KORESPONDENCJA – LIST DO PREMIER BEATY SZYDŁO

Pani Premier, do władz polskich, i innych instytucji państwowych, i bezpośrednio do osób ważnych znaczących w Polsce, to piszę od wielu lat, i nie ma żadnej reakcji. A piszę, by poinformować, że moja wiedza, jest wiedzą prawdziwą, która daje wszystkie możliwości, kasacja zła ludzkiego i Świata. Bo okazało się, po wielu latach moich badań, że wszystko co jest życiem ludzkim, to jest z jedzenia – jakie jedzenie takie życie takie wszystko. Niema innej zależności, i to ze wszystkim w życiu, niż ta zależność bezpośrednia jedzeniowa. To jest nie tylko logiczne, ale taka jest rzeczywistość wszystkiego, co każdy naukowiec coś wie o tym na swój sposób, i też lekarze, też każda pielęgniarka, praktycznie wszyscy w jakimś stopniu o tym wiedzą. Tylko nikt niewie, co i jak zrobić z jedzeniem, by nie szkodziło, by nie psuło zdrowia, by nie truło, a to powoduje choroby i cierpienia, i starzenie się, i tą ułomność życia, i uszkodzenia genetyczne, i wszystko co jest złem życia, a na końcu, i to nieuchronnie, jest śmierć. Bo umiera się nie dlatego, bo lata i wiek życia przemijają, tylko dlatego, że wciąż nieustannie ludzie się trują, i to na wszystkie możliwe sposoby. Bo logika mówi tak, a logika to podstawa nauki, że wszystko ma swoją przyczynę, a każda przyczyna, wywołuje reakcję i skutek, też ten nieobliczalny i nieprzewidywalny. A w chemii, i biochemii, i w fizyce, a w życiu to w ogóle, to są skutki też te nieodwracalne. Bo tak działa przestrzeń wszystkiego, bo tak działa pole przestrzeni wszystkiego. Ale to wszystko, co jest życiem, co tworzy życie, to jest ze światła, to jest uruchamiane światłem, światłem słonecznym, a światło słoneczne, jest z Absolutu Słońca. Kończy się światło znika światło, kończy się życie nie ma życia. Ale nikt na Świecie nie wie w pełni i całkowicie, a jeśli coś wie, to z reguły mylnie, jak działa i funkcjonuje światło, jako przyczyna i źródło życia wszystkiego. A to dlatego, bo cała przestrzeń życia, jest w świetle niewidzialnym, a to co widać, to jest to światło rozczepione, i rozproszone, i odbiciowe, i nie ma jak zbadać i sprawdzić światło czymkolwiek, i je ocenić i określić, i nadać mu jakieś działanie inne niż jest. O tym pisał naukowiec ksiądz profesor Sedlak, i to mądrze i logicznie wszystko opisał i wyjaśnił. Ale wszystko to co jest niewidzialne, tak jak impuls myśli ludzkiej jest niewidzialny, ale może być odebrany, przez kogoś kogo dotyczyła ta myśl, czy też to, że jak ktoś umarł, to nawet lustro pęka, czy coś nagle się dzieje niezrozumiałego, czy niechcący coś się popycha i spada na podłogę i się tłucze-rozbija, to jest rozładowywanie się ładunku, i to każdego, i to tego najmniejszego też, jak myśl, co tworzy myśl, też nawet intencji. Bo tak działa przestrzeń wszystkiego, uruchamiana uruchamiająca się światłem i magnetyzmem, jako przyczyna i skutek każdego impulsu, też każdej informacji, każdej aktywności wszystkiej chemii i biochemii i materii, jako też całej fizykalii materii wszystkiej, całej Przyrody, i tego wszystkiego, co ludzie robią, kim są, co myślą, dosłownie wszystko wszystkiego. A jak coś się uruchamia, czy się uruchomiło, to daje sygnał, a nawet opis, że coś się stało, że coś się dzieje, że coś się zrobiło, czy się zrodziło, też, że coś może się stać, też jako ostrzeżenie, czy w szerszej skali, jako rozładowanie atmosferyczne, jak buża, jak nagła zawierucha, czy sztorm, czy huragan, czy tajfun, też jako trzęsienie Ziemi, czy wybuch wulkanu, czy meteoryt-kometa może spaść na Ziemię, i wtedy jest kataklizm Świata ludzkości, bo ludzkość i Świat się zdegenerowało, a wojny, a rewolucje, a każda walki, też te krwawe i na śmierć, i te rozruchy każde, i te zamachy wszystkie, i ten terror, co Świat jest nim ogarnięty, wszystko ma swoją przyczynę, a skutek może być też ostateczny, jako koniec Świata i wszystkiego, bo przyczyn jest ogrom wszystkiego zła. Kościół dużo o tym wie, ale mało o tym mówi, bo to też jest tajemnicą kościoła, jak wiele jest tajemnic kościoła, co jako wiedza i wykożystywanie wiedzy, dawało im dawniej możliwości władzy i rządzenia ludźmi i Światem. A w dzisiejszych czasach, to tylko jako ceremoniał dla ludzi, też ten przyciągający, by dalej istnieć-funkcjonować, już bardziej jako symbolika. Naukowcy dużo wiedzą, że kościół tak robił, i że tak teraz funkcjonuje, ale o tym prawie nic nie mówią oficjalnie. Politycy i to w swej większości, też dużo o tym wiedzą. To jest taka cicha umowa, miedzy wszystkimi władzami. No i wszyscy się pilnują, w ujawnianiu pewnych sfer wiedzy i informacji, co pani na pewno o tym wie, że tak właśnie to jest.

Bo światło życia, to bezpośrednie światło życia twórczo-stwórcze, to nie jest to światło, co się widzi, jako to światło rozczepione i rozproszone i odbiciowe, czy to niewidzialne przestrzeni wszystkiego, to jest światło przyczynowe życia każdego, jako światło skupione, a o takiej intensywności skupienia, jaki jest stopień zaawansowania i rozwoju danego rodzaju-gatunku życia. Ono się uruchamia przy rozmnażaniu, i przy zapłodnieniu, jako efekt magnetyzmu życia, i miłości seksualnej. A u ludzi, jako ładunek światła życia przyczynowego miłości seksualnej, to jest to, co jest światłem-białym, bo w pełni-całkowicie skupione w sobie. A jest gromadzone w jajnikach kobiecych, i w jądrach męskich. A tak szybko rozładowuje się, jak się żyje, jaki ma się genotyp urodzeniowy, a przede wszystkim, co i jak się je. A żeby się nie rozładowywało i nie znikało, to musi być uzupełniane pokarmem-jedzeniem zdrowym, życiodajnym, mającym w sobie ładunek światła-białego, a wtedy życie zaczyna być zdrowe, bez chorób, a więc bez śmierci, i dobre w każdym aspekcie życia. A każda trucizna, i to ta najmniejsza, niszczy światło-życia, i uruchamia każde zło. No i dlatego takie to życie było i jest ludzkie, bo wciąż zatruwane, bo z trucizn różnych wszystkich zło się stawało. A w obecnych czasach, życie jest total zatrute i złe. Bo każda trucizna wywołuje zło, a im więcej jest trucizny w ludziach, tym więcej jest zła ludzkiego i zła Świata. Bo to jest to sprzężenie zwrotne, ten parkinson życia złego bo zatrutego. A to wszystko jest z tego złego jedzenia-pokarmu, z tej chemii kosmetycznej, z tej chemii gospodarstwa domowego, a szczególnie z tej chemii farmaceutycznej, i z tego wszystkiego co ludzie narobili złego, a tego jest ogrom wszystkiego, z całym uzbrojeniem wszystkim, i z tym arsenałem nuklearnym, jako ta ostateczność tego zła total ludzkiego. Bo trucizna-zło, tworzy-wytwarza, zło-truciznę, co doprowadziło do apogeum zła i zatrucia Świata ludzkości. Taka jest logika prawdy wszystkiego, tego życia ludzkiego zła-trucizny wszystkiego. A ta dobra prawdziwa logika wszystkiego, to jest ta moja wiedzy życia prawdziwego, bo zdrowego.

Napisałem dwa pisma-listy. Pierwszy, do władz państwowych, i wręczyłem go posłowi z Opola, wice ministrowi Patrykowi, mam potwierdzenie odbioru z jego biura. Do dzisiaj nie ma żadnej reakcji z waszej strony, na ten List Otwarty Wagi Państwowej. Drugi list-pismo, napisałem do mediów, też żadnej reakcji do tej pory nie ma. A teraz pisze do pani, jako przedstawiciela naczelnej władzy państwowej Polski. Proszę zareagować i to natychmiast, bo sytuacja na Świecie jest bardzo groźna i niebezpieczna, wręcz krytyczna, co na pewno pani o tym wie, i wszyscy o tym wiedzą z władzy, polityki, nauki, i kościoła. A nikt nie wie, i to na całym Świecie, jak z tego wybrnąć i wyjść, bo nikt nie wie, co i jak zrobić, by zło w ludziach i na Świecie, zlikwidować-skasować. A ja wszystko dokładnie precyzyjnie wiem, i to co do szczegółów, jak to wszystko zrobić i uczynić, by zakończyć ten chocholi taniec śmierci Świata ludzkości. Dołączam te dwa pisma-listy, a w nich jest też napisane, jak i czym to wszystko zrobiłem, jako rozpoznanie wszystkiego. A na mojej stronie-internetowej, dokładnie wszystko napisałem i opisałem, jako prawdziwe przedstawienie rzeczywistości wszystkiego, i to bez żadnych skrupułów, też w sposób bezwzględny, i całą moją prawdziwą wiedzę wszystkiego. Proszę zacząć ze mną rozmawiać i współpracować, bo wiedzę prawdy wszystkiego, trzeba dokładnie precyzyjnie wyjaśniać, i w praktyce sprawdzić. A nie sobie dywagować po swojemu, i se kpić ze mnie, że ja ludzkość i Świat mogę uratować. Bo sobie wszyscy kpicie i żarty robicie ze mnie, co wiem. Dokładnie też wszystko wiem o pani, i o każdym z was z władzy polskiej. Każde zaniechanie władz państwowych, i to w każdej sprawie, to jest nie tylko karygodne, ale to może być błąd w konsekwencji też śmiertelny, co chyba pani wie, też jako matka, że tak to właśnie jest, szczególnie w stosunku do swoich dzieci, czy do męża, czy do rodziny, czy też do bliskich. A teraz jest pani matką wszystkich Polaków, a to jest nie tylko nad odpowiedzialność, ale to jest też nad obowiązek. A tak trzeba wszystko robić i czynić, by wszystko to co może pomóc ludziom, czy ogółowi, a nawet pojedynczej osobie, i wszystkiemu co jest życiem, nie uszło pani uwadze, i władzy rządzącej. Przecież ma pani cały aparat władzy wykonawczej do dyspozycji dla siebie pod sobą. Jedno polecenie i decyzja, i zabieramy się do pracy. I proszę to zrobić-uczynić.

Jerzy Pawlik

www.jerzypawliknaturalia.pl