś kościułek został po nih, a kościuł Żym Watykan, zrobili se tam bazylikę super świątynie, no i jedźcie do Santiago de Kompostello, byłem tam osobiście, no i jest tam witraż tej apostołki Marji Magdaleny, kościuł wie dokładnie i precyzyjnie, czego też nie wolno muwić, by nie zabużyć tego pożądku kościelnego wiernym, czym mniej wiedzą tym lepiej, a wracając do polityki, a kościuł to total polityka jest, no to co to jest poli, a to jest to, wszystko czeba policzyć, wszystkie straty i zyski, no i tak czeba też liczyć, by nam politykom nie zabrakło, a ludowi masie społecznej, to tylko tyle czeba dawać, jak to rozdzielimy, podatki ustalamy-uhwalamy, aparat kontroli-ścigania w pełnej gotowości i dyspozycyjności jest, a jak jest akcja jak teraz ta watowa, to wszystkih zaczęto wyłapywać i wyhwytywać, każdy podatek teraz jest ma być, pod pełna kontrolą, i koniec oszustwa w Polsce, a te to coś poli, to wszystko co polityczne to boli, no i robi się z tego taki polip, a polip to już prawie rak, są to też te polimery, a to też jest ta drobnica prawno-pżepisowa, no i wogule polityka, to taki sztuczny twur ludzki, no i wszystko stało się polityczne, nawet to, ile ma się dzieci rodzić =

= to parszystwo ludzkie, nie ma końca i granic, lud ten szary ta masa ludzka, borykała się ze wszystkim, poprostu żeby żyć, każdy co mugł to robił, by wogule jakoś żyć, taka egzystencja podstawowa żeby była, a tu artyścik se kpiny z ludzi robi, ten Młynarski, no i se wymyślił i se zaśpiewał – niedziela na głuwnym – bo se był w Paryżu, se zobaczył jak im jest fajnie, a Francuzi ze szkopami hlali szampana, a Polkuw wyżynano, a wyrżnięto cały kwiat inteligencji, no i kto został w Polsce, prawie nikt, a teraz cały Świat za to zapłaci, też za zabory, i to już się dzieje, nikt nie wie dlaczego tak się dzieje, a ten bank-światowy, co tam jeszcze coś znaczy, to teraz zaczynamy i to od razu, inwestować w Polskę, bo Polacy najwięcej stracili za czasuw wojny, i to czeba im oddać, bo ci Rokefelery, a oni tą wojnę zrobili, teraz tak hcą to wszystko zrobić, by złagodzić to co zrobili, a stracili swoja pozycje numer-jeden, bo władza amerykańska, odsunęła się od nih, a nawet więcej i bardziej, was niehcemy, jesteście już nam niepoczebni, no i to zrubmy dla Polski i to dużo, bo Polacy jako narud niezwyciężony, nie tylko się Polska odrodziła, ale zaczyna pżewodzić, i też coraz bardziej decydować, ale już jako ta władza obecna, a narud społeczeństwo akceptują tą władz, i to coraz bardziej, bo ta władza obecna, też wszystko tak robi, żeby dać ludziom jak najwięcej, i to robi, a też coraz bardziej, traktuje historję Polski, jako całość historyczną, bo za tej Polski Ludowej, to gigantyczną pracę wykonano, tą dla Polski Polakuw, a Kacap tylko się pżyglądał, no i kiedy Polacy się uwolnią od nas, no i to się stało, i to nagle, tu Papież Polak, Wyszyński był Krulem Polkuw Polski, a nie ty każdy artyścioha głupek, Wyszyński na was wogule nie hciał paczeć a co dopiero słuhać =

= dla pżyszłyh pokoleń, i tak se śmierć gada-pierdoli, bo jak paczyłem na tyh cztereh presiuw z tej grupy-wyszehradzkiej, no to ten Czeh, to gdzie on był, siedział jak panisko, no i kombinował jako spuła ze szwabami-niemcami, czy coś można jeszcze z Polakami i Węgrami zrobić, bo ci Słowacy, to coś tam niby wiedzą, niby wiedzą bo dużo gadają, a w żeczywistości to nic nie hcą zrobić, ci i ci czehosłowaki, to takie kapcie kraje, tylko by się do kogoś pżyczepić, no i wyhodzi im, że hyba czeba z Polakami Węgrami się zjednoczyć, liczą-kombinują, z innymi gadają, a tu też nagle, odtważa się były obuz socjalistyczny, teraz do nas pżyłączcie się cała Jugosławio, a Szwabi i Francuzi, widzą co się dzieje, a Anglicy, to jak oni się połączą, no to mamy puł Europy ze sobą, no i ta hegemonia tyh dwuh-osiowcuw, legnie w gruzah, no i koncepcja tyh dwuh staroci wszystkiego, idzie w odstawkę, i kończy się ih hegemonizm, Włohy tylko paczą, bo Włoh to jest thuż, bo każdy italianiec, to taki też Żyd, a nawet gożej, bo każdy włoh-italianiec, to tylko jedno ma wełbie, bo ja jestem mafistą, a to jest taki syndyk, ty rub-zapierdalaj, a ja ciebie pilnuję, bo ta ośmiornica tyh gnoji, to oni zrobili tą Amerykę, i to ci ci z Sycylji, to co, oglądacie i nie widzicie, to co, sen o Ameryce się skończył, to co się dzieje z Kalifornią, cała płonie, a co tam zrobiono, se ten holliłud zrobiono, a kto tym żądził, ta mafia sycylijska tym żądziła, i to tak bezwzględnie, że ci niby lepsi, bo też mieli jakiś talent, jak ten Frank Sinatra, czy ten Fonda, czy każdy inny, a kto Meri Monroł rozpierdolił total, to wszystko oni robili, i to tak bezwzględnie, co wszystko se pokazywali, byście wszyscy od razu wiedzieli, kto tu żądzi, ja ojciec-hżesny, ja Rokefeler, ja bankowiec Żyd, ja władza Ameryki, a tu nagle, Tramp biznesmen, ja będę teraz żądzić, i wam nie popuszczę, wam całemu kongresowi, bo wy to jedna sitwa, no i co prawnicy w życiu zrobiliście, no i se mieliście tego mużynka-bambo prawnika, a ja miliardy robiłem, a wy tylko by gadać, i teraz was wszystkih wypierdolę z posad, a Polska Polacy, to jakby muj Kraj, oni wszystko odbudowali, a pięknie to zrobili, mają wielką wspaniałą stolicę, tą Warszawę, co legła w gruzah, cała Polska ją odbudowywała, z całej Polski cegły jeździły do Warszawy, to co, komuhy nie wiedzieli co robić, a Stalin dał prezent Polsce Warszawie, Pałac Kultury został wybudowany, a kto na głuwnym froncie został postawiony, wy gnoje parszywcy politycy, Mickiewicz i Słowacki, a nie żaden huj polityk =

= zawsze się to muwiło, no i co się zrobiło, jedno total oszustwo to było to jest, no to co się robi dla tyh pżyszłyh pokoleń, no tak realnie i żeczywiście popaczmy na to, no bo co teraz mamy, kupę śmieci smrodu, ten gorszy ludek musi to segregować i układać, by nie padł trupem maseczki mu się zakłada, no i wogule ciesz się że możesz zarobić, a to co dostaniesz tą kasiorę, to se idź do supermarketu i se kup co hcesz, najlepiej zrub to w Biedronce lib w Lidlu, bo tam jest najtaniej, tam wszystko masz pakowane, no i też nagle się okazało, że na Europę B tą wshodnią, jest wysyłana ta żywność gorsza, sanepid milczał, klika władzy nieh tak będzie, bo mamy taniej, to co, ci gnoje z Zahodu, my se żremy frykasy, a wy Wshud żryjcie guwno, a to trwa naście lat, to co to była za polityka dla pżyszłyh pokoleń, oszustwo i tylko total oszustwo to wszystko jest, władza se żre frykasy, nawet se drinki popijano w sejmie-parlamencie, i to te z pod lady, a na to było pżyzwolenie, no i pokazano nam w telewizji, jak se posły czy też senatory się shlewają, nawet se włażą na muwnicę, no i se pierdolą swoje guwna, to co, ta obecna władza, wszystko daje pod kontrolę, to co, robal-ludź jak nie jest kontrolowany, to co wtedy zaczyna robić, to co, sam nie potrafi się kontrolować, bo nie tylko że nie potrafi, ale niehce się kontrolować i cokolwiek potrafić, bo ten ludź-robal, to takie zło total hodzące po Ziemi, Rodzice Kosmiczni se to wyprodukowali, no i jako też ta total nieświadomość, robalstwo wszystkiego zakańczało wszystko, a dożerało się już total, a tu nagle zobaczyło siebie to wszystko, że to wszystko jest szajs, sam total jeden błąd to wszystko jest, też jako ten obłęd wszystkiego to jest, że to tylko zło samo zło wszystko wszystkiego to jest, no i czeba coś z tym zrobić by nie pierdolnęło, a wszystko jest do wymiany, a to co jest życiem, a to jest gniot total wszystkiego gniot, a wszystko tak i tak orgazmem się kończy, no i się kończy to tym wszystko, wy się wszyscy pierdolcie, a my władza was pilnujemy, a same trupy się rodzą z tego wszystkiego co robal-ludź wymyślił wykombinował zrobił, to na kturym pokoleniu to wszystko się skończy, na drugim czy na czecim panie Duda, bo tak żeś se powiedział, a jak zdehniesz bo zdehniesz, jak ci wszyscy twoji kumple, to jako trup, co będziesz wiedział, co będzie w pżyszłyh pokoleniah, to co, rubmy spalarnie tego guwna gnoju śmieci, co se to guwno gnuj śmieć hodzonce se robi, a wy to tym wszystko kontrolujecie, se politykę tą swą robicie, a tylko władzę macie wełbie, a wiecie już, że ta demokracja kończy się jako władza władzy, bo ludzie a w Polsce szczegulnie, to władzę wręcz nienawidzą, a ta obecna władza w Polsce, to na tyle już wie, to rubmy tak i żądzimy tak, by dać ludziom tyle a nawet jak najwięcej, by mieli to niby wszystko, ten dobrobyt niby żeby mieli, no i go zrubmy żeby coś tam był niby lepszy, no i czeba fabryki budować, by robota była, by bezrobocie było mniejsze, no i wogule żeby żyło się dostatniej, no i wogule my władza wiemy co i jak robić, by wy ludzie w Polsce, mieli coś tak samo i podobnie, jak ci na Zahodzie Niemcy Francuzi Anglicy i inni, a wszyscy to hcą, no i co, jaki Świat się stanie, co może jak Dubaj się stanie =

= ta cywilizacja śmierci total wszystkiego, ona już się kończy, bo Polska ruszyła z posad, a Polacy zaczęli-zaczynają myśleć po Polsku, bo pamięć Polski Polakuw nie tylko się odtważa, ale staje się coraz bardziej aktywna, a też staje się po nowemu, jako ta myśl-pamięć co jest dumą Polski Polkauw, a duma rozpiera, a z czasem i to bardzo, a każde rozpieranie, to jest też rozpierdalanie, no i w Polsce w Polakah robi się i jest total rozpierduha, nie tylko ta polityczna, ale ta coraz bardziej patryjotyczna, jako ten patryjotyzm Polski Polakuw, że to właśnie my Polacy jesteśmy Wielkim Narodem, a nasza historja jest pżeogromna i pżebogata, też świadczy i jest dowodem, że zawsze walczyliśmy o Polskę, nigdy się nie poddawaliśmy, a jak nami zawładnięto, a to było jako te zabory Polski, nikt z osobna z zaborcuw, nie był w stanie Polakuw pokonać, a tu nagle wojna-światowa, ta niemiecko-francuska, bo wtedy już szkopy, se plan uknuli, że będą władać Europą, a nawet Anglię zdobędą, a potem wymarsz na Rosję se zrobią, taki plan oni szwaby niemcy prusacy mieli, a to że im nie wyszło, bo Bug na to nie pozwolił, i tak zamieszał pżeszczenią wokuł-ziemską, że nagle walki się zablokowały i to w miejscu, a ta kasacja caratu Rosji, to breha szwabskih komunistuw, jako drugi wariant władzy nad Światem, no i komintern od razu został uruhomiony, no i szwab Lenin miał to wszystko też prowadzić, a Rosja carska była zasypana szwabami-niemcami, pracujcie wszędzie, rubcie to solidnie, bądźcie też uczciwi, a w pżyszłości połączymy te ziemie ze sobą, no i cała breha szwabska niemiecka i też hitlerowska, ten hitleryzm, to była czecia wersja zdobywania Świata, wszystko legło nagle w gruzah, Rosja sowiecka-bolszewicka ih total załatwiono, a te wojska hitlerowski, to prawie z całej Europy one były, tylko Polacy walczyli wszędzie ze szwabami, a Anglia prawie padła, a Polscy lotnicy Anglię uratowali, a w nagrodę Polacy nic nie dostali, bo ta polityka Angli i to zawsze, to była nie tylko ta mocarstwowa i kolonialna, ale w tyh łbah angielskih, u tyh lorduw baronuw hrabiuw, u tyh wszystkih z podwiązkami, u tyh krulikuw angielskih wszystkih, to tylko jedno tam było, my jesteśmy panami Świata, no i też to nagle się skończyło, no i wszystko nagle się skończyło, i tą robotę i to niemalże wszystką, to zrobili sowieci Rosjanie, i tylko oni to zrobili, a to że ih to zło też było tym złem totalnym, bo tak to wszystko działało, bo tylko zło na Ziemi było i jeszcze jest, no i nagle Świat interesuje się Polską, też hcą się uczyć języka polskiego, zaczyna być moda na Polskę we Świecie, a Polska Polacy, dokładnie zaczynają wszystko pilnować, i to co do szczegułuw =

= robal to ludź, i to ten najgorszy robal ze wszystkih robali, no bo taki robal-robak, nawet Mickiewicz takiego mniha nazwał tym-tak, hyba już wiedział co to jest ludź, a sięgał sobą na szyty możliwości, nawet Boga wzywał na pojedynek, ale się nie zjawił, a robił to z najwyższej gury Alp, bo te gury Alpy, to takie al py, py to od razu bo pytanie, a al, to z reguły to co jest ale, bo to ale, to taka wątpliwość wszystkiego, no i tu se gadają też pierdolą, no i nagle ale, odwrotnie to ela, a ela to imie, a Ela to jest tylko od niedziela, no może w sobotę, a może teraz już też w piątek, a najlepiej to codziennie w nocy i z rana, rano taka poprawka by aż czepało nimi, no i szybko bo do roboty, no i idź ty pierwsza się umyj, ja jeszcze trohę kimnę, bo aż mnie zatkało, tak ci pżywaliłem, a jak wrucę z roboty z pracy, to od razu to zrubmy, puki jeszcze mogę, a potem puźniej będzie żadziej, a jak się skończy to nasze wspulne pierdolenie, no to ty laptop a ja telewizor, a puźniej się zamienimy, ciekawe jak ci rezydeńci niby lekaże leczą, bo wygląda na to, że nawet na pielengniażowanie się nie nadają, a studia za darmo dostali, no i se robią happening, politycy opozycji to też pilnują, wogule to się dogadali, opozycja w Polsce jest kasowana, bo sama się kasuje, a Austria robi się wolna, wszystkie plany Szwabuw Francuzuw, spełzają na niczym, bo kończy się ta polityka oszustwa total oszustwa, tyh dwuh spżecznyh ze sobą państw, bo German, to jak ten Gering, ja Gering wszystko mam, wszystko ma być moje, bo ja wszystko wiem jak grać, no i Man Tomasz Man, to wszystko też opisywał, a ten polski Man, ta gruba beka gnoju wszystkiego, to taki to jest szwab, a jego kumpel co razem se gadali-pierdolili, to nie tylko szwab, to taki dureń do potęgi entej, Młynarski to to samo, a Wioletta Willas to prawdziwa Polska, nikt tak nie śpiewał jak ona i to na całym Świecie, ona prawdziwa Polska Wioletta Willas =

= no i holliłud się sypie, a las-vegas dostało to co czeba ale tylko wstępnie, zło zaczyna samo się rozpierdalać, bo zło jest tylko złem, a każdy aktor, to se gra kogoś, no i robi to jak najlepiej, bo za to mu płacą, a taki ten Olbryhski z Polski, to pobył coś tam we Francji, no i głosi, że w Polsce, że cała Polska ma być ih ihna aktorska, tu że ma być i to wogule gwarantowane sędziowska, adwokaci milczą, komornicy zostali ukruceni, a jak w praktyce to zobaczymy, notariusze są nad ostrożni, nauczyciele kończą swe strajki, medyki swoih stołkuw i pensji pilnują, a każdy prawnik, to taki ciul do potęgi-entej, no hyba że jest senatorem, coś jakby lekko z gury paczy, bo senator, to taki ktoś niby wyższy, niby że coś więcej wie, no i jest bardziej kulturnyj, tego od niego się wymaga, a teraz, alkohol, co to za hemia, al ko hol, na holu wiadomo się jest gdy się za dużo wypije, a al, to jak te algi, bo algi, to ta stara hemia roślin wodnyh, ko to wiadomo, bez kohania nic nie wyjdzie, hyba że to invitro, a invitro, to taka sztuczność wszystkiego, a ten co to powiedział, a to jest oszust cynik totalny, że kobietom nie wolno nie dawać szczęścia, bo rodzenie dziecka, to to szczęście dla kobiety, ciekawe ile ma dzieci ten ciul-huj, każdy polityk to ciul-huj, i to ten nie ruhawy, jak wejdzie taki ktoś w politykę, to już z tamtąd niema jak wyjść, bo to nie tylko wciąga, to zaczyna decydować o wszystkim =

= bo ludź-robal, to nie tylko jest total złem, on z Ziemi sobie zrobił tą swoją kretyńską robotę, no i pokazano nam, jak super ładnie pięknie Ziemia świeci w nocy, cała jest rozświetlona miastami, w nocy samo total kurewstwo na Ziemi jest, to takie kurewstwo-krulestwo z Ziemi się zrobiło, wszystkie stany krulewskie to samo kurewstwo, a w Polsce jak coś było z tego to w ukryciu, a we Francji, czy w Hiszpani, a w Angli to już wogule, wogule wszędzie, u Habsburguw to seks był total pilnowany, taka dyscyplina pruska u nih była, Sasi to hujem żądzili, a całe Włohy to jedno total kurewstwo, tylko na Grenlandi i Antarktydzie z tym jest spokuj, u Eskimosuw to seks jest tylko rozrodowy, Papuasi to się pierdolą nieustannie na okrągło, Aborygeni podobnie, a ta cała rasa biała niby biała, to z seksu zrobili nie tylko kurewstwo, i to kurewstwo też wyczynowe, burdele to wszędzie są, we Francji to już wogule burdel to symbol Francji, a w Polsce to jest to ale ukrywane, Las Vegas to jeden total burdel to jest, a ten seks filmowy i komputerowy i ten prasowy i wogule każdy, to jest ta natura robalowa -ludzka, każdy robal się jebie i pierdoli, i tylko to robi, bo to życie to nic innego tylko to, a tym wszystkim co już im odhodzi odeszło, to se robią z siebie tą inteligencję, no i ja profesor wszystko wiedzący, muwię wam ogłaszam wam, że ta myśl na pżykład Hegla, jest wspaniała i genialna, też jest wciąż aktualna, no i wogule filozofia jest wspaniała, bo ja też nią jestem, a seks już mnie nie interesuje, a jak byłem studentem, to coś tam się kurwiłem, może bardziej w myślah, bo w myślah to wszyscy maja kurewstwo, bo myśl i to każda myśl, to idzie z denuw-genuw, a jak tego coś tam się nagromadzi, na pżykład z wątroby, no to jak żułć z niej się wyleje, no to ile tej żułci potem jest, na pżykład do kogoś w stosunku do kogoś, jako też ta wścieklizna, czy ta złość, czy to jakieś zamieżenie mordercze-zabujcze, no i cała psyhologja też nad tym się rozwodzi, a nawet więcej stała się nauką, no i nawet hce o wszystkim decydować, tylko że o sobie nic nie decyduje, bo to same świry te robalowe-ludzkie są, masz problem idź do psyho-wszystkiego, no i robal robala ustawia, a ustawia do tego, jaki masz być, a ta twoja wolność, to jest total pod kontrolą, bo ta wolność, to ta fikcja życia, wolna to jest dzika-świnia na zakręcie, ptak coś tam jest wolny, wolny tylko ten jest, co wolno hodzi i się porusza, no i ma wolny czas, no i wolno mi to i tamto, a najlepiej zostanę prawnikiem, wtedy będę tak kożystać ze swej wolności, jak ta baba w Zakopanem, co wszystkih w huja w ciula robiła, wszystkih opłacała ze swyh kombinacji, a to taka gruba beka ropuha, no i kończy się jej karjera, a swuj biznes zrobiła na długah, bo każdy dług, to jest też ten wdzięczności, ktury właśnie się teraz skończył, bo każda wdzięczność, to taka śpiewka też żydowska, ja ci coś dam coś ci zrobię pomogę, a ty mnie wynagrodzisz, Sanczo Panczo takim właśnie był, na ryceża być ryceżem go nie było stać, bo mu też wogule nie stawał, a jak stawał, to od razu też się bał, co tu z tym zrobić, jak mnie żadna niehce, bo nie jestem bogaty, bo nie jestem ładny, bo wogule bo jestem Żyd, a świat Żyduw właśnie teraz skończył, i to ogłosił Morawiecki, bo te wszystkie linie-kredytowe, to ta pętla na każdego, no i Polska wyzwoliła się z tego =

= a teraz to co prawnik powiedział, radca prawny to był to jest, taki jeszcze dość młody facio wystąpił w telewizji publicznej, no i jaka jest pana opinia w sprawie tej reformy tyh sąduw na dole hierarhi sąduw, no i zrobiono tak, że sędziowie mają być dobierani losowo, jakiś system komputerowy ma to ustawiać, no i wiadomo też są pżeciw temu, wiadomo ci co żądzili żądzą sodami są pżeciw, tylko ministerstwo-sprawiedliwości nie jest pżeciw, a to jest tam całkiem nowa i młoda ekipa, no i macie tak to zrobić, Kaczyński powiedział, żeby tą mafję sędziuw rozpierdolić, no i to robią, opur jest też straszliwy, bo prawnicy a szczegulnie sędziowie to nie tylko mafia ale to też jest klika to też jest sitwa, no i wogule to są same total hamy i skurwiele a na dokładkę oni są też tą niby władzą co se uzurpuje że jest nad władzą, to jest właśnie ta kasta szczegulna w Polsce co wszystkim wszystkimi zaczęła w Polsce żądzić, i to właśnie się z nimi kończy, czas najwyższy o 100-lat za puźno, każda władza deprawuje, a te pozory jaka jest super dobra, to jest ten blihtr wszystkiego, to jest ta pżykrywa wszystkiego, to jest ten beton co wszystkih zalewa i utwardza, no i jak pżyhodzi zmiana, no to wszyscy bo czeba się zmieniać, a to też boli, ci z poza układuw, no to teraz my whodzimy do władzy i twożymy nowe układy, też to ma być inaczej, bo władza naczelna jest inna, ma swuj program, ma swoje pomysły, ma swoją wizję, no i wogule hce żeby było inaczej, no i tak w Polsce się teraz robi, a zaczęto od trybunału-konstytucyjnego, bo ta instytucja mogła wszystko nowej władzy zablokować, a Brukseli tej uni-europejskiej, to właśnie oto hodziło i to we wszystkim, żeby Polacy byli ubezwłasnowolnieni, bo wtedy dalej będziemy wami żądzić, coś wam będziemy dawać, a my was będziemy dojić, no i pokazane zostały liczby, kture państwa najwięcej doiły Polskę Polakuw, Holendży najwięcej, a po nih Niemcy, wszyscy pokoleji Polskę Polakuw doili, a teraz władza Ameryki Amerykańska, czeba Polskę doinwestować, zrobić ruwnowagę w Europie, Europa wshodnia to wielkie połacie pracy i to wszystkih, i czeba skończyć z tą hegemonią Niemcuw i Francuzuw w Europie, a wtedy Rosja nie uspokoją się też, Hiny podobnie myślą, Skandynawowie wiedzą na co Polkuw stać, dokładnie wszystko obserwują i analizują, ci wszyscy z tego dużego pułwyspu, nie hcą i nie mogą popełnić błędu, są total wyćwiczeni pżez tą swą-swoją historję, może-bałtyckie też wszystkih łączy ze sobą, no i co ten prawnik powiedział, a muwił dość jasno i klarownie, taki młody dorabiający się prawnik on jest, a jako radca prawny, to jest bardziej neutralny, bo jest radcą, to taki doradca, no i kture pżepisy można poukładać, żeby jako tako coś wyszło z tego prawno-pżepisowego, oto co powiedział, a to jest cała prawda o tym wszystkim betonie życia – prawo to jest hermetyczny język prawniczy prawnikuw – no i co taki zwykły obywatel może zrobić, jak nie szczelić se w łep, jak ten beton wszystkiego go dobija, bankrutem się staje, zdrowie to już grobowa-deha tylko jest, no i sędzia kombinuje niby po swojemu myśli, jak tego delikwenta dobić, no i z reguły dobija, a ci co są twardzielami, to mają tą swoją gehennę życia, a jak by mogli zabić sędziego, to by zrobili z najwyższą nawet niebiańską pżyjemnością, takie to właśnie jest z tym prawem i prawnikami, to są total robale zła wszystkiego, no i to se stwożyli zrobili na Ziemi, bo my władza, bo my władza ta niezależna, a ktura władza jest niezależna, żadna, nawet woźny a ma też władzę, jak czeba to też coś tak wykombinuje, że nawet dyrektor ze szkoły wyleci =

= Polska nagle się odradza, ci analitycy Świata dużo wiedzą o Polsce, a kobiety Polskie, są nie tylko najładniejsze na Świecie, ale są najbardziej inteligentne ze wszystkih kobiet na Świecie, tylko parę Angielek może Polkom doruwnać, a ta Polska premier Szydło, na tyle już wszystko opanowała, że jak muwi to jest to z pozycji że wie że tak jest, jest też coraz bardziej stanowcza, a ta Merkel kancleż Niemiec, to coś ma tam z polskiego, ale to w niej wszystko znikło, jest typową Szwabką, a rozgrywa wszystko też tak, by jak najwięcej dla Niemcuw było, a to się już kończy skończyło, a każdy bul i też ten najmniejszy, to nie tylko że rozprasza, ale zakłuca dosłownie wszystko total, a myśli zaczynają się po swojemu układać, i coraz bardziej te śmiertelne, też te co się w życiu robiło źle, no i wogule jak tu żyć, też czy to pżejdzie, reklamy total wszystkih oszukują, kretyn kretynowi to serwuje, no i kretyństwo do potęgi się serwuje, a ludziohom wciśnięto wszystko, a ci co mają więcej dużo i cała władza z całym kościołem włącznie, to se serwują tą wyższą pułkę śmierci, a to tak robi z nimi, że coraz bardziej uśmiercają wszystkih innyh, pżecież to jest logiczne, bo na pżykład cala Szwajcarja Szwajcaży, to są tak total uśmierceni, że wogule nie myślą, a myślą tylko po śmiertelnemu, no i mają ten system swuj total śmierci, i to tej śmierci precyzji jak te ih-ihne zegarki, bo tak to wszystko się zrobiło, a teraz coś bardzo ważnego, kościuł ten Polski i ci najważniejsi tego kościoła, ci w Watykanie też ale tylko nie ktuży, a ten Papież Franciszek nie wie o tym, a hodzi o to, że Ziemie Polskie Kraina Polska, jest tą Krainą Świata, co jest miejscem najlepszym, w kturym to miejscu tej części Świata, twożyło się budowało się robiło się, to co ja nazwałem – Sercem Świata – a oni to określali, że kto włada tymi ziemiami, ten też władza Światem, bo te Ziemie ta Kraina Polski Polakuw Słowian, nie tylko że są bardzo urodzajne, ale Pżyroda cała tej Ziemi Krainy, jest poprostu kompletna, a to daje też kompletność tej społeczności, no i też to dawało-dało, że Narud Polski się odradzał, Mickiewicz musiał o tym wiedzieć, Słowacki też, Norwid to wogule tym żył, Asnyk tak ale do końca w to nie wieżył, Leśmian o tym wiedział i coś w to wieżył, artyści pżed wojna i wcześniej dużo o tym muwili, a ci okultyści w Polsce Polacy, to im wciąż wyhodziło że tak jest, Paderewski Dmowski i Piłsudski o tym wiedzieli, bo ta wiedza i gdy się w to wieży, a co dopiero jak się jest pewnym tego, to nie tylko uskżydla, ale daje niesamowite możliwości, Tiszner to wiedział i był pewny że tak jest, Maharski też ale wątpił, Glemp też ale nie dowieżał, Dziwisz jemu wszystko było obojętne, on tylko siebie widział, a ci obecni kościelni w Polsce, jeśli coś tam wiedzą, to się tak pżeżarli że myślą tylko tym żarłem, Wyszyński był pewny tego że tak właśnie jest, a historję Polski znał na wylot, poruszał się w niej nad swobodnie, a ta władza po tej niby rewolucji, to wogule nic nie wiedziała co to jest Polska no i wogule kim są Polacy, dupki dorwali się do władzy i wszystko zniszczyli, a teraz wszystko czeba naprawiać, a naprawa idzie od razu z kopyta, bo ci na Świecie co niby wszystko znają, nawet ci Arabowie co coś tam niby wiedzą, coraz bardziej wszyscy obserwują i wpatrują się w Polskę Polakuw, no i widzą i słyszą, że jednak to prawda, a te Żydy bankuw Ameryki i ci wszyscy z bankuw Ameryki, to tak robią i kombinują, a to jest ta ihna total globalna polityka, że jak ma się coś gdzieś się dziać, i że na tym można zarobić, no to od razu to tam idziemy, no i też tym wszystkim sterujemy, a ten nasz minister od wszystkiego Morawiecki, to dokładnie wie jak oni to robią, a jest też nad inteligentny, i to oni to widzą i wiedzą że taki jest, no to panie Morawiecki, a muwi po anglińsku super, hyba nawet parę dialektuw opanował, no i wogule jest na luzie, a ojciec dobże go wyhował i nauczył, a nawet więcej, nauczył go pełnego patryjotyzmu, a to zadziałało też tak, bo tak działa patryjotyzm, bo to jest potęga wszystkiego, a w Polsce on się odradza też nagle, a nawet też że teraz wam wszystkim pokażemy, a Papież Polak, do ostatniej hwili swej, też cierpliwie czekał, i mudlcie się za mnie, i bądźcie ze mną zawsze, a Polska jest moją Matką =

= bo Wojtyła dokładnie wiedział co ma zrobić jak już został Papieżem, a był też radiestetą, miał ogromną wiedzę Wojtyła, najwięcej bliski był z Sznelerem, bo ten Tiszner, a też był artystą, i też adwokatem siebie samego, a to jego nazwisko, to takie też szwabsko-niemieckie, a kombinatorem był total, no i udawał też gurala, a grał tylko dla siebie i pod siebie, ale gurale go lubili i szanowali, mamy swojego księdza-biskupa, a te jego rużne opowieści, to taka jego mistyfikacja, a swoje myślał i kombinował, a w Wojtyle widział też swojego brata i pobratymca, ale Wojtyła go pżeskoczył i to o całą długość, Tiszner miał za duże mniemanie o sobie, i ih drogi się rozeszły, Wojtyła wiedział, że największym Polakiem wogule to jest Wyszyński, nad szanował Prymasa Polski tysiąc-lecia, a Gomułka wiedział i to bardzo, że Polska Polacy, to Narud też ten wybrany, Moskwa tylko siebie widzieli, a tu nagle teraz, proszę Ameryka dla was jest otwarta, Polacy w Ameryce są najważniejsi, a jest ih w Ameryce dość dużo, bo ponad 10-milionuw, a tyh też z pohodzenia Polskiego, to ih jest bardzo dużo w Ameryce, pacząc wstecz do 5-pokolenia, to Polakuw w Ameryce jest około 25-milionuw, a wszyscy nie tylko pracują i są aktywni, Polacy są czołową nacją w Ameryce, a teraz i odżywają i coraz bardziej myślą o Polsce, i coraz bardziej wiedzą i czują, że mowa-polska język-polski, daje coś takiego co jest bżmieniem co jest konkretnością co jest dosłownością, i wogule muwić po polsku, to jest też pżyjemność, no i wogule język-polski staje się modny na Świecie, o Polsce coraz głośniej jest na Świecie, a teraz coś co jest ukryte, a tego wogule nie widać, a jest i to bardzo, a to są rużne struktury te właśnie niewidzialne, a działają też okrutnie, coś jak klątwa, coś jak wyklęcie, no i wogule jako wszystko zło, bo ludź-robal to same zło, no i jak mu się muwi że taki jest, też ma w sobie jakąś tam strukturę zła, to od razu się broni po swojemu, no i wogule nie dopuszcza do siebie, że coś takiego może być, że wogule coś takiego jest, a jak nawet sam zobaczy że wnim coś jest, to jakby nie dopuszcza do siebie, a nawet wogule nie dopuszcza do siebie, że wogule bo jest zły, taki jest ludź-robal zła total wszystkiego, bo taki jest każdy robal Aktu-Stwurczego, bo robal to jest pożeracz wszystkiego, no i kornik rozmnoży się total i zeżre całe dżewo =

= bo ta pamięć ludzka, to jest taka jaki kto jest, a teraz w Polsce obhodzi się rocznicę pontyfikatu Karola Wojtyłę, a telewizja-publiczna pokazuje pżedstawia Polakom i to bardzo dużo o Papieżu Polaku, a robią to też profesjonalnie, i też w taki sposub, by wywołać u ludzi Polakuw pozytywne wzruszenie, bo to robi i wywołuje gdy coś takiego się wielkiego robi, właśnie ten ładunek patryjotyzmu, a ci wszyscy popżedni u władzy, to wszystko robili by zatżeć pamięć Polakom, pompowali Polakom tą swoją głupotę polityczną, a to taki gniot manipulowania wszystkim to było, że nawet niejeden mądżejszy głupim się robił, bo taki na pżykład ten Komorowski presio, to robił też niby takie wrażenie, że on wszystko wie, a gadał tylko ogulnikami, wszyscy wtedy gadali ogulnikami, bo to jest sposub władzy na wszystko, to jest ta mętna woda polityki politykuw, i to w Polsce właśnie się kończy i się skończyło, a ci od mediuw nie publicznyh, to zaczynają odhodzić od tego swego bełkotu, a to wżynanie się w rozmuwcuw, to zaczyna wszystkih już drażnić, a ta ogulność Karola Wojtyły Papieża, była też bardzo konkretna, bo też robił to modulacją głosu, też tą swą odpowiednią gestykulacją, też barwą głosu, a głos miał też niesamowity, a był bardzo też stanowczy, pewnyh barjer-granic niewolno pżekraczać, miał to swoje poczucie-samopoczucie, że ma władzę tą ludzką-społeczną, a ta jego ostrożność, i też ta jego naturalność, i też ta jego nad inteligencja, i wogule jako ta jego wielkość, a to najwyższe stanowisko kościelne, ten najwyższy użąd w hierarhi kościoła, też ta nobilitacja że jest się Papieżem, bo wogule bo Żym, bo ta niby władza to jest światowa, no i wogule bo w bieli jest, no i to wogule wogule, bo ten ołtaż wielki a on w nim, no i ta obstawa i ceremoniał, a jako też aktor, a to jest ten jego talent też z urodzenia, a ten jego nauczyciel, od tego Jana total cierpiącego od kżyża, to zaszczepił w nim, to co jest ostatecznością i to niemalże wszystkiego, i taki był ten Polak Papież, a jak gżmiał by do wszystkih dotarło, to też docierało, a argumenty dawał konkretne i te pżewodnie, był konstrukcji bardzo rużnorodnej, a ta jego wiedza i mądrość, to była też nad wiedzą, też tą tajemną, a ta jego transcendencja, była wbrew pozorom płytka, ale była na tyle dość wyrazista, i dlatego była dość pżekonywująca, a uwziął się na tego Francuza, i nie poczebnie to zrobił, bo to są tylko dywagacje i spory i też ta filozofia no i ta dialektyka też retoryka, bo retoryka, to taka też narracja, taka niby to jest racja, też ta narcyzowa, bo ta retoryka, to jest taka sztuczność wszystkiego, bo to jest retorsja, bo to jest takie też retro, a więc gadanie czyimś gadaniem, a te tory w tym wyrazie-pojęciu, to taka też reka-żeka, no i gada takie coś nieustannie bez końca, a żeby go zaczymać, to czeba go walnąć obuhem, a najlepiej łep mu pżeciąć na puł, a tak wogule to wzdłuż do samyh jak, no i te jaja rozpierdolić do końca, bo z tamtąd wszystko jest, też to że się ziewa =

= a teraz to co jest strukturą ludzką, a jest total złożona, ludź-robal to taka gąbka, a każdy robal-ludź, to taka też swoista gąbka, no bo jeśli ktoś pohodzi z goryla, a neandertalczyk to jest właśnie z goryla, no i niby nikogo się nie bał, bo po tym katakliźmie atlantyckim, Pżyroda była prawie cała zniszczona i to na całej Ziemi, a te zwieżoki najbardziej też sprytne, te co umiały uciekać i hować się, a małpa ze zwieżuw i to każda małpa, była i jest do tej pory najsprytniejsze to jest, no i trohę tyh małp jest w Pżyrodzie, a ta mała sprytna głupiutka małpka, co lubi siedzieć na ramieniu swojego pańcia, taki każełek małpiatka to jest, to na ludzia nie wyrosła, ale spryciula to jest, niejednego ludzia pżehytczy, nawet swojego pańcia-właściciela, a ludź też jako małpa, to nawet małpę potrafi pżehytczeć, ale z gorylem to może mieć problem, no i szczelba i go zaszczelę, no to co ta małpa-ludź-rpbal wymyślił, tylko ten cały arsenał zbrodni mordu wszystkiego złego =

= a co najgorsze w tym wszystkim, robal-ludź jest niereformowalny, jest nie do naprawy, robal-ludź tylko jedno robi, poprostu robi robi i to bez końca, nażre się, wysra się i wyszcza się, apteki se zrobił już pod ręką, wszystko se zrobił pod nos, pojazdy-fury se zrobił i wszędzie się wozi, a te interesy-biznesy, to ta gonitwa za wszystkim to jest, my żądzimy my władza my biznes, a wy wszyscy nanas zapierdalajcie, a wszyscy coraz bardziej muszą zapierdalać, władza i to każda i wszyscy też, każdy psor doktor medyk ful roboty ma, kasjerka w supermarkecie wciąż zapierdala, a w Polsce te młode medyki se strajk zrobili, se głoduwkę robią, tą rotacyjną, parę dni i trohę shudnie, no i wogule ciule nieh se jadą do niemiec, i nieh se zarobią kasiorę dupę starszym-starym na Zahodzie robolić, no i nieh wruci do Polski, no i jaką robotę oczyma, następna kombinacja polityczna opozycji-totalnej, a to są sami zdrajcy, a coraz większa żesza społeczności Polskiej, niehce tamtyh politykuw, bo ta obecna władza, wszystko robi żeby ludziom było lepiej, no i też tak się robi, a będzie jeszcze lepiej, bo Polska wyhodzi z fazy średniości, a Polacy tak na tyle się zorganizowali, a pracę pilnują i to dokładnie, nawzajem się pilnują i kontrolują w pracy, a wciąż mają jakieś pomysły, teraz zrubmy tak, to zmieńmy, to czeba dopilnować, no i spokojnie w robocie ma być, czym lepiej pracujemy tym więcej mamy, a szefostwo coraz bardziej nas lubi, i czeba być uczciwym, czeba sobie pomagać, no i koniec udawania horego, a Ameryka już i to cała, jedziemy zobaczyć, co tam w Polsce się dzieje i jest, a tu Polska odbudowana i odnowiona, pożądek wszędzie jest, ludzie nawzajem się lubią, no i wogule piękna jest ta Polska, czeba w Polsce uruhomić duży biznes =

= a teraz Turcja, szuka wspułpracy, a jest wielkim krajem, a też jest bardzo walecznym, a ta ih strategja też władztwa, to jeszcze wciąż jest u nih, ale topnieje i to wyraźnie, a ten obecny ih prezydent, kasuje w Turcji to stare zło, bo mają tą armię gigant, no i też ci generałowie pułkownicy hcą żądzić Turcją, i to już raczej w Turcji się skończyło, ale jeszcze nie do końca, bo Turcy to nie Arabowie, to taka mieszanka wybuhowa ludzka, to są też Kazahowie, też to są Gruzini, też to są Tataży, też Czeczeni, to są ci wszyscy z Kaukazu, trohę jest tam z Mongołuw, to jest taka zbieranina Azji-mniejszej, a ci wszyscy z Polakami też wojny toczyli, wszyscy obrywali, Sobieski dokładnie ih rozszyfrował, no i zadał im cios ostateczny, każdy Turek o tym pamięta i to bardzo, Turcy szanują Polkuw, a teraz widza co w Polsce się dzieje, Polska znuw staje się potęgą, a to mrowie-tureckie jest też zaszczute, Turek jest w sobie-sobą też bardzo ograniczony, handel maja we łbah total, w Polsce jest ih trohę, no i włożyli Polakom tego kebaba, a to sama trucizna, bo taki jest Turek, to jest sama total trucizna hodząca po Ziemi, a ten ih też już władca czasuw obecnyh, myśli i to coraz bardziej strategicznie, paczy i obserwuje, że ta Europa-wshodnia po komunistyczna, zaczyna się jednoczyć, a Turkom Turcji blisko jest do tej całej Europy-wshodniej, a Niemcy i to cała władza Szwabska, jest pżeciwna Turcji, bo się boją Turkuw, bo Turek niewolnikiem nie zostanie, a teraz to co zostało powiedziane, a powiedziane już zostało konkretnie, bo tak właśnie to było, a było to, że był ten kolonializm gospodarczo-polityczny, i to Niemcy-Szwabi to robili, Francuzi się do tego pżyczepili, Beneluksy też, Szwajcarja też bo to nasz zysk, Ałstria dryfowała, no i wszyscy reszta starej Europy, co tu zrobić żeby zakończyć, no i nagle to się kończy się skończyło, no i ta oś niby oś tej Uni-Europy, właśnie się teraz to wszystko skończyło, a władza Rosji z Putinem na czele, to se na to wszystko paczyli po swojemu, też swoje grali i rozgrywali, Putin z tego też się śmiał, te wszystkie klocki Szwabuw Europy znał-zna, no i czekali sobie oni wszyscy i to cała Rosja, kiedy to się wszystko rozsypie, bo ci wszyscy z Brukseli ta władza Unijna, to sobie niby myśleli a tylko kombinowali, że tą swoją gadanina i tym pierdoleniem, wszystko sobie pozałatwiają, a to właśnie teraz się skończyło, Austria Austriacy poszli po rozum do głowy, wybrali sobie nowego młodego hłopaka polityka, no i Austria wraca do tyh swoih kożeni, a więc też do Polski, zawsze mażyli żeby być z Polską i z Polakami, też hcieli zdobyć Polską Polakuw Koronę, wszyscy hcieli do Polski się wpierdolić, no i wreście to zrobili Prusacy, kościuł to im załatwił ten żymsko-katolicki =

= ten cały system-światowy, to nie tylko jedno total zło, ale to zło to jest to jedno total krętactwo, co całe KGB z Putinem na czele-szczycie, dokładnie wszystko wiedzieli, co jest grane na Świecie, dokładnie wszystko co Ameryka robiła kombinowała, Hińczycy też to dokładnie wszystko wiedzieli, Hindusi też, Pakistan też, cała Maha arabska też, a w Polsce wszyscy byli ogłupieni, co wszystko teraz wyłazi, a ta władza Szwabska-Niemiecka, to rozgrywali swoje arcydzieło polityczne, a robili oni tak z Polską, wy się nawzajem kłudźcie i się okradajcie, a my wami żądzimy i was dojimy, my i nasi kumple z Europy, no i gdzieś koło biliona złotyh z Polski wyprowadzono, a to co jest tą kwotą kradziejstwa w Polsce, to następny bilion to jest, no i mamy dwa biljony złociszuw Polski Polskih, no to co w Polsce za tą kwotę się zrobiło, a do tego reparacje wojenne od szwabuw i kacapuw, no to ile to może być, bo ten pakt ribentrop-mołotow, to był też po to zrobiony, by Polskę ubić uwalić zabić zamordować zniewolić zniszczyć skatować spalić no i wogule Polakuw ma niebyć, a to co zostanie, to total niewola ma z nimi być, no i zapomną wszyscy że byli Polakami, i tak też hcieli ci wszyscy zrobić ci wszyscy od Tuska od Rostowskiego od Sikorskiego od Shetyny od tej żyduwy-premieruwy od Mazowieckiego od Mihnika od Kuronia od tego psora ze średniowiecza od wszystkih z lewicy cała unia-wolności ci liberałowie a w kościele też dużo takih było, a Papież Polak Karol Wojtyła, wciąż pouczał Glempa, uważaj na wszystkih, wsłuhuj się w ludzi, bo Polacy są dobży, są najlepsi na Świecie, a jak ruszą, to wszystkih zmiotą z powieżhni Ziemi, no i tak też się stało, a to dopiero początek Polskiej władzy nad Światem, to sobie popaczcie, to jaka jest wielkość cielska ludzkiego w stosunku do wielkości serca, to sobie obliczcie, bo wielkość Polski, to dokładnie 500-tysięcy kilometruw-kwadratowyh, taka jest wielkość Polski, bo Lwuw jest Polski, Krulewiec jest Polski, część Białorusi jest Polska, Wilno jest Polskie, praktycznie cała Litwa jest Polska, a to co Polska Polacy Słowianie Polacy zaszczepili dla tyh ziem wokuł Polski, wokuł Krainy Polakuw Polski, to wielkość ta jest dwukrotna, a nawet większa, bo o mało co, była by Unia Polsko Rosyjska, ale to hamstwo rosyjskie-kacapskie, wolało się nawzajem mordować, no i se szwabuw powprowadzali, no i w nagrodę dostali rewolucję bolszewicką, wyrżnięto wszystkih tyh lepszyh Rosjan, Żydzi od razu wskoczyli tam do władzy, Beria to super-żyd morderca wszystkiego, Dzierżyński to Tatar, Stalin to Gruzin, Lenin to szwab-żyd, no i taka była władza ta bolszewicka, no i w ostatniej hwili Polacy uratowali Świat, ale na krutko, ale na tyle wystarczająco, by Polska szybko odżyła, i tak też się stało, w krutkim czasie wielka armia powstała Polski Polakuw, Piłsudski wszystko miał pod kontrolą, a miał taką wiedzę, że to było i jest nie do pojęcia, tak dla poruwnania, Jaruzelski, a pżecież był gigantem myślenie, był też nad inteligentny, a był też wielkim patryjotą, a wojsko ustawiał na najwyższym poziomie światowym, wiedział że wojsko jest tarczą ohronną Polski Polakuw, to do Piłsudskiego, on miał jako 1-jeden, a Piłsudski jako 10-dziesięć, bo Piłsudski, do wszystkiego dohodził systematycznie, krok po kroku nie śpiesząc się, wszystko poznawał rozpoznawał też powoli, no i był też okultystą, ale takim okultystą, pżedewszystkim sam w sobie, a jak to się też kontroluje, to zaczyna mieć się też wiedzę, coraz bardziej nieograniczoną, i tak stało się i było u Karola Wojtyły, i dlatego został Papieżem, a Wyszyński, o tyle wiedział o tym o nim, że to kościołowi nie zaszkodzi nie będzie szkodzić, a Wojtyła tak wszystko robił, a też sprawdzał niejednokrotnie wahadłem, że czeba to zrobić, że to się uda że to wyjdzie, no i Nowa Huta, dostała Kżyż, a puźniej Świątynię, no i miasto to niby komunistyczne, też nagle stało się katolickie, a Gomułka i Cyrankiewicz, to tak lawirowali też z Moskwą, i z tymi wszystkimi demoludami, że wszystko jest niby dobże, że jest coraz lepiej, partja wszystko kontroluje, a nie tylko kontrolowała, ale też tak wszystko robiła, by Polska stawała się coraz bardziej niezależna, no i po 14-latah tej władzy z Gomułka na czele, wiadomo, młodzi nowi inni już go nie hcieli, Cyrankiewicza też, a jeden i drugi był total styrany, wszyscy z tego biura-kc tyrali, żydki zaczeli swe kombinować, no to czas już na nas, bo wszystko uzgadniali też w Izraelu, wiadomo Rokefelerowie wszystkim też żądzili, no i czeba w Polsce zrobić zamieszanie, polaczki Polaki są głupie, a tu nagle, wont z Polski, Moskwa to poparła, każda władza jest bezwzględna, to teraz pytanie podstawowe nad ogulne, to ile po tej zasranej waszej wolności, czeba było czekać, by wreście Polska odżyła, kretyn total Tusk dorwał się do władzy, wcześniej wiadomo Wałęsa, lewica od razu pżehwyciła władzę, Kżaklewski wymyślił tą kombinację z solidarnością, wtedy ten PiS i ta prawica, to wogule nie byli gotowi i pżygotowani do władzy, no i wszystko nagle się rozsypało, Wałęsa to bolek okazało się, ofiarę z Jaruzelskiego z Kiszczaka se zrobiono, a wszyscy co go oskarżali i jeszcze oskarżają, to są sami nieudacznicy, a taki na pżykład Kulczyk w Polsce, to wszystkih w ciula robił, a sam trupem padł, a to co pżehwycił co było Polskie, to zaraz tym rozhandlowywał, no i ja jestem najbogatszy w Polsce, no i co to za szczęście życia ludzkie, jak się też trupem nagle pada, to co, pżedtem Moskwa, a teraz Bruksela Polskę whłoneła, to co 25-26 lat, i Polska znuw w total niewolę się stała, jako ten IV rozbiur Polski, a tu nagle, wszystko we mnie zaczęło się wyjaśniać, a to zaczęło się od 1995 roku, i krok po kroku wszystko okazywało się, że Polskę nie tylko total okradziono, ale total została uzależniona, i to od całego zła Świata, i sama stała się total złem, wszystko zostało total zaślepione, wogule Serce-Świata zamarło, a jak ruszyło u mnie, a zrobiłem to po pżez duhowość, ale tą Sai Babową, a dokładnie też w nią whodziłem, a czym dalej wgłąb, tym coraz bardziej zaczęło się czyścić, ale jako pżeszczeń wszystkiego, no i dotarłem do samego Boga Stwurcy =

= bo Sai Baba, nie tylko był Bogiem, ale był też Awatarem, a Awatar, to taki ktoś bardzo ważny, pierwszym Awatarem była Ryba wielka złota morska, taki wieloryb-okoń to był, wieloryb to wielki gigant wud muż-oceanuw, a okoń to taka ryba słodkowodna co nikomu się nie da, szybka zwinna i też bystra jest to ryba, no i ma ten kolec, a to ją hroni i broni, bo ukłucie tym kolcem, a jest ukryty i długi, to taka jego broń też niewidzialna, jak mnie dopadniesz, to się na mojego kolca-igłę nadziejesz, i mnie puścisz wtedy, i już nigdy mnie nie zaatakujesz, szczupak nigdy okonia nie zaatakuje, bo ten Awatar też Pżyrody, dał początek twożenia się niby lepszego Świata, to wszystko działo się i stawało się w świecie-niewidzialnym, a w świecie-widzialnym, to była total wojna, a to się działo dokładnie 10-tysięcy lat temu, wtedy zaczęła się nowa epoka-era, ta co dokładnie do teraz trwała, bo ta era-epoka kalijuga, to poprostu tak się stało, bo tak światło to wszystko robiło, a światło jest z tej pżeszczeni aktywnej wszystkiego, bo pżeszczeń aktywna wszystkiego, to taka masa wszystkiego wszystkiego, a to że wogule coś takiego zaczęło się robić, to wogule nie wiadomo po co tak się stało, niby było, jako to wszystko NIC, a z tego nic powstało CIN CIN, bo cin, to takie jak cinema, to takie kino, no i ciebie nie ma i ciebie ma, no i siebie ma, no i zaczęło się wszystko cinić, a to znaczy czynić, no i uczyniło to się wszystko, jako total kretyństwo wszystkiego, bez planu bez sensu, no i co Hiny ogłosiły ten lud-ludek Smoka, ogłosiły sobie-siebie mocarstwem super światowym, dzieci w szkołah wszystko to wysłuhiwały, wszyscy to mieli napisane co ma być, pierwszy wszystkih to odczytywał, a każdy w tej gigant-sali, musiał to czytać osobiście, i to co pżeczytał-odczytał podkreślał że to zrobił, całe Hiny to słuhały-wsłuhiwały się, no i program władzy na naście lat, został wszystkim Hińczykom wgrany, tak się robi z ludźmi, a nie jak wy zasrana demokracja, to co, gigant państwo socjalistyczne, socjalistyczne niby wolnorynkowe, Tybet zniknoł z powieżhni Ziemi i pamięci, realny-socjalizm wszystko skasował w tamtym Świecie, no i kto teraz podskoczy Hińczykom, no i zaczymają się na Warszawie, a to dlatego, bo dostana coś, a co nad kohają i to wręcz total, to żarło ih-ihne, ale po mojemu, nawet im żmiję węża zrobię w sosie własnym, i tej swej mordy z tej mihy do końca żarcia nie wyhylą, no i powiedzą krutko zwięźle i na temat, że my pana kohamy, spżedaj pan nam te wszystkie pżepisy, no i Hiny są dla pana, a ja jestem urodzony w Roku-Smoka =

Jerzy Pawlik